Pașaportul biometric – încercare de a deveni obligatoriu! Parlamentarii resping acest proiect, susținut de Guvern

pasaport-bio1_RzV_564f8cb141Paşaportul biometric a fost respins de parlamentari! Deputatul Nicolae Păun: «Aceste documente atentează la intimitatea persoanei»
Introducerea paşapoartelor biometrice, acte în care cu toţi vom avea trecute, ca şi infractorii, toate datele personale, inclusiv amprentele, provoacă un scandal imens între Parlament şi Palatul Victoria. Guvernul este un susţinător înfocat al proiectului, dar deputaţii nu vor să îl aprobe.

Legea prin care paşapoartele biometrice va trebui să intre obligatoriu în viaţa românilor a fost respinsă recent de deputaţii din Comisia pentru Drepturile Omului, întrucât aceştia consideră că este o încălcare flagrantă a dreptului la intimitate a cetăţenilor, dar şi pentru faptul că, prin amprentare, cei care le folosesc sunt trataţi la fel ca infractorii.

“Nu suntem deloc de acord cu introducerea acestor documente care atentează flagrant la intimitatea persoanei, prin faptul că în acel cip sunt introduse date cu caracter strict personal, care, dacă acel document este furat sau pierdut, pot fi folosite de oricine, în detrimentul păgubitului. Dar cea mai mare problemă este faptul că aceste paşapoarte conţin amprentele posesorului, ceea ce ne face pe toţi infractori, întrucât doar persoanelor bănuite de acte antisociale li se iau amprentele.

Argumentul celor care vor să le introducă cum că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delincvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori. Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e şi un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase”, a spus preşedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, dl. Nicolae Păun.

| stiri.rol.ro

Acest articol a fost publicat în anti-cip. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

15 răspunsuri la Pașaportul biometric – încercare de a deveni obligatoriu! Parlamentarii resping acest proiect, susținut de Guvern

 1. mihai zice:

  ok ft. bine dar sa le primeasca ei si cu familiile lor ca si asa sunt niste infractorii care au nenorocit o tara intreaga dar nu sa ni le bage noua cu forta pe gat

 2. admin zice:

  oficialii au pasapoarte diplomatice, care sunt normale, nebiometrice

 3. Stefan zice:

  Asa vor face si cu cartea de identitate,vor da o perioada posibilitatea de a alege sa-ti faci carte de identitata fara cip duca care vor face numai cu cip sau numai biometrica.

 4. Cezar2 zice:

  Doamne ajuta. Mulțumim frumos parlamentarilor.

 5. Emanuel zice:

  Pai o generatie se poate intelege 100 de ani, sau poate fi 30 de ani, caci la varsta asta ( a parintilor ) vin copiii intr-o familie, urmatoarea generatie. Urmatoarea generatie dupa a parintelui Elpidie sunt cei tineri din ziua de azi, sa zicem de pana la 20-25 de ani,caci dupa cum il vad eu pe parintele mi se pare ca are cam 50 si ceva de ani, deci daca ar fi avut copii cam 20-25 de ani ar fi trebuit sa aiba ei. Si daca numai tinerii de 25 de ani vor prinde pe antihrist, inseamna ca va mai dura cam 50 de ani de acuma incolo pana va veni acel mare rau. Se cam potriveste si cu proorociile sf Andrei cel nebun pentru Hristos, care spune ca dupa caderea Turciei vor urma cam 50 de ani pana la venirea antihristului :
  – Zice Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos: „Şi va îmblânzi pe neamul cel plăvan”, adică bălan (se vede că pe ruşi). Tot acest Sfânt zice că: „Atâta aur are să fie în Constantinopol încât cu lopata îl vor întoarce, şi vor fi săracii ca şi împăraţii de bogaţi.” Şi iar zice proorocul: „Şi se va umple pământul lor de aur şi de idoli (adică de patimi), şi va stăpâni în vremea aceea mai mult curvia, că de la al doilea împărat va începe desfrânarea curviei.”

