Părintele ARSENIE Boca – 23 de ani de la mutarea „în aburul albastru al împărăţiei”. Mărturia Părintelui Crăciun Oprea

Părintele ARSENIE BOCA (1910 – 1989)

Aburul albastru

Nu există loc, în Ardeal, fară amintiri despre părinte­le Arsenie Boca. E suficient să-i rostesti numele, si ele vin în roiuri, atrase ca fluturii de lumină. Mai ales în satele din apropierea Prislopului, mănăstirea în care i se află mormântul făcător de minuni, făptură marelui duhovnic trăieşte parcă aievea, străbătând potecile de pe dealurile acoperite cu pajişti de flori.

Unul din ucenicii cei mai apropiaţi ai Părintelui Ar­senie este şi Pr. Crăciun Oprea, de curând mutat în abu­rul albastru al împărăţiei…

Foile lipite

Pr. Crăciun Oprea (1925-2012), Cinciş, Hunedoara

Pr. Crăciun Oprea (1925-2012), Cinciş, Hunedoara

L-am cunoscut personal de-abia după ce am ieşit din închisoare, în 1956, dar auzisem despre el încă din 1942- 43, când faima predicilor sale de la mănăstirea Sâmbăta aduna acolo tot Ardealul. Dar şi în puşcăriile comuniste circulau poveşti despre el. Eu eram la Canal, când am aflat despre Părintele Arsenie Boca ceva cu totul tulbură­tor, o întâmplare povestită de un student de la Teologia din Sibiu. Fusese închis pentru că facea parte dintr-o aso­ciaţie creştină a studenţilor şi elevilor, ce promova cuvân­tul lui Hristos si viata creştină.

Povestea lui mi s-a încrustat ca o pecete în memorie şi n-am uitat-o până în ziua de azi: „M-au ridicat într-o noapte, la trei luni după ce pe unii dintre colegi îi aresta­seră deja, iar alţii apucaseră să fugă în munţi, la partizani. Şi întâmplarea a făcut că m-au pus în aceeaşi celulă cu Părintele Arsenie Boca. II ştiam bine, cu mult dinainte, pentru că pe atunci, noi, studenţii de la Sibiu, mergeam des la Mănăstirea Sâmbăta şi eram toţi electrizaţi de el. Şi când m-am trezit într-o dimineaţă, numai ce îl văd pe Părintele cum se plimbă cu paşi iuţi prin celulă. Se ruga. Şoptea, neauzit, rugăciuni. Aşa se faceau rugăciunile în puşcărie, pe tăcute, cu sufletul. Chiar în ziua aceea îmi venea şi mie rândul la anchetă şi, cu puţin înainte de a fi scos de gardieni din celulă, Părintele Arsenie a rămas nemişcat ca o stană de piatră, lângă uşă. Mi-a zâmbit ocrotitor. Atât. Am trăit apoi cinci ore înfiorătoare de anchetă, iar când m-au băgat la loc, în celulă, Părintele Arsenie era în aceeaşi poziţie în care îl lăsasem când am plecat. Stană de piatră! După o vreme, a urmat judeca­ta, la Tribunalul Militar. Pe masa judecătorului se aflau dosarele cu declaraţiile noastre. Eram pierit! Aflasem că toţi tovarăşii mei declaraseră sub torturi şi ce făcuseră, şi ce nu făcuseră. Fuseseră bătuti sălbatic! Asa că urma să fiu condamnat pe măsură, la 25 de ani de puşcărie. Ei bine, atunci s-a întâmplat o minune! Judecătorul, când a început să-mi răsfoiască dosarul, nu a putut dezlipi două foi. Şi nici nu şi-a dat seama de asta. Şi în alea două foi erau acuzaţiile cele mai grave la adresa mea. Şi uite aşa, am scăpat pe o cale miraculoasă, cu numai doi ani şi ju­mătate de pedeapsă. Sunt sigur că salvatorul meu fusese Părintele Boca şi tăria rugăciunilor lui”.

Sfinţii cu ochi albaştri

Vă mai amintiţi prima întâlnire cu Părintele Arsenie?

In 1958, după ieşirea din puşcărie, m-am dus la Mă­năstirea Prislop, într-o sâmbătă de Florii, împreună cu un coleg de-al meu, de la Teologie, care îl cunoştea din Vata de Sus, satul natal al Părintelui Arsenie Boca. Desi ne-a văzut şi ştia că îl căutăm, n-a vorbit cu noi nici sâm­bătă, nici duminică, pentru că tot timpul, în urma lui, roiau cel puţin trei securişti, pândindu-1 ce vorbeşte şi ce predică. Luni, însă, când ceilalţi credincioşi au plecat, noi ne-am găsit dinadins de lucru, la tăiat de lemne. Şi Părintele Arsenie ne-a chemat în biserică şi am vorbit cu el, ca la spovedanie. Mie mi-a spus să nu mă călugăresc,

iar celuilalt i-a spus: „Tu nu te însori!” Şi, intr-adevăr, a ajuns călugăr la Mănăstirea Lainici. Părintele îţi citea viaţa ca-n palmă. Dobândise o putere aşa de mare prin rugăciune, încât străbătea cu privirea şi mintea până în cele mai adânci tainite sufletesti.

Puteţi să faceţi un portret al Părintelui Arsenie Boca?

Era un om foarte smerit. Nu era năprasnic, aşa cum se spune, dar era categoric. Dacă îţi spunea ceva, la spo­vedanie, de pildă, musai aşa trebuia să faci! Era de statură potrivită, dar totuşi mai înalt, era roşcat la păr şi cu ochi albaştri. Tocmai de aceea, Părintele îşi picta toate icoa­nele – de la Maica Domnului, până la Iisus – cu ochi albaştri. Toţi pictorii pun în operele lor ceva din ei înşişi, fară să vrea. Aşa că icoanele pictate de Părintele au ceva şi din înfatisarea lui.

Cât de tare v-aţi apropiat de Părintele Arsenie?

Cu vremea, devenisem destul de apropiaţi, mai ales că soţia mea îl cunoştea, si ea, încă din tinerete. Cu un an înainte de-a muri, de pildă, Părintele Arsenie m-a chemat la Prislop, împreună cu preoteasa mea, ca să schimbăm, pe îndelete, o vorbă. Atunci am văzut şi eu, cu ochii mei, crucea de lemn, pe care Părintele pusese să i se cioplească data morţii, cu sase luni înainte de a muri. Ştiuse exact când va merge la Domnul! Iar când a murit, copiii mei s-au numărat printre cei care i-au săpat groapa.

Trei minuni

Mormântul jucător de minuni al Părintelui Arsenie Boca a intrat în legendă. Ca apropiat al marelui duhovnic de la Pris­lop, ştiţi, cu siguranţă, şi sfinţia-voastră astfel de întâmplări.

Nu ştia nimeni, atunci când a murit Părintele Arse­nie, că el va face binele şi în duh, de dincolo de moarte. Minunile de la mormântul său sunt adevărate. Eu stiu trei cazuri asupra cărora nu planează nicio îndoială.

Am cunoscut acum câţiva ani o femeie foarte bol­navă. Fusese internată si la Bucureşti, îi făcusem si eu maslu şi 40 de Liturghii, Sărindarul, cum se numeşte în preoţie, aşa că femeia ieşise pe loc din spital, de s-au mi­rat şi doctorii cei mari! Dar tot mai avea unele neputinţe. După doi ani, s-a îmbolnăvit iar, rău de tot, şi au trebuit s-o ducă iar la spital, la Deva. Şi atunci, o femeie din Silvaşu de Jos, o comună de lângă Prislop, care le aducea lor de două ori pe săptămână lapte, îl întreabă pe stăpâ­nul casei: „Dar doamna unde-i?”. „E bolnavă.” „Şi de ce nu apelaţi dumneavoastră la Părintele Arsenie? Că eu am avut un copil foarte bolnav şi am luat o cămaşă de-a lui, m-am dus la mormântul Părintelui şi am pus-o pe cruce şi m-am rugat lui Dumnezeu şi Părintelui să se îndure de mine. Şi când m-am întors acasă, la copil, copilul meu era sănătos!” Atunci neamurile femeii bolnave au luat şi ele o cămaşă şi s-au dus cu ea la Prislop. Ce vă spun acum mi-a povestit bărbatul ei: „Cum am intrat în cur­tea mănăstirii, am început să mă rog, în gând, Părintelui Arsenie, să se îndure de nevasta mea. Apoi m-am dus la mormântul lui, am pus cămaşa pe cruce şi m-am rugat şi acolo cu lacrimi şi cu credinţă în Dumnezeu”. După numai o săptămână, au venit amândoi la mine, şi nevasta era sănătoasă tun!

A doua întâmplare am aflat-o de la un om care lu­crase la clădirea stăreţiei noi, de la Prislop. Nu ştia cine e Părintele Arsenie. Abia după înmormântarea lui, a aflat cine fusese. Omul suferea de dureri cumplite de oase, în­cât mergea încovoiat, de-abia se târa. Dar după ce s-a dus să se roage la mormântul Părintelui, n-a mai simţit nicio durere, şi mergea drept. A treia minune pe care o ştiu eu de la mormântul Pă­rintelui Arsenie Boca e şi cea mai grozavă. Prin anii ’90, am cunoscut o familie dintr-un sat de lângă mănăstirea Cotmeana din Argeş. Cazul lor era foarte grav. Bieţii oa­meni aveau două fete şi un băiat, stăpâniţi de duh necu­rat! Fata, în mod deosebit, nu se putea apropia cu niciun chip de vreo biserică. Nici la câţiva metri nu se putea apropia! Imediat, o forţă nevăzută i se punea în piept şi nu putea intra. Bieţii părinţi şi-au dus copiii la mănăstirea Sihăstria, unde Părintele Cleopa le-a făcut maslu şi slujbe îndelungate. După asta, au fost mai uşuraţi, s-au eliberat de presiunea necurată ce-i stăpânea, iar fata a făcut chiar Teologia. Dar chiar şi aşa, încă mai avea o apăsare rea când venea la biserică, pe care se lupta să o înăbuşe. Intr- o zi, o prietenă de-a ei, doctoriţă, ce avea o evlavie deose­bită la Părintele Arsenie, a luat-o cu ea, la mormânt. Ce-a urmat a fost de neînchipuit! După o vreme de rugăciune înlăcrimată în faţa mormântului, fata a căzut fară vlagă şi a intrat în comă profundă. Doctoriţa, care cunoştea simptomele comei, s-a îngrozit! „Am adus-o să moară cu zile aici!, se jelea. Dar n-a trecut o jumătate de oră, şi fata s-a trezit. Era complet sănătoasă! Apoi mi-a poves­tit ce-a trăit acolo: „Cât am zăcut prăbuşită, fară suflare, la mormântul Părintelui, am văzut ceva. Un vis aievea, din altă Lume… Am văzut cum din mormânt s-a înăltat, deodată, un abur albastru… Din clipa aceea, duhul rău m-a părăsit, alungat de lumina ieşită din mormântul Pă­rintelui Arsenie!”…

Soţia dumneavoastră, care i-a fost ucenică, în tinereţe, Părintelui Arsenie Boca, mi-a spus că venea adeseori la Cinciş. Ce-l aducea încoace, în inima ţinutului pădurenilor?

Intr-adevăr, se pare că aproape nu există loc în Ardeal unde Părintele să nu fi lăsat vreo urmă. La Cincis venea după 1958, când se reînfiinţase mănăstirea Prislop, care nu-i aşa departe de noi. Era cu trei ani înainte de a se face lacul de acumulare pe râul Cerna, când nu bănuia încă nimeni că biserica satului va fi înghiţită de ape. Biserica aceea era monument istoric extraordinar de valoros. Fu­sese înălţată la 1459, pe vremea lui Ioan Corvin. Avea o pictură veche şi frumoasă, de pe la jumătatea secolului al XVI-lea. Inundarea bisericii s-a făcut în 1961-1962. Ultima cununie care s-a făcut acolo a fost chiar cununia mea cu doamna preoteasă, în 1962. Când ne-am cunu­nat, apa ajungea până în tinda bisericii, mai avea puţin şi ajungea la sfinţi. Ştiu că Episcopia de atunci a Aradului a dus tratative cu Combinatul Siderurgic Hunedoara să nu dărâme biserica, că-i monument istoric. Combinatul facea lacul ăsta cu scopul de a avea apă pentru uzină. Biserica huniazilor era mai pe deal. S-ar fi putut face un zid în jurul ei şi ar fi fost salvată. Dar nu s-a reuşit. Co­muniştii erau hotărâţi să dărâme bisericile ortodoxe, cu orice preţ şi sub orice pretext. Pentru lacul ăsta al lor, au dărâmat aici trei biserici ortodoxe: biserica din Cinciş, biserica din Cerna şi biserica din Baia Craiului. Ei bine, Părintele Arsenie a ştiut cu mult înainte ce se va întâmpla. Urcând el pe dealurile Cincişului, cu soţia mea, care era pe atunci domnişoară, cu o soră a ei şi cu alte credin­cioase din sat, se opreşte brusc în faţa bisericii din Cinciş, întinde bâta pe care o ţinea pe un umăr şi zice: „Până aici va fi apa peste zona asta!” „Cum, Părinte, vom muri toţi?”, l-au întrebat credincioasele. „Nu moare nimeni, biserica moare”, a zis Părintele. După ce biserica a fost înghiţită de ape, Părintele Arsenie Boca, care a continuat să vină la Cinciş, ne-a poruncit: „Voi să faceţi un muzeu, unde să se păstreze frescele care s-au evacuat din biserică. Sunt de nepreţuit!” Intr-adevăr, frescele fuseseră scoase de pe perete, înainte de inundare, şi duse la Bucureşti. Şi de acolo au fost aduse nişte copii, pitite la Castelul Corvinestilor. Si ne-a mai zis Părintele Arsenie că atunci când facem muzeul, să aibă şi un etaj, unde să fie chilii pentru călugări. O mănăstire mică, însă care să respecte cu strictete rânduiala bisericii noastre ortodoxe, încât să mai ridice satul si tinutul acesta, sărăcit în ideal si credinţă. Şi cum a zis Părintele, aşa s-a întâmplat!

Ne-a ajutat Dumnezeu şi uite că muzeul e gata, iar mănăstirea din Cinciş îşi aşteaptă vieţuitoarele. Din câte minuni împlineşte Părintele Arsenie Boca, aceasta are o însemnătate aparte. Nu e un dar de bine pentru un sin­gur om, ci pentru o întreagă comunitate. Dumnezeu Se întoarce în satele pădurenilor, cele risipite prin munţi.

material realizat de Valentin IACOB,
extras din cartea „Părintele Arsenie Boca – Sfântul Ardealului”,
editura Agnos, 2012

Vedeţi şi:
Parintele Arsenie Boca la 22 de ani de la trecerea in cetele sfintilor. VIDEO: Minuni savarsite in timpul vietii
Parintele Arsenie Boca – Invatatura despre post
Parintele Arsenie Boca la 21 de ani in lacasurile ceresti. Despre invatatura Adevarului
Parintele Arsenie Boca despre dialogurile dintre ortodocsi si papistasi: Papa nu va ajunge niciodata la o turma si un Pastor in staulul Romei
Parintele Arsenie Boca ar fi implinit astazi 100 de ani. Documentar video: Sfantul Ardealului

Acest articol a fost publicat în Pentru Mantuire și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

76 de răspunsuri la Părintele ARSENIE Boca – 23 de ani de la mutarea „în aburul albastru al împărăţiei”. Mărturia Părintelui Crăciun Oprea

 1. Ioan Cadar zice:

  „Atunci neamurile femeii bolnave au luat şi ele o cămaşă şi s-au dus cu ea la Prislop. Ce vă spun acum mi-a povestit bărbatul ei: „Cum am intrat în cur­tea mănăstirii, am început să mă rog, în gând, Părintelui Arsenie, să se îndure de nevasta mea. Apoi m-am dus la mormântul lui, am pus cămaşa pe cruce şi m-am rugat şi acolo cu lacrimi şi cu credinţă în Dumnezeu”. După numai o săptămână, au venit amândoi la mine, şi nevasta era sănătoasă tun!”
  Exact ca pe vremea apostolilor:
  “Încât şi peste cei ce erau bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele ieşeau din ei.“
  (Fapte 19:12)
  * Sfinţi au puterea de a mijloci vindecarea chiar şi atunci când nu suntem lângă ei.
  http://binevestitorul.wordpress.com/2012/11/18/cinstirea-sfintilor-in-sfanta-scriptura/

 2. Cu pictura de la Draganescu cum ramane? Francisc de Assisi pictat in ceata sfintilor(adica recunoasterea sfinteniei ereticilor), Unirea Bisericilor, Ereticul Ulfila pictat la Liturghia Cereasca?
  Pictura total necanonica? Sa nu fie un nou fenomen Maglavit si mult mai periculos de inselare in masa. Primul criteriu al sfinteniei nu este evlavia poporului ci dreapta credinta (ceea ce in pictura care sigur ii apartine ne dovedeste contrariul dreptei credinte)

 3. Nu ma pronunt, dar raman niste serioase semne de intrebare. As dori lamuriri pertinente ca sa imi fuga indoiala aceasta, care cred ca este intemeiata. Eu personal doresc sa ma lamuresc cum se impaca pictura cu sfintenia parintelui Arsenie. Pana acum nu m-am lamurit.

 4. Prahovean zice:

  @ Orthodoxia Catholică
  Văd că părintele Vulcănescu nici acum nu s-a lămurit. Sfinții rămân Sfinți la Dumnezeu, dar vai celor prin care vine sminteala…

 5. Ioan Cadar zice:

  Dacă Francisc de Assisi era întradevăr sfânt, cum de nu i-a lămurit pe catolici că nu există niciun purgatoriu, stare intermediară între rai şi iad.
  Omul, după moarte, merge ori în rai, ori în iad, stare de mijloc nu există.

 6. Prahovean zice:

  Nu cred că are sens să re-aprindem aici disputa purtată în special la Saccsiv anul trecut. Cred că am explicat acolo suficient.

 7. Dinu zice:

  Vesnica lui pomenire. Sfintii sa-l numere printre numarul lor.

 8. grigore zice:

  Este stiut ca pictura parintelui Arsenie a fost verificata de specialisti care au stabilit ca in totalitate corespunde erminiei. Nu e nevoie sa semene toate picturile intre ele, e suficient sa vezi diferentele dintre pictura bizantina si cea din Rusia care arata altfel, este mai realista, prezinta chiar o frumusete artistica. La manastirile Bistrita, Antim, Frasinei, vedem o pictura diferita, poate mult mai clara mai expresiva si perfect canonica, ar fi interesant de vazut si un album de icoane rusesti si o sa se observe o diferenta de stil. Daca specialistii au considerat ca fiind canonica pictura poate ar fi bine sa aceptam parerea lor. O impresie corecta si despre viata si activitatea plina de semne ale sfinteniei a parintelui, putem afla citind intai Patericul si apoi zecile si sutele de marturii ale celor care l-au avut in preajma. E bine de stiut ca pana si acei nefriciti informatori nu s-au putut opri in a spune acele evenimente suprafiresti care aveau loc in urma cuvantului parintelui. Toate sunt mentionate in arhivele securitatii (prigonitoare a bisericii) Ar trebui sa citesti @ ortodoxiacatolica, marturia sutelor de oameni care au venit sa ia sfat, vindecare trupeasca si sufleteasca de la parintele, neascunzandu-si stupefactia ca acesta li se adresa tuturor pe numele de botez, iar mai apoi dovedindu-se cunoscator si al faptelor celor ce veneau la el ( facultea la care vroiau sa dea, intentia unui servici, prezenta unei boli stiuta doar de medici, ajungand la situatia observata de oamenii care veneau acolo, ca ei nu apucau sa-si spuna problema lor ca parintele le dadea deja sfatul, inainte ca ei sa vorbeasca, adresandu-li-se pe nume si dovedind ca cunoaste tot ce intentiona acel om sa faca ) I se adreseaza mustrator unei femei care se apropia reprosandu-i ca a conceput copilul in ziua de pasti acesta avand un handicap, ii pune sa iasa din biserica pe cei care aveau asupra lor mancare de dulce in post, ii intreaba de la distanta pe unii care si-au lasat tigarile undeva urmand sa le ia mai tarziu nevrand sa fie vazuti de parintele, dar acesta le mai mentiona si locul unde si le-au lasat. Mai spun acei informatori ca l-au vazut pe parintele la inmormantarea mamei sale la aceiasi ora cand se afla inchis in arestul militiei , iar agentii securitatii controlau si verificau tot ce ziceau, Altii spun cu frica ca masina lor in stare buna nu pornea decat cand accepta aceasta parintele, trebuie citit contextul pt a intelege mai bine, Lacatele celulei unde se afla parintele la munca fortata se deschideau singure, gardienii ajungand sa nu le mai inchida stind ca se vor deschide iarasi, la fel cum e mentionat in faptele apostolilor unde lanturile unde a fost inchis apostolul Petru cadeau singure la prezenta plina de sfintenie a acestuia. Ar mai trebui citit cati oameni s-au vindecat in urma cuvantului parintelui, urmand ca medicii de la spitale sa se mire de felul cum ieseau de bine analizele unui om bolnav de o boala incurabila. Afli cum parintele stia data mortii sale apoi vorbind inainte despre evenimentele de dupa asa zisa revolutie care aveau sa urmeze la cateva luni dupa trecerea la Domnul, Fiecare marturisire pare rupta din Pateric, de aceea e bine de stiut acesta carte inainte de a citi atatea lucruri suprafiresti legate de viata ascetica a parintelui Arsenie, intelegand ca aceste lucruri se intampla cand cineva duce o viata de inger in trup, bine placut Domnului. Sunt multe categorii de fapte, minuni, vindecari, sfaturi, proorocii, aducerea la credinta a ateilor din acele vremuri, etc Evenimentele legate de viata parintelui sunt multe intinse pe zeci de ani, toti care l-au cunoscut vorbind de ceva deosebit luat parca din vietile monahilor din pustie. Si ar mai fi ceva de precizat, unii care l-au cunoscut traiesc si ar putea confirma ce s-a zis, la fel cum faptele martirice ale sfintilor inchisorilor pot fi auzite si azi de la unii pe care Dumnezeu ia invrednicit sa scape de iadul inchisorilor in care au fost pe nedrept aruncati pentru a afla si cei e azi ce s-a putut intampla. EI erau cinstiti, urmau poruncilor, indeplineau voia lui Dumnezeu, iar regimul ateu prigonitor al bisericii vroia, la fel ca si imparatii pagani din primele secole, sa ii distruga intai pe cei a caror viata dovedea aceasta.

 9. F zice:

  Poate cel mai mare sfant al Romaniei…tot ne indoim cand este atat de clar ca parintele Arsenie a fost un om al lui DUMNEZEU ? Cu ceva timp in urma, daca am inteles bine, o femeie indracita a fost adusa la mormantul parintelui si cu cat se apropia de mormant, diavolul o trantea, o ridica in aer si dadea cu ea de pamant, de ramasesera toti blocati, majoritatea vazand asa ceva ptr. prima data…Si diavolul din ea a spus ceva de genul – ” Mare este puterea astuia, asta va fi salvarea Romaniei…” si mai multe, desigur fortat de DUMNEZEU. Si legat de pictura parintelui, unele lucruri nu pot fi intelese din prima, fara rugaciune, doar asa, dintr-o simpla privire….pictura aceasta este o minunatie dumnezeiasca si parintele vorbea chiar si cu MANTUITORUL, MAICA DOMNULUI si alti sfinti in timp ce picta…Nu poti intelege un om plin de har dintr-o data…..si mai bine decat a spune tampenii, tacere, ca e mai buna.

 10. Axios zice:

  In momentul picturii de la Draganescu, Erminia lui Dionisie din Furna inca nu circula la scara larga in Romania. Parinele Arsenie nu poate fi judecat prin prisma aceasta, pentru ca nu era canon de pictura atunci. Influentele picturii renascentiste si realist-portretistice erau la mare moda. Mare parte din biserici erau pictate astfel.
  In privinta lui Francisc de Asissi, am observat mai multi teologi ai temnitelor ca avand o anumita deschidere fata de catolicism, datorata lui Nichifor Crainic, care era un pic virusat si avea o mare putere de convingere, si oratorica in randurile teologilor vremii.
  Pictura de la Draganescu e mai mult decat o pictura bisericeasca, iese mult din puterea de perceptie religioasa a erminiei bizantine, un tanar in ale credintei spunea frumos ca e ” un strigat” al pr. Arsenie.
  Sa nu ne grabim.
  Sunt pictor si eu , format intr-o gandire profund bizantina, si profund ortodoxa, vreau sa cred, e bine sa fim prudenti in a da cu piatra. L-am judecat mult pe parintele si il rog sa ma ierte, cu cat m-am apropiat de el mai mult, si cunoscand-ul, citind despre smerenia lui pana la moarte, harul care a fost cu el, chiar daca a fost oprit de la slujire ar trebui sa faca sa ne gandim mai mult la cine a fost pr. Arsenie Boca.
  Sa nu fim ai literei care ucide.

  Dumnezeu sa-L odihneasca cu sfintii, si sa ne pomeneasca in rugaciunile sale!

 11. crestinul ortodox zice:

  Bucura-Te Sfinte Parinte Arsenie Boca , Mare Aparator Al ORTODOXIEI ADEVARATE ,ce In ADEVAR si LUMINA , Calea ne-ai Aratat ,
  Bucura-Te Sfinte Aparator Al Acestui Neam si Pamint Romanesc ,
  Bucura-Te Sfinte Parinte Arsenie Boca , Grabnic Ajutator si de Minuni Facator
  Amin!

 12. Pingback: Părintele ARSENIE Boca – 23 de ani de la mutarea “în aburul albastru al împărăţiei”. | Viata fantastica

 13. crestinul ortodox zice:

 14. Iata ce am primit pe mail: (se pare ca problema e mult mai complexa decat credem, asa o fi oare??)
  Doamne ajuta Părinte Matei,
  Este foarte adevărat şi pertinent ceea ce spuneţi în privinţa Pr. Arsenie Boca. As vrea să mai adaug, ca nu linia bizantina nu este respectată in pictura de la Draganescu, ci Canoanele iconografiei. Personajele pictate la Drăgănescu au ceva imaterial-spiritist în ele, ceva de tip new-age; acolo temeiul picturii nu este nicidecum Întruparea Cuvântului. Apoi, în cartea Cărarea împărăţiei, se poate găsi dese citate din spiritişti şi ocultisti luate ca bune, formulări ce frizează preexistenţa sufletului, determinismul spiritual etc.,
  Să nu uităm, de asemenea, de interviul dintre Pr. Ioanichie Bălan şi Pr. Arsenie Papacioc, revelator în privinţa personalităţii lui Arsenie Boca.
  Personal, cred ca ceea ce a pictat şi a scris Pr. Arsenie Boca, reprezintă, din păcate, o pledoarie in defavoarea lui.
  Lucrurile trebuie cercetate atent prin prisma învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi apoi spuse fără duh de ceartă, dar ferm.
  Daca aveti timp, adânciţi tema.

 15. F zice:

  De parca ar fi greu sa mai adauge cineva ” ceva ” la cele scrise de parintele Arsenie, cand acesta are dusmani chiar printre ierarhi, preoti…parca am fi copii si nu am stii cat de usor se poate falsifica si alte spurcate metode existente azi. Mai bine sa mergem la mormantul sau si sa ne rugam si nu vom ramane fara raspuns la intrebari.
  Din „Cuviosul Paisie Aghioritul – vol5, Patimi si Virtuti”:

  Prin sfanta simplitate omul cunoaste tainele lui Dumnezeu

  – Gheronda, studiul cartilor si cunoasterea il ajuta pe om sa-L cunoasca pe Dumnezeu?
  – Asculta la mine: atunci cand cineva lucreaza duhovniceste si ajunge la o stare duhovniceasca buna, vede foarte limpede anumite lucruri prin dumnezeiasca luminare, fara sa le fi cunoscut mai dinainte din carti. Si, mai ales, le vede mai limpede decat altii care au citit toate cartile de pe lume.
  Prin curatia lui launtrica vede limpede si foarte departe si adanc, fiindca a iesit de pe traiectoria lumeasca si se misca de acum pe cea duhovniceasca, in spatiul tainelor. Toti cei care au dobandit simplitatea si curatia launtrica vad lucrurile suprafiresti ca fiind foarte simple, ca fiind firesti, caci la Dumnezeu toate sant simple, asa cum si El Insusi este foarte simplu si cum ne-a aratat-o si Fiul Sau pe pamant prin sfanta Lui simplitate. Si nu foloseste o putere mai mare pentru lucrurile mai presus de fire si alta mai mica pentru cele firesti, ci aceeasi putere pentru toate.
  – Adica un om poate sa cunoasca tainele lui Dumnezeu chiar si fara mult studiu?
  – Da, daca are sfanta simplitate, el poate nu numai sa cunoasca tainele lui Dumnezeu, ci si sa le traiasca. […]

  Pentru ca harul lui Dumnezeu sa se salasuiasca in om, trebuie sa existe inlauntrul sau aceasta lipsa de viclesug, aceasta curatie. Dumnezeu Se daruieste celor care au o simplitate curatita. Cand omul inainteaza in simplitate si curatie, impreunata cu credinta fierbinte si cu evlavie, ajunge mai apoi sa se invredniceasca de experiente dumnezeiesti si sa cunoasca tainele lui Dumnezeu, fara sa aiba cunostinte. Caci atunci Se salasuieste intr-insul Sfanta Treime si, cu dumnezeiasca luminare pe care o are, gaseste cu usurinta cheile intelesurilor dumnezeiesti si talcuieste in Duhul lui Dumnezeu, in mod simplu si firesc, fara durerea de cap a intelectualului.”

 16. elena zice:

  În vremea aceasta în ţara aşezată pe Carpaţi până la Dunăre, ţara de la Gurile Dunării, numită şi ţara Lupului, va apărea fiului omului încins cu sabie de Arhanghel, care va face o organizaţie numită Legheon (Legiunea Arhanghelului Mihail, Miscarea Legionara, Nota F.N.). Membrii acestei organizaţii vor fi prigoniti de capul statului, vor fi închişi şi ucişi la răspântii de drumuri, şi mulţi vor fugi peste hotare, prigoniţi de poporul duşman lui Dumnezeu (Cum de altfel s-a si intamplat cu membrii Miscarii Legionare, Nota.F.N.).
  În timpul acesta ţara Vulturului (Germania, Nota F.N.) va face război cu ţara Ursului ( Rusia, Nota F.N.) şi în prima parte a războiului Vulturul va fi biruitor. Dar când va fi aproape de inima Ursului, acesta va primi ajutor de la “fiara de peste ape” şi Vulturul va fi înfrânt. Şi inima lui va fi împărţită în patru. Şi în timp ce ursul va înainta spre inima vulturului, toate cetăţile ursului vor striga : “pace!, pace!, pace!”. Şi tot poporul acesta din ţara de pe Carpaţi va cădea în grea robie şi mulţi vor pieri (Comunismul si victimele facute de acesta, Nota F.N.). Dar Maica Domnului şi Sfântul Ioan vor aduna în potire sângele lor şi se vor înfăţişa cu el înaintea Tronului Fiului. Şi nu pentru vrednicia lor, ci pentru rugăciunile Ei, cei care vor mai fi rămas vii vor fi scosi afara din temnite. Şi după o vreme rana Vulturului se va vindeca. Dar ultima bătălie împotriva “lupilor îmbrăcaţi în piei de oaie” se va da în ţara Sciţilor. Şi atunci acestia vor fi infranti şi va fi vai de tine “om roşu”. Şi după aