A.I. Cuza, „unirea”, masoneria şi secularizarea averilor mănăstirești

AI Cuza secularizarea-averilor-manastiresti-„Nu vă puteţi închipui cât de grozav mă izbi acel anunţ, puindu-mă din nou în cea mai adâncă mâhnire sufletească… Vă rugăm să binevoiţi a face prin mijlocirea de care dispuneţi de a lăsa pomenitului schit iarăşi de a se administra de sine ca şi până acum.” (din Scrisoarea Sfântului Calinic de la Cernica adresată ministrului
Cultelor pentru a nu seculariza averile Mănăstirii Frăsinei)
 

Ne aducem aminte de faptul că Voievozii noștri au ctitorit multe mănăstiri, atât în Țările Românești cât și în alte țări ortodoxe. Unele mănăstiri de la noi erau închinate unor mănăstiri din Sfântul Munte Athos sau de la Ierusalim; o parte din veniturile lor mergeau la acele mănăstiri, ca milostenie; iar Părinții de acolo se rugau pentru tot neamul românesc. Aceasta a durat până la secularizarea averilor mănăstirești (1859 și 1863), înfăptuită de doi francmasoni: domnitorul Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălniceanu.

Alexandru Ioan Cuza a fost „ales de Adunările Elective ale Țării Românești și Moldovei ca urmare a sfatului delegației europene, alcătuită numai din masoni și aflată în Principate pentru a supra­veghea alegerile. Ca urmare a unor neînțelegeri masonice de culise, va fi silit să abdice după șapte ani de domnie”.[1] Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza avea în programul său de reforme secularizarea averilor mănăstireşti. Al doilea mason despre care vorbeam a fost Mihail Kogălniceanu. În 1863, când au fost secu­larizate și averile mănăstirilor neînchinate celor străine, Kogălniceanu era prim-ministru. Se cunoaște faptul că el era conducătorul unei loji masonice bucureștene încă din anul 1844.[2]

„Domnia lui Cuza Vodă se inaugură în 1859 prin acte arbitrare în Biserică. Primul act, comis de guvern împotriva practicei Bisericii şi Tradiţiei, a fost numirea de locotenent episcopal la Buzău, în contra voinţei mitropolitului Nifon. Episcopul Filotei al Buzăului se îmbol­năvise de o boală crudă şi trebuia neapărat înlocuit. Guvernului îi trebuia însă un om devotat în toate planurile sale şi-l găsi în persoana lui Dionisie Fotino, care era „persona grata”. Dar mitropolitul Nifon se opuse la numirea acestuia şi nu-l recomandă, conform uzului. Atunci guvernul călcă în picioare tradiţia, care cere ca Biserica prin şeful său să-şi spună cuvântul la numirea locotenenţilor de episcopi, şi numi cu de la sine putere pe Dionisie Fotino locotenent episcopal la Buzău, îndatorindu-l ca împreună cu autoritatea civilă să strângă toţi banii episcopului îmbolnăvit şi să-i dea guvernului.

După această numire arbitrară, urmă alt act arbitrar, adică confiscarea averii episcopului Filotei, în valoare de 74.000 de galbeni, înainte de moartea episcopului şi cu toate că exista un testament al său, sub pretextul că un călugăr nu poate avea averea sa, fiindcă el s-a lepădat de lume şi de toate ale ei.

Alt fapt arbitrar îl săvârşi guvernul în 1859, luând averile bisericeşti ale mânăstirilor Neamţul, Secul, Agapia, Adam şi Verona, sub pretext de administraţie rea, trecându-le sub administrarea Ministerului de Culte, ca şi pe celelalte averi mănăstireşti. Atunci se luară tipografiile din Mânăstirea Neamţul, se desfiinţară fabricile mânăstireşti, se vândură la iarmaroc vitele, stupii şi toate averile mobile ale mânăstirilor, oprindu-se numai ceea ce era de absolută necesitate pentru soborul mânăstiresc. În schimb se făcură mână­stirilor state, în marginile strictului necesar şi se trecură la buget.

Astfel aceste mânăstiri începură a trăi în mizerie, din cauza sumelor bugetare ridicole şi neînsemnate. Mitropolitul Sofronie Miclescu, care protestă în 1859 demn, dar energic, în contra actului arbitrar al guvernului privitor la vătămarea drepturilor bisericeşti prin confiscarea averilor mânăstireşti, fără a se da garanţii suficiente a fost în fine depus, în noiembrie 1860.

