Pr. prof. dr. Mihai Valică: CIP-ul între ghioagă duhovnicească și ghioagă politică

afis-cip-borDrept la replică la articolul CIP-ul tehnologic şi cip-ciripul teologic de Eugen Tănăsescu, precum și la discuția televizată cu domnia sa (vezi NTVonline).

Ambele intervenții mi-au lăsat un gust amar și mi-au stârnit o oarecare milă față de superficialitatea unor preoți, care își dau cu părerea fără să cunoască problema pusă la nivel global, precum și substraturile politice ale acestei acțiuni numită tehnologia RFID.

Este trist să vezi cum un preot, teologul de serviciu și de de-servicii, ironizează o problemă de bioetică actuală, de foarte mare importanță, pentru care Germania a preferat să plătească penalități în valoare de 45 000 de euro pe zi și chiar de 300 000 euro pe zi, în cazul legii Big Brother, în urma infringimentului impus de Comisia Europeană, decât să experimenteze cip-urile și legea Big Brother pe proprii ei cetățeni.

În universitățile din Germania se studiază temeinic impactul tehnologiei RFID și se arată efectele ei grave asupra libertății omului. Ca unul care am studiat tematica și la Freiburg și la Göttingen două semestre, îmi permit să supun atenției părintelui Tănăsescu doar cîteva aspecte.

În timp ce în lumea informată din Vest profesorii Universităților dar și Bisericile pun în dezbatere academică, eclesială, politică, socială și bioetică problema CIP-urilor prin cursuri, seminarii, conferinte, etc., la noi cei responsabili eclesial, profesorii de teologie și unii preoți iau în derâdere această problemă majoră…iar prin Biroul de presă al Patriarhiei Române, se anunță dezinvolt, că s-a dat liber și binecuvântare la cipuire…! Nimic mai trist și mai dureros!

La noi, cei responsabili eclesial, în loc să fructifice experiența democratică a occidentalilor în această problemă, să transfigureze hristic evlavia și reacția unor duhovnici și credincioși ai Bisericii, să ia atitudine morală sau bioetică privind această problemă, care vizează libertatea sau consțiința omului, să pună în dezbatere sinodală sau comunitară, așa cum au făcut aproape toate Bisericile ortodoxe surori, ei iau în derâdere și chiar condamnă acțiunea acestora, ca fiind retrogradă și persiflează acțiunea lor.

Drept urmare, unii credincioșii se simt abandonați, tocmai de cei ce ne conduc, și aleargă la diverși duhovnici, mai mari sau mai mici, mai informați sau mai puțin informați și astfel, apar pe alocuri, unele derapaje duhovnicești, ale unora, cu multă râvnă pentru Hristos, dar nu întotdeauna și cu pricepere…

Personal prefer nepriceperea lor, decât prea multa pricepere a celor responsabili eclesial, care ne îndeamnă să stăm cuminți în staul, că lupul este departe și ne vor trezi ei… atunci când lupul este lângă noi…!

Sinodul local de la Cluj (2009) sub președenția regretatului Mitropolit Anania a tras semnalul de alarmă, inspirați de Duhul Sfânt și a luat o atitudine fermă și corectă, condamnând dictatura și umilința biometrică. Ce frumos ar fi fost ca această atitudine locală, să fi fost receptată sinodal la nivel central, ca părerea oficală a BOR, așa cum s-a petrecut în istoria Bisericii Universale de multe ori, când unele hotărâri locale au fost acceptate de întreaga Biserică.

Însă, din păcate, la o săptămână după acea hotărâre, aceiași sinodali, cu excepția IPS Bartolomeu, care a lipsit, când au ajuns la Sinodul cel mare de la București, Duhul Sfânt a fugit… și atunci s-a dat liber la cipuire. Urmările? Pe lângă sminteala duhovnicească a unora, au urmat unele consecințe sociale și etice pentru români, care sunt priviți ca o paria a Europei, tocmai de europenii de gradul întâi, care nu au acceptat CIP-ul total, ca România. Astfel Europa (Anglia, Belgia și Olanda) impune deja cipurile biometrice doar pentru muncitorii români și bulgari și discriminarea a început. (Vezi Crai nou din 25 martie 2013, p. 12).

 1. 1. Posibile cauze ale relativizării acestei probleme în România

Confuzia voită sau nu este acolo unde, unii prezintă tehnologia nu numai ca instrument sau unealtă[1], ci şi ca activitate socială, şi chiar simbolică prin care omul a învăţat și va învăța să-și exprime identitatea creatoare.

Totuși, Teologia nu poate fi de acord cu această opinie, întrucât tehnologiile, inclusiv cele informaţionale, la fel ca şi ştiinţa, inventariază progresele în procesul de cunoaştere omenească, acestea fiind doar instrumente ale cunoașterii și nu reprezintă cunoașterea însăși. Cred că această concepţie stă la baza confuziei, pe lângă slugărnicia unei țări slabe, ca România, care face ca societatea informaţională, politică, cea filosofică sau științifică să fie identificată cu societatea cunoaşterii[2].

Tehnologiile informaţionale[3] se dezvoltă pe baza ştiinţei fundamentată în era modernă. Acestea constituie vehicule pentru diseminarea cunoaşterii ştiinţifice și perpetuează ordinea şi explicaţiile „ştiinţifice” specifice acestei ere[4] și nicidecum nu au rolul de a înrobi pe om sau de a-i limita acestuia libertatea.

Preeminența tehnologiei și a politicului în fața individului riscă să sacrifice individul în numele științei, a societății, a binelui mondial, a popoarelor, a politicii etc.[5] Preeminența conștiinței științifice și politice, care pretinde că numai oamenii de știință sau politicienii sunt chemați să emită norme etice[6] este total inacceptabilă, mai ales atunci când este vorba de destinul hristic al omului și de conștiința lui religioasă.

Spengler spune în acest sens, că omul, dacă nu este atent, poate deveni din stăpân al lumii, sclav al mașinii, adică al tehnologiei[7] sau victimă a unei politici himere, dacă ne gândim la mondializarea cu orice preț.

Este cunoscută publicului larg critica „clasică” a tehnologiei, care este considerată, în general, periculoasă și chiar dăunătoare omului. Această opinie este susținută de mari gânditori: Oswald Spengler[8], Martin Heidegger[9], Friedrich Jünger[10], Lewis Mumford[11], Jacques Ellul[12], Olivier Clement[13] și mulți alții[14], iar mai recent Ovidiu Hurduzeu în cartea Unabomber, profetul ucigaş[15] sau în Sclavii fericiți[16], precum și Adrian Stoica, cercetător la agenția spațială NASA[17], susțin păreri similare.

Unii dintre ei consideră că tehnologia, ca şi cunoaşterea, are şi o dimensiune transcendentală, un „domeniu al ideilor”, fiind legată de sistemele de credinţe, de valorile şi preferinţele asociate acestora, ce inhibă sau validează anumite acţiuni[18].

Atunci când tehnologia nu ține cont de acest lucru și se dezvoltă neluând în calcul complexitatea persoanei umane, contextul social, etc., ar putea duce la ceea ce Olivier Clément numea „fatalitatea tehnocratică[19] și astfel se produce ruptura între om și tehnologie, care îi poate deveni potrivnică și chiar dăunătoare[20]. În acest caz „transcendența” tehnologiei se pierde și se poate ușor transforma într-un instrument de distrugere.

În acest context, întrebarea mea este: sinodul local de la Cluj, atâția oameni de știință, atâtea Biserici naționale locale, șefi de stat și de guverne din lume, etc. care s-au opus sau se opun tehnologiei RFID, fac parte din din categoria, generic numită de părintele Eugen Tănăsescu, cip-ciripul teologic, sau din categoria Prostia omenească? O fi și Sf. Ioan Evanghelistul din această categorie, care scrie Apocalipsa inspirat de Duhul Sfânt, tocmai ca partea Antihristului să nu se împlinească, și nicidecum să se împlinească în mod fatalist, de aceea atenționează profetic despre viclenia lui, care face mână bună, de multe ori, cu stăpânirea (vezi Leviatanul din Iov 40 și 41). Nu credeți că ignoranța, prostia omenească și cip-ciripul teologic trebuie căutate pe la Constanța?

Autorul mustrătorului și luminătorului articol face apel des, la Cezar, cu referire la cap. 13, din Romani, ca să ne supunem stăpânirilor, etc, etc, însă îi scapă două versete extrem de importante (11-12), chiar din cap. 13, care ne îndeamnă în contextul stăpânirilor că „este chiar ceasul să vă treziţi din somn… să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii”. Deci ascultare, dar treji și cu armele luminii îmbrăcați.

Așa au procedat și au fost acei câțiva credincioși cu preoți și monahi în frunte, binecuvântați de duhovnicii lor, când au manifestat legal și democratic la București pe data de 14 martie împotriva dictaturii și lanțurilor biometrice. Așa cum s-au priceput ei, deoarece, cei care se pricep mai bine, teologii de serviciu și de de-servicii sunt de partea Cezarului și a Bisericii diplomate, care se aliniează mondialist și slugarnic, spre des-bisericire și ascultare de artizanii noii lumi și sunt folosiți pe post de ghioagă eclesială și politică pentru a lovi în proprii lor fii! Iată diferența!!!

În opinia mea, Biserica Ortodoxă, în virtutea caracterului ei profetic şi soteriologic, este îndreptăţită hristic, din motive morale sau bioetice să respingă introducerea noilor documente electronice şi principiul pe care ele se bazează: condiţionarea identităţii de cetăţean cu drepturi depline, de deţinerea unui astfel de document.

În acelaşi timp, cred că nu există elementele, pentru care aceste documente să fie considerate pecetea lui antihrist sau să fie considerată primirea lor, drept lepădare de Hristos sau de harul botezului. Lepădarea de Hristos nu poate fi decât o acţiune deliberată a omului, nu una implicită sau presupusă de dispozitive tehnice neştiute; trebuie să fie legată de acordul liber exprimat al voinţei omului, de aderare la o condiţie şi concepţie antihristică[21].

Totodată, creştinii trebuie avertizaţi şi conştientizaţi că, prin aceste documente electronice, se face un pas major către o stăpânire totalitară fără precedent în istorie, prin amploarea sa, stăpânire care va putea culmina cu dominaţia antihristului. În acest sens este foarte important Comunicatul Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos cu privire la guvernarea electronică și cardul cetateanului[22] în care este exprimat pericolul duhovnicesc reprezentat de actele electronice: 1. „este real pericolul, pentru toți creștinii, de a li se viola libertatea conștiinței religioase, privându-i astfel de posibilitatea mărturisirii credinței și propovăduirii Evangheliei lui Hristos, în mod liber”; 2. „este posibilă chiar și eventualitatea folosirii în necunostință de cauză a unor simboluri anticreștine de către credincioși.

