Ungurii militează pentru DIKTATUL de la Bruxelles, prin care vor obținerea Ardealului. Românii trădători îi ajută cerșind cetățenia maghiară

vise de hunguriÎn anul 2013, românii se pregătesc să sărbătorească 95 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia, de la înfăptuirea României Mari.
Ungaria şi ungurii de pretutindeni, mai ales cei care sunt cetăţeni ai Statului Român, acţionează uniţi pentru ca aceasta să fie ultima mare sărbătoare românească în Ardeal şi pentru pregătirea argumentelor credibile care să stea la baza Diktatului de la Bruxelles, pe care speră să-l obţină în anul 2014.
Marea majoritate a ungurilor din Ungaria şi de pretutindeni au primit gratuit cartea “Ardealul-trecut şi viitor”, scrisă de către Endre Bajksy-Zsilinszky (deputat în Parlamentul Ungariei, în timpul regenţei lui Horthy), publicată în anul 1944 în Elveţia, în limba engleză, carte care a fost tradusă de preşedintele Republicii Ungaria, Arpad Göncz, în anul 1991, fiind tipărită la Budapesta, cu sprijinul Ministerului Culturii. Preşedintele Ungariei a recomandat astfel cartea: “Destinată să ajungă în mâinile tuturor ungurilor cu simţul răspunderii, volumul este, în zilele noastre, o lectură recomandată întregului popor.” Cartea este scrisă împotriva Poporului Român şi Statului Naţional Unitar Român. Ea reflectă ambiţiile imperialiste ale Ungariei şi năzuinţele hungarismului, precum şi sentimentele de ură şi dispreţ faţă de români. În “Introducere” la cartea “Ardealul-trecut şi viitor”, preşedintele Ungariei a scris următoarele:
– “Pretenţia românilor asupra Ardealului poate fi susţinută doar de un singur argument: numărul mai mare al populaţiei, mai exact de majoritatea etniei române.”
– “Problema ardeleană o putem rezolva odată pentru totdeauna în mod corespunzător”, adică prin creşterea artificială a numărului ungurilor din Ardeal, ca urmare a acordării cetăţeniei ungare la românii get-beget, de pe tot cuprinsul României.
Cartea tălmăcită de Arpad Göncz cuprinde programul agresiv, revizionist şi războinic al Ungariei. Preşedintele Arpad Göncz prezintă proiectele Ungariei cu privire la destinul Ardealului, proiecte de o importanţă primordială pentru unguri. Din cartea “Ardealul-trecut şi viitor” prezentăm câteva fragmente edificatoare:
– “Crearea României Mari s-a făcut sub conducerea lui Ion Brătianu, un escroc internaţional de mare talent”… prin “acceptarea principiului etnic.” (pag.82)
– “În ceea ce priveşte Ardealul, există o singură alternativă: naţiunea ungară-înainte şi după Tratatul de la Trianon – ţine în modul cel mai ferm la dreptul ei de proprietate asupra întregului Ardeal. Nu va exista niciodată o generaţie de unguri dispusă să renunţe la acest sfânt drept istoric. Naţiunea ungară este gata ca în orice clipă să ia arma în mână pentru a-şi exercita acest drept, sacrificându-şi chiar viaţa în luptă, fiindcă fără Ardeal nu poate să existe un stat ungar, nicio misiune ungară şi nici viaţă ungurească.” (pag.86)
– “Dacă majoritatea românească din Ardeal şi-ar impune cu forţa voinţa în cadrul autonomiei ardelene, va trebui să se recurgă la mijloace artificiale pentru a zădărnici dominaţia majorităţii româneşti.” (pag.101-102)
– “Într-o singură problemă nu putem face concesii: Ardealul în întregimea lui – ca o unitate intangibilă – trebuie repus sub stăpânirea Sfintei Coroane Ungare.” (pag.110)
Părintele Arsenie Boca spunea: “Ungurii vor mai mult decât Ardealul.” Se ştie că, Ungaria acţionează pentru răpirea unor teritorii din Slovacia, Serbia şi Ucraina. Aceste trei ţări au răspuns cu fermitate la pretenţiile şi programele revizioniste ale Ungariei. Singura ţară unde iredentismul unguresc zburdă în voie este România.
Mulţi dintre conducătorii partidelor politice româneşti şi dintre manipulatorii de opinie se fac că nu înţeleg de ce, în luna februarie a.c., a început aşa-zisul “război al steagurilor” între Ungaria şi România. Este vorba despre aşa-zisul steag secuiesc, “fabricat” de unguri şi amplasat ilegal, tot de către maghiari, pe instituţiile Statului Român, din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi pe o primărie a unui district din Budapesta.
