CINE VREA SĂ COMPROMITĂ MITROPOLIA MOLDOVEI?

-tipic_bisericesc_2012-8016Despre un text neîntemeiat canonic, apărut în „Tipicul Bisericesc zilnic – 2012”, şi 2013

Cine vrea să compromită Mitropolia Moldovei și Bucovinei? Cine vrea să facă sminteală în rândul binecredincioșilor? Căci de sminteală este vorba atunci când se trece un text eretic sub egida unei mitropolii ortodoxe. Textul este intitulat „ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ ÎN DATE”, are caracter ecumenist și apare în Tipicul Bisericesc zilnic – 2012.
După datele referitoare la Nașterea, Botezul, Propovăduirea, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și la propovăduirea Sfinților Apostoli, textul îl prezintă pe ereticul Origen, care „a lăsat o operă de aproape două mii de titluri”, fără a se menționa în acel loc faptul că a fost eretic.
Apoi este menționată nașterea la Mecca a lui Mahomed în 570 și refugiul său la Medina în 622, însă nu se menționează nimic despre Sfântul Ierarh Marcu Evghenicul, mare luptător împotriva ereziilor papale.
Din text aflăm că în anul 809, la sinodul de la Aachen, a avut loc „fundamentarea biblică, patristică și teologică a adaosului Filioque și introducerea lui în Crez”. Cum se poate fundamenta biblic și patristic o erezie? Nu este vorba nicidecum de fundamentare biblică și patristică, ci de înșelătorie papistășească.
Textul mai arată că în anul 867 a avut loc „schisma dintre Papa Nicolae I al Romei și patriarhul Fotie al Constantinopolului. Enciclica lui Fotie către patriarhii orientali, în care combate practicile și învățăturile latine”. În primul rând, se folosește exprimarea „Fotie” și nu „Sfântul Ierarh Fotie”, fapt care poate induce ideea că era un ierarh oarecare, nu un Sfânt Ierarh. Această idee falsă facilitează înțelegerea greșită a schismei „dintre Papa Nicolae I al Romei și patriarhul Fotie”. Se induce ideea unei simetrii de tipul: schismă între A și B egal schismă între B și A, relativizându-se adevărul. Trebuie să se știe că Sfântul Ierarh Fotie a condamnat ereziile papale, nu doar niște „practici și învățături latine” oarecare.
Din text mai aflăm că în anul 1009 a avut loc „distrugerea Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim de către califul Fatimid al-Hachim. Cauză principală a declanșării cruciadelor creștine”. În primul rând, cruciadele nu au fost creștine. Ele au fost inițiate de papi, în afara Bisericii. În al doilea rând, distrugerea bisericii Sfântului Mormânt nu a fost cauză principală a declanșării cruciadelor, ci pretext. Intenția reală era expansiunea papismului.
Alt aspect interesant: „1054. 16 iulie, Marea Schismă dintre Roma și Constantinopol, până în anul 1965”. Aici sunt două minciuni. Prima, că ar fi fost o schismă între Roma și Constantinopol (cu aspect simetric: X se desparte de Y, deci Y se desparte de X). În realitate, adunarea papistașilor s-a rupt de Biserică, așa cum mlădița se rupe din viță. A doua minciună, că această ruptură ar fi durat până în anul 1965. În realitate, anatemele asupra ereziilor papale nu se pot ridica. Ridicarea acelor anateme ar însemna declararea ereziilor papale drept învățături ortodoxe.
Despre patriarhul eretic Atenagora I, care a îndrăznit să facă mascarada „ridicării anatemelor” se afirmă că a fost „unul dintre cei mai însemnați ierarhi răsăriteni din secolul al XX-lea”.
Se menționează „constituirea Ordinului Cavalerilor Teutoni” în 1190, fapt petrecut la papistași, în afara Bisericii; în schimb, nu se menționează nimic despre Sfântul Justin Popovici și lupta împotriva ecumenismului.
Se vorbește în mod greșit despre „unirea celor două Biserici” prin sinodul de la Ferrara-Florența din 1438-1439, fără a se evidenția caracterul eretic al acelui sinod și fără a se prezenta mărturisirea ortodoxă a Sfântului Ierarh Marcu Evghenicul.
Se vorbește despre „declarația mitropolitului unit Atanasie Anghel din Transilvania prin care se acceptă unirea cu Biserica Romei”. În realitate, nu a avut loc „unirea cu Biserica Romei”, ci apostazia lui Atanasie Anghel și unirea lui cu adunarea cea eretică a papistașilor.
După alte ciudățenii, se prezintă „crearea Consiliului Ecumenic al Bisericilor (C.E.B.)” la 23 august 1948, fără a se menționa că acesta este un consiliu eretic ce urmărește răspândirea și consolidarea ecumenismului.
Se menționează faptul că în anul 1960 a avut loc în Suedia „hirotonia primei femei, Margit Sahlin”, fără a se preciza că a fost de fapt o pseudo-hirotonie, săvârșită în afara Bisericii.
După ce prezintă mai multe întruniri ecumeniste (ca și cum s-ar desfășura în Biserică), textul mai menționează că pe 29 octombrie 2009 „a trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani Părintele Arhimandrit Teofil Pârâian, duhovnicul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de sus”, cunoscut susținător al ecumenismului.
Este interesant faptul că nu se amintește de trecerea către Domnul a marelui duhovnic și mărturisitor Arhimandritul Ioanichie Bălan, despre care, P.F. Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române spunea atât de frumos: „În cei aproape 60 de ani de viață monahală, Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan s-a evidențiat ca un mărturisitor al credinței în vremuri deosebit de grele, cum au fost cele din timpul regimului comunist. […] Biserica Ortodoxă Română îl prețuiește și ca pe un apărător al valorilor Ortodoxiei și culturii noastre strămoșești, datorită iscusinței sale cu care a reușit să reverse ape curgătoare din izvoarele nesecate ale spiritualității ortodoxe în timpurile deosebit de grele, în care Bunul Dumnezeu a rânduit să fie îndrumător și apărător al dreptei credințe”.[1] Cu adevărat apărător al Dreptei Credințe a fost Arhimandritul Ioanichie Bălan. El a apărat Dreapta Credință de atacurile cele viclene ale ecumenismului.
Toate ereziile din textul analizat, prezentate mai sus, sunt puse în chip viclean pe seama Mitropoliei Moldovei. Această Mitropolie este cunoscută pentru mărturisirea Dreptei Credințe. Astfel, în cartea Despre Biserică, lucrare tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, găsim următoarea mărturisire ortodoxă: Despre unitatea și unicitatea Bisericii: „De ce se numește Biserica «una»? Pentru că Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică (Matei 16, 18), nu mai multe, pentru că Biserica are un singur Cap, pe Iisus Hristos, pentru că ea este înfățișată ca o singură mireasă a lui Hristos (Efeseni 5, 27), ca o casă a lui Dumnezeu și a lui Hristos (Evrei 3, 6; 10, 21), ca Trupul unic al lui Hristos (Romani 12, 5)”.[2] „«E un singur Dumnezeu, un singur Hristos și o singură Biserică», zice Sfântul Ciprian”.[3]Despre faptul că numai ortodocșii fac parte din Biserică: „Membrii Bisericii de pe pământ sau luptătoare sunt cei care s-au încorporat în Hristos prin Botez, Mirungere și Euharistie, mărturisind aceeași credință una și întreagă a Bisericii, afară de eretici, de schismatici și de lepădații de credință, care singuri s-au așezat în afara Bisericii.”[4]Despre despărțirea apusenilor de Biserică: „Despărțirea n-a atins unitatea Bisericii, pentru că această unitate nu se poate destrăma niciodată, oricare ar fi numărul și calitatea ereticilor care se smulg de la sânul Bisericii”.[5]Prin aceasta se arată că papistașii sunt eretici. Ei nu au Biserică, fiindcă s-au rupt de adevărata Biserică.
Catehismul creștinului ortodox, carte tipărită în anul 2008 la Editura Trinitas, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ne învață de asemenea faptul că adevărata Biserică este cea Ortodoxă: „numai Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică creștină, pentru că ea singură a păstrat neschimbate învățătura și rânduielile date de Mântuitorul Hristos, așa cum le-au propovăduit Sfinții Apostoli”.[6]În concluzie, neconcordanța dintre afirmațiile eretice apărute recent, puse sub egida Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și învățătura ortodoxă propovăduită până acum de această Mitropolie, arată că cineva intenționează să compromită Mitropolia în chip viclean. Așteptăm detașarea oficială a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de textul eretic în cauză.