Se luară apoi măsuri restrictive împotriva mânăstirilor şi călugărilor, iar mânăstirile Doljeşti, lângă Roman, Zagovia din Iaşi şi 31 de schituri au fost desfiinţate, bisericile lor fiind prefăcute în biserici de mir. Aceste măsuri restrictive se luară atât în Moldova cât şi în Ţara Românească. În Ţara Românească multe mânăstiri şi schituri au fost transformate în închisori, ospicii etc. […]

Apoi prin legea de secularizare a averilor mânăstireşti din 13 Decembrie 1863, au fost declarate ca averi ale statului toate averile mânăstireşti din România. […]

Prin «legea comunală» din anul 1864 se luară actele stării civile din mâna clerului, cum fusese până atunci, şi încredinţară purtarea lor primarilor care purtară de acum şi titlul de «ofiţeri ai stării civile» […]

Tot în timpul domniei lui Cuza-Vodă se luară şi unele măsuri privitoare la alte confesiuni, care erau cu mult mai favorabile decât cele luate faţă de Biserica Ortodoxă. Îndeosebi a fost protejată Biserica romano-catolică. Astfel romano-catolicilor li se acordă favorul de subvenţionare a bisericilor lor şi asigurarea de susţinere a clerului lor. Pentru cultivarea clericilor romano-catolici se înfiinţă la Iaşi, în anul 1864, un Seminar susţinut de Stat, cu patru clase, cu tendinţa de a se completa la şapte clase.

Tot acum se permise călugăriţelor romano-catolice de a înfiinţa la Iaşi un pensionat de fete, în care erau primite şi copile ortodoxe, fiice de Români, care apoi ieşeau de acolo cu sufletul catolicizat şi înstrăinat. Această favorizare mare a catolicismului papal din partea guvernului român se datoreşte influenţei mari, pe care a avut-o asupra lui Cuza-Vodă, Franţa, precum şi marei treceri, de care se bucura la guvernul român consulul francez aici”.[3]

Nicolae Rosetti Roznovanu scria către Mitropolitul Filaret al Moscovei:

„… Sunt deja patru ani, de când, în mijlocul celei mai aspre ierni, oraşul Iaşi a fost izbit de îndurerare, aflând odată, într-o dimineaţă, că mitropolitul lui, fericitul Sofronie, un bătrân de şaizeci de ani, a fost smuls cu ajutorul armatei, de la picioarele altarului, unde asculta liturghia, târât din biserică, aruncat într-o trăsură, bolnav, aproape pe moarte, a fost dus de soldaţi, ca un criminal, prin mijlocul întregului oraş şi toată ţara, într-o mănăstire, în fundul munţilor. Ce mare crimă a săvârşit el oare ca să nu poată să se justifice, dar cel puţin să se scuze, oarecum, această nelegiuire din cele mai barbare? Să se socotească o aşa crimă, sfânta apărare a sacrei sale datorii? Aceasta a fost numai curajul cu care a apărat interesele bisericii naţionale, împotrivindu-se luării averilor bisericeşti, pe care guvernul a pus mâna fără nici o formă procedurală. El a murit. Cine a devenit urmaşul lui? Nu a fost şi nici nu este. Prima catedră episcopală a Moldovei este vacantă încă, şi guvernul nici nu s-a gândit vreodată să o ocupe, chemând persoane vrednice, destinate pentru a fi alese după obiceiul ţării. În curând şi cei doi episcopi cari ocupau cele două catedre ale țării s-au pogorât după tovarăşul lor în mormânt, scaunele lor ca şi al aceluia au rămas neocupate. De asemenea a fost şi în Muntenia, unde aproape toţi episcopii, cari ocupaseră catedrele principale ale țării, au dispărut, şi catedrele au rămas văduve, şi în timpul de faţă marea turmă a credincioşilor a fost lăsată fără păstori la batjocura şi atacurile vrăjmaşilor credinţei ortodoxe.

De pe atunci proiectele ascunse ale guvernului nostru începeau să se deseneze încetul cu încetul: oblăduitorul veniturilor bisericii noastre naţionale, în loc să susţină monumentele credinţei noastre şi să ajute la cheltuielile slujbei dumnezeiești, şi-a însuşit pentru trebuinţele sale proprii aproape toată această sumă a veniturilor; bisericile noastre nu au mai fost reparate şi au căzut în ruină; mânăstirile s-au pustiit; călugării cari le umpleau până acum, au fost izgoniţi cu forţa; toată averea mişcătoare a bisericii până la sfintele odoare au fost date de guvern ca pradă favoriţilor lui; ceremoniile slujbei noastre bisericeşti se bucurau de cea mai măruntă grijă, iar acum guvernul îşi arată faţă de ele, din ce în ce, numai dispreţ şi nepăsare faţă de religia noastră. Totul era îndreptat spre aceia ca încetul cu încetul să pogoare această religie în mintea poporului prin sărăcirea formelor ei materiale, care aşa de puternic influenţa asupra spiritului maselor.