Conform Legii nr.282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.752 din 6 noiembrie 2007, la art.2 sunt înscrise următoarele 20 de limbi minoritare folosite pe teritoriul României: limba albaneză; limba armeană; limba bulgară; limba cehă; limba croată; limba germană; limba greacă; limba italiană; limba idiş; limba macedoneană; limba maghiară; limba poloneză; limba romani; limba rusă; limba ruteană; limba sârbă; limba slovacă; limba tătară; limba turcă; limba ucrainiană.” La art. 3 din Legea nr.282/2007 se precizează că: “În înţelesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minorităţile naţionale.” Este evident că, legal şi faptic nu există limbă secuiască şi nici minoritate secuiască în România! După colonizarea secuilor în Ardeal, în secolul XII în părţile Bihorului şi Târnavelor, iar în secolul XIII în interiorul curburii Carpaţilor, ei au adoptat pe steagul lor trei simboluri heraldice preluate de la geto-daci, respectiv: soarele, semiluna şi lupul dacic. Ungurii, fără să aibă niciun mandat din partea secuilor, au “fabricat” în numele lor un aşa-zis steag secuiesc, de pe care au eliminat lupul dacic, semn al continuităţii geto-dacilor şi românilor în Grădina Maicii Domnului. Această cârpă ungurească au amplasat-o ilegal pe unele instituţii publice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Nimeni nu-i întreabă pe unguri de ce nu au făcut tentative şi pentru alte aşa-zise ţinuturi secuieşti în Bihor şi pe Târnave.
La recensămintele populaţiei din anul 2002 şi 2011 s-au declarat secui sub 500 de persoane, respectiv sub 300. Numai nişte nebuni cu acte în regulă ar putea să creadă că 300 de secui, de toate vârstele, ar fi în stare să înfiinţeze un aşa-zis ţinut secuiesc, cu parlament şi guvern propriu, cu armată, poliţie şi jandarmerie, cu justiţie proprie, cu administraţii locale proprii în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cu ambasade proprii.
Pentru a fi înţelese mai uşor obiectivele şi acţiunile Ungariei şi iredentismului maghiar din anul 2013 şi 2014 trebuie reamintite, cel puţin, următoarele evenimente istorice:
1. În timpul Revoluţiei de la 1848–1849, revoluţionarii unguri şi Ungaria au avut ca obiectiv prioritar anexarea Ardealului. Atunci, criminalii şi teroriştii unguri au ucis peste 40.000 de români şi au incendiat 300 de sate româneşti, cu tot cu biserici şi mănăstiri.
2. Marea Unire de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, nu a fost recunoscută niciodată de către Ungaria şi organizaţiile etnicilor unguri din România. Ungaria şi ungurii de pretutindeni nu recunosc Unirea şi nici documentele adoptate la Alba-Iulia. Insultând inteligenţa românilor, ungurii şi cozile de topor româneşti se agaţă de unele texte din Declaraţia de la Alba-Iulia care s-a aplicat minorităţilor etnice din România, celor care au recunoscut România Mare.
3. În anul 1919, Ungaria cu sprijinul Uniunii Sovietice a început un război împotriva României pentru a ocupa Ardealul. Atunci, Armata Română a câştigat războiul şi a ocupat Budapesta, în 4 august 1919.
4. La 30 august 1940, cu sprijinul Germaniei şi Italiei fasciste, prin Diktatul de la Viena, Ungaria a obţinut o parte din Ardealul de Nord-Vest. În perioada septembrie 1940 – octombrie 1944, armata amiralului fără flotă Horthy Miklos, sprijinită de localnicii unguri, a săvârşit numeroase atrocităţi împotriva românilor şi evreilor (în zeci de localităţi) şi a trimis în lagărele de exterminare din Germania peste 157.000 de evrei. Până acum, Ungaria a cerut scuze publice Israelului şi Slovaciei pentru crimele săvârşite în timpul celui de-al doilea Război Mondial, împotriva evreilor şi slovacilor, angajându-se să plătească despăgubiri. Niciodată, Ungaria nu a recunoscut antrocităţile săvârşite împotriva românilor şi nu a cerut scuze publice României şi Poporului Român!
5. După 21 decembrie 1989 au început atrocităţile săvârşite de unguri împotriva românilor în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. În paralel, a continuat separatismul pe criterii etnice (mai ales în şcoli) şi alungarea a zeci de mii de români din cele trei judeţe. Adevărul istoric se regăseşte în Raportul HAR-COV al Parlamentului României, din anul 1991, pentru care s-a primit interdicţie de a fi dezbătut şi aprobat la Bucureşti.