de Ioan Vlăducă | articol apărut în ATITUDINI nr. 23

PS: Deşi revista a apărut pe 16 iunie 2012, nici până acum Mitropolia nu a dat niciun răspuns. Dimpotrivă, şi anul acesta a apărut acelaşi text, doar că nu mai apare semnătura celui care a alcătuit textul, arhimandrit Dosoftei Şcheul.

NE ÎNTREBĂM, CA ŞI ÎN CELĂLALT ARTICOL, CONDUCEREA MMB ŞTIE DE ACESTE FAPTE?

Bibliografie
Sfântul Nectarie de Eghina, De ce papa și supușii lui s-au despărțit de Biserica lui Hristos, vol. I, Ed. Evanghelismos, București, 2011.
Preot Ioan Mihălcescu, Catehismul creștinului ortodox, carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Ed. Trinitas, Iași, 2008.
Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Teologia luptătoare, ediția a III-a, Editura Vicovia, 2008.
Catehism. Învățătura de credință ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2009.
Părintele Ioanichie Bălan (1930-2007) Cuviosul cronicar al Sfinților – in memoriam-, carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2008.
Arhimandrit Ioanichie Balan – Despre ecumenism, www.youtube.com/watch?v=U-VpH6YmKAkPărintele Ioanichie Bălan și Sorin Dumitrescu,
www.youtube.com/watch?v=WpgzeJE3cjk&feature=relatedParintele Arsenie – Despre ECUMENISM 2010_1,
www.youtube.com/watch?v=TjWn59NlccE&feature=relatedATITUDINI, nr. 9, ianuarie, 2010.
ATITUDINI, nr. 21, ianuarie, 2012.
ATITUDINI, nr. 22, aprilie, 2012.


[1] P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Ioanichie Bălan, un slujitor vrednic al Bisericii noastre strămoșești, în lucrearea Părintele Ioanichie Bălan (1930-2007) Cuviosul cronicar al Sfinților – in memoriam – , Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2008, p. 12.
[2] Despre Biserică, lucrare tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Credința ortodoxă 5, Ed. Trinitas, p. 16.
[3] Ibidem, p. 18.
[4] Ibidem, p. 15.
[5] Ibidem, p. 18.
[6] Preot Ioan Mihălcescu, Catehismul creștinului ortodox, carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Ed. Trinitas, Iași, 2008, p. 34.

Acest articol a fost publicat în ANTI-ECUMENISM și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

57 de răspunsuri la CINE VREA SĂ COMPROMITĂ MITROPOLIA MOLDOVEI?

 1. Pr. Mihai Valica zice:

  Imi pare rau ca o spun, insa in MMB se sfideaza istoria Bisericii Ortodoxe si se relativizeaza adevarul Bisericii sub diferite forme de ecumenism ieftin si blasfemeitor- vezi saptamana ecumenica de doi bani in defavoarea BOR – si alte mediocritati de genul ca, preotii ortodocsi nu au voie sa oficieze slujba inmormantari celor ce sunt ingropati, nu incinerati, in cimitirile private.

  Este adusa preotilor ortodocsi, prin acesta hotarare, o adevarata umilinta, rusine si batjocora, deoarece preotii sunt acuzati pe nedretp de lacomie, tocmai pentru aberatiile celor ce hotarasc asemenea nelegiuiri patriarhale si aplicate la nivel eparhial fara discernamant…

  Sunt socat si ramas fara glas de asemenea actiuni anitbiserica. Cei responsabili, va rog, reveniti-va la firescul Ortodoxiei celei maintuitoare si indumnezeitoare!

  Cu regret profund,

  Pr. Mihai Valica

 2. Magda zice:

  Dumnezeule, cate erezii pot aparea in acest Tipic! Parca ar fi un tipic new-age, iar nu ortodox. Cum e posibil ca sub egida unei Mitropolii sa apara asemenea carte eretica? Noi ne dezicem de cei care au aprobat asemenea text si cerem lamuriri, ca niste madulare ce facem parte din aceasta Mitropolie si nu vrem sa fim partasi la ecumenismul practicat de conducere. In numele Domnului Iisus Hristos, sunteti datori sa lamuriti aceasta situatie, care poate duce poporul in ratacire si veti da seama de sufletele pierdute. Sfanta Cuvioasa Parascheva sa va indemne la marturisirea Dreptei Credinte.

 3. Magda zice:

  Mitropolia Moldovei nu este a sfintiilor voastre, ci a intregului popor binecredincios. Nu puteti scoate in numele nostru astfel de carti blasfemiatoare la adresa credintei ortodoxe. Trebuie neaparat sa fie retrase toate cartile si sa va pocaiti public pentru aceasta greseala. De cand trebuie sa comemoram pe Budha, pe Mahomed sau pe papa in Istoria Biseriii Ortodoxe? S-a intrecut orice masura. Daca faceati asta pe vremea Sfintilor Parinti, sigur ati fi fost afurisiti.