Mondializarea, înlocuind religia cu drepturile omului, în mod paradoxal, în numele acestor drepturi, pretinde ca îi dă omului mai multă siguranță, dar numai la schimb, cu mai puțină libertate. Aici este capcana, pentru că, dacă se cedează din libertatea omului, care reprezintă o caracteristică fundamentală a chipului lui Dumnezeu în om, de dragul unei siguranțe închipuite, atunci le pierzi pe amândouă, dacă nu chiar totul.

În acest context, ce frumos ar fi fost, ca cei responsabili eclesial, cât și teologii de serviciu și de de-servicii sau comisia de bioetică a Patriarhiei, decît să ironizeze, să relativizeze problema sau să jignească pe cei ce cred altfel, să fi spus doar o propoziție scurtă: cipurile dăunează grav libertății umane.

Pr. prof. dr. Mihai VALICĂ


[1] Analizând evoluţiile tehnologice, o serie de savanţi (M. Heidegger, 1962, L. Mumford, 1964, M. Foucault, 1972, D. Bohm, 1983, I. Prigogine, I. Stengers, 1984) au demonstrat că, de fapt, progresele tehnologice se bazează pe avansuri mai largi, de natură epistemologică şi ontologică şi nu invers.
[2] Vezi Gabriela Lucia Sabău, Premise ale procesului tranziției de la societatea industrială la societatea cunoașterii,în: http://209.85.129.132/search?q=cache:mRwJIFtrPcMJ:www.acad.ro/pro_pri/doc/st_g03.doc+Mumford+despre+critica+tehnologiei&cd=8&hl=de&ct=clnk.
[3] Vezi Igor Cojocaru, Tehnologiile Informaționale și de Comunicații, în: www.akademos.asm.md/…/%20из%20Academos+1+2009%2022%20TEHNOLOGIILE%20INFORMAŢIONALE%20 Tehnologiile informaționale reprezintă un domeniu foarte important în dezvoltarea economică și culturală a oricărei societăți. Aplicarea largă și multilaterală a acestora în activitatea omului impune civilizației moderne noi posibilități calitative care la rândul său contribuie la formarea societății informaționale. Vezi pe larg: http://www.bitplus.moldinfonet.md/ro/about/
[4] Vezi Inglis, A., Ling, P., Joosten, V., Delivering Digitally: Managing the Transition to the Knowledge Media, Kogan Page, London, 1999.
[5] Scriitorul Ovidiu Hurduzeu, doctor al Universităţii Stanford din SUA, numeşte explozia informatică (ce favorizează „şi controlul comportamentelor umane”) drept „terorism tehnologic” şi arată că, „pe măsură ce se branşează la tot mai multe reţele, omul pierde capacitatea de a se mai aduna să-şi câştige identitatea. Se produce astfel o disoluţie a personalităţii organice. Precum uneltele, putem fi detaşaţi, separaţi unii de alţii, şi chiar de noi înşine, combinaţi şi recombinaţi în funcţie de necesităţile sistemului tehnologic. Vezi „Unabomber, profetul ucigaş”, Ed. Logos, Bucureşti, 2007. Vezi şi „Explozia informaţională ne înstrăinează de Dumnezeu, în ziarul Lumina, din 5 august 2010.
[6] Vezi Dr. Pavel Chirilă, Pr. Mihai Valică și Dr. Madalina Popescu, Piste false în bioetica modernă, în: http://www.crestinortodox.ro/morala/91063-piste-false-in-bioetica-moderna.
[7] Spengler, O., Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, München, 1931, p. 31.
[8] Vezi Spengler, O., Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, München, 1931.
[9] Heidegger, M., Being and Time, Oxford, Blackwell, 1962.
[10] Juenger, Friedrich Georg, Die Perfektion der Technik (traducere în engleză: The Failure of Technology: Perfection without Purpose, Henry Regnery Company, 1949.
[11] Mumford, L., The Pentagon of Power: the Myth of the Machine, London, Secker and Warburg, 1964.
[12] Ellul, Jacques, L’Apocalypse: architecture en mouvement (traducere în engleză: Apocalypse, A Crossroad Book, 1977; Ellul, Jacques, Le bluff technologique (traducere în engleză: The technological bluff, William B. Eerdmans Publishing Company, 1990).
[13] Vezi Adevăr și libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, trad. rom. Mihai Maci, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.
[14] Vezi și: Postman, Neil, Technopoly. The Surrender of Culture to Technology, Vintage Books, New York, 1992; Picard, Max, Flucht von Gott (traducere în engleză: The Flight from God, Regnery Gateway, 1951; Postman, Neil, Technopoly. The Surrender of Culture to Technology, Vintage Books, New York, 1992; Davis, Erik, Technosis. Muth, Magic and Mysticism in the Age of Information, Three Rivers Press, 1998; Bohm, D., Wholeness and the Implicate Order, London, Ark, 1983; Prigogine, I., Stengers, I., Order out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature, New York, Bantam Books, 1984; Foucault, M., Histoire de la Folie a l’Age Classique, Paris, Gallimard, 1972.
[15] Ovidiu Hurduzeu, „Unabomber, profetul ucigaş”, Ed. Logos, Bucureşti, 2007.
[16] Ibidem, Sclavii fericiți. Lumea văzută din Silicon Valley, ediție completă, Iași, 2005.
[17] Vezi Dr. ing Adrian Stoica, Da, trebuie să ne temem de tehnologie, dar să nu intrăm în panică, în Ziarul Lumina, sâmbătă, 18 iulie 2009, pp. 8-9.
[18] Vezi și Strange, S., An Eclectic Approach în C. Murphy and R. Tooze (eds.) The New International Political Economy, Boulder, Co., Lynne Rienner, 1991.
[19] Olivier Clément, op. cit. p. 39.
[20] De exemplu sistemul biometric este foarte vulnerabil și nesigur. Citirea cu multă ușurință, de către oricine deține un computer performant, a datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, naţionalitate, vârstă, etc.); citirea datelor cu caracter biometric (amprenta digitală, amprenta facială, amprenta retinei); clonarea cip-urilor; modificare datelor şi ataşarea lor la un alt paşaport; urmărirea individului purtator de act electronic cu cip; sustragerea datelor personale şi biometrice din bazele de date Schengen; citirea datelor cu caracter personal într-un mod extrem de facil și citirea datelor cu caracter personal folosind dispozitive compatibile GSM. Vezi Matthias Becker, „Position ist Identität”. Der US-amerikanische Geograph Jerome Dobson warnt vor Gefahren der Ortungstechnik. Drohen durch GPS-Technik neue Formen der Sklaverei? În: http://www.geog.ku.edu/peoplepages/Dobson_D.shtml.
[21] Vezi pe larg De-crearea Şi virtualizarea lumii reale prin tehnicĂ – o cale spre sfÂrŞitul ei ? Abordare tehnică, socio-economică şi duhovnicească a utilizării documentelor electronice şi a tehnicii fără graniţe morale, scris de Un grup de profesori, doctori, teologi, ingineri şi economişti ortodocşi – Cu binecuvântarea şi rugăciunile a numeroşi părinţi din Sf. Munte Athos, Grecia, România etc. Studiu nepublicat
[22] https://apologeticum.wordpress.com/2011/05/12/comunicat-sfanta-chinotita-a-sfantului-munte-athos-este-impotriva-obligativitatii-actelor-de-identitate-electronice-si-recomanda-credinciosilor-actele-de-identitate-fara-cip/

Acest articol a fost publicat în anti-cip. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

89 de răspunsuri la Pr. prof. dr. Mihai Valică: CIP-ul între ghioagă duhovnicească și ghioagă politică

 1. pcmouse zice:

  d-nii procip de pe la ziare domniile voastre au auzit de obamacare”si ca incepand cu 23martie ii silesc pe americani sa isi pun cip RFID(666)atentie in mana dreapta cu seringa si astfel primesc semnul fiarei?cat credeti ca va mai dura pana ue va cere acelasi lucru de la europeni?

 2. pcmouse zice:

  diferenta intre cum reactioneaza americanii la semnul fiarei si domnii procip din ro>http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1785484/pg1

 3. victor zice:

  primirea buletinului cu cip =lepadare de hristos pr. paisie aghioritul

 4. Tiberiu zice:

  bine ca l-a pus cineva la punct pe teologul de deservicii aduse Ortodoxiei, Eugen Tanasescu, care nu are destul creier incat sa vada cat de inaintata este aceasta problema a actelor cu cip si ca duce negresit la pecete… eu l-as mai intreba asa: daca stie ca cineva din Arad vrea sa se duca la el in Constanta si sa-l omoare, ce face? asteapta pana ajunge criminalul in Constanta si abia apoi cheama politia? sau isi ia masuri pt salvarea vietii inca de cand a auzit de amenintare? se crede superman ca sa-l infrune pe criminal, in cazul nostru – antihrist? pai Hristos nu este cu astfel de ispititori, caci le-a zis: “Fatarnicilor, fata cerului stiti sa o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti!” (Matei 16,3)
  sa nu care cumva sa fie pus de preabucurosul Daniel sa manipuleze lumea… si cum de scrie el la Adevarul unde au fost multe articole impotriva Bisericii? e foarte dubios personajul..

 5. admin zice:

  nu poti vorbi de o lepadare, ci doar de o cadere, intrucat renunti la libertatea daruita de Dumnezeu si nu iei seama la pacatul ca acceptand azi un act cu cip, favorizezi sistemul sa treaca la pasul urmator – implantul sub piele, care poate fi chiar pecetea.. LEPADAREA definitiva va fi cand accepti pecetea si atunci nu va fi chiar de buna voie, ci prin constrangere ( Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Apoc. 13:16)

 6. Anca zice:

  Eu totusi nu inteleg motivele pentru care unii nu-si dau seama de pericolul duhovnicesc al actelor cu cip. Pentru mine este de ajuns ca sf. Paisie Aghioritul a atras atentia ca vor veni si acestea si ca nu trebuie sa le luam. Apoi, cand s-a mai ridicat si parintele Iustin, a carui viata o consider sfanta, si ne-a sfatuit sa nu mai acceptam astfel de acte, ce poate fi aceasta daca nu un mesaj de la Dumnezeu? Adica, daca nu prin acesti sfinti vorbeste Dumnezeu, vorbeste El prin Eugen Tanasescu, care nici dinti nu avea cand s-a vorbit pt prima data de astfel de lucruri. Chiar nu trebuie bagati in seama instigatori de genul lui si sa fie lasati in ignoranta lor crasa. Fiecare pasare piere pe limba ei.

 7. Lastun zice:

  pcmouse cum raspunde Patriarhia Romana la cele 3 cazuri de romani crestini ortodocsi care au plecat in America si si-au IMPLANTAT IN MANA CHIP RFID IAR ATUNCI CAND AU VENIT IN ROMANIA SI AU VRUT SA SE IMPARTASEASCA LA UNU I SA STRAMBAT LINGURA DE 2 ORI LA PREOT, LA ALTUL I SA RIDICAT POTIRUL LA PREOT SI LA UNUL I SA INCLESTAT GURA SI NU A MAI PUTUTO DESCHIDE CA SA SE IMPARTASEASCA.
  Teoretic si practic acesti oameni au murit de aici din lumea asta si-au pierdut mantirea si-au cumparat bilet cu CHIP pentru iad.