6. În martie 1990, la Târgu–Mureş, Ungaria împreună cu numeroasele organizaţii ale etnicilor unguri din România au încercat, în forţă, să rupă Ardealul din Vatra Strămoşească multimilenară. Este meritul Uniunii Vatra Românească şi al românilor din judeţul Mureş că au reuşit să zădărnicească această nouă acţiune revizionistă a Ungariei. Atunci, bestiile ungureşti au folosit împotriva românilor un arsenal bogat şi diversificat format din: lanţuri, răngi de fier, bâte, sule, cuţite şi pungi cu sare pe care au aruncat-o în ochii românilor. Din rândurile românilor au fost mai mulţi morţi şi numeroşi răniţi. Este celebru cazul Eroului Mihăilă Cofariu, mutilat pe viaţă de bestiile ungureşti. Statul Român a uitat de urmaşii celor omorâţi de unguri la Târgu-Mureş şi de cei răniţi de criminalii unguri, care nu zac în puşcărie. Mai mulţi dintre criminalii de la Târgu-Mureş, din acel martie negru, au fugit în Ungaria.
7. În perioada 1992-2012, în Camera Deputaţilor, conform art.62, alin.2 din Constituţia României, nu a existat niciun deputat din partea minorităţii secuieşti, deoarece aceasta nu există legal în ţara noastră.
8. Aşa-zisul steag secuiesc este de fapt o cârpă ungurească, de pe care a fost înlăturat lupul dacic care confirmă continuitatea geto-dacică şi românească în Ardeal, în vatra vechii Europe. Ministrul de Interne, domnul Radu Stroe şi ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea Duşa, au declarat public la televiziune, în ziua de 10 februarie a.c., că pretinsul steag secuiesc este ilegal, iar amplasarea lui pe instituţiile publice din România încalcă dispoziţiile legale cuprinse în Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelelor pe teritoriul României. În realitate adevăratul steag secuiesc a rămas un obiect de muzeu. Secuii au avut o origine turco-avară şi au fost deznaţionalizaţi de către unguri. Aşa-zisul steag secuiesc, inventat şi finanţat de la Budapesta, este un simbol al statalităţii Ungariei. El semnifică, acolo unde este arborat sau purtat la manifestări publice, apartenenţa acelui teritoriu la Ungaria.
Poporul Român, creştin ortodox, iartă dar nu uită atrocităţile săvârşite de unguri!
Sunt cunoscute, românilor, mai ales locuitorilor din Ardeal, megalomania ungurească, sentimentele ungurilor de dominaţie, duşmănie şi dispreţ faţă de români. Aroganţa şi obrăznicia ungurilor a dat, din nou, în clocot, în februarie a.c. De ce? Unii neajutoraţi mintal care apar la emisiuni televizate, în loc să stea la balamuc, susţin că declaraţiile antiromâneşti ale oficialităţilor de la Budapesta, ale ambasadorului Ungariei la Bucureşti şi ale liderilor ungurilor din România au legătură cu viitoarele alegeri din ţara vecină şi neprietenă care vor avea loc în anul 2014 sau 2015. Cu toţii mint de îngheaţă apele, dar sunt bine plătiţi ca avocaţi ai ungurilor. Din păcate, Iuda are mulţi urmaşi în România.
Care este adevărul? Conducătorii Ungariei şi ai etnicilor unguri din România sunt convinşi că au ajuns foarte aproape de momentul dezmembrării teritoriale a României şi al anexării Ardealului, în mod paşnic, printr-un nou Diktat, de data aceasta de la Bruxelles. Cum? Prin obţinerea, prin mijloace artificiale (cum i-a învăţat fostul preşedinte Arpad Göncz, al Ungariei) a unei majorităţi ungureşti în Ardeal şi prin dobândirea a peste 50% din proprietăţile imobiliare aflate în Grădina sau Cetatea Domnului (Ardeal) pe calea retocedărilor în natură (foarte multe bazate pe acte false) şi a cumpărărilor de terenuri agricole şi păduri. La toate acestea se adaugă apropiata votare în Camera Deputaţilor a modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003 (votată în unanimitate în Senat, la 27 octombrie 2009), în baza căreia titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale (din care, în Ardeal peste 80% au fost date la unguri) îi vor expropria pe români printr-o procedură diabolică şi extrem de rapidă, inclusiv prin intermediul instanţelor judecătoreşti. Încrederea ungurilor în obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului a fost sporită prin includerea de către Guvernul Ponta II, printre priorităţile legislative, a proiectului de lege privind statutul minorităţilor naţionale. Acest statut, susţin liderii U.D.M.R., va facilita autonomia teritorială a Ardealului.