 4. Ioan Cadar zice:

  Cred că numai Dumnezeu îi mai înţelege pe ierarhi, priviţi de exemplu aici ce frumos spune P.F. Patriarh Daniel despre Ortodoxie:
  http://binevestitorul.wordpress.com/2012/11/05/patriarhul-daniel-credinta-ortodoxa-arvuna-vietii-vesnice/

 5. am o rugaminte, cei care aveti posibilitatea de a avea antifonul 2 ,,psalmul 145,,glas 5 de popescu pasarea trimiteti si mie ca eu nu l-am gasit va multumesc.

 6. Pingback: Ecumenism in Mitropolia Moldovei: Preot ortodox in “altarele” papistasilor si Tipicul Bisericesc plin de evocari ale paganilor si ereticilor « Saccsiv's Weblog

 7. Dinu zice:

  Mitropolia Moldovei si daca chiar ar fi inghenunchiata pamantul pe care isi apleca ghenunchii o ridica inapoi in picoare.

 8. Dinu zice:

  Şi cititorul, dar şi autorul, chiar dacă nu s-au cunoscut niciodată, cu siguranţă cândva se vor întâlni. Acel moment, Biserica noastră Îl numeşte „Judecata de Apoi”. Nimeni nu va lipsi, nimeni nu va putea să se învoiască sau să amâne prezenţa pe caz de boală sufletească. Poate se va găsi cineva în acea ultimă clipă a istoriei care să arunce această carte în balanţa Judecăţii. Cât va cântări, depinde doar de….

 9. Încă puţin şi trebuie să apară şi apărătorii ierarhilor ecumenişti, ca să ne înveţe cum să stăm cu mâinile în sân la toată surparea ce are loc în Biserica Ortodoxă Română.

  Ce bine este să fim fraţi de credinţă cu toţi bahaii, papiştaşii, zoroastrienii, templierii, buddhiştii, druizii, shintoiştii, taoiştii, asatrienii, voodoo-iştii, pieile roşii sau galbene, new age-iştii, masonii, penticostalii, baptiştii, iehoviştii, mormonii, adeventiştii, metodiştii, reformaţii, prezbiterienii, jidovii, şamanii, şi preoţii femei din „biserica anglicană”. Etc de 1000 de ori.

  Să nu ne fie de mirare, dacă anii ce vor urma, nu ne vor prezenta vreun alt calendar …mai bine adus la zi, şi mai precis decât nanosecunda.

  E vorba de calendarul ecumenist, pe care il pregatesc de zor membrii Consiliului Bisericii Mondiale.

  Sa nu ne fie de mirare, când Mîntuitorul ne va pofti afară, unde vom scrâşni cu durere din dinţi şi din măsele, pentru că ne-am pătat haina de nuntă cu:
  – ecumenisme canceroase
  – kakodoxie (strâmbă slăvire)
  – erezie
  – idolatrie
  – amăgirea satanei, de care am fost avertizaţi în cărţile Noului Testament.
  – hulă împotriva Duhului Sfânt
  – tăcere atunci cînd Dreapta Credinţă a fost primejduită.
  – lepădarea Sfântului şi Dumnezeiescului Botez

  Creştini apărători ai ierarhilor mâncători de pâine din hambarele Bruxeliste, ieşiţi de acolo de unde sunteţi. Sunteţi aşteptaţi cu replici pline de miez „duhovnicesc”, pentru a scuza episcopi VÂNDUŢI, care duc turma la prăpastie şi la prăpăd.

  Ce scuze veţi aduce ierarhilor care vestesc o nouă religie : BABILONUL CEL MARE, adică ORTODOXIA închinată PAPEI.

  RUŞINE şi MUSTRARE, tuturor creştinilor botezaţi în HRISTOS IISUS care apară erezia şi pe ierarhii care sapă la temelia Bisericii Ortodoxe.

 10. legionarulortodox zice:

  Stiti ce………cred ca daca am stii macar 10% din mafiotismele care le fac anumiti clerici, cred ca am avea indigestie, pana la sfarsitul anului! E o mafie intreaga, numa dupa bani, averi, masini scumpe…slujbele si rugaciunile sunt formale pentru ei, in rest, isi vad, binele copiilor lor, al sotiilor. Iar unii, isi tin si bisericile inchise……….fac si ei lujba duminica si cand e sarbatoare……
  Nu se mai lucreaza la sufletul omului, parca si icoanele sunt triste, intr o biserica, unde preotul e vandut lacomiei, ecumenismului………………..NU LE MAI PASA DE NOI, SUNT DOAR DE FORMA!
  PAI CUM SA NU TI LA UN IUSTIN PARVU, SAU LA O MANASTIRE CA A LUI, SAU CA ALTE MANASTIRI, CARE TIN STEAGUL SUS, CAND VEZI SILINTA, STARUINTA, STATORNICIA SI II VEZI CA SE STRADUIESC SA FACA CEVA, SI SE FERESC DE INCALCAREA CANOANELOR. Dar ceilalti, isi permit.

  EU VAD LUCURILE ALTFEL, SINCER, NUMAI POTI MEGRE LA ORICE BISERICA, CRED CA E TIMPUL SA TI ALEGI BINE BISERICA SI PREOTUL DUHOVNIC…..UNDE MERGI, ALTFEL, RISTI SA TE SMINTESTI, SAU SA PARTICIPI LA O SLUBA SARACA DUHOVNICESTE.

 11. legionarulortodox zice:

  I-am prins!
  Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor la Iaşi s-a încheiat vineri, 25 ianuarie 2013, în catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, unde, la ora 17.00, s-a desfăşurat o celebrare prezidată de PS Petru Gherghel, avându-i alături la altar pe PS Aurel Percă, episcop auxiliar, pr. Iosif Dorcu, responsabil al Oficiului pentru Ecumenism şi Dialog Interreliogios, pr. prof. dr. Ioan Vicovan, delegat al ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, precum şi alţi preoţi din Iaşi, împreună seminarişti, persoane consacrate şi numeroşi credincioşi catolici şi ortodocşi.

  Se pare ca Teofan, a avut un trimis!

  http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20130189

 12. Maria zice:

  Aceasta este in mod sigur „opera ” lui Danila de la patriarhie care a lasat praf si cenusa in urma lui ,cat a stat la carma Moldovei vreo 18 ani perioada extrem de lunga , pt ca un mason instruit in Occident ,sa poata distruge Ortodoxia din Romania . Nici intr-un caz nu Dumnezeu l-a pus acolo ,ci dracul , ca sa distruga credinta si sa imprastie in toata lumea ortodoxa din tara ,suspiciuni ,indoieli si batjocuri ,pe care trebuie sa le suporte si oamenii de buna credinta .
  Se vede din textul de mai sus si ceea ce scrie IPS Teofan in cartea lui „Despre Biserica ” , dovedind prin cele publicate , faptul ca , condamna ereziile si catolicismul .
  De ce nu are si patriarhul o astfel de lucrare ?Frazele eretice strecurate cu abilitate in acest Tipic ,scos (nu se stie ce editura l-a scos ,daca este Trinitas a scos-o Patriarhia ,daca este ed .Doxoligia ,a scos-o Mitropolia Moldovei ),sunt opera patriarhului si cei care au editat-o probabil habar n-au ce au editat ,pt ca acolo sunt oameni care nu toti cunosc dogmele ortodoxe .Toti preotii care au sesizat otrava strecurata in acest Tipic , sunt in masura sa „bombardeze „cu intrebari Mitropolia Moldovei si sa-si declare pozitia fata de aceste rataciri .
  Este foarte greu pt oricine sa indrepte si sa scoata la lumina ,intunericul lasat de cineva ,in aproape doua decenii .
  Aici trebuie curaj si mucenicie ,altfel compromisul si tacerea ,sunt demne de muncile iadului !!!
  Stiu ca la Catedrala se slujeste dupa cartile vechi , in acest an s-au citit Sf Molifte si randuielile din slujbe nu au suferit nicio modificare .In rest …..numai Domnul stie !