  Cum raspunde Patriarhia Romana pentru cei 3 cresini ortodocsi care sau implantat cu CIP RFID in mana ??? ca doar lupul-cipul nu a aparut la noi sa dus ei in America si sau CIP-UIT cu stinta sau fara stiinta. Daca sti de o problema din timp verifici daca e adevarata si cauti rezolvari au spui la toata lumea despre ce e treaba sa sa evite sa se CIP-UIASCA IN MANA SAU IN CAP.
  LA PROBLEME EXTREM DE GRAVE TE GANDESTI DIN TIMP, FACI CERCETARI DURE SI AMANUNTITE, CER PAREEA CELORLALTE BISERICI ORTODOXE SURORI, CA SA NU SE AJUNGA LA SUFLETE PIERDUTE IN IAD DIN NEGLIJENTA SAU ALTE MOTVE.

  Un suflet de om este mai pretios decat lumea intreaga.

 8. pcmouse zice:

  admin va rog nu fiti caldicel..oare asa se vb in „convorbiri in apocalipsa „despre”cadere „sau lepadare?

 9. pcmouse zice:

  lastune tocmai mi s-a sugerat din nou de catre un prieten ca sunt obsedat cu cipurile.i-am explicat despre obamacare ca ii sileste pe americani sale puna cip din 23martie
  omul numai asa repeta „eu nu cred ca e asa „.”nu vreau sa fiu obsedat”(adica apropo ca eu as fi obsedat)gata s-a incheiat eu nu mai spun nimic la nimeni!m-am saturat de ignoranta romanilor mei.
  adica in germania ies oameni in strada sa demonstreze anti ciprfid iar in romania esti jignit continuu de romanasi..destepti mai sunteti mai …lasa mah sa fiu eu prost fara cip.puneti-va voi care doriti ca sunteti mari smecheri cu cip….eu sunt doar un inapoiat electronist cu peste 20de ani de experienta in depanare ce stiu..

 10. admin zice:

  @pcmouse
  pai chiar tu zici ca pericolul e mai mare cu cipul implantat, dand exemplul obamacare
  asa si cu caderea in cazul actelor cu cip si lepadarea in cazul pecetii, care se pare ca va fi implantul cu cip
  deci este o diferente intre cele doua.. eu inca nu am auzit de cineva cu acte electronice la care sa se indoaie lingurita la impartasanie

 11. oarecare zice:

  Sunt dezamagita si chiar ofensata de pozitia parintelui dar nu surprinsa. Acum ca ne ofenseaza pe noi profanii, nu- bai , dara sa indraznesti sa insulti pe marii duhovnici ai neamului nostru precum si pe cei din manastirile atonite este pura infatuare(mandrie) care, prea cucernice parinte, este pacat strigator la cer. Totusi, crestineste ar fi sa ne rugam si pentru acestia pentru ca Bunul Dumnezeu sa-i lumineze sa inteleaga pericolul care-l reprezinta pentru sufletul omului aceasta „murdarire” .

 12. pcmouse zice:

  admin despre ce cadere vorbim?scrie aici despre”cadere”???nu! scrie LEPADARE!>http://postimg.org/image/uw9msqcgb/ haideti sa nu se ascundem dupa cuvinte.sa nu fim caldicei.si sa nu fiu ipocrit..sa incepem cu mine.am card bancar cu cip.e o „cadere?ii pot spune asa?pot eu sa fiu caldicel cu mine insumi?ce scuza am?niciuna!!!

 13. pcmouse zice:

  de ce nu se vorbeste la noi in Biserica cum se vorbeste la rusi.de ce nu ni se spune direct si cinstit ca iadul ne mananca daca acceptam aceste acte de ce?de ce la rusi se poate?
  vizionati oameni buni ca Parintele spune direct lucrurilor pe nume asa cum a spus si Parintele Nikolov mai demult
  >http://www.youtube.com/watch?v=-lHUv4L4sBw

 14. admin zice:

  @pcmouse
  si doar nu te consideri lepadat pentru ca ai card bancar cu cip? insa cred ca simti o mahnire, cauzata de caderea in acest pacat

 15. Mihai Zamfir zice:

  Pe cardul bancar nu ti-a fost pus cipul peste identitatea ta si peste un cont al tau bancar, este o mare diferenta..intr-adevar nu este bun nici cardul bancar, dar pecetea nu ti-a fost pusa peste identitatea ta…pe asta il poti arunca sau poti renunta la el oricand…pe cand cu identitatea ta mai greu in fata statului, o data acceptat cipul…oricum vorbele noastre sunt desarte…tot ce trebuie facut este multa rugaciune si ascultat de sfatul duhovnicului, si asta la spovedit pt ca doar la Sfanta Spovedanie vorbeste cu noi Insusi Hristos. Dumenzeu sa ne apere si sa ne intareasca fratilor!! Doamne ajuta!

 16. Felicitari parinte Mihai Valica, foarte bine pusa problema. E normal sa acceptam de bunavoie o dictatura orwellinana? In nici un caz.

 17. mircea.v zice:

  admin,
  in Biblia 1914 si 1688 se foloseste verbul ” a face” si nu „sileste”. „Si face pre toti…” „Face” asta e mai pervers decat „sileste”. Face orice e necesar ca sa accepti semnul. Direct, indirect, inselaciune, pacalire, constrangere. Orice ca sa accepti asa ceva.

 18. acelas zice:

  despre gazele de sist. coincidente? sau mana rusilor, ceva? cum ar zice unii rautaciosi ..

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/razboi-intre-tarani-si-biserica-pentru-bani-si-case-in-vaslui-1030040.html

  .

 19. mihai zice:

  nu vreu sa judec pe nimeni, dar facand o paralela intre B.O,R si si celelalte biserici ortodoxe , din cate se vede la noi patriarhia romana merge pe premiza caini latra ursul merge ba mai mult decat atat mai pune si bete in roate, iar referitor la acel individ ca de preot sau parinte nici nu poate fi vorba pe nume EUGEN TANASESCU , EL VA TREBUI SA FIE CUMINTE SI SA FACA ce ai spune seful lui din deal, DANUTZ,asta daca nu vrea sa zboare de acolo si sa piarda acel loc caldicel si nustiu carui dumnezeu se inchin acesti indivizi precum CONSTANTIN STOICA, EUGEN TANASESCU, S.A in frunte cu taticul lor DANIEL CIOBOTEA SI AR FI BINE CA ACESTIA SA invete de la oameni precum MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU, PARINTELE IUSTIN PARVU, AMFILOHIE BRANZA, PARINTELE VASILIE NOVICOV dumnezeu sal ierte s.a

 20. elena zice:

  E adevarat ce spune parintele Mihai Valica, libertatea noastra este deja din ce in ce mai restransa. Multi spun: „Nu am nimic de ascuns, poate oricine sa-mi cunoasca viata etc….”, in favoarea unei securitati mai bune. Dar problema este alta. De ce sa te oblige cineva sa-ti etalezi in fata oricui aspectele vietii tale, cu bune, cu rele. Poate sunt persoane care isi doresc o viata cat mai discreta. De ce sa nu si-o poata permite? Se incerca prin toate modurile sa fim supravegheati: prin cele mai performante camere video , retele de socializare si colac peste pupaza CIP-urile biometrice, fiind tratati ca cei mai mari infractori. De ce nu se investesc bani in educatie, in promovarea valorilor moral-crestine, in asigurarea locurilor de munca, in actiuni de voluntariat reale. Unde sunt roadele muncii ONG-urilor? Sunt destule la numar, dar societatea se duce tot mai mult la fund, se degradeaza. Ce rol au CIP-urile? Ne trezesc constiinta, ne educa, ne fac mai buni? Dimpotriva, creaza suspiciune, dezbinare intre oameni, teama si o degradare umana.

 21. Lastun zice:

  DATE DESPRE BIOCIPURI si EXPERIMENTE SECRETE SAU LA VEDERE CU CIP-URI RFID IMPLANTATE.

  http://www.despremasonerie.go.ro/bioalt.html

 22. Dinu zice:

  Când vor fi pecetluiţi, se va întâmpla în felul următor: cei ce au lucrat cu mintea, cu intelectul, cu propaganda, cu gura, împotriva lui Dumnezeu le va apărea pe frunte pecetea lui antihrist „666”; cei ce au lucrat cu braţele şi au alergat cu picioarele împotriva lui Dumnezeu le va apărea şi pe mâini pecetea lui antihrist „666”. Deci, nimeni nu le pune nici o ştampilă sau, să le facă cu laser, ci va apărea pur si simplu pe mâini şi pe frunte. Unii se vor îngrozi, când semnul de pe mâini şi frunte le va confirma că sunt însemnaţi ca fii a lui Antihrist şi vor încerca să scape de acest semn făcând operaţie, extrăgând bucata de piele cu pecetea, dar vor vedea că pecetea este imprimată şi pe os, iar prin pielea nouă cu care vor acoperi pecetea de pe os va pătrunde din nou pecetea şi nu vor putea să scape de ea. Aceştia se vor îngrozi şi mai tare încât vor căuta să-şi pună capăt zilelor şi nu vor putea. Dumnezeu va lua moartea de pe pământ în aceste clipe grozave. Se vor arunca în lama cuţitul şi vor vedea că lama cuţitului se îndoaie, funia se va rupe, glonţul va fi ca de mămăligă, piatra şi fundul prăpastiilor ca de ceară moale, muşcătura fiarelor şi a târâtoarelor din adâncuri va fi usturătoare ca de moarte şi nu vor putea scăpa de chinul ce va fi. Acesta va fi un „vai”.
  AS

 23. Dinu zice:

  Sa nu stam nepasatori fata de cipuri , ultimul pas nu este cipuirea este doar un alt pas de satanizare a omenirii. Stiinta inca nu s-a sfarsit si descoperirile abea au inceput.

 24. Dinu zice:

  Asta ne spune Parintele Ilarion Argatu, cel rau va lucra prin doua metode sau prin doua cai , prin cea exterioara dar si pe cea interioara, viclenia lor este atat de ascutita pentru ca nu vin cu Adevarul ci prin inselaciune fac totul .