Cu toate acestea, ca să se prevină orice protest, guvernul în chipul cel mai îndrăzneț, abuzând de autoritatea sa, a numit cu de la sine putere la catedrele vacante pe creaturile sale cu o înlocuire vre­mel­nică. El şi-a asigurat credinţa acestor înlocuitori prin amenin­ţarea că-i va da jos, dacă vor fi bănuiţi de independenţă sau cuvioşie ortodoxă. Astfel, şi-a asigurat şi clerul de jos, care niciodată nu va îndrăzni să-şi ridice glasul, fie şi cel mai slab, întru apărarea religiei supusă atacurilor.

În acelaşi timp, organele oficiale ale guvernului, au început, la orice ocazie, să deştepte în noi ură şi dispreţ faţă de coreligionarii noştri din Rusia şi de Biserica greacă din Constantinopole, mama noastră obştească.

Aceasta nu a fost destul şi clerul grec, bogăţiile sale, dătătoare de mare influenţă, adânc devotat credinţei sale pentru cuvioşia sa a părăsit biserica noastră naţională din clipa ce a fost lipsit de putere, care cler, putea prin aceste daruri duhovniceşti să se opună planurilor guvernului. Trebuia cu orice preţ să se scape de el şi să-l împingă până la o desăvârşită sărăcie. De altfel, de mult deja bogata pradă atrăgea însetarea acestui guvern. O lege diavolească i-a uşurat greutatea, averea bisericii greceşti trebuia să se confisce, fără nicio condiţiune”.[4]

extras din cartea Pagini din istoria neamului românesc, de prof. Ioan Vlăducă
editura Fundaţiei Justin Pârvu, 2012


[1] Emilian M. Dobrescu, Iluștri francmasoni, Ed. Nemira, 2003, p. 150.
[2] Ibidem, p. 159.
[3] Dr. S. Reli, Curs de Istoria Bisericii Române.
[4] Şt. Berechet, Un nou document privitor la reformele bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza, B. O. R., 1925, nr. 2.

Acest articol a fost publicat în anti-masonerie, anti-sionism și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

21 de răspunsuri la A.I. Cuza, „unirea”, masoneria şi secularizarea averilor mănăstirești

 1. Romeo zice:

  In 1873 cand a murit, A I Cuza avea doar 53 de ani, departe de 70 de ani varsta pe care ne-o spunt psalmistul. Nu am gasit nicaieri cauza mortii.
  Am inteles ca un baiat al sau s-a sinucis.

  Nu au astea legatura cu raul facut bisericii ?

 2. Maria zice:

  Daca vor fi adevarate toate acestea , motivul este pana la urma averea !
  Ma intreb ,de ce trebuia un episcop sa aiba o avere de 74ooo de galbeni ,cand (in subiect se spune ca i-au confiscat-o „sub pretextul „) „un calugar nu poate avea averea sa ,fiindca el s-a lepadat de lume si de toate ale ei „. Cele trei voturi monahale fiind ,fecioria ,saracia si ascultarea .(aceasta fraza ,compromite toata expunerea si naste indoieli asupra continutului )
  In aceste timpuri pe care le traim ,este corect sa auzim si sa vedem luxul din manastiri si averile calugarilor ?????(masini cum numai in parlament vezi , plimbari pe toata Planeta ,cheltuind averi
  in aceste deplasari ,(doar unii dintre clerul calugaresc cu functii mari si ierarhii mari)
  Nu s-a specificat daca de atunci manastirile si-au recapatat averile si sub obladuirea carui guvern .
  Daca nu , inseamna ca este bine asa , ca sunt si asa destul de bogate ,daca da , se justifica starea lor materiala buna .
  Averea si confortul ,slabeste credinta ,pe cand saracia o intareste .
  Ar mai fi o problema la care masoneria nu a stat cu mainile in san ,si anume aducerea Hohenzolernilor ,care au venit cu mapa si s-au trezit bogatii Europei ,stapanind pamanturi ,
  castele si bunurile tarii ,pe care si le-au revendicat ,revenind in tara cu o gloata de trantori ,in defavoarea si spre saracirea Romaniei .
  Despre aceasta ,niciun cuvant .
  Poate si aceste averi apartineau unor manastiri ,ce au fost confiscate pt a imbogati pe inlocuitorii lui Cuza .
  De unde stim noi cu certitudine ,cum a fost judecat Cuza de Dumnezeu ,avand in vedere ca a murit in exil , fiind achitat ,si intr-o saracie ,departe de tara lui , nefiind de acord cu masoneria asupra unor reguli impuse tarii .
  De unde stim noi ca Dumnezeu vazand ca episcopii au averi in galbeni ,nu a hotarat sa-i faca mai saraci asa dupa statutul pe care il au ,ca sa se mantuiasca ???
  Judecatile si lucrarile Domnului ,sunt diferite de cele ale omului .