  Al doilea împărat care va urma după cel bun, va fi rău: acesta va pune legi şi dogme ca să ia fiul pe mama lui de muiere, şi tatăl pe fiica sa, fratele pe soră, şi vărul pe vara sa, că şi el singur va avea pe mama lui şi pe fiica lui de muiere; cei ce nu vor asculta de poruncile acestui împărat, cu amară moarte vor fi omorâţi, iar aceia care vor răbda moartea, pentru ca să păzească poruncile lui Dumnezeu, vor fi la un loc cu Sfântul Ioan Botezătorul, întru împărăţia lui Dumnezeu.

  Al treilea împărat va înfiinţa închinarea la idoli şi câţi se vor închina la idoli, în vremea acestui împărat, pământul lor se va umple de şerpi care vor muşca pe cei ce se vor închina idolilor şi aceştia vor muri, precum jidovii care cârteau în pustie, erau muşcaţi de şerpi şi mureau. În vremea aceea, multe semne cereşti se vor arăta: trăsnete şi fulgere, focuri se vor arăta, şi multe insule şi cetăţi şi sate se vor cufunda pentru multele cutremure ce vor fi pe pământ spre arătarea mâniei lui Dumnezeu.

  Al patrulea împărat va veni din Arabia; acesta va fi bun, va înălţa bisericile cele stricate şi va împărăţi 12 ani.

  Al 5-lea împărat va veni din Etiopia, şi acesta va fi bun şi va împărăţi un an. În vremea acestui împărat va porunci Dumnezeu îngerilor Săi ca să adune părticelele cele risipite în toată lumea ale cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, ca să o facă iarăşi întreagă, precum a fost când S-a răstignit Domnul pe Dânsa; şi ea se va da în mâna împăratului acestuia, precum zice Sfântul Metodie al Patarelor. Acesta îşi va vedea moartea mai înainte, şi va merge la Ierusalim ca să moară, pentru că acolo şade împărăţia lui Dumnezeu. Şi mergând la Golgota cu Sfântul Lemn, împreună cu îngerii şi cu poporul, îl va pune în locul unde S-a răstignit Domnul, şi va pune pe pământ coroana lui şi se va ruga, zicând: „Doamne, Doamne, de când s-a arătat cinstită Crucea Ta, lumea s-a luminat şi puterea satanei s-a surpat, şi cu Crucea Ta, adică cu patima Ta cea de bună voie, ai sfărâmat puterea iadului. Cu semnul Crucii Tale, Stăpâne, sfinţii cu putere au lucrat, şi pe idoli au sfărâmat şi mucenici i-ai făcut. Crucea este slava Bisericii; Crucea este întărirea binecredincioşilor creştini. Crucea este biruinţa binecredincioşilor împăraţi. Doamne, de acum nu vor mai fi creştini mulţi în lume, însă tot vor fi.” Şi mai multe decât acestea va zice. Apoi va zice: „Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, care ai gătit-o înaintea feţii tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israil.” Şi vor lua îngerii Cinstita Cruce şi se vor sui cu ea la ceruri. Şi vor lua îngerii şi sufletul împăratului.
  Şi Sfântul Metodie al Patarelor, zice pentru acel împărat că va împărţi împărăţia la patru fii ai lui. Unul va împărăţi în Roma veche, al doilea în Constantinopol, al treilea în Alexandria, al patrulea în Tesalonic.

  Se vede că pe cel mai mare îl va pune tatăl lui împărat în Roma, mai înainte de moartea sa. Sfântul Andrei zice numai de trei; şi aceştia numai o sută cinci zeci de zile vor fi în pace, căci, din zavistia satanii, vor ridica între dânşii război; şi vor lua pe preoţi şi pe monahi la oaste, încă şi pe copiii cei de şapte ani, şi atâta se vor bate la Tesalonic, încât se va stinge neamul bărbătesc. În vremea aceea vor tăbărî şapte femei pe un bărbat şi nu-l vor găsi. Că Tesalonic se tâlcuieşte: nebuna biruinţă.