 25. Emanuel zice:

  @ Mihai Zamfir
  ” Pe cardul bancar nu ti-a fost pus cipul peste identitatea ta si peste un cont al tau bancar, este o mare diferenta ”
  Eu nu vad nici o diferenta. Contul bancar contine identitatea ta, caci nu se poate confunda un contul meu bancar cu al tau, tocmai din cauza ca fiecare cont bancar este asociat unei anumite persoane si numai acelei persoane, pe baza de identitate ( altfel nici nu se poate – nu poti identifica o persoana fara sa ii folosesti datele de identitate ). In actul prin care se creaza un cont bancar se trece tocmai datele tale personale, adica identitatea ta, deci contul tau bancar este asociat identitatii tale, si prin urmare ce asociezi contului asociezi si identitatii tale, de exemplu banii din cont apartin persoanei cu identitatea trecuta in actul de creare al contului. Tot asa si cipul, daca il asociezi contului il asociezi si identitatii tale, si tu semnezi pentru asta. Faptul ca contul bancar si identitatea persoanei care il detine nu este acelasi lucru, nu ne scuteste de problema ca in actul care creaza contul meu bancar este trecuta identitatea mea. Deci cand contului meu i se asociaza un cip, se asociaza acel cip si identitatii mele, mai ales datorita faptului ca eu semnez ca sunt de acord ca cipul sa fie folosit de catre persoana MEA in scopul de a ajuta sistemul antihristic.
  Nu este tot una cu a cumpara un telefon pe baza de factura pe care semnezi. Telefonul nu este suficient de asemanator ca tehnologie cu pecetea, si nu este inaintemergator al pecetii, dar cardul cu cip este, inclusiv cel bancar. Spuneti ca de cardul bancar te poti lepada usor, il poti arunca la gunoi, si gata, ca si un telefon. Insa nu e chiar asa. Un angajat pe care firma la care lucreaza il obliga sa isi ridice salariul de la o banca care foloseste doar carduri cu cip, nu poate sa isi arunce pur si simplu cardul la gunoi, ca isi arunca salariul si posibilitatea de a trai. Si situatia asta s-a intamplat in realitate, exista firme care obliga salariatii sa isi ridice salariile de la o banca ce foloseste card cu cip, la fel si facultati care obliga studentii sa isi ridice bursele de la astfel de banci. Deci eu includ cardul cu cip in sistemul de dictatura antihristica, pe cand telefonul nu e atat de indispensabil, nu are legatura cu salariul meu sau cu posibilitatea mea de a trai. Si situatia cu plata salariilor doar pe carduri se doreste sa se generalizeze, prin proiecte de genul eromania sau cum s-or mai fi chemand. Si daca eu accept un card cu cip, accept sa ajut sistemul de dictatura care se va implementa. In loc sa pun caramida mea in zidul unei biserici, o pun in fundatia templului masonic, si apoi va urma ca in loc sa merg la slujba la o biserica ortodoxa sa merg la un ritual masonic.

 26. “În linii generale, acordul este contestat: – Pentru “îndosarierea electronică” care, practic, este nelimitată, de vreme ce există multe categorii de cetăţeni ce pot intra în registrele gigantice ale centrului de la Strasbourg fără a fi săvârsit vreodată vreo infracţiune. De pildă, după ce criterii o persoană “nedorită” într-unul dintre state va fi exclusă şi din celelalte ţări, membre ale Uniunii, refuzându-i-se dreptul de azil?

  Apoi, după ce criterii va intra un “suspect” în arhiva la diferitele categorii de infracţiuni, putând a fi astfel stocat în bazele de date ale reţelei poliţieneşti mondiale, devenind “persona non grata”, urmărită de toate unităţile poliţieneşti ale lumii? – Pentru ca, prin aplicarea Acordului Schengen, particularităţile naţionale ale fiecărei ţări (nemaiexistând graniţe) se elimină, desfiinţânduse astfel caracterul de “naţiune” al poporului respectiv. – Deoarece acest acord pune în pericol însăşi existenţa constituţiilor naţionale ale ţărilor Europei, dreptul comunitar devenind prioritar dreptului şi legislaţiilor naţionale.

  Specific însă pentru Acordul Schengen este faptul că principiul său se bazează pe un aparat poliţienesc totalitar care elimină până şi condiţia de Bază a nepărtinirii judiciare: principiul prezumţiei de nevinovăţie!

  schengen

  a) “Deciziile se pot fonda pe ameninţarea ordinii publice sau a siguranţei statului pe care o poate prezenta apariţia unui străin pe teritoriul naţional.

  b) Un străin pe seama căruia există temeinice presupuneri (!) că a săvârşit fapte infracţionale grave sau pe seama căruia există indicii certe că intenţionează (!) a săvârşi fapte infracţionale pe teritoriul unei ţări membre”. Aşadar, orice cetăţean poate fi supus urmăririi pentru o simplă bănuială.

  La fel, articolul 99/2 spune: “O astfel de înregistrare (a datelor, n.n.) se poate face şi pentru preîntâmpinarea ameninţării siguranţei publice: a) în cazurile când există indicii certe care duc la supoziţia (!) că persoana respectivă intenţioneaza (!) a săvârşi (…) fapte penale deosebit de grave; b) în cazurile în care evaluarea totală a datelor persoanei respective, îndeosebi pe baza înfracţiunilor comise până în momentul respectiv, permite presupunerea (!) că persoana avută în vedere va comite şi pe viitor infracţiuni deosebit de grave.”

  ue

  După cum vedeţi, aceasta este “libertatea” pe care o aduce intrarea în Europa. Cu un astfel de sistem lipsesc doar un Hitler sau un Stalin pentru a se crea un Euroimperiu bazat pe sclavia electronica. Dar ce mai prevede acordul ?

  Orice cetatean, pe baza aceluiasi principiu “al banuielii”, poate fi supus “supravegherii discrete”. “Daca controlul special nu este permis în acord cu legislatia unei ţări membre, atunci controlul special se transforma automat pentru teritoriul respectiv în urmărire discretă!”. (Acordul Schengen, art. 99/6)[78] Cu alte cuvinte, în cazul intrării României “în Europa”, poliţia oricărei ţări membre poate supraveghea discret, fără înştiinţarea autorităţilor române, pe teritoriul naţional, orice cetăţean bănuit de infracţiune sau care a fost văzut în preajma unui individ suspectat de săvârşirea unor fapte penale, deoarece putem trage unele învăţăminte pentru ţara noastră. În plus, vom discerne adevăratul pericol al Acordului Schengen pentru creştini în general şi pentru ortodocşi în special”.

  autor: LAX, sursa Gandul, cu multumiri Filosofului pt.semnalare. http://eufrosin.wordpress.com/

 27. pcmouse zice:

  dinu nu-i chiar asa..

  Pecetea 666

  – Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente (sfârşitul lumii) ?

  – Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum, ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura lui Hristos despre un anumit timp (Matei 24, 36), însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor înştiinţa despre venirea Sa (Matei 24, 29 ş.u.; Marcu 13, 24 ş.u.; Luca 21, 25 ş.u.;). Să fim întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor treji” (Sfântul Andrei al Cezareii, Explicarea Apocalipsei Sfântului Ioan Evanghelistul, Cap. 38, PG. 106, 340C) – spune Sfântul Andrei al Cezareii.

  ***

  Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, îi găsesc. Aşa ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetluit tone de peşte şi-i urmăresc din satelit în ce mare sunt. Acum iarăşi a apărut o boală pentru care au aflat un vaccin care va fi obligatoriu şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va putea nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fii numit într-un post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem nu va putea lucra etc. fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va controla economia mondială şi numai aceia care ai primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la schimburi comerciale.

  Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialişti că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor pecetlui vor atrage astfel razele soarelui şi vor fi atât de vătămaţi, încât îşi vor mânca limbile de durere (Apocalipsa 16, 10). Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!

  „Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mână sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsa 13, 16-18)

  – Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?

  – „Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi… europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi, dacă nu are pecetea. Vor spune: „Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu.” Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari, dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele (vezi Matei 24, 22; Marcu 13, 20). Nu-şi vor da seama când au trecut. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.

  ***

  – Părinte, dar dacă cineva primeşte pecetea din neştiinţă?

  – Aceasta se va putea întâmpla numai din nepăsare. Ce neştiinţă să fie, atunci când lucrurile sunt atât de clare? Chiar dacă nu ar şti cineva, trebuie să se intereseze şi să afle. Dacă spunem că n-am ştiut şi pentru asta am primit pecetea, Hristos ne va spune: „Făţarnicule, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, iar semnele vremilor nu puteţi!” (Matei 16, 3). Chiar de s-ar pecetlui cineva din neştiinţă, pierde harul dumnezeiesc şi primeşte lucrarea diavolească. Vezi, copilaşul, la Sfântul Botez, atunci când preotul îl afundă în apă primeşte pe Sfântul Duh, fără ca acela să-şi dea seama de asta şi după aceea sălăşluieşte în el harul dumnezeiesc.

  ***

  – Părinte, unii spun: „Ceea ce este scris de la Dumnezeu, aceea se va face. Ce ne mai interesează altceva?”.

  – Da, o spun, dar nu este aşa, bre copile! Şi eu aud pe unii spunând: ”Evreii nu sunt aşa de proşti să se trădeze cu 666, când Sfântul Ioan Evanghelistul o spune clar în Apocalipsă. Dacă ar fi fost aşa, ar fi făcut-o într-un mod mai inteligent, mai ascuns”. Ei bine, cărturarii şi fariseii nu ştiau Vechiul Testament? Anna şi Caiafa nu ştiau mai bine ca toţi că era scris că Hristos va fi trădat pentru „treizeci de arginţi”? De ce n-au dat 31 sau 29 de arginti şi au dat „treizeci”? Deci erau orbiţi. Ştia Dumnezeu că aşa se vor petrece lucrurile. Dumnezeu toate le cunoaşte de mai înainte, dar nu hotărăşte de mai înainte – numai turcii cred în ceea ce este scris, în Kişmet (în soartă, în destin – n.ed.). Dumnezeu ştie că un anumit lucru se va face aşa, însă omul îl face din lipsa lui de minte. Nu Dumnezeu a dat poruncă, ci vede până unde va ajunge răutatea oamenilor şi că părerea lor nu se va schimba. Nicidecum că aşa a rânduit Dumnezeu.

  Cuviosul Paisie Aghioritul din cartea Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2008, p. 178-180

 28. Lastun zice:

  2 Mic stidiu despre CIP-URI.

  Cititi comentarile mele Lastun.

  http://saccsiv.wordpress.com/2013/03/14/cuvantul-parintelui-justin-parvu-pentru-mitingul-din-14-martie-sa-ne-unim-in-dragoste-si-armonie-ca-sa-putem-iesi-de-sub-jugul-erei-electronice/#comments

  Experimente pe oameni-cobai cu CIP-URI IMPLANTATE IN CAP

  Interfata creier computer = Interfata computer creier.

 29. Lastun zice:

  CIA Funded Mind Control Experiments – Bull & Cat Tests by Dr Delgado in the 1960s

 30. Lastun zice:

  Jose Delgado – Physical Control of the Mind

 31. Lastun zice:

  Galvanic Vestibular Stimulation (GVS)

  Acuma oricine poate sa controleze oameni prin telecomanda. Pricepeti ?