Se ştie că, Ungaria are un interes major pentru ca România să nu intre nici în anul 2013 în spaţiul Schengen şi acţionează în această direcţie, cu sprijinul Olandei, Finlandei şi Germaniei. Ca urmare, românii get-beget acceptă acordarea, cu multă generozitate şi în mod gratuit, a cetăţeniei şi paşaportului din partea Ungariei, fără să cunoască limba ungară, Constituţia şi imnul, istoria şi geografia acestei ţări. Pe cale de consecinţă, românii care obţin şi cetăţenia Ungariei se pot angaja uşor în toate ţările Uniunii Europene, fără niciun fel de restricţii. Mai nou, pensionarii români get-beget care cer şi obţin cetăţenia ungară beneficiază de pensie din partea Ungariei, pensie care este de două, trei ori mai mare decât pensia din România, la care sunt obligaţi să renunţe. Pe surse, s-a aflat că sunt peste 2,5 milioane de cetăţeni români care au obţinut dubla cetăţenie în Ungaria. Zilnic se duc în Ungaria mii de români, în cele 920 de localităţi, pentru a dobândi cetăţenia acestei ţări şi paşaportul unguresc. Acţiunea diabolică de acordare a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget constituie un precedent foarte periculos pentru Uniunea Europeană, dar pentru Guvernul Ungariei este prioritatea numărul unu. Până în toamna anului 2014 se acţionează pentru acordarea cetăţeniei ungare pentru cel puţin încă două milioane de români. Apoi, Ungaria va solicita organismelor europene de la Bruxelles să constate, pe bază de acte de identitate şi paşapoarte, că în Ardeal sunt 4-5 milioane de cetăţeni unguri. Apoi cer autonomia teritorială a acestei provincii istorice româneşti, prin aplicarea principiului autodeterminării popoarelor.
Aşa-zisul război al steagurilor, din luna februarie a.c., declanşat de Guvernul de la Budapesta face parte din programul Ungariei de internaţionalizare a problemei Ardealului, cu scop final anexarea la Ungaria a acestui Sfânt Pământ Românesc. Orice român, cu mintea limpede, realizează că există o legătură artificială între Ungaria şi aşa-zisul steag secuiesc, “fabricat” şi purtat de unguri.
În acest context, nu trebuie uitat faptul că în majoritatea localităţilor din Covasna, Harghita şi Mureş au fost organizate ilegal referendumuri locale vizând obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Toate documentele referitoare la aceste referendumuri locale au fost depuse la organismele europene de la Bruxelles.
Preşedintele României Traian Băsescu, primii-miniştrii (Boc, Ungureanu şi Ponta), preşedinţii Senatului (Geoană, Filip şi Antonescu) şi Camerei Deputaţilor (Anastase şi Zgonea) au fost informaţi, de nenumărate ori, de către Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.) şi Serviciul de Informaţii Externe (S.I.E.) despre toate acţiunile Ungariei vizând pregătirea Diktatului de la Bruxelles. De ce nu au acţionat pentru dezbaterea lor în Parlament, pentru mediatizarea şi contracarea lor? Nimeni nu-i întreabă şi nici ei nu abordează această temă!
Având în vedere pericolul iminent al Diktatului de la Bruxelles, pregătit diabolic de Ungaria, iredentismul maghiar şi organizaţiile ungurilor din România, este necesar ca Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul ţării noastre să hotărască, de urgenţă, următoarele:
1. Până la intrarea României în spaţiul Schengen, se suspendă aplicarea legii din Ungaria privind acordarea dublei cetăţenii pentru cetăţenii români.
2. Suspendarea, pentru doi ani, a aplicării legislaţiei referitoare la restituirile în natură şi verificarea legalităţii tuturor restituirilor făcute în perioada post-decembristă pentru unguri, atât pentru persoanele fizice cât şi persoanele juridice, mai ales bisericile ungureşti şi Statusul romano-catolic.
3. Respingerea în Camera Deputaţilor a modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003, pentru a stopa exproprierea românilor de către titularii unguri ai licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale ale Poporului Român.
4. Convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (C.S.A.T.) pentru a decide modalităţile de stopare a acţiunilor Ungariei vizând pregătirea argumentelor pentru Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014.
5. Adresarea unui mesaj Parlamentului României de către Preşedintele ţării pe tema situaţiei din Ardeal şi a acţiunilor extrem de periculoase ale Ungariei. Până acum, Preşedintele Băsescu i-a sugerat premierului Ungariei, Viktor Orban, să fie mai atent şi să acţioneze mai uşor cu pianul pe trepte.
6. Se amână cu doi ani discutarea şi adoptarea legilor privind regionalizarea României şi revizuirea Constituţiei. În faţa pericolului unguresc, românii au nevoie de unire şi nu de dezbinare.
7. Interzicerea vânzării pământului românesc la străini.
În faţa uriaşului pericol unguresc, pe lângă unirea românilor, indiferent de opţiunile politice şi judeţele în care locuiesc sau ţările în care muncesc, se impune extinderea poruncii marelui patriot Radu Gyr: Ridică-te Gheorghe! Ridică-te Ioane! Ridică-te Vasile! Ridică-te Mihai! Scoală-te Traian! Scoală-te Victor!