 13. Aurora zice:

  Noi, mirenii trebuie sa luam atitudine fata de ofensiva ecumenista. Trebuie sa facem ceva concret, nu doar sa stam cu mana pe tastatura. Adica niste miscari de protest in fata Mitropoliei din Iasi, in Deal, la Bucuresti si in alte orase mari . Cu pancarde , cu icoane, cu vechi liturghiere si cu preoti luptatori care sa aiba curaj marturisitor, sa ne adunam cu mic, cu mare si sa manifestam pasnic, dar ferm. Daca ierarhii vor sa vanda Biserica, noi, oitele cele smerite trebuie s-o rascumparam. Chiar cu pretul vietii noastre, daca va fi nevoie. Am auzit ca un parinte foarte ravnitor din Bucuresti, anti-ecumenist si anti-cip a fost iradiat. Nu stiu daca informatia este sigura, dar nu m-ar mira sa fie asa . Ei, ocultii nu se dau in laturi de la nimic. Asa cum a spus par. Justin, solutii omenesti nu sunt. Este vremea muceniciei. Pe Antonie Iorgovan l-au iradiat, pentru ca a avut curajul sa-i demaste, poate maine- poimaine ne va veni si noua randul, dar pana atunci sa nu stam impasibili . Sa le aratam arhiereilor corupti ca nu le dam voie sa ne modifice textele sfinte dupa cum le
  dicteaza Uraciunea Europeana. Sa iesim din case, oameni buni ! Sa ne trezim din somnul cel de moarte ! Daca ne pierdem mantuirea din cauza lasitatii si a nepasarii, mai bine nu ne-am fi nascut !

 14. Da adunati-va si manifestati in fata Mitropoliei! De ce nu o face-ti? De cine va e frica?

 15. Maria zice:

  legionarulortodox,
  In fotografie il arata pe pr Ioan Vicovan ,stand pe un scaun , fara vesminte , ca si un spectator ,
  in timp ce catolicii slujesc in legea lor .
  Nu-i acelasi lucru cu Gheorghe Popa care s-a imbracat in epitrahil .
  Nu a slujit cu ei , ci a stat pe un scaun ,asa arata poza .

 16. legionarulortodox zice:

  „Daca vreun cleric sau laic intra in sinagoga iudeilor sau a ereticilor, ca sa se roage , sa se cateriseasca si sa se afuriseasca”. Asta e Canonul 64 al Sfintilor Apostoli. ce vrei mai mult de atat……….
  Ca a stat jos , in picioare, cu felon sau fara……Dumnezeu iti masoara si gandul, deci daca l a sprijinit pe celalalt preot, cu prezenta sa, e clar partas….si cu gandul si tot pacatuiesti.

  Si cea mai tare……….este asta……….
  Imi place enorm

  ” Ereticii, niciodata nu se vor intoarce la Biserica, daca ii intarim in convingerea lor, ca si ei au biserica si taine”. Sfantul Ciprian al Cartaginei.

  Asadar, daca tu mergi acolo, la eretici, ca si cleric ortodox si nu numai, inseamna ca recunosti acea slujba sau rugaciune, si o consideri valida.
  Dar daca nu am merge, si ar pune intrebari cu tona catolcii, mai ales mirenii catolici, daca ne vad cu ei, raman in invatatura lor, dar daca nu am pariticpa deloc, ar ramane cu mari semne de intrebare si uni ar cerceta si de ce nu, poate ar afla, Adevarul Ortodox.

  BIRUINTA ORTODOXA!

 17. daniel zice:

  S-a spus aici ca parintele Teofil Paraian era un cunoscut sustinator al ecumenismului.
  Iata ce spunea parintele in anul 2000:
  ”Reporterul – Referitor la vizita Sanctitatii Sale in Romania (a papei Ioan Paul al II-lea, in 1999), stiu ca ati spus ca va pare bine ca vine… si ca pleaca!
  Parintele – Asta am declarat inainte de venirea sa aici. M-a intrebat un profesor de teologie din Elvetia ce zic eu despre venirea papei. Si am zis ca-mi pare bine ca vine si imi pare bine ca pleaca.
  Reporterul – Va mentineti aceasta pozitie?
  Parintele – Sigur. De ce nu? Mie imi pare bine ca a venit!
  Reporterul – Si ca a plecat?
  Imi pare bine si ca a plecat. Pentru ca nu e locul lui aici! Cred ca si lui ii pare bine ca a plecat.
  Reporterul – Credeti ca apropierea bisericilor, lucru pe care papa incearca acum sa il faca, se va realiza?
  Parintele – Nu! Cred ca nu se va realiza. Nu suntem in stare sa ne unim.
  Reporterul – De ce?
  Parintele – Pentru ca nu putem! Fiecare crede ca unirea trebuie facuta din partea celorlalti cu el. Si atunci cum sa te unesti?! Cum sa ma unesc eu cu papa daca el vrea sa-si pastreze prerogativele si sa ramana tot Papa?! Cum sa ma unesc?!
  Reporterul – Dar Sanctitatea Sa nu intelege acest lucru?
  Parintele – Se vede ca nu intelege. Si atunci, el nu cedeaza, eu nu vreau si Doamne-ajuta!
  Reporterul – Nu ar fi mai bine sa cedam noi?
  Parintele – Nu o sa putem ceda! Nu o sa putem! Daca cedam noi inseamna ca ne desfiintam, inseamna ca nu mai suntem ortodocsi, ci suntem catolici. Si apoi mai este ceva. Draga, pana acum nu s-a ajuns la nimic esential in ceea ce priveste lucrarea aceasta ecumenica. Doar ”Hai sa ne unim”! Sau, cum am scris eu in ”Convorbiri duhovnicesti”, s-a ajuns doar la ”Hai sa dam mana cu mana”! Atat! Mai mult nu se poate…
  …In ceea ce priveste pe greco-catolici…, trebuie sa spun ca, din punctul meu de vedere, ei nu au nici o ratiune de a exista, sunt un fel de doua feluri – nu sunt nici catolici puri si nici ortodocsi. Ei iau de la ortodocsi ce vor, iau de la catolici ce le convine si apoi se declara catolici. Deci nici macar ei, in aceeasi biserica, nu au aceeasi data de praznuire a Pastilor…
  …Asa ca eu nu cred in posibilitatea de unire a bisericilor!”
  Am citat din revista ”Porunca Iubirii” Editura Agaton, vol 2 din anul 2001, pag 10-11.
  Daca era ecumenist, de ce declara aceste cuvinte anti-ecumeniste??