 32. Lastun zice:

  Galvanic Vestibular Stimulation (GVS)

 33. ovidiu tecla zice:

  Doamne ajuta!
  Parintele Valica are dreptate insa trebuie specificate niste lucruri.
  Ce ne facem ca avem cip-uri peste tot, in telefoane, in masini de spalat, in cardul de la banca, in cardul de transport, in orice aparat electronic modern? Intr-unele dintre cazuri chiar au legatura cu identitatea noastra – telefon, card bancar, card de transport si poate la unii si carduri de credit la diferite magazine!!! Sunt acesti oameni lepadati ori ba.
  Eu din cate stiu parintele Rafail Noica poseda pasaport cu cip si a afirmat acest lucru intr-o anumita ocazie deoarece circula in Anglia. S-a lepadat oare omul acesta?
  Acestea sunt intrebari pertinente si nu vorbe goale!
  In ceea ce priveste mitingurile parerea multor duhovnici mai mititei este ca nu trebuie sa ducem in derizoriu acest eveniment prin slaba noastra prezenta si ca ar trebui oarecum o organizare de mai mare anvergura. Asta presupune ca duhovnicii mari precum parintele Iustin sa incerce sa adune la o anumita data mai multi duhovnici din mai multe parti ale tarii cu care sa se sfatuiasca si sa organizeze un miting la nivel national, stabilit cu mult mai mult timp inainte astfel incat el sa se desfasoare intr-o zi de duminica sau sambata dupa liturghie, sa bata clopotele in toata tara, sa fie prezenta toata suflarea activa. E important ca oamenii importanti – duhovnicii – sa inteleaga in mare lor majoritate acest lucru si sa actioneze in consecinta. Cata vreme vor fi opinii diferite si nu se va intelege concret acest lucru, nu vom face nimic.
  In 2008 a fost aceeasi discutie si chiar parintele Arsenie Papacioc a sugerat acest lucru si anume, ca trebuie ca duhovnicii sa colaboreze intre ei, sa se contacteze intre ei, sa se uneasca si sa fie unitari in marturisire si sa stie unii de altii.
  Parintele Iustin da tonul de acolo de la Petru Voda dar e nevoie si de sustinere concreta ca evenimentul sa nu fie dus in derizoriu, asa cum s-a intamplat de fiecare data.

  OT

 34. Lastun zice:

  Cyborg insects

 35. Lastun zice:

  Brain Chip Implant Uses Power Of Thought

 36. Lastun zice:

  11) Brain Implants: Neuroscience and Neuroethics (Foster) e cam lung si pictisitor sar veti vedea si cateva exemple de animale asu pesti cu CIP IMPLANTAT IN CAP radoi comandat. ( daca vreti sariti peste el ).

 37. Lastun zice:

  Brain Computer Interfaces: BCI Technology

  Interfata creier calculator permite ca sa ia informatie din creier spre exterior ca ca se realizeze o actiune SAU POATE SA FIE BAGATA INFORMATIE DIN AFARA IN CREIER…

 38. Lastun zice:

  Human brain: fuse with computer chips, biodigital brain control, machines, health, Futurist speaker de la minutul 1:35

 39. Lastun zice:

  Brain-Computer Interfaces (Krishna Shenoy, Stanford University)

  Din nou acest om de stinta spune: … FIE SE POATE SCRIE INFORMATIE IN CREIER SI IN SISTEMUL NERVOS FIE SE POATE SCOATE SCRIE ( FOLOSI ) INFORMSTIES DIN CREIER SI DIN SISTEMUL NERVOS…

  NU neg ca aceste implanturi ajuta sau pot ajuta oameni sa vada, sa se miste, sau sa ii ajute in vata de zi cu zi: un exemplu sa un cip rfid sa sune automat la salvare daca ti-a venit rau si sa fi salvat in cateva minute, multe se pot fac bine cu aceste cipuri rfid DAR DAR DAR cine ma asigura pe mine ca nu se transmite informatie de la un OM sau OAMEANI ssau de la vreo ORGANIZATIE sau sau de la ci care il slujesc pe DIAVOL-SATANA -ANTIHRIST. CINE IMI GARANEAZA MIE CA MINTE NU IMI ESTE CONTROLATA SAU HACK-UITA.
  Sau scos acele pasapoarte biometrice si ce securritate au avut in fata HACKERILOR 00000000000 BARAT, NIMIC, NICI O SECURITATE, ORICE PRODUS ELECTRINIC, TELEFON, CALCULATOR, ACTE BIOMETRICE POATE FI SPART, ORICINE POATE SCRIE-STERGE SAU ADAUGA FARA VOIA MEA ORICE VREA IN ELE, SI CINE MA PAZESTE ??? STATUL CA MI-AU ZIS EI CA E SIGUR SI PESTE 3 MINUTE DEJA E SPART DE VREUN PIUSTI DE 15-18 ANI.
  ciNE IMI GARANTEAZA CA DACA IAU CIPUL ALA SAU ACTELE ALEA BIOMETRICE NU POATE SA FACA ALUL SAU ALTI CE VOR CU INFORMATILE MELE SAU CE MAI RAU DACA O PERSOANA ISI IMPLANTEAZA CIP CINE IL PAZESTE SA NU FIE TRANSMISE INFORMATI-SUGESTI-INDRUMARI, DESI MAI POT FI LIBER CUM MA LASAT DUMNEZEU NU. CU ACESTE ACTE ORICINE ISI BATE JOC DE MINE SI C ACEL CIP ORICINE MA POATE CONTROLA, DECI REFUZ TOATE AVANTAJELE PENTRU:

  LIBETATEA CARE MIA DAT-O DUMNEZEU.

  IAR IN LIBERTATE POT SA FAC CE VREU EU SA IL ASCULT PE DUMNEZEU SAU NU, E DECIZIA SI VOIA PE CARE MIA DATO.

  FIECARE FACE CE VREA EU REFUZ INCA O DATA TOATE AVANTAJELE ACTELOR BIOMETRICE SI CIPURILOR RFID IMPLANTABILE PENTRU CA VREAU SA FIU LIBER ASA CUM MA LASAT DUMNEZEU.

  NU VREAU SA FIU SCLAV. NU ACTELOR BIOMETRICE DE ORICE FEL SI NU IMPANTURILOR CU CIPURI RFID IN OM.

 40. Lastun zice:

  Daca arati in fata in deal, la Patriarhie ca esti alaturi de cele 50 de maicute de la Manastrea Varatec care nu doresc card medical cu cip, Patriarhia trimite Cezarul-Politia sa te invite sa pleci de acolo.

  Comentariu scris pe data la ora 2:56 pm in ziua de 17 martie , 2013, e saccsiv blog de mine, asa reactioneaza cei din Dealul Patiarhiei.

  Lastun said, on martie 17, 2013 at 2:56 pm,

  Am fost acum o ora in deal la Patriarhie cu o pancarda-hartie:

  Sant alaturi de cele 50 de Monahii de la de la Manastirea Varatec care nu doresc card cu cip de sanatate.

  Nu cip-urilor RFID implantabile.

  pe la 12:30 13:00( nu aveam ceas ) nu mai era slujba, am scris si am aratat acea pancarda-hartie si am stat cam pana la ora 14:00 si dupa aia a iesit un preot sau diacon pe acea usa de la Patriarhie sa uitat la mine un pic si a intrat inauntru…

  Din pacate nu a mai venit nimeni alaturi de mine, asta e, macar le-am sustinut si eu pe cele 50 de monahii de la Manasatirea Varatec care nu vor card de sanatate cu cip…

  … peste cateva minute dupa ce a intrat cel preot sau diacon inapoi inauntru,a venit Politia, un politai si un civil. Politaiu ma intrebat: Ce cauti aicia protestezi, eu iam aratat pancarda-hartie si am zis ca nu protestez ci sant alaturi de acele monahii. Politistul mi-a zis ca daca sant alaturi de ei sa fiu alaturi in alta parte si m-ia zis sa plec, Am strans pancarda-hartei si am plecat acasa.

  Sfarsit.

  Lastun said, on martie 17, 2013 at 3:00 pm

  O scurta precizare. Politistul a zis: da ti-au vazut ce vrei sa zici si dupa aia mi-a zis sa le fiu alaturi ( la acele monahii ) in alta parte si mi-a zis sa plec si am strans pancarda-hartie si am plecat.

  Sfarsit.

 41. STOP RFID 666 zice:

  Parintele….

  ,,În acelaşi timp, cred că nu există elementele, pentru care aceste documente să fie considerate pecetea lui antihrist sau să fie considerată primirea lor, drept lepădare de Hristos sau de harul botezului. Lepădarea de Hristos nu poate fi decât o acţiune deliberată a omului, nu una implicită sau presupusă de dispozitive tehnice neştiute; trebuie să fie legată de acordul liber exprimat al voinţei omului, de aderare la o condiţie şi concepţie antihristică”.

  NU sunrt de acord cu ce spune aici Parintele Mihai Valica. Exista lepadare de Hristos cand primesti un act biometric? Dupa parerea mea este lepadare. Biserica a considerat lepadare marturisirea Sfantului Apostol Petru, chiar daca ,,interior” Sfantul Petru nu se lepadase. Cine Ma marturiseste inaintea oamenilor si Eu il voi marturisi inaintea Tatalui Meu, spune Hristos. Asa si noi ne lepadam cu gura de Hristos daca acceptam aceste acte biometrice.

  SFANTUL IOAN DE KRONSTANDT

  Si iata, am vazut o multime de oameni, tineri si batrâni, îmbracati în straie ciudate, carând o stea imensa în cinci colturi; la fiecare colt atârnau câte doisprezece draci; în centru, satana însusi sta protapit cu niste coarne zdravene, cu capatâna de paie, iar din gura îi curgeau balele veninoase peste norod, de-a valma cu cuvintele: „Sculati voi cei pecetluiti cu blestemul…” Imediat s-a prezentat un cârd de draci, punându-le la toti pecetile: pe frunte si la mâna dreapta. L-am întrebat pe Staret: „Asta ce inseamna?”.

  – „Acestea-s pecetile antihristului”. Mi-am facut semnul crucii Si l-am urmat pe Staret.

  Cine sunt pecetluiti cu BLESTEMUL? Cei care au primit cartela universala biometrica. Care e diferenta intre CARTELA BIOMETRICA UNIVERSALA si BULETINUL BIOMETRIC? Fiecare sa gandeasca singur.

 42. STOP RFID 666 zice:

  Dinu

  Ceea ce spune parintele Argatu este o prostie, imi pare rau sa o spun.

 43. STOP RFID 666 zice:

  admin.

  Este clar ca cipul RFID in corp este mult mai nociv caci este insasi pecetea. Dar putem considera ca ne-am lepadat de Hristos cu gura si urmeaza sa ne lepadam total prin implant.