 3. Maria zice:

  Romeo ,
  Cauza mortii nu a fost publicata ,pt ca a fost achitat de masonerie ,atunci cand Cuza si-a dat seama in ce organizatie este si nu a acceptat compromisul facand un rau tarii .L-au dat jos ,a fost exilat ,a murit achitat si inlocuit cu Hohenzolernii ,pe care i-a adus in tara instalati regi ai Romaniei ,fara ca acestia sa aiba „sange albastru „,cumparandu-si titlul de rege din Franta .
  Niste nemti ,”ca romani nu avea tara in acel moment .”
  Uite ca si acum masoneria conduce Romania si Biserica Ortodoxa si de aceea nu scoate nimeni o vorba , sa le stea in cale ,sa nu pateasca precum Cuza .
  De aceea joaca toti ca niste prichindei ,de frica mortii .
  Cuza a riscat ,dar acestia mari „viteji” de acum ,ce fac ???

 4. crestinul ortodox zice:

  este o vorba batrana dar intelept spusa
  „dupa cum iti asterni asa dormi ”
  sau
  „spune-mi cu cine te insotesti ca sa-ti spun cine esti ”
  si cand Cezarul numai este Cezar ci este mamona oare ce ai putea astepta tu de la acesti ‘viteji ‘ cum ii numesti ?
  ca sunt vanduti diavolului toti din guvernarea acestei Tari care au batut palma cu spurcaciunea INSA ADEVARUL In SFANTA CRUCE Va Birui pe Ast pamint
  Sa Fim UNITI In HRISTOS si SFANTA CRUCE
  sa ne strangem linga Preotii Adevarati cu HAR Sfant caci Uniti Vom Putea BIrui INTRU Sfanta CRUCE
  si
  Unitate pentru Acest pamint si Aceasta Tara numita Romania
  Amin!

 5. vasile V.O. zice:

  Într-o țară în care peste 25% din pământul arabil al țării era înstrăinat, o măsură ca aceasta – secularizarea averilor mănăstirești- ( a celor închinate altor ierarhii ortodoxe) este lesne de explicat. Este greu de explicat, dacă masonul A.I.Cuza, sau românul A.I.Cuza, a acceptat această măsură, care a modernizat viața economică a românului de jos, din Talpa Țării. Mai trebuie spus că nu un om, fie el și domnitor, putea să impună o asemenea lege, ci un guvern în totalitatea lui, sprijint de o mișcare politică! Este foarte lesne să se arate cu un deget amenințător către domnitor așa cum făceau și boierii conservatori, antiunioniști! Vă întreb și mă întreb, dacă nu era Unirea, dacă nu era Cuza, cam în ce limbă vorbeam acum? Eram papistași sau ortodocși?
  Nimic nu se întâmplă pe pământ fără Dumnezeu!

 6. Maria zice:

  vasile V.o.,
  Corect ,pusa problema !!!
  Si eu am mari indoieli asupra acestor acuzatii aduse Domnitorului ,avand in vedere situatia taranimii asuprite pe mosiile boieresti si averile unor manastiri care ajungeau sa nu mai reprezinte ceea ce statutul le impunea ,ca si acum .

 7. Amin zice:

  Spre destramarea minciunilor repetate:
  http://www.scritube.com/istorie/Cronica-inedit-a-lui-Andronic-12315151618.php#_ednref39
  Cronica inedita a lui Andronic Duhovnicul sau Despre patimirile Manastirii Neamt
  de pe urma generatiei pasoptiste
  „Nimic nu este acoperit, care sa nu iasa la iveala
  si nimic ascuns care sa nu ajunga cunoscut.”
  (Matei 10, 26)
  Generatia 1848 si Biserica – Manastirea Neamt între 1855-1862

 8. Valentin Dorneanu zice:

  in curand in tara asta n-o sa mai ai loc de masoni.