 18. Maria zice:

  ortodoxiacatolica,
  Cine sa se adune si unde ,daca oamenii de rand si chiar altii mai invatati ,nu stiu nimic despre ecumenismul ratacit care se cuibareste incetul cu incetul de vreo 15 ani (de atunci au inceput aceste uraciuni -rugaciuni )in BOR ???
  Oamenii merg in biserica in numar mare , crezand ca acolo se fac rugaciuni obisnuite ,fara sa ia in seama participantii .
  Cui sa-i spui ,hai sa mergem sa protestam ca uite ce se-ntampla ,etc ,?Vor incepe sa rada si sa te creada nebun .Aceste saptamani anuale sunt de ani de zile (cel putin 15 )inca de cand era Daniel mitropolit al Moldovei .Lumea crede ca este ceva firesc ,ca se roaga s.a.m.d.
  Cine a informat populatia ca aceasta este o cadere din Ortodoxie si o ratacite ,asociindu-ne cu catolicii in Sf Biserica Ortodoxa curata ?
  Nimeni din cler nu a suflat o vorba nici la spovedit ,niciunde ,vreunui credincios ,sa-l lumineze in acest sens .
  Daca s-ar face un sondaj cu scopul sa cunoastem cati dintre ortodocsi stiu ce este ecumenismul ,
  am constata ca nici unu la suta n-ar sti .
  La aceasta s-a lucrat tacit ,de douazeci de ani ,pana s-a ajuns la aceasta cadere .

 19. Adrian zice:

  Fratilor, unde apare pr Gh Popa in fotografii. Eu nu-l vad decat pe pr Vicovan,

 20. Maria2 zice:

  @Maria
  ce tot ii iei apararea? nu vezi ca ne sfideaza pe fata? au trimis mai departe un al doilea preot, chiar daca fara epitrahil, dar ceea ce a vorbit este plin de erezii si lepadari de credinta ortodoxa, pentru ca a recunoscut ca papistasii au taine, au preotie… Si acest mesaj vine din partea lui Teofan.
  Deci sa nu mai aud ca ii tii partea, ca asta te face partasa cu faptele lui apostate.
  Asculta aici si te lamureste: http://89.38.113.208:9999/20130125catedrala.mp3

 21. Dinu zice:

  De ce nimeni nu zice nimic de cele ce sau intamplat la Negru Voda.

 22. Dinu zice:

  Nu pot să cred în mântuire,
  Fără coroana de spini, o trestie in mana
  Aşezată pe fruntea ce ne desparte,
  Viaţa de moarte.

 23. Maria zice:

  Maria2,
  Ai auzit tu ca acest mesaj vine din partea lui Teofan ,sau presupui .
  Te intreb daca ai auzit cu urechile tale ,ai inteles ???
  Erai acolo sa vezi ce indrumari le-a dat si ce sa spuna ???

 24. Ioan Cadar zice:

  „17. Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
  18. Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare, înşeală inimile celor fără de răutate.”
  (Romani 16:17-18)

 25. valentin zice:

  va rog mult fratilor.
  sa va aduceti aminte de iad ca sa nu ajungeti in iad, dupa cum a zis si Pr. Cleopa.
  SI Sf. Siluan Athonitul are acest indemn – tineti mintea in iad si nu deznadajduiti.
  pe mine m-a avertizat sora Maria ca pentru ca l-am judecat pe pr. Teofan pot sa fac cunostinta cu iadul.
  si a avut dreptate. am suferit de pe urma acelor cuvinte scrise de mine aici.
  eu unul nu mai vreau sa fiu pricina de sminteala pentru nimeni.
  sa ne rugam pentru Ierarhi sa le dea Dumnezeu mantuire si harul Sau pentru a ne povatui
  spre Imparatia Cerurilor.
  e mare sminteala sa te apuci sa judeci un ierarh, eu acuma imi cer iertare de la toti si imi este rusine ca am adus niste pricini de sminteala printre voi.
  nu trebuie sa mai judecam pe nimeni. doar nu Domnul ne fereste pe noi mai puternic decat ne putem feri noi insine ?
  rugati-va si pentru mine pacatosul, Valentin

 26. Dinu zice:

  Vai si amar si uite asa intra ecumenismul in inimile oamenilor precum a intrat toate relele.

 27. Dinu zice:

  Cu biserici de gheata pe la Balea Lac cu rugaciuni si binecuvantari comune… vai si amar.

 28. Frate Valentin,
  Cand e vorba de erezie te faci sabie cu toţi ereticii, pentru că ereticii ăia te vor despărţi de Dumnezeu cu strîmbarea Adevărului şi prin pactizarea lor cu „bisericile” întunericului.

  Dau un exemplu, poate nereuşit, dar îl dau:
  Dacă la un cămin sau o grădiniţă, un îngrijitor de acolo este pedofil, şi batjocoreşte copiii într-un mod de nedescris, părintele care află că copilul i-a fost mutilat trupeşte şi sufleteşte, crezi că se va duce să-l laude ? sau se va duce să-l catehizeze cum că nu e bine ceea ce face, şi că trebuie să îşi schimbe purtarea ?
  NU !!

  Ci atît el cât şi ceilalţi părinţi ai căror copii au avut de îndurat mizeriile NEBUNULUI, îl vor scoate afară pe braţe pe ticălosul şi psihopatul ăla.

  Tu de ce crezi că Mântuitorul (la Evanghelia după Ioan 2:15) a intrat cu un bici din ştreanguri, şi i-a dat afară pe profanatorii credinţei, care transformaseră Templul într-un veritabil bâlci. ?!?

  Cum ar trebui să reacţionăm atunci când DREAPTA CREDINŢĂ este strâmbată ?

  Oare Ştefan cel Mare, Sfânt şi Voievod, a greşit când i-a întâmpinat cu sabia pe otomanii care veniseră să-i ia copiii şi tinerii ca să îi facă ieniceri, şi să le strîmbe credinţa ?

  Greşit-a oare când s-a luptat pentru noi toţi cei de acum, ca şi acum să putem fi ortodocşi ?

  Greşit-a oare când „i-a judecat” pe otomani cînd i-a trecut prin sabie ca neamul romanesc sa poata vorbi şi acum româneşte şi nu turceşte ?

  Greşit-a oare când pornea la luptă cu Sfânta Cruce în mână, pentru biruinţa Ortodoxiei ?

  Şi noi ce facem acum ? ne ploconim în faţa unor călugări NEcălugări, unor episcopi ce schimbă cu bună ştiinţă PREDANIA BISERICII ORTODOXE, călcînd peste Sfintele Canoane ca peste nişte hârtii prăfuite, perimate, învechite, depăşite, obosite ??????

  Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi (Psalmul 4:4) ….aşa zice Psalmistul David.

  Trageţi concluziile !
  Dumnezeu îngăduie acest lucru dacă este făcut cu Dreaptă Socoteală.

 29. Maria zice:

  ” Cine vrea sa compromota Mitropolia Moldovei ? ”
  Nimeni altul decat SATANA ! Si a reusit !

 30. admin zice:

  @Maria
  Si cei in cauza de ce nu se dezic de satana? Pr. Dosoftei de ce nu da o dezmintire? Conducerea MMB de ce nu se delimiteaza de aceasta eroare?

 31. Maria zice:

  Nu stiu daca au fost atentionati ,poate nu intra pe aceste bloguri si nu cunosc ce se discuta pe aici .
  Nu am luat cunostinta de faptul ca au fost atentionati ,de catre cine si cand anume ,in timpul aceste saptamani de intruniri .
  Daca da si n-au raspuns inseamna ca se simt vinovati .

 32. vasile zice:

  Eu nu pot înțelege cum de părinții duhovnicești, profesorii de teologie și episcopii cred că este posibil să se mântuiască și cei de alte confesiuni, iar ortodocșii simpli cred că nu-i posibil lucru acesta. Și nu mai înțeleg cum Domnul Iisus Histos a primit închinarea samarineanului care a fost vindecat de lepră (vezi minunea cu vindecarea celor zece leproși)care era de altă credință. Ba mai mult, l-a și mântuit.

 33. Maria zice:

  vasile,
  Toate aceste minuni facute de Mantuitorul sunt facute tot din lucrare Dumnezeiasca ,sa lase lumii
  aceasta pilda ,pt a invata lumea sa multumeasca lui Dumnezeu pt binele facut .
  De aceea Dumnezeu l-a intrebat pe vindecat ,”cei noua unde sunt ?”cei noua nemultumitori .
  Apioi a facut multe minuni cu samarineni si cu altii de alt neam (decat al iudeilor ),fiind o predestinare a multora care se vor boteza si se vor crestina ,poporul iudeu va pierde credinta
  (pt ca i-a fost luata si data altor popoare ,pt toate rautatile pe care le-a facut ),asa cum nici pana azi nu sunt crestini .
  Toti acei ne-crestini pe care i-a miluit Mantuitorul atunci ,s-au crestinat ,nu au ramas in starea de paganism de atunci ,insa cei de azi sunt pagani ,fara Dumnezeu ?Ce minuni sa mai faca Dumnezeu cu ei ,daca au Legea in fata si nu vor sa se crestineze ???(toti ereticii )

 34. vasile zice:

  „Credința ta te-a mântuit”. Verbul este la perfect compus nu la viitor. Întrebare: dacă acest samarinean ar fi murit înainte de întemeierea Bisericii, înainte de Cinzecime, „sectar” fiind, se mântuia sau nu?

  Oare nu este pentru noi ortodocșii un adevăr tuburător faptul că din zece leproși nouă evrei „ortodocși” s-au pierdut, iar un „sectar” samaritean s-a mântuit? Câtă vreme erau plini de lepră erau înfrățiți, trăiau împreună, când s-au făcut sănătoși, cei nouă și-au adus aminte că cel de-al zecelea nu-i de-al lor și l-au lăsat să se ducă de unul singur. Cât despre Iisus nu era sigur că tocmai El îi vindecase.

  A spune că Ortodoxia trebuie păstrată curată și nediluată este corect și îndreptățit, dar a trimite pe toți ceilalți în iad, asta n-a făcut-o nici Sf Marcu Eugenicul, nici Sf Iustin Popovici și nici un antiecumenist responsabil. Cine citește cu atenție Părinții știe bine ce spun. Vă rog să-mi dați un singur citat de unde să reiese lipede că se vor mântui numai ortodocșii, și eu vă voi da mai multe care arată altceva. Nu vreu citate de unde să reiese că numai Ortodoxia este credință cea adevărată. Asta o știu mulți și nu trebuie dovedit, vreau un citat de unde să reiese că numai ortodocșii se mântuiesc.

  Ce bine că mai sunt unii care fac teologie nu numai din reviste de atitudini și nu numai ascultând predici sau urmărind bloguri, ci studiază profund și responsabil cărțile Părinților. Și asta nu trunchiat și cu prejudecăți.

 35. Maria zice:

  vasile,
  1 .Daca acest samarinean ar fi murit inainte de intemeierea Bisericii ,ar fi fost scos din iad ,imediat dupa Invierea Mantuitorului ,atunci cand a daramat portile iadului si a eliberat de acolo pe Adam si Eva ,cat si pe toti dreptii si pacatosii ,impreuna ,pt ca Domnul a biruit iadul !
  2 .Pe atunci nu existau evrei ortodocsi ,pt ca nu se infaptuise inca Patimire , Moartea pe Cruce a Domnului ,Invierea si nici Inaltarea la Cer ,apoi Cicizecimea ,cand Apostolii au primit Duh Sfant ,intemeind Biserica ,nascandu-se Ortodoxia . Nu era Ortodoxie ,pana atunci .
  3 . Tocmai aici este cheia priceperii , cei noua ,care fac parte din Lege , s-au lasat de Lege si se
  vor lasa si de aici , (iudeii care il asteapta pe mesia antihristul de doua mii de ani )
  Samarineanu vindecat ,reprezinta celelalte neamuri pagane care se vor increstina si se vor boteza (ortodocsii ).(nu toti ca mai sunt si astazi rataciti )
  4 . Numai ortodocsii se vor mantui .pt ca numai ei tin dreapta credinta Apostolica de doua mii de ani si toti care neaga Dumnezeirea lui Hristos , Sfanta Cruce , pe Maica Domnulu si Sfintii ,nu se vor mantui .
  „Eu sunt Calea Adevarul si Viata ” .
  „Nimeni nu ajunge la Tatal decat prin Mine „.
  „Mie Mi s-a dat toata puterea in Cer si pe Pamant „.
  5 . Esti intr-o mare eroare !!!
  Iisus a facut aceste minuni si vindecari ,pt ca era Dumnezeu . Iisus ,Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat ,persoana a Sfintei Treimi ,impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant .
  Tatal ,Fiul si Sfantul Duh = Dumnezeu .
  Fiul ,adica iisus Hristos ,nu a fost nicio clipa despartit de Sfanta Treime ,nici inainte ,nici dupa intrupare .
  Cum sa nu faca El minunile daca era Dumnezeu ???
  Vezi aici v-au inselat pe voi diavolul si ati ratacit cumplit .Sunteti de plans .