 44. daniel zice:

  Avand in vedere propaganda agresiva care se face in ultimul timp, de catre unguri, in favoarea tinutului secuiesc, iata un articol interesant despre etnogeneza maghiara (care ar putea fi preluat si pe acest blog): http://cubreacov.wordpress.com/2013/03/22/boskorbozgor-un-vechi-nume-etnic-adus-de-pe-volga-i/

 45. Lastun zice:

  Comunicat al Parintelui Justin Parvu cu privire la discutiile din ultima vreme legate de actele cu cip

  https://apologeticum.wordpress.com/2010/07/13/comunicat-al-parintelui-justin-parvu-cu-privire-la-discutiile-din-ultima-vreme-legate-de-actele-cu-cip/

 46. Dinu zice:

  Eu nu m-as grabi sa zic ca cea ce zice Parintele Ilarion Argatu este o prostie, este o prostie pentru mintea nostra de azi, dar pentru ziua ce are sa vina va veni ca un fur si ca un hot.
  Dar este o mare graba fratilor sa ne opunem vizibil si marturisitor pentru refuzul acestor acte cu cip . Acceptarea cipului in corpul uman este moarte duhovniceasca.

 47. Dinu zice:

  Cipul este semnul mortii noastre duhovnicesti. Dar mantuirea este in mana Lui Dumnezeu, iar viiata vesnica este legata de sange. Sa nu uitam cu ce fel de sange am fost noi inviati din moartea care a venit prin Adam si rascumparati de Sangele Domnului si Mantuitorul nostru Iisus Hristos . Si cu ce fel de jertfa? martorii nostri recenti: sunt Sfintii Inchisorilor. Sfintele Taine si Sfanta Impartasanie este jertfa vie.
  Atat de mare este acest pericol care se abate asupra noastra prin acest cip incat multi te duc la disperare cat de orbi si cat de desfranati pot fi. Neluand in calcul pe Hristosul Cel Adevarat care a patimit in inchisori cu Sfintii ce au murit in inchisorile comuniste in rugaciune ca flacari vii ce sau inaltat la ceruri din iadul ce iau cuprins. Doar calea crestina ortodocsa este calea care duce la cunoasterea deplina a Lui Dumnezeu cerurile se deschid doar la acesta cale ortodocsa, mantuitoare …….

 48. Dinu zice:

  Cipul are menirea de a te opri de la Impartasirea cu Hristos, iar daca urmezi o asfel de menire ai toate sansele sa devii un drac.

 49. Dinu zice:

  Am si eu o intrebare pentru preotii si pentru duhovnicii care nu se opun cipului. Pot acesti preotii si acesti duhovnici sa impartaseasca un drac? cu Trupul si cu Sangele Domnului? Daca acesti preotii si duhovnicii pot impartasi un drac sau draci atunci pot lua cipul. Pentru ca paharul din care se impartasesc nu este paharul Binecuvantarii ci mai degraba paharul maniei Lui Dumnzeu.

 50. Dinu zice:

  Sau paharul catolicilor, Fratii crestini sa avem bagare de seama din ce cupa bem si din ce lucruri mancam.

 51. Dinu zice:

  Poate vor veni vremuri cand Sfanta Impartasanie va fi otravita in loc de harul Dumnezeiesc , va fii chimie elemente dracesti, cu alte cuvinte otrava. Paharul maniei Lui Dumnezeu va trece negresit pe la cei …………………….de ce se tacee??? Se tace din cauza ca nu sunt vase Sfinte. Sa nu ne impartasim decat din Paharul Binecuvantarii.

 52. Marius Barbu zice:

  @ admin uite cu caderea in sens Patristic caderea reprezinta pacat impotriva Duhului Sfant si Adam a avut o cadere ca a trebuit sa Vina IISus se repare ce a stricat oare de ce ne Botezam noi Ortodocsii? Parintele Justin a zis ca nu mai esti crestin de iei cip si e numele tau acolo in cip sau pe platicu ala a sis ca NU NUMAI CRESTIN NU ESTE ca de aceea nu poate fi pomenit la LIturghie un necrestin care sa lepadat de PECETEA DARULUI DUHULUI SFANT adica de BOTEZ

  Parintele Iustin – Prin cip pierdem Duhul Sfant.

 53. Marius Barbu zice:

  Paisie Aghioritul
  – Mai, si diavolul asta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp.
  @admin
  =================
  pag.203, 204 dinTrezirea Duhovniceasca Paisie Aghioritul

  Desi Sfantul Ioan Evanghelistul vorbeste clar in Apocalipsa despre pecetluire ( Apoc. 13, 16 s.u.; 14, 9 s.u.; 16, 2 si 20, 4.), unii nu inteleg. Ce sa le spui? Din pacate, auzi o gramada de neghiobii ale mintii de la unii “cunoscatori” contemporani. Unul spune: “Eu voi primi buletinul cu 666 si voi pune si o cruce”. Altul: “Eu voi primi pecetea pe frunte si-mi voi face si o cruce pe ea…” si o gramada de asemenea prostii. Ei cred ca se vor sfinti in felul acesta, dat toatea acestea sunt inselari. Un episcop mi-a spus: “Eu, langa semnatura voi face si o cruce. Nu ma lepad de Hristos, ci, simplu, ma folosesc”. “In regula,ii spun ,tu esti episcop si pui o cruce langa numele tau in virtutea calitatii ce o ai; altul este arhimandrit si pune si el o cruce, datorita rangului ce-l are. Dar lumea ce va face?”Insa lucrul murdar nu se sfinteste. Apa curata primeste harul si se face agheasma,dar urina nu se face agheasma. Piatra se face paine prin minune. Necuratia insa nu primeste sfintire. Prin urmare, diavolul, Antihristul, atunci cand este in buletinul nostru de identitate, pe mana sau pe fruntea noastra cu simbolul lui, nu se sfinteste desi am pune si o cruce.
  Avem puterea Sfintei Cruci, a Lemnului Sfant, a harului dumnezeiesc al lui Hristos, numai atunci cand pastram harul Sfantului Botez, prin care ne lepadam de satana, ne unim cu Hristos si primim Pecetea Sfanta: “Pecetea darului Sfantului Duh“. Vezi, unii ca acestia merg inainte cu o logica… Vor pune alaturi o cruce si totul este in regula. Si desi vedem ca Sfantul Apostol Petru s-a lepadat numai la exterior de Hristos, dar si asta a fost tot lepadare (Mt. 26, 69-75; Mc. 14, 66-72; Lc. 22, 54-62; In. 18, 16-18 si 25-27) acestia se leapada de pecetea cea sfanta a lui Hristos ce li s-a dat la Sfantul Botez, ca sa primeasca pecetea lui Antihrist, iar apoi spun ca au inlauntrul lor pe Hristos!

  Exact ce a zis si Parintele Justin Luati seama ca el a fost SINGURU din Romania(parintele Justin) care a semnalat asta si uite ce zice in alta carte Justin Parvu Cuvintele inteleptului editura Babel 2011 pagina 20 „.Ceea ce ma doare insa cel mai tare este faptul ca,dupa ce am lansat apelul la desteptarea oamenilor fata de forma asta de noua de subjugare de asta data totala,pe care o reprezinta actele biometrice apropoape nici o manastire,nici un calugar nu s-a raliat,nu ni s-a alaturat.Nici macar nu au venit sa ne consultam ,sa analizam in ce consta acest fenomen pe care-l semnalam noi ”
  Si la pagina 22
  „pericolul este ca pina acum persecutiile din toata istoria se ocupau cu moartea trupului,dar acum-atentie mare!-se ocupa cu moartea sufletului!E un veac mult mai greu decat ne inchipuim ”
  Si pagina 26 un mic soc pentu cei ce vor citi
  „De aceea tiparim pliante si afise,ca sa stie poporul ce-l asteapta,ca nimeni nu le spune adevarul.Dar nu vedeti ca preotii le aduna si le dau foc,numai sa nu apara prin parohie?Sub pretextul ca ,sigur,daca stam cuminti si facem ascultare ,e bine.”

 54. Marius Barbu zice:

 55. Marius Barbu zice:

  este lepadare din care poti iesi si alta din care nu mai poti iesi chiar de vrei si diferenta e : ca implantu se poate scoate da nu o sa vrea lumea sa il scoata ca nu o sa aibe ce sa manance si ca poti renunta la acte cu cip si sa te pocaiesti atunci la pecetea finala STAMPILA cum zicea cineva nu va mai fi intoarcere si apropo de profetii uite una :VOR FI NISTE MAGAZINE MARI SI LA INTRAREA LOR VOR FI POPI FALSI CARE VOR PUNE PE MANA O STAMPILA LA OAMENI ( aia va fi pecetea stampila .Parintele Justin zicea ceva de „ca ti’l pune cu fieru”, popi falsi= gen purtatori de cuvant care le iau pe toate si chiar duhovnici )

 56. Marius Barbu zice:

  aici zice doua exemple Printele Simeon Larnin de la Optina ca cei care au primit pasapoartele astea au murit si li s-au aratat in vis rudelor si le-au spus ca DUMNEZEU NU II VA PRIMI NICI LA JUDECATA cu aceste NUMERE,si exemplu doi ca o femie a luat pasaportu si i sa aratata diavolu in chip de barbat si a felicitat’o cu NOUA SA NASTERE

 57. Marius Barbu zice:

  cod de bare =666
  banda magnetica (cartele de metrou metrorex) = 666
  cip in acte (card ratb,card bancar,pasaport ,permis auto ,buletin cu cip)= 666
  cip implantat verychip=666
  si zice lumea cu ce mergem la scoala si la lucru? ia-ti bicicleta FRATE
  ia uite ce zice http://www.rollsoft.ro/RFID1.pdf
  RFIDeste un sistem de identificare asemănător tehnologiei cu cod de bare.CE O FI ASA GREU DE INTELES e acelasi DRAC mai avansat .Si cum zice Parintele Vasile scoate acelasi sunet la citire ca un produs cu cod de bare ,oare de ce???

 58. Marius Barbu zice:

  uite cat de sigure is cipurile

 59. Lastun zice:

  Near Field Communication (NFC)– Explained/The Complete Guide

  http://blog.clove.co.uk/2012/06/20/near-field-communication-nfc-explained-the-complete-guide/

 60. Lastun zice:

  Nu sant de acord cu cateva lucruri:cardul bancar, permisul auto ( mai vech cu cod de bare ) cartele de metrou cu banda magnetica nu au 666.

  Actele biometrice periculoase pentru mantuire: Card de sanatate cu CIP , Pasaport biometric cu CIP, Buletin Biometric cu CIP, noul permis auto cu CIP, au 666.

 61. Lastun zice:

  Mai intrebati si cercetati sa nu ziceti ca va induc eu in eroare.