  Pentru al şaselea împărat, care va împărăţi în Constantinopol împreună cu fiica sa, zice Sfântul Andrei aşa: „Se va ridica un viteaz de la Marea Neagră şi va împărăţi în vremea celor patru fraţi şi, după moartea lui, va împărăţi fiicasa. Se vede că va răpi acesta împărăţia de la cei patru fraţi, fiindcă ei se băteau la Roma şi la Alexandria (Egipt). Şi după dânsul va lăsa pe fiica lui, prea spurcată muiere, bici al diavolului, la împărăţie. Că aceasta va spurca Sfintele Biserici şi va pune să cânte cu chitări şi cu muzică prin biserici; să cânte cântece spurcate şi să joace, şi Sfintele Mese să le răstoarne; şi va aduna Sfintele Cărţi din tot Constantinopolul şi le va arde; va spurca mulţime de suflete şi va strica mulţime de prunci. Căci în vremea ei va lipsi partea bărbătească pentru mulţimea războaielor ce vor fi. În vremea aceea, se vor ucide oamenii pe drumuri: va omorî fiul pe tatăl lui şi tatăl va omorî pe fiul lui, şi maicile pe fiicele lor, fiicele pe maicile lor, şi frate pe frate, şi surori pe surori, şi vecin pe vecin se vor ucide şi alte mii de răutăţi se vor face şi spurcăciuni nenumărate de către această prea spurcată împărăteasă; şi cu Dumnezeu a se bate, va cugeta, şi cerurile va voi a le sfărâma. Şi se va pierde cufundându-se cu tot Constantinopolul. În vremea împărătesei acesteia se va împlini cuvântul din Apocalipsă: „Că se va lua pacea de pe pământ şi se vor omorî oamenii unii pe alţii.”

  Şi în anul când va fi bătaie la Tesalonic, vor veni din China şaptezeci şi doi de împăraţi şi vor strica îngrăditura care a făcut-o Alexandru Macedon. Când vor veni aceştia în pământul creştinilor vor face atâtea răutăţi câte nu s-au făcut niciodată, după cum zice Proorocul Iezechiel: „La sfârşitul veacului te voi ridica Eu, zice Adonai Domnul, pe tine Gog, şi vei veni în pământul lui Israil (adică al creştinilor), ca negura care acoperă pământul: cu cai şi călăreţi şi cu căruţe. Eu te voi pogorî în pământul lui Israil; şi Eu voi pierde arcul tău din mâna ta cea dreaptă, şi săgeţile tale din mâna ta cea stângă, şi te voi pierde desăvârşit. Şi voi aduna fiarele pământului, şi păsările cerului, şi te vor mânca în pământul lui Israil” (Iezechiel 38, 1-29; 39, 1-11). Care vor rămânea nemâncaţi de fiare şi de păsările cerului, îi va pierde Domnul cu fulgere şi cu trăsnete şi cu piatră de grindină. Precum în vremea lui Isus al lui Navi pe vrăjmaşii lui, pe care, neputând el să-i bată, i-a bătut Domnul cu piatră de i-a pierdut pe toţi; aşa şi pe chinezi îi va pierde Domnul. Că atâtea răutăţi vor face Bisericilor lui Dumnezeu, că le vor preface în grajduri de cai, şi Vasele cele Sfinte le vor unge cu spurcăciuni şi vor mânca pe oameni de vii şi sângele lor îl vor bea. Şi aceasta zice Proorocul Iezechiel: „că vor aduna (creştinii) oasele cele rămase de la fiare şi vor pune semn unde vor găsi vreun os de om, ca să le adune spre îngropare în cimitir; că şi cetate vor face şi se va numi cimitirul lui Gog.”

  Zice Proorocul: „Şi vor locui ostroavele în pace.” Iar Domnul zice în Sfânta Evanghelie: „Va fi în zilele acelea necaz cum n-a mai fost până acum de la începutul zidirii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi ” (Marcu 13, 5-19). Şi atunci, îndată, se va ridica antihrist împărat şi se va scula cu mare mânie asupra creştinilor. Atât de mari munci are să pună asupra creştinilor, încât şi îngerii se vor înfricoşa, căci preaspurcatul şi preablestematul nu va putea să sufere să audă numele lui Hristos.

  La fel spun si alti sfinti parinti :
  – Sfântul Ipolit, papa Romei, zice că: „După ce vor trece zece împăraţi ai romanilor, adică după căderea turcilor, al unsprezecelea care va împărăţi va fi antihrist.” Scrie Sfântul Ipolit, papă al Romei, că dacă vor trece zece împăraţi ai romanilor (adică ai grecilor) va împărăţi antihrist. Cel dintâi este cel pe care îl vor pune îngerii. Al doilea va fi rău, că va pune legi şi dogme oamenilor: să curvească, cu slobozenie, cu rudele: tatăl cu fiica sa şi feciorii cu maicile lor, fraţii cu surorile lor şi verii cu verişoarele lor. Al treilea, are să înfiinţeze închinarea de idoli. Al patrulea, va veni de la Arabia. Al cincilea de la Etiopia. Al şaselea de la Marea Neagră, şi, cu cei patru feciori ai celui bun, se fac zece; iar antihrist va fi al unsprezecelea.

  – Sfinţitul Mucenic Metodie al Patarelor zice că în vremea aceea, când va cădea Turcia, va veni Filip al şaselea cu 18 limbi (naţiuni) şi va face război, cum n-a mai fost niciodată. Atunci vor pune îngerii împărat la Constantinopole, care va împărăţi 32 de ani, iar acesta va goni pe turci. Şi îi va împărţi în trei părţi: o parte o va boteza, a doua o va supune sub sabie şi a treia o va goni cu mare mânie. Şi, întorcându-se de la război, i se vor descoperi toate comorile cele ascunse în pământ şi se vor da în mâna lui. Atunci se vor duce la dânsul toţi, din toate părţile, şi îşi vor cere părţile ţărilor care au fost robite de alţi împăraţi, şi îşi vor lua locurile care le-au stăpânit alţii cu nedreptate, după cum zice: „Şi se va întoarce fiecare la cuiburile pământeşti”; că zice Sfântul Metodie: „Şi boul va rage”, adică ţara noastră, care era de jaful tuturor. La fel vor face toate naţiile şi îşi vor lua părţile lor fiecare. Că împăratul acesta aşa va fi de bun şi de paşnic că va fi ca un tată al tuturor.

  – La fel si parintele Elpidie spune in alta parte : ” Nu te mâhni, bunicule, tu nu îl vei vedea pe antihrist. Tu îl vei vedea doar pe profetul mincinos şi i te vei împotrivi. Dar tu, tinere al meu, tu, micuţule al meu, tu îl vei vedea pe antihrist… După mine, după ce voi muri eu, în scurt timp va veni şi antihristul. Voi, cei mici, îl veţi vedea. Noi nu-l vom vedea. Să ştiţi, copii, că pe vremea noastră se vor întâmpla cele mai mari minuni ale lumii. Voi, micuţilor, veţi avea putere să profeţiţi şi să vedeţi adevărul din spatele aparenţelor, ceea ce ochii altora nu vor putea să vadă. ”