 36. Maria zice:

  vasile ,
  Voi va dati repede in vileag ,sunteti usor descoperiti ,se vede clar ca nu sunteti ortodocsi ,pt ca le incalciti si nu cunoasteti adevarul !
  Te exprimi cu Parinti ,cand un ortodox stie ca acestia sunt Sfinti si nu simplu niste parinti oarecare ,deci Sfintii Parinti si nu altfel .Apoi faptul ca spui de Mantuitorul ca nu era sigur ca El a facut minunea sau minunile .Este de tot rasul ceea ce ai putut spune aici . Si multe alte nazdravanii !

 37. vasile zice:

  „Cât despre Iisus nu era sigur că tocmai El îi vindecase”. Cuvintele acestea le-au spus cei nouă leproși care se vindecaseră de lepră, sora Maria, nu eu. Vi se pare prudent și duhovnicesc să spuneți cuiva că nu este ortodox numai pentru faptul că nu ați înțeles (citit) bine un text scris de el? V-am rugat să-mi scrieți nu ceea ce ați înțeles dumneavoastră din Sfânta Scriptură, ci un singur text (unul numai) de unde să reiese clar, direct și limpede că numai ortodocșii ajung în rai. Vreau numai un text de acest fel din care tot omul, chiar și cel mai simplu să înțeleagă un lucru: în rai vor fi numai creștini ortodocși.

  Sora Maria, (iertați-mă că vă numesc așa) ați citit vreodată aceste cuvinte din Dogmatica II a Părintelui Dumitru Stăniloae:

  „Credincioșii diferitelor confesiuni creștine s-au trezit fără voia lor în cadrul acelor denominațiuni cu credința despre un Hristos care nu e prezent cu toată eficiența lui mântuitoare în sânul lor. Participarea lor nedeplină la Hristos fără vina lor, poate va avea ca urmare o participare nedeplină la El și în viața viitoare conform cu cuvântului Mântuitorului: „În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt”(In 14, 2)” (EIBMBOR, București, 2003, vol. II, p. 277).

  Așa-i, sora Maria, că Sfinții spun altceva? Că Părintele Dumitru Stăniloae e sfânt nu am nici o îndoială. L-am și văzut pictat în multe biserici, poate și dumneavoastră.

  Dacă mai vreți vă mai scriu astfel de texte, dar îmi este teamă că nu-l veți citi (sau nu-l veți primi) nici măcar pe acesta. Să nu uităm că pacatul împotriva Duhului Sfânt este lupta împotriva evidențelor.

 38. Maria zice:

  vasile,
  O fraza scoasa dintr-un anumit context nu spune nimic si parintele Dumitru Staniloaie ,este un mare teolog recunoscut si de Occident ,dar inca nu am auzit sa fie sfant .
  Fraza „cat despre Iisus nu era sigur ca El ii vindecase ” ,iti apartine ,pt ca Evanghelia nu spune acest lucru :
  Iata Evanghelia :
  „Intrand intr-un sat ,L-au intampinat zece leprosi care stateau departe si care au ridicat glasul si au zis : Iisuse ,Invatatorule ,fie-ti mila de noi ! Si vazandu-i ,El le-a zis : Merge-ti si aratati-va preotilor ! Dar , pe cand ei se duceau ,s-au curatit . Iar unul dintre ei , vazand ca s-a vindecat ,s-a intors cu glas mare slavind pe Dumnezeu . Si a cazut cu fata la picioarele lui Iisus , multumindu-I . Si acela era samarinean . Si raspunzand Iisus a zis : Au ,nu zece s-au curatit ?
  Dar cei noua unde sunt ?Nu s-a gasit si sa se intoarca si sa dea slava lui Dumnezeu decat numai acesta si care este de alt neam ?Si I-a zis : Scoala-te si mergi ,credinta ta te-a mantuit ” (Luca 17 ,12-19 ).
  Deci ,noua s-au vindecat (doar trupeste ) pe cand unul de alt neam ,s-a vindecat sufleteste pt ca s-a mantuit .
  Unde reiese din Evanghelie ca Iisus nu era sigur ca toti s-au vindecat ???
  A zis : „Au ,nu zece s-au curatit ,Dar cei noua unde sunt ???
  Intrebarea este o mustrare ,la care nu primeste niciun raspuns de la samarinean precum ca si aceea s-au curatit pt ca numai Domnul stia ca toti s-au curatat inca de pe drum ,fara sa mai ajunga la preoti ,pt ca toti cei leprosi din vremea aceea ,mergeau la preoti sa se roage pt ei ca asa era obiceiul ,de aceea Mantuitorul i-a trimis la preoti ,doar simbolic ,pt ca El a vrut sa-i vindece inainte de a ajunge la preoti ,deoarece a fost rugat , deci Rugaciunea este lasata noua ca pilda .
  Vezi cum rastalmaciti voi adevarul ?Cat , despre unde scrie ca numai Ortodoxia este mantuitoare ,inca ,cuvantul ortodox inseamna dreapta credinta sau adevarata credinta ,apoi este singura mantuitoare pt ca spune clar Mantuitorul ca „Nimeni nu va ajunge la Tatal decat prin Mine ”
  si nu exista o alta biserica decat „Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca ” aceasta fiind Biserica Ortodoxa ,pentru ca este Apostolica si pastreaza Legea intacta ,ne-schimbata asa cum a propovaduit-o Hristos !!!!!
  De aceea este singura Biserica Mantuitoare .Ce argumente mai vrei ?Mantuitorul spune clar „Cine va schimba din Lege un cuvant sau sensul \ intelesul cuvantului eretic este ”
  Toate celelalte culte ,secte s.a.m.d. au schimbat toata Legea si au facut-o dupa placul lor deviind de la Adevar in totalitate .
  Cauta Biblia Ortodoxa si nu una sectara ,modificata dupa placul lor .

 39. Maria zice:

  vasile ,
  Tot ce am scris mai sus ,le stiu de pe la predicile din Biserica ,din cele citite din cartile Sfintilor ,dar tu de unde le stii ???

 40. vasile zice:

  Știm că nu a fost canonizat, dar acum pe cine să credem? Pe dumneavoastră sau pe el?
  Dacă citiți din cărțile sfinților, argumentați-vă!V-am rugat să-mi dați un singur citat din cărțile pe care le-ați citit, de unde să reiese clar ceea ce spunți, iar dumneavoastră ați scris iarăși multe tot de la dumneavoastră. Știm ceea ce spune Crezul despre Biserică, dar asta nici pe departe nu vă argumentează punctul de vedere. Lasăți acum exegeza textului cu leproșii. Au dat alții explicații foarte bune pe care le cunoaștem. Unii dintre ei au comentat atitudinea leproșilor nerecunoscători și au trecut pe seama lor cuvintele pe care vi le-am scris mai sus. Nu vreau să vă jicnesc, dar dacă ați fi avut o minimă cultură duhovnicească ar fi trebuit să înțelegeți acest lucru elementar fără să fie nevoie să-mi reproduceți texte întregi din Evanghelie.