| primit pe mail

Cititi si:

Scopul ascuns al regionalizării României: alipirea Ardealului de Ungaria

Acest articol a fost publicat în anti-iredentism, Pentru neam si tara și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

23 de răspunsuri la Ungurii militează pentru DIKTATUL de la Bruxelles, prin care vor obținerea Ardealului. Românii trădători îi ajută cerșind cetățenia maghiară

 1. . zice:

  daca bozgorii au distribuit gratuit o mizerie, eu care a trebuit sa aflu adevarata istorie a neamului meu din ce mi-au povestit parintii si din cartile care nu-mi explic cum de au scapat cenzurii, pentru ca in scoli nici gand de asa ceva, imi permit sa recomand la TOTI ROMANII o carte exceptionala – SUFERINTELE DIN ARDEAL scrisa de Vasile Stoica
  nu costa mult, se poate comanda de pe net .
  apoi, am vazut ca inca nu au cenzurat filmuletul ,,NU UITA,,

  in predica de mai jos ma bucur ca se face referire foarte elegant si la pericolul ,,hacuirii,, Romaniei ! Cati ierarhi au iesit in fata credinciosilor ?
  este semnificativa papusa care a fost prezenta la mitingul anti cip pentru epis-copii – asa cum le spune pr. Vulcanescu !

  bucovineanul

 2. acc70 zice:

  DIRECTIVA CE. Multumim CE! Statul Israel va detine toate datele noastre personale. Iata de ce atata graba (si bani) cu pasapoartele electronice, cartile de identitate cu cip, cardul electronic de sanatate, sistemul e-Romania,

  Iata ultimul “beneficiu” al apartenentei noastre la noua uniune sovietica, adica UE: absolut toate datele noastre personale, urmeaza sa fie transferate pentru “pastrarea in siguranta deplina”, statului Israel. Fireste, ele vor fi tinute la curent in timp real. De ce se face asta? Iaca’ asa, pentru ca baietii pot sa o faca! Nu se ofera absolut nici o justificare pentru aceasta aberanta masura anti-libertate si nici nu este vorba de vreo reciprocitate. Nu intreaba nimeni dintre “reprezentantii” nostri ce treaba are statul evreu cu numele, chipurile si varsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a romanilor precum rezultata din fisele de asigurare ale CNAS? Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri, bagati impotriva vointei lor intr-o uriasa baza relationala de date?
  Cand un strain cauta sa afle totul despre tine, nu-i asa ca se erijeaza in pozitia de stapan al tau ? De cand am devenit noi subiectul lor de studiu si de ce ii ajuta “reprezentantii” nostri in acest scop?
  Pai’ de-aceea am intrat noi in UE, ca sa ne dati pe tava unora care nu au nici o treaba cu Europa, in afara faptului ca ne cumpara literalmente tara de sub noi si infaptuiesc in ascuns planuri secrete de colonizare a Romaniei, impreuna cu guvernantii nostri ? (Aflati concret despre ce este vorba, are sa va para rau daca treceti indiferenti! Apoi dati altora mai departe!)
  (cu multumirile datorate vigilentului Clement pentru semnalare).
  “Are cineva idee daca romanii au fost pusi la curent cu faptul ca, pe 31 ianuarie CE a aprobat transferul datelor personale ale cetatenilor tarilor membre, catre Israel ? Decizia adoptata pe 31 ianuarie 2011 prin care se prevede transferul datelor personale ale cetatenilor CE catre Israel explica faptul ca acest Stat raspunde directivei 95/46 privind protectia datelor. Justificarea deciziei nu apare in text.Comisarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea?
  Crestinul Becali, patriotul Vadim, IPS Iosif (reprezentantul BOR pe langa Institutiile Europene) v-au spus ceva domniilor voastre sau doar prostii de pe ulita mea n-au habar ca Strulica va fi informat prompt in legatura cu starea varicelor tatei Lenuta?
  “Date personale “inseamna numerele de telefoane, conturile bancare, datele de sanatate, familia, deplasarile.. TOATE datele pe care guvernele statelor membre le colecteaza despre noi.
  Toate Statele trebuie sa puna in aplicare directiva 95/46 in termen de trei luni.
  Nu am gasit nicaieri reciprocitatea acestei masuri. Isi mai pune cineva intrebari legate de stapanii acestei Lumi?”
  Cititi si dati mai departe!
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:01:RO:HTML
  Sursa: Eufrosin
  NOTA:
  Este deplasat daca ne gandim ca oricare dintre noi ar putea fi, in scurt timp, dat in urmarire internationala pentru terorism in urma unui furt facil de identitate? Nu de alta, dar statul Israel are deja un precedent in acest sens dupa ce a ucis un militant palestinian uzand de furturi de identitate pentru agentii care au dus la indeplinire misiunea?
  Asta, ca sa nu mai vorbim ca cineva in lumea asta stie totul despre voi: unde locuiti, ce va place, ce nu va place, ce boli aveti, cine sunt membrii familiei voastre, ce activitati economice desfasurati, datele biometrice, pe unde va deplasati, etc…Halucinant, nu?!! Orwell era un mic copil!