 62. pcmouse zice:

  „da..unde este 666 in carnetul nou ca io” nu vad”..mura in gura>http://postimg.org/image/wz2jqos2d/

 63. pcmouse zice:

  vaii si ce sa fac?sa vand masina oare?cum sa nu mai conduc…

 64. pcmouse zice:

  of of cum sa ma lipsesc io da acest confort..ie greu lau

 65. daca cipul imi controleaza mintea, atunci nu mai sunt responsabil de faptele mele, deci nici raspuns inaintea lui Dumnezeu nu pot da, ca nu sunt responsabil. Lepadarea de Hristos, ca sa aiba efect, trebuie sa fie constienta. Conform Apocalipsei, intai vine Antihrist si acesta da pecetea 666 celor care i se inchina, celor care se leapada de Hristos. In prezent avem deaface cu constructia unei nou tip de dictaturi, dicatatura orwellinala, care intradevar poate fi o pregatire, un exercitiu, pentru timpurile cand va veni antihrist. Slava Domnului ca nu suntem adventisti, ca sa avem in centrul preocuparilor noastre sfarsitul lumii, ci mantuirea sufletului.
  In Statele Unite toti preotii au cip, etc. De aceea sa fim atenti la exprimare, ca sa nu osandim pe cineva neosandit si sa binecuvantam pe cineva osandit. Lupta noastra este pentru libertatea data de Dumnezeu. Nu vrem control prin cipuri. Suntem impotriva indosarierii electronice, dar nici nu putem afirma ca cine are cip, din varii motive, este osandit iadului. Toti puscariasii in SUA au cip in organism, unii sunt nevinovati, ba chiar oameni care s=aiu opus sistemului si de aceea au ajuns acolo. Oare merg ei in iad doar ca au cip implantat(cu 666 bineinteles)? Parintele Efem din Arizona este foarte atent la aspectele astea si spune sa avem discernamant.

 66. nevrednicul zice:

  nu se spune nimic la stiri ,nu se intimpla nimic in lume…. si lumea fierbe iar stiriistii antihristi tac si ne imbata cu apa rece.numai ce ne _om trezi cu vreo racheta si n,avem ce face ,,,armata nu ,dotare nu,,, iubire de tara asta nimic ,ha, ? ne _a ramas sa fim slugi la altii .consider ca mai rau ca acum nu am fost niciodata.criminalii astia nu spun nimic ca nu cumva sa_si dea seama poporul acesta de situatia aceasta. spunea un parinte cu viata curata aseara ca,,sa pastram cerialele ca s_ar putea anul acesta sa nu rodeasca tarina din cauza tulburarii vazduhului din cauza razboiului.,,

 67. ioan zice:

  frate admin. da, intr-adevar lingurita nu s-a strambat la cei care au acte cu (bio)cip, dar aceasta chear daca nu e pecetea finala. e un pas premergator si tot lepadare(inpartasire cu duhul rau) de Sfantul Duh inseamna. e ca si cum, rupt de foame, intri in bucataria plina de tot felul de bucate aburinde si dupa ce absorbi cu nesat aburii „ispitei”, sa vedem daca vei avea puterea sa „nu pui botu”. sa nu ne amagim singuri. cei care am inspirat aburii actelor cu cip sigur vom pune botu si la pecete.

 68. Marius Barbu zice:

  ca sa puna pecetea trebuie omu sa fie mort duhovniceste apropo de cartela cu banda magnetica in cartea Staretii Despre vremunrile din urma Petru Voda 2007 se scrie asa la pg212 NU se pot lua cartele de credit pentru ca Banda magnetica de culoare neagra de pe ele Ascund codul si sistemul de bare 666.Dar nu se vad cu ochiul liber.Pot fi citite numai de computer( deci pe cine credem pe Paisie sau pe minciunile de le propaga oculta ?)si pentru @ortodoxiacatholica cei care sau opus si tot au fost cipati nu li se considera pacat ca si la fecioarele siluite din proloage

 69. Marius Barbu zice:

  si a mai zis Parintele Proclu o vorba cine are evlavie la cip are si la antihrist nu vrem sa renuntam la cartela de metrou acu nu vom renunta nici la vremea pecetii nu vom renunta la CONFORT dar Ioan Ianolide a zis cine nu e gata sa iti dai viata ptr Hristos nu va rezista in secolul asta

 70. Marius Barbu zice:

  @ortodoxiacatholica asta cu lepadarea constienta e ca si la Botezu’ Ortodox atunci copilu nu e constient si totusi se cobaoara Duhul Sfant peste el ,asa si cu lepadarea asta incostenta cum era cu Sf.Paisie cel Mare(19 iunie) si cu ucenicu lui de a spus uni evreu ce il nega pe CHriStos :Poate ca ceea ce ai zis tu e adevarat si Sfantu ia zis ucenicului cand sau intilnit :tu te’ai Lepadat de CHiStos si de Sfantul Botez ….sa luam seama la Sf.Parinti la ei gasim toate exemplele si Sf.Ap.Petru a zis ca nu’l cunoaste si nu a semnat ceva si totusi CHriStos ia zis ca SE VA LEPADA de 3 ori deci a fost considerat gestu ca Lepadare

 71. ioan zice:

  @marius barbu. esti un ratacit de sectar sau un ignorant fara pereche? ne tii teorii inalte. dar habar nu ai sa scrii corect numele Mantuitorului. sau poate nu vrei?

 72. Lastun zice:

  ortodoxiacatholica
  daca cipul imi controleaza mintea, atunci nu mai sunt responsabil de faptele mele, deci nici raspuns inaintea lui Dumnezeu nu pot da, ca nu sunt responsabil.

  Parinte gresiti, omul este lasat liber de la Dumnezeu, CIP-UL IMPLANTAT in MAN sau in CAP te poate influenta, indruma, controla total si deci nu mai esti ol liber esti SCLAV, ai renuntat la libertatea ta care o aveai de la Dumnezeu pentru niste benefici. Ti-ai pierdut libertatea, vointa si mintea si ai ales sa fi SCLAV si MEMBERU AL SISTEMULUI ANTIHRISTIC si ti-ai pierdut mantuirea. CIne a acceptat a i se implanteze cu voia sa CIP in mana sau in cap renunta la capacitate de a alege pe Dumnezeu, dar face aceasta alegere cu VOIA SA, ESTE LEPADARE CU VOIA SA, acceptand cipul in mana sau in cap, prin cateva clickuri ori ce om sau oameni lui antihrist te pot controla ca pe o papusa-marioneta-sclav si fara sa iti sai seama te vei inchina lui antihrist si vei accepta orice ordin sau indrumare venita de la antihrist sau sistemul antihristic.

  DECI cine se implanteaza cu voia sa cu CIP in mana sau in cap se leapada de: vointa, minte, constiinta,puterea de a alege binele sau raul, si doreste cea ce doreste si cel ce ia IMPLANTAT CIP-UL, Antihristul doreste sa se lepede de Dumneze si cel Implantat asta face, se leapada de Dumnezeu si vrea voia celui cel Implanteaza.

  Toate sa le cercetati. Sfantul Vasile cel Mare.

  Parinte degeaba zicei ca cei dn puscariile americane li sau implantat cip in mana, ca nu li sau implantat cu voia lor, DUMNEZEU NUI POATE ACUZA DE LEPADARE DE CREDINTA PE CEI CARE AU FOST IMPLANTATI CU CIP IN MANA SAU IN CAP CU FORTA, NU A FOST VOIA LOR SA IA ACEL CIP IN MANA SAU IN CAP.

  LEPADAREA DE HRISTOS PRIN CIP IMPLANTABIL IN MANA SAU IN CAP SE FACE DOAR CU VOIA SAU ACORDUL CELUI CE E IMPLANTAT IN MANA SAU IN CAP, pentru a vinde si cumpara, pentru asi pastra serviciu, pentru a benficia de sistemul de sanatate si pentru benefici de orice fel

  Parinte daca din senin vine un necunoscut la dumneavoastra pe strada si va da un PAHAR CU UN LICHID IN EL SI ITI ZICE: IA SI BEA PE INCREDEREA MEA ( CA FAC PUBLICITATE MARE LA LICHID SI TOTI BEAU ), IAR ALTI PE MARGINE VA INDRUMA PRIN DOVEZI CA E OTRAVA IN PAHAR, VETI BEA SAU NU ??? Fara sa va forteze, poate veti castiga si ceva benefici daca beti. VETI BEA SAU NU ???
  SAU VA INTERESATI CE E IN PAHAR SUTA LA SUTA SI DUPA MULTE CERCETARI BETI ???

  Daca beti ca vreti dumneavoastra dar si pe incredere si ca doriti si beneficile care vi se dau dupa ce beti paharul nu e SINUCIDERE ??? NU E OARE SINUCIDERE DIN PROSTIE SI
  NECERCETARE ???
  ASA E SI CU LEPADAREA PRIN CIP IMPLANTAT IN MANA SAU IN CAP, LEPADARE CU VOIE PENTRU BENEFICI (pentru a vinde si cumpara, pentru asi pastra serviciu, pentru a benficia de sistemul de sanatate si pentru benefici de orice fel ). LEPADARE DE DUMNEZEU PRIN NECERCETARE DIN PROSTIE SAU REA VOINTA SI PIERDEREA MANTUIRI

  CIP IMPLANTAT IN MANA SAU CAP = SCLAV

 73. Lastun zice:

  Big Brother – Dictatura electronică
  Posted on martie 25, 2013

  big brother dictatura electronica Big Brother Dictatura electronică

  Un film documentar despre dictatura cipurilor electronice implantabile, proiectate inițial pentru animale și folosite acum și pe oameni. Un prim experiment cu implanturi RFID (dispozitiv de identificare cu radio-frecvență) a fost făcut de ciberneticianul britanic Kevin Warwick, care și-a implantat un cip în braț în 1998. În 2004, Conrad Chase a început să le ofere cipuri implantabile clienților VIP din cluburile sale de noapte din Barcelona și Rotterdam, care se foloseau de acestea pentru a plăti la bar…

  În 2004, Procuratura Generală al Mexicului și-a implantat 18 angajați cu cipuri Verichip pentru a controla accesul în încăperile cu date secrete. Experții în securitate au lansat avertismente împotriva folosirii cipurilor RFID pentru identificarea oamenilor, din cauza riscului ridicat de furt de identitate. De exemplu, în timpul unui asalt pe stradă, identitatea unei persoane poate fi furată foarte ușor datorită apropierii fizice de cip. Designul cipului implantabil face imposibilă împiedicarea unor astfel de atacuri.

  Apărătorii dreptului la intimitate au protestat împotriva cipurilor RFID implantabile, avertizând asupra potențialelor abuzuri și denunțând aceste tipuri de dispozitive ca fiind “cipuri-spion”, folosirea acestora de către guverne ducând la pierderea tot mai multor libertăți civile și înmulțirea numărului de abuzuri.