  Dacă nu credeți pe Părintele Stăniloae, iată ce spune un sfânt cu moște: „Ține-te strâns de Biserica ta: este o Biserică frumoasă și sfântă, dar totuși zdroșește orice lepădare rușinoasă a altor Biserici” (Sfântul Nicolae Velimirovici, Pătimirea Bisericii, p. 95). sau: „Mare lucru este să-și iubească omul Biserica după cum mare lucru este să-și iubească omul țara, dar mai mare este a iubi și alte Biserici și alte țări” (Ibidem). Și iarăși: „Bisericile existente sunt vasele cele mai minunate, unele de aur, altele de argint, altele de lut…”(Ibidem, p. 19). Nu susțin sincretismul religios, dar mi-e teamă să rostesc o sentință pentru membri altor Biserici pe care numai dreptul Judecător o poate rosti. Dumneavoastră chiar nu vă este teamă? Eu tremur la gândul că printre fiii împărăției care vor fi aruncați afară voi fi și eu. Dumneavoastră nu?

  Dacă sunteți nemulțumită de ruperea din context mergeți chiar dumneavoastră și citiți, apoi spuneți ce ați înțeles. Și chiar vă rog să faceți asta că aici nu am reprodus tot. Firește, dacă aveți aceste cărți.

 41. vasile zice:

  Dar acest text tot din Sfântul Nicolae Velimirovici l-ați citit vreodată: „Evanghelia de astăzi ne spune cum privește Mântuitorul lucrul acesta. Ne arată sănătate între bolnavi și boală între cei sănătoși, credință între păgâni și necredință între cei ce se lăudau a fi popor ales și a avea credința cea mai curată. Evanghelia aceasta a fost scrisă pentru toate vremurile …, potrivindu-se la fel de bine și nouă celor de astăzi. E o învățătură tăioasă ca sabia heruvimică, limpede ca lumina zilei… ca să ne străpungă cu ascuțișul ei … Și mai cu seamă să ne aducă aminte nouă creștinilor ca nu cumva să ne fălim cu mersul la biserică… spre a vedea la Judecata de Apoi că cei dinafara Bisericii au fost găsiți cu mai multă credință și fapte bune decât noi”(Tâlcuirea Evangheliei cu sutașul din Capernaum, Predici, Editura Ileana, București, 2006, p. 359).

 42. Maria zice:

  vasile ,
  Texte scoase de oriunde ,talcuite de oricine si multa vorbarie goala !!!
  Care este ideea pe care o sustii pana la urma ???
  Din ce credinta faci parte ???Ca sa nu mai lungim vorba .

 43. Eugen zice:

  De asemenea, in ultimele editii ale Tipicului publicat tot la Iasi, in cadrul cronologiei de la inceputul cartii, este prezentat sinodul talharesc din 869-870, prilej cu care ni se explica cum a fost anatematizat patriarhul Fotie, si cum acest sinod este considerat de catre catolici ca fiind al VIII-lea ecumenic.
  Nu este mentionat, insa, si sinodul tinut cu 10 ani mai tarziu, tot in Constantinopole, in 879-880,
  unde sinodul anterior mentionat a fost anulat (cu acceptul Romei, prezenta prin trimisii ei; iar anularea venea ca o constatare a multiplelor nereguli constatate in desfasurarea aceluia; de pilda, scaunele patriarhale rasaritene fusesera reprezentate de niste falsi ”trimisi”; iar patriarhii acelora declarasera ulterior nu au avut cunostinta de cele petrecute si de inlaturarea patriarhului Fotie, etc.), iar Sf. Fotie a fost recunoscut ca fiind patriarh legitim.
  In plus, Sinodul din 879-880 s-a dorit si s-a intitulat ”ecumenic” – asadar, al VIII-lea ecumenic. Asa il gasim in formularea a două din cele trei canoane emise in cadrul lui, canoane care sunt normative in dreptul canonic ortodox. Asa era receptat si cu 500 de ani mai tarziu, in argumentatia folosita de Sf. Marcu al Efesului impotriva filo-unionistilor de la Ferrara-Florenta. La fel era receptat si in Enciclica patriarhilor ortodocsi de la 1848 („Pentru cã a fost lovitã cu anatemã, ca o inovatie si adãogire în Simbol, la Sinodul al optulea ecumenic cel întrunit la Constantinopol pentru pacea Bisericilor rãsãritene si apusene”).
  Omisiunea este impardonabila, si pare a se integra in logica celor prezentate in articolul din rev. Atitudini.

 44. petru zice:

  preotii slujesc cu ereticii,studentii sunt trimisi la eretici sa studieze,in editurile romanesti ale mitropoliei se introduc carti eretice,totul ca studentul teolog sa fie obisnuit cu aceasta mentalitate,si e foarte usor,cel foarte zelos pt a ajunge sus,va accepta foarte usor ecumenismul

  student facultatea de teologie iasi!

 45. Maria zice:

  petru ,
  Daca stii lucrul acesta ,cauta carti vechi pe la manastirile izolate din Moldova ,ca se gasesc ,ma refer la cele dogmatice si chiar de invatatura Ortodoxa , sa stii pentru tine si mai invata si pe altii ,astfel aperi Dreapta Credinta ,din „umbra „,si faci un mare bine .
  Am gasit si eu erezii strecurate in niste lucrari venite de la editurile din Bucuresti ,care apartin patriarhiei ,la libraria de langa Catedrala , din strada ,si le-am sesizat ,au fost luate din raft atunci si peste cateva zile ,erau in raft ,in acelasi loc .
  Astea-s vremurile ,trebuie sa selectam si atunci cand cumperi o carte de credinta ortodoxa ,pt ca aici lucreaza cel rau si nu Duhul Sfant .

 46. zinaida zice:

  se simte multa ura … si nu dragoste in comentarii

 47. Pingback: DICTATURĂ la Mănăstirea Văratec: Peste 50 de maici au fost sancţionate pentru că au refuzat cardul de sănătate cu cip! | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

 48. Pingback: SCANDALOS: Pentru refuzul cardului de sanatate cu cip, 50 de maici de la Varatec au fost depuse din treapta de monah | Saccsiv's Weblog

 49. Pingback: Peste 50 de maici au fost sanctionate pentru că au refuzat cardul de sănătate cu cip de monitorizare | newsinfo1000

 50. Pingback: DICTATURĂ la Mănăstirea Văratec: Peste 50 de maici au fost sancţionate pentru că au refuzat cipul! | Buciumul – Periodic de informaţie şi atitudine naţionalistă

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s