 3. cip zice:

  bun dar bacaul nu e in ardeal.
  romania ce sanse are sa se salveze din aceasta cursa intinsa de mai marii europei.
  cred ca conducatorii nostrii sunt inconstienti sau tradatori, numai Dumnezeu ne mai poate salva dar cum?
  cu multa rugaciune.

 4. nicu zice:

  Si solutia pentru cetateanul de rand car ar fi? E evident ca avem dreptatea de partea noastra, dar n-ar fi cazul unei solutii active si nu pasive?

 5. nicu zice:

  Ei nu se vor opri, nu stiu daca cineva se asteapta la asa ceva. Asa ca poate e si randul nostru sa facem ceva, sa dam usa de la piatra mormantului, ca asta sta in puterea noastra. Nu ma refer la nimic extrem, dar chiar n-ar putea fi gasita o solutie diferita fata de cele de pana acum? N-au prea functionat totusi.

 6. pcmouse zice:

  acc70-toate datele personale se vor duce in israel pt ca de acolo antihrist va conduce lumea intreaga..si daca observi atent toate tarile unde au devastat americanii au primit acte biometrice.afganistan de ex.irak nu stiu..egipt?.iar acum dupa ce distrug si siria ce crezi ca vor face?la fel biometrice si un guvern pro evreoamericani.practic vor sa distruga toti conducatorii puternici ai lumii(dictatori?)pt a impune niste guverne provizorii iar dupa aceea sa predea conducerea acelor tari lui antihrist..de chavez au scapat..si urmeaza..siria coreea iran etc.te-ai prins da?

 7. crestinul ortodox zice:

  UNITATE INTRU HRISTOS si SFANTA CRUCE A ORTODOXIEI
  atat noi mirenii cat si preotii de mir Sa fim Uniti impotriva fiarei antihristice , impotriva antihristilor ce slujesc spurcaciunea cea mare ce este pe acest pamint , pentru ca cernerea a inceput …
  este timpul lor dar Este si Timpul Nostru , Cel De Rezistenta si Aparare a Acestui pamint si a Credintei SFINTE pe care s-a cladit Neamul Romanesc -ORTODOXIA
  este Timpul de Lupta impotriva lupilor in piei de oaie ce sunt atat in ierarhia Bisericii Acestui popor cat si in conducerea Acestei Tari
  candva am spus si spun , suntem condusi de antihristi jidano-masonii cu spurcaciunea cea mare pus la carma pamintului acestei Tari
  “dupa roade ii veti cunoaste ”
  Biruinta va fi A Noastra A Celor Ce Vom Lupta cu Sfanta CRUCE in Mana si cu Voia Sfanta A Lui DUMNEZEU ADEVARAT pe Acest pamint ;
  sa stam Drepti in fata tavalugului ce va sa vina si sa vedem cu ochii nostri Biruinta SFINTEI CRUCI de lemn Lavra Pecerska
  ca ” in Acest semn veti Birui ”
  Amin !

 8. Catalin zice:

  Numai peste cadavrul meu si nici atunci n-o sa obtina ei treaba asta.

 9. daniel zice:

  Nu mor caii cand vor cainii! Nu planurile oamenilor se implinesc, ci ale lui Dumnezeu!

 10. Emanuel zice:

  ” Vine timpul, şi e foarte aproape, cînd toţi preoţii vor repara bisericile, iar alţii vor construi altele noi, dar nelucrînd ei la sufletul omului, vor rămîne bisericile goale, cucuvelele vor cînta într-însele. Roadele slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în facultăţi şi seminarii vor fi preoţii, care vor fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în Transilvania ortodoxia aproape că va dispărea, ultima redută va fi Sibiul, dar va cadea şi acesta. Dumnezeu nu forţează mîntuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte. ”

  Din fragmentul asta se intelege ca dreapta credinta aproape va disparea in Transilvania, dar nu spune ca Ardealul va fi luat de unguri. Si slabirea in credinta va fi din doua motive : din cauza ca se va lucra doar la caramizile lui faraon si nu la suflet ( si in transilvania e drept ca in ultimii 20 de ani s-au facut o gramada de manastiri si se mai fac si acuma, si nu e rau deloc bineinteles, e foarte bine, atata doar ca, calugarii din manastiri sunt cam putini, si in acest fel toti calugarii ), dar mai ales problema e ca la preotii de mir eu cred ca exista o slabire in credinta, in sensul ecumenismului. Daca asta va duce in final aproape la disparitia ortodoxiei in transilavania, atunci e datorita ecumenismului.