  Potrivit autorităților medicale din SUA, implantarea unui cip RFID are potenția efecte secundare. Șocuri electrice, incompatibilitate MRI, reacții adverse la nivelul țesuturilor și deplasarea în corp a microcipului sunt doar câteva dintre riscurile asociate cu implanturile de cipuri RFID, potrivit unui studiu din octombrie 2004.
  Vizionare online Big Brother cu subtitrare ( documentarul e jos ).

  http://prosistemhaha.wordpress.com/2013/03/25/big-brother-dictatura-electronica/

 74. crestinul ortodox zice:

  NU LUATI NIMIC IN CE PRIVESTE ACTELE DE LA ACEST STAT ANTIHRISTIC SI MASONIC
  actele cu cip SUNT LEPADARE DE HRISTOS
  se face premergator cu trei lepadari de DUMNEZEU ADEVARAT pecum BOTEZUL CRESTIN ORTODOX astfel de bunavoie si nesiliti se accepta lepadarea de DUMNEZEU si inchinaciune la antihristu
  ” sunt vicleni , vicleni foarte vicleni ”
  SFANTA CRUCE DREPT SA O DUCEM SI INALTATA PE ACEST PAMINT CA A NOASTRA VA FI BIRUINTA PE ACEST PAMINT Al SCITIEI IMPOTRIVA LUPILOR IN CHIEI DE OAIE
  Priviti ce fel poarta SFANTA CRUCE .< masonii in haina de preot , CRUCEA Goala pe interior pe postul trinitas pentru ne avand pe DUMNEZEU pe CRUCE rastignit , ingradesc Puterea Sfintei CRUCI si dracii sunt in voie si lupii in chiei de oaie isi duc misiunea de starpire si pierdere a tuirmei
  asemeni CRUCEA IUNGRADITA IN CERC

 75. Lastun zice:

  Parintele Iustin Parvu-Veti fi vanduti de pastorii vostri ( complet ).

 76. crestinul ortodox zice:

  ALELEI LUPI IN CHIEI DE OAIE Ce Slujiti in Sfintele Biserici si ravniti spre pierderea si starpirea turmei lui HRISTOS
  ANATEMA SA FITI popi masoni si slujitori lui mamona
  SFANTUL SI MARITUL PROOROC ILIE CU FOC SA VA IA IN PRIMIRE , draci fara coarne
  AMIN !

 77. Lastun zice:

  @ crestinul ortodox nu crezi ca ar fi mai bine o informare a celor care vor a afle despre: Dumnezeu, pericolului ecumenismului, CIP-URILOR, despre ale pericole sau probleme , decat sa iti ii blestemi ( ierarhi, preoti, calugari care vor sa afle adevarul despre aceste probleme si sa treaca de partea Domnului Hristos vor face lucrul acesta daca vor vrea ), lasai in seama lui Dumnezeu, daca poti fa ceva pentru cei care nu stiu sau care vor sa afle despre Dumnezeu, ortodoxie si alte pericole ???

 78. Marius Barbu zice:

  @ioan si Eminescu scria Christos uitate in operele lui vol X cu jidovii, daca nici Mihai Eminescu nu stia sa scrie… si nu tin prelegeri zic mai departe din carti si ce zic Adevaratii crestini ortodocsi si Duhovnici ca nu sunt eu in masura sa dau sfaturi

 79. Lastun zice:

  @ ortodoxiacatholica

  Parinte daca in urma acestor materiale pe care le-ati vazut si citit despre actele biometrice cu CIP si CIP-urile IMPLANTABILE IN MANA SI IN CAP, dumneavostra inca aveti dubii sau nu credeti ce sau prezentat, cercetati dumneavoastra mai amanuntit si sau intrebati si pe: Parintele Iustin Parvu si pe alti duhovnici mai mari, pe parinti de la Manastirea Frasinei sau pe parinti de la Muntele Athos si veti primi un raspuns mai DIRECT spre folosul dumneavoastra si al altora.

 80. crestinul ortodox zice:

  „daca poti fa ceva pentru cei care nu stiu sau care vor sa afle despre Dumnezeu, ortodoxie si alte pericole ??”
  Oare Ce Ai Putea Sa faci cand nu se spune ADEVARUL In Sfintele Biserici , cand se tace malc si cand masonii prin preotii vanduti lor sau fiarei antihristice care are unul dintre capete numit masonerie SI acesti popi smintiti si spurcati NU IAU ATITUDINE SI PROPOVADUIESC ECUMENISM PE FATA sau mai bine spus VAND PE HRISTOS PRECUM IUDA iar turma proasta si naiva asculta de ei , inchinandu-se asemeni lor , lui mamona
  Oare Ce mai este de facut in aceasta situatie /
  ganditi-va bine dupa 3 luni adica de la 1 iulie va veti da seama si veti vedea concret ce lupi in chiei de oaie va inconjoara sau CU CE PASTORI ADEVARATI suntem pe aceeasi baricada !
  Pentru ca Acestor lupi in chiei de oaie doar SFINTII LUI DUMNEZEU le vor Sta impotriva si CU FOC II VA Starpi si NIMICI insa …
  oitele naive si proaste se duc spre focul iadului si se arunca in iadul cascat pe acest pamint de bunavoie …pentru ca SAREA PAMINTULUI ESTE STRICATA SI PUTE A STRICACIUNE
  iar aceasta stricaciune O VOM PLATI CU AMAR , VARF SI INDESAT TOTI De PE ACEST PAMINT Numit Gradina MAICII DOMNULUI
  ce este stricat in foc se va arunca
  vorbiti de cadere din har si alte bazaconii ce se invart in jurul cozii …
  dar explicati-mi pentru orice cadere oare nu este lepadare de HRISTOS
  adm , dracii cand s-au mandrit si au cazut in haurile ioadului OARE NU S-Au Lepadat prin mandrie de DUMNEZEU ADEVARAT , creatia crezandu-se mai ceva decat CREATORUL
  Cu Cata inselare va prosteste necuratul crezand ca prin aceste acte cu blestemul iadului este o simpla cadere si atat
  ESTE LEPADARE DE HRISTOS PRECUM iuda iscarioteanu , fratilor nu este cadere
  sau poate cadere in haurile iadului gustand amarul si viclenia pacatului mandriei spre care ne impinge necuratu , ispitind insasi pe DUMNEZU ADEVARAT !
  acestora ce spun ca este cadere as spune PIEI INAPOIA MEA satano DOMNULUI SI DUMNEZEULUI ADEVARAT SA I TE INCHINI SI NUMAI LUI SA-I SLUJESTI
  AMIN !

 81. Câteva știri importante, pe care sper să le promovați! :)

  – Cea mai importantă apariție dogmatică din ultimii ani: Jean Claude Larchet, „Persoană şi Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul”
  http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2013/04/02/cea-mai-importanta-aparitie-dogmatica-din-ultimii-ani-jean-claude-larchet-persoana-si-natura-sfanta-treime-hristos-omul/

  – Păr. stareț Gheorghios Kapsanis Grigoriatul despre noua oră de religie impusă în Grecia: Noua Programă de Studii pentru Ora de Religie este Îndrumător spre Religia Universală:
  http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2013/04/01/par-staret-gheorghios-kapsanis-grigoriatul-despre-noua-ora-de-religie-impusa-in-grecia-noua-programa-de-studii-pentru-ora-de-religie-este-indrumator-spre-religia-universala/

 82. Alexandru zice:

  Cred ca avem o mare problema cu parintele Valica! Vedeti nota 21:
  „În acelaşi timp, cred că nu există elementele, pentru care aceste documente să fie considerate pecetea lui antihrist sau să fie considerată primirea lor, drept lepădare de Hristos sau de harul botezului. Lepădarea de Hristos nu poate fi decât o acţiune deliberată a omului, nu una implicită sau presupusă de dispozitive tehnice neştiute; trebuie să fie legată de acordul liber exprimat al voinţei omului, de aderare la o condiţie şi concepţie antihristică[21].”

  Intrebare: DE UNDE STIE sfintia sa exact ca nu e pecetea aceea??
  Toata problema asta este: ca nu stim daca e sau nu, SI NE PAZIM pt. ca poate e…
  Si, MaI RAU: Cum adica lepadarea sa fie deliberata? Pai atunci de ce ne mai agitam, daca nu e obligatorie, si daca, fiind obligatorie, ramanem fara de pacat daca o facem? Dar nu asa scrie la Apocalipsa, ci ca nu se va putea cumpara sau vinde, manca etc.
  SI inca „aderare la o condiţie şi concepţie antihristică”???
  Tragand linie, toata pozitia sfintiei sale cam cade in derizoriu: ce mai ramane din ea? Si cu ce ne mai poate fi noua de folos?

 83. Cristian zice:

  Buna ziua, Admin! Marea mea rugaminte ar fi sa ne spui si noua, inca o data, lamurit, pozitia pe care trebuie sa o avem fata de aceste acte cu cip.

  Pr Iustin a spus, acum cativa ani, ca nu trebuie primite. Atunci am observat multi oameni insufletiti, care le-au refuzat. Intre timp, numarul lor a tot scazut, iar astazi majoritatea deja le-au acceptat ramanand linistiti cu ajutorul a n justificari (unele dintre ele luate in discutie si pe acest site):
  – multi sunt convinsi ca Pr Iustin are o viata curata, de sfant, insa in problema cipurilor a fost amagit de calugarii dimprejurul dansului;
  – sau ca actele pot fi acceptate, nu au inca CIP;
  – sau, au CIP, dar nu biometric;
  – de multe ori s-a scris pe acest site ca fiecare sa faca asa cum il va indruma duhovnicul – desi e lesne de stiut ca majoritatea preotilor nici nu-si pun problema actelor cu cip;
  – sau, dupa cum am urmarit discutiile de pana acum, se face diferenta intre acceptarea lor, care ar fi doar o cadere, manifestata prin mahnire, si lepadare, care deocamdata nu este si , cand va fi, e ireversibila.

  Admin, te rog, spune-ne odata, simplu si explicit, cum trebuie procedat cu aceste acte ce sunt acum in circulatie (imi poti raspunde si [rivat, pe adresa de email lasata). Simplu, fara explicatii care de care mai rationale, mai pline de sofisme… Intrucat consider ca acest site este administrat de o persoana in legatura cu Manastirea Petru Voda si cu Pr Iustin, poate nu ar fi lipsit de importanta sa mai intrebati inca o data pe Pr Iustin despre aceste cipuri si sa ne indrumati cam ce trebuie sa facem. Va rog sa-mi raspundeti la acest mesaj!

 84. admin zice:

  Nu stiu de ce pomenesti de sofisme, cand pozitia noastra vis-a-vis de actele cu cip a fost intotdeauna clara si transanta.
  Parintele Justin nu este de acord cu niciun cu cip, ba mai mult actele clasice (actuale si viitoare) fara numele parintilor le considera o renuntare la demnitate si la radacinile familiei.
  Fiecare sa faca dupa cum ii zice duhovnicul, dar daca are mustrari de constiinta atunci sa-i spuna duhovnicului.
  Parintele nu poate fi amagit, asa cum spun gurile rele. Spre lamurire priveste aceasta inregistrare:Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s