 9. roman zice:

  @Maria -.”..masini cum numai in parlament vezi…”
  nu vad care-i problema ca preotii umbla cu Audi,BMW sau Mercedes…dar ce ai vrea sa umble tot cu Dacia?????!!!!Important este sa tina dreapta credinta Ortodoxa curata si neintinata asa cum o avem de la sfintii apostoli si de la sfinti parinti.Din partea mea sa umble preotii ortodocsi si cu Lamborghini sau Ferarri…pe mine nu m-ar deranja cu conditia ,repet sa tina curata si neintinata dreapta credinta Ortodoxa.Oare nu stii ca preotii au judecata aparte ,ca mult li sa dat mult li se va cere???????????????????
  ,,Sunteţi nemulţumiţi de preoţi? Dar oare ce-aţi făcut pentru preoţi, ca să fiţi mai mulţumiţi? Cerut-aţi de la Dumnezeu un copil măcar, pe care să-l închinaţi slujirii lui Dumnezeu? Credeţi că vina o poartă numai ei? – Ei sunt fiii voştri; cum i-aţi născut aşa-i aveţi, ca oameni! Ce le băgaţi de vină? Vă trebuie preoţi mai buni?

  – Naşteţi-i !

  Iată vă spun că tot poporul e răspunzător că nu are slujitori mai străvezii spre Dumnezeu, mai ai împărăţiei lui Dumnezeu. Poporul îşi are, în toate privinţele povăţuitorii care-i merită. Repet: vă trebuie preoţi mai buni? – Naşteţi-i!…
  Par.Arsenie Boca
  ,,Nici o frunza nu cade pe pamant fara stirea lui Dumnezeu”.

 10. Maria zice:

  roman,
  Sunt multe de spus despre ce fac unii preoti ,dar m-am limitat doar la luxul din manastiri ,
  (monahi si monahii ) ,care au transformat unele manastiri in luxul lumesc ,anuland cele trei voturi monahale ,care le declara acolo stand in genunchi la tunderea in monahism ,si anume ,SARACIA ,FECIORIA si ASCULTAREA
  In comentariul de mai sus ,eu ,m-am referit strict la acea fraza , in care se reproseaza guvernului din timpul Domnitorului Cuza ,confiscarea a 74 de mii de galbeni ,reprezentand averea unui episcop din acele vremuri ,fiind socata de ceea ce am citit in subiect .
  Stau si ma gandesc ,cu ce se deplasau cei din cler ,care au tinut credinta cu pretul vietii si nu erau masini de lux in acele vremuri de sute de ani .
  Nu crezi ca si acest lux si necredinta este tot produsul ecumenismului si nu o vina adusa poporului ???
  Ecumenismul dracesc infiltrat ca o otrava in BOR ,a diluat credinta noastra ,asa cum ai dilua
  un vin bun cu apa .pierzandu-si calitatea .
  Aceasta-i Ortodoxia de azi .Teorie si Formalism ,nimeni nu mai traieste ortodox ,pt ca din Varf
  curge otrava peste toata Ortodoxia .
  Apoi ,averea si luxul ,nu-ti mai permite sa te rogi ,nu-ti mai lasa timp ,cu masina faci plimbari oriunde , presupune cheltuiala ,intretinere ,etc .

 11. roman zice:

  Maria-
  …cred ca mai bine ar fi daca am spune noi o rugaciune ptr. preoti si monahi decat sa stam si sa aruncam cu noroi in ei.Nu stiu de ce dar am impresia ca esti pe aici ptr a promova dezbinarea.
  Nu te-a pus pe tine Dumnezeu judecator peste preoti si monahi….Traiesc in lux zici???foarte bine.
  Pe mine ,asa cum ti-am mai spus nu ma deranjeaza deloc luxul lor. In trecut au fost vremuri grele si ptr. preoti si monahi cand au fost omorati si bagati in inchisori cu sutele…acum…asta e.E vremea lor….Important e (asa cum ti-am mai spus)sa tina dreapta credinta curata si neantinata caci altfel va fi vai de sufletul lor.
  Nu mai pune pacatele lor sub lupa iar la ale tale privesti printre degete ca stii bine :,,cu ce judecata judeci cu acea judecata ti se va judeca si tie” spune Mantuitorul.