  ,, Odată mi-a zis că, într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei ţări: Ungaria, Bulgaria şi Rusia. ” Atunci eu am zis: „Ungurii or să ne ocupe pe noi?”, iar el mi-a spus: „Şi pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc”.
  Asta inseamna ca toata tara va fi ocupata, caci Rusia este in partea Moldovei, Bulgaria inspre Tara Romaneasca, iar Ungaria inspre Transilvania. Deci aici nu e vorba doar despre Ardeal, ci despre ocuparea intregii tari, si spune ca apoi va veni foc peste dusmanii tarii. Poate ca asta inseamna eliberarea tarii, sper.

  „Măi, să ştiţi că mulţi vor pleca din ţară, dar puţini se vor intoarce. Va veni vremea cînd ar dori să se întoarcă şi n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcari”.

  Aici Romania nu este in flacari ci inconjurata de flacari, deci e bine pentru cei care vor fi in Romania.

  Din cate stiti voi exista alte proorocii in care sa se arate ca Ardealul va fi luat de unguri, ca eu nu imi aduc aminte de asa ceva ?

 11. Eu sunt gata sa mor pt Romania si maine… numai ca voi lua si o mie de bozgori cu mine

 12. Pingback: Ungurii militează pentru DIKTATUL de la Bruxelles, prin care vor obținerea Ardealului. Românii trădători îi ajută cerșind cetățenia maghiară | Buciumul – Periodic de informaţie şi atitudine naţionalistă

 13. Alexandru zice:

  Despre planurile Ungariei si al revizionistilor maghiari am scris. (http://paginibrasovene.ro/2013/03/21/ofera-ungaria-cetatenilor-romani-transilvania/)
  Problema este ca tot mai multi Români iau asta in gluma. Pacat.
  Se pare ca suntem pe un drum la capătul caruia vom pierde mai mult decat Ardealul.

 14. Pingback: Ungurii militează pentru DIKTATUL de la Bruxelles, prin care vor obținerea Ardealului. Românii trădători îi ajută cerșind cetățenia maghiară | NapocaNews

 15. marieta zice:

  Pai daca ce-i acolo pe harta aia rosie, se duce la unguri, nu mai ramine mare lucru pt.
  romania. Ce o sa mai fure, neispravitii astia de politicieni?
  Pot sa plece si ei,caci si asa au distrus aproape totul…!
  DOAMNE OCROTESTE-I PE ROMANI! (atitia citi au mai ramas)

 16. rozalia zice:

  oamenii nu iau in serios aceste lucruri, nu-si imagineaza ca de cele mai multe ori scriu istoria prin asemenea acte. Romanilor li se pare o gluma aceasta oferta de cetatenie. Costa fratilor!! Acest lucru SE INTAMPLA !!!! Oare ce ne mai trebuie ca sa intelegem nu neaparat tertipurile la care se dedau unii(deloc de neglijat si acestea), ci faptele evidente care se petrec!! Cu respect,

 17. Emanuel zice:

  Ma gandesc ca nu o sa le mearga la miseii de bozgori. Ca atunci cand o sa faca ei dictatul ala de la Buxelles romanasii care si-au vandut neamul pe doi bani unguresti, o sa arunce la gunoi cetatenia bozgora si o sa o ceara inapoi pe cea romana, si probabil ca statul roman o sa le-o dea ca sa nu piarda ardealul. In plus, si ca cetateni bozgori, romanii ce si-au vandut cetatenia romana vor putea sa ceara ca Ardealul sa ramana in Romania, si oricum cred ca o sa ceara inapoi cetatenia romana. Asa ca pe cat de vicleni sunt bozgorii pe atata sunt si de prosti. Pentru ca a fi viclean inseamna in primul rand sa fii prost caci numai un prost nu intelege ca Dumnezeu nu e viclean, sau nu ii pasa de acest adevar. Nu o sa le mearga nimic cu smecherii din astea, iar cand o sa incerce sa ne ocupe Ardealul cu armata, profitand poate de o anumita ocazie, cea prezisa de parintele Arsenie ,, Odată mi-a zis că, într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei ţări: Ungaria, Bulgaria şi Rusia ”, atunci va urma „Şi pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc”. Caci Dumnezeu nu tine cu papistasii si cotropitorii de tari.
  Parerea mea e ca bozgorii din Ardeal care sunt violenti chiar si cu limbajul impotriva romanilor, ( chiar daca romanii sunt minoritari in anumite zone ale tarii ), ar trebui izgoniti in tara lor cu forta. Sau macar trebuie sa fie pedepsiti legal, politia si armata sa ii linisteasca cu amenzi sau puscarie, asa cum merita, si cum prevede legea. Dar cel mai bine ar fi sa fie trimisi inapoi in Ungaria unde le e locul, daca intre romani nu se simt bine.

 18. Ieroslavia zice:

  Problema este că ungurii din Romania sunt văzuti ca si țigani in Ungaria. Asa că nu vor fi primiti cu bucurie.
  Eu sunt născută intr-o familie mixtă, mama mea fiind unguroaică (trecută la ortodoxie). Dar totodată sunt româncă 100%. Așa mă simt și asta sunt.
  Bunicul meu, ungur fiind, nu a vorbit absolut niciodată cu mine ungureste, nici măcar dacă il provocam vorbind eu ungurește, nu mi-a răspuns altfel decât in limba română. Așa respect avea bunicul față de țara care l-a adoptat și unde a trăit și a murit.

  cu respect, Ieroslavia.

 19. Pingback: DIKTATUL de la Bruxelles – Planul maghiarilor de a anexa Ardealul la Ungaria | Saccsiv's Weblog

 20. radu.t zice:

  sunt roman nascut in tg-mures, din parinti romani, iar acum locuiesc in cluj.
  ce prezentati e intr-adevar, o problema, dar articolul de mai sus are niste inexactitati si niste exagerari de ma lasa masca.
  cateva exemple:
  1. in 1990, in tg-mures, statul ungar nu s-a implicat deloc (am si trait momentele, am citit si cartile scrise pe tema asta, nu ma puteti contrazice). de aceea ungurii mureseni au renuntat asa usor la lupta, nu din cauza soldatilor romani care atunci s-a invartit LA PROPRIU ca bezmeticii prin centrul orasului (sunt filmari pe youtube daca nu ma credeti)
  2. la cat sunt de nationalisti romanii din zona, nu vor cere niciodata cetatenie ungara. da, noi romanii ardeleni ne iubim tara – Romania
  3. in 1848 dieta de la cluj si nu ungaria a hotarat inglobarea transilvaniei in regatul ungar, iar printre cei ce s-au opus acestui lucru au fost, alaturi de romani, atat sasii, cat si secuii si ungurii (la populatia ungureasca ma refer). chiar poetul lor national, petofi sandor, a militat impotriva unirii
  4. steagul secuilor a aparut prima data in istorie pe vremea lui mihai viteazul, exact cand secuii i-au oferit domnitorului roman sprijin in lupta de la miraslau, la cucerirea transilvaniei
  5. „Aşa-zisul steag secuiesc este de fapt o cârpă ungurească, de pe care a fost înlăturat lupul dacic care confirmă continuitatea geto-dacică şi românească” – non-sens. pe nicio carpa ungureasca nu a avut vreodata un lup dacic si niciun lup dacic n-a fost vreodata pe vreo carpa ungureasca
  6. „Poporul Român, creştin ortodox, iartă dar nu uită atrocităţile săvârşite de unguri!” corect. masacrele ca cele de la ip si treznea trebuiesc amintite pe veci de catre romani. insa poporul roman crestin-ortodox uita ca preotimea ortodoxa din transilvania a fost IMPOTRIVA UNIRII CU ROMANIA, iar intelectualii romani ardeleni care au pus umarul la unire au fost toti – fara exceptie – greco-catolici

  ps: de cand e bacau in ardeal?

 21. radu.t zice:

  inca o chestiune, ca am vrut sa scriu si-am uitat:
  presupunand ca maine se reface ungaria mare… in cativa ani ar fi mai faramitata decat a fost dupa 1918: ungurii ar fi minoritari in tara lor iar romanii ar fi cam 40% din intreaga populatie. frumos, nu?

 22. mic ioan zice:

  daca ardealul a fost 1000 de ani a ungurilor si rusii cu francezii ne-au daruito la ce ne asteptam ca ardelenii sa muste momeala nationalista de doi lei !? nevorbind ca noi in ardeal am dus-o mult mai bine finaciar inainte sa fie unirea din 1918, este adevarat ca a fost o influenta a maghiarizari dar este lezne de inteles de ce? si acuma rezultatul dupa 95 de ani : politicieni varza si corupti pina-n maduva!, autostrada mai rau ca in Kirghistan!, sitemul de invatamint corupt care vinde pe banda rulanta diplome!, politisti si vamesi mituiti!, sistemul medical la fel unde tu trebuie sa duci chiar si pansamentul la spital !, in sportul rege domina mafia Dragomir si Sandu !, iar conpatriotii nostrii cersesc si fura de rup ! asa ca cu venirea ungurilor mai intra un pic de civilizatie peste noi ca tot ei au construit in Transilvania tote garile de tren si cladirile din centrul oraselor pe scurt tot ce este frumos in ziua de azi si noi nu reueim s-o intretinem !!! eu m-as bucura mai mult daca ar veni direct austrieci si am avea si mai mult de cistigat!!! acum doar Bucurestiul duce bine pe spatele ardelenilor!!! dar fratilor de ce nu vorbiti de Mihai viteazu care venea regulat prin Ardeal sa fure si sa omore atit romani cit si unguri sau sasi!

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s