  – Chiar si cuv Paisie spunea ca dupa luarea Constantinopolului va urma o perioada de inflorire a ortodoxiei, cand in locul bisericilor musulmane din turcia vor fi pustnici cu mataniile pana la pamant. El spune ca dupa antihrist nu va fi imediat venirea a doua a lui Hristos, ci doar o aratare a Lui pe pamant, cand il va ucide pe antihrist cu sabia gurii Lui. La fel spune si apocalipsa ca nu imediat dupa antihrist va urma sfarsitul lumii, caci pasarile vor manca din trupurile moarte ale slujitorilor lui antihrist.
  Prefer sa cred in aceste proorocii decat sa cred in constructiile mintii mele. Cu mintea mea pot aduce argumente si pentru venirea lui antihrist peste 20 de ani, si peste 10 ani, si peste 50 de ani, si peste 100 sau 500 de ani. Dar daca aceste proorocii spun ca dupa al treilea razboi mondial vor mai trece cam 50 de ani pana la venirea lui antihrist, atunci eu inclin sa le cred. E adevarat ca aceste proorocii posibil sa nu se implineasca, si antihristul sa vina mult mai repede, cum ar crede unii, insa eu inclin pana la proba contrarie ( proba incontestabila, nu constructie a mintii ), sa cred in aceste proorocii facute de sfinti.

  Parintele Elpidie spune ca dupa papa asta de acuma vor mai urma unul sau doi antipapi, adica papi mai rai decat cei care sunt in general pe tronul Romei. Nu am inteles care anume din cei 2-3 pontifi va fi anume proorocul mincinos : ” Dar acest papa care va juca rolul inaintemergatorului si al profetului mincinos ( aici eu nu inteleg care anume papa, asta de acuma sau antipapa care va urma dupa asta – probabil ca e vorba despre antipapa care va urma ), la inceput va face atatea lucruri bune incat lumea il va aplauda si se va bucura ca au ales un Papa perfect. Mai apoi isi va da arama pe fata. Isi va da arama pe fata punand in aplicare anumite ordine, care vor parea la prima vedere bune si corecte, astfel incat lumea le va accepta.
  Aceste masuri vor fi pregatirile pentru religia universala. Cine nu va fi de acord cu aceste masuri va fi excomunicat. Orice cardinal sau preot care va vorbi impotriva acestor masuri va fi prigonit. ”

  As mai completa proorociile astea cu ce a spus si sf Nil pustnicul, ca cei care vor urma lui antihrist vor suferi de foame oricat de mult vor manca, ca nu se vor putea satura; poate vor avea o boala prin care nu vor mai putea asimila alimentele, nu stiu.

 6. vasilica zice:

  Foarte bine… Asta inseamna ca a inceput sa se mai trezeasca poporul roman din AMORTIRE… Cinste lor!!!

  Doamne ajuta!

 7. pcmouse zice:

  Deputatul Nicolae Păun: «Aceste documente atentează la intimitatea persoanei»
  adica aceste acte atenteaza la posibilitatea de ciordeala tiganilor.

 8. Pingback: Pasaportul biometric va deveni obligatoriu? | Saccsiv's Weblog

 9. Iepurila zice:

  @pcmouse
  Da asa e :)) Stiu, e hilar ca tocmai un tigan a facut asta dar na…. Ii dam circumstante atenuante. Daca aflam ca a facut si ceva rau atunci putem zice ca a facut-o ca tiganii sa fure.
  Oricum e bine ca s-a respins.

 10. Iepurila zice:

  @Emanuel, interesant.
  Asta inseamna ca Asia Centrala va reveni in mainile Europenilor?

 11. ionut zice:

  licrez la stat si a trebuit sa plec peste granita si mi-au facut deja pasaportul biometric

 12. Cezar zice:

  Slava Domnului ca mai avem parlamentari intregi la minte! Daca am inteles eu bine e incercarea de a inlocui pasapoartele temporale cu cele biometrice nu?

 13. Iepurila zice:

  @Cezar
  Da…asa am inteles si eu

 14. dumitru pacatosul zice:

  Daca unii dintre ei se mai trezesc ,oare nu credeti ca ,si noi trebuie sa ne trezim . Sa fim UNITI cu acest om -oamei in gand cati mai multi . De noi toti depinde ,sa nu dam vina pe politic niciodata ,pt. ca , DORMITAM cu ochii deschisi ,din pacate … ? .Numai atunci va creste curajul si taria in tara aceasta adormita-hipnotizata de, DUHUL RAU .Doamne ajuta ! .

 15. pcmouse zice:

  jos psd!

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s