 12. Maria zice:

  roman,
  De aceea s-a ajuns aici , pt ca pui problema in acest fel . Eu am luat apararea preotilor ,uite-te ce parere au altii despre preoti despre IPS Teofan etc .Asta pentru ca unii dintre preoti umbresc activitatea curata a altora .IPS Teofan nu cred ca merita astfel de caracterizari pe care le-am vazut pe aici ,pt ca stiu ce a facut de cand a venit .
  Tocmai ca aceia nu tin dreapta credinta curata si neatinsa si duc turma in prapastie .
  Cati nu se smintesc de ceea ce fac unii si pleaca la secte ???

 13. CristinaM zice:

  Maria, gresesti! Documenteaza-te mai bine! Esti prost informata si tragi concluzii din radacina proasta si din multa inchipuire! O mica corectura: Hohenzoller! Asa se scrie corect!

 14. Maria zice:

  CristinaM,
  A, deci scrierea coresca a acestor nemti ,i-ar disculpa de cele ce au facut in Romania ,dupa tine !
  Apoi de ce nu spui tu o „poveste „mai credibila decat a mea .
  Sunt faptele acestora cunoscute si relatate de oameni batrani , care au prins si trait acele vremuri .
  Ce este neclar la tine ???
  Inseamna ca nu esti deloc informata ,documenteaza-te de la surse sigure ,martori ,oameni care au cunoscut bine aceste fapte ale masonilor care-si spun regii Romaniei si in momentul de fata au pradat tara ,revendicandu-si ,sute de hectare de paduri si terenuri ,castele si altele ,fara sa fie ale lor ,pt ca nu au venit cu toate acestea din Germania .
  Nu-ti trebuie prea multa minte ca sa vezi lucrurile asa cum au fost si nu cum sunt trunchiate de mincinosi prin mass-media .
  Uite care era problema ta , ca nu le-am scris corect numele nemtesc si nu de subiectul in sine .
  Foarte inteligent !!!
  Masoneria i-a instalat in Romania ,sa stii si tu ,daca pana acum n-ai aflat !!!

 15. Maria zice:

  Cristina M,
  Ca o completare ,uite ca am observat „inteligenta „ta !Ai mancat de la sfarsit litera ” n „!

 16. CristinaM zice:

  corect!

 17. Maria zice:

  CristinaM,
  corect !
  Nu a fost cu rautate ,Doamne ajuta !!!

 18. moisa valentin zice:

  cum sa format omenirea asta ca eu nu pricep .vreau explicatii. la scoala pe vremuri nu stiu daca si acu se mai invata ca omul se trage din maimuta arata in cartile de biologie daca nu ma inselcum evolua omul din maimuta iar biserica ne zice ca dumnezeu ia facut pe adam si eva primii oameni de pe pamant .atunci noi din ce ne tragem
  cum sa inmultit lumea ca adam si eva au avut doi fii ce au facut acolo intre ei de sa inmultit ca eu asta nu inteleg

 19. Maria zice:

  moisa valentin,
  Doar n-o sa crezi bre omule ca oamenii se trag din maimuta !!!
  Asa cum din Anglia s-au nascut multe rautati pe pamant , tot asa si acest „savant ” pe nume Charles Darwin ,care a sustinut teoria evolutionismului ,negand existenta lui Dumnezeu si a Creatiei Sale ,sustinand ca omul a evoluat din maimuta (selectia naturala ) ,teorie pe care n-a putut-o demonstra niciodata („Totusi lipsa anumitor notiuni de genetica din zilele noastre ,precum „cromozonii „legile lui Gregor Mendel si teoria ereditara a lui Morgan ,l-au impiedicat pe Darwin sa explice toate aspectele teoriei sale „) si care a fost anulata de acesta (Darwin),pe patul de moarte ca fiind falsa . Insa ateii si slugile satanei ,pana in zilele noastre ,in orice documentar „stiintific „in domeniul biologiei ,sustin teoria evolutionismului ,la tot pasul ,ca sa-L nege pe Dumnezeu .
  Cat despre cum s-a inmultit lumea ,trebuie sa citesti Sf Scriptura , sa intelegi bine cum a lasat Dumnezeu ca lumea sa se inmulteasca ,inca de la caderea si izgonirea lui Adam si a Evei din Rai .
  Adam si Eva ,a avut si fiice ,nu numai pe Cain Si Abel .In Legea Noua lasata de Hristos Domnul nostru ,nu mai este permis ceea ce s-a permis la inceputul Lumii ,in Legea Veche ,pt a se inmulti lumea .
  Citeste si te lamureste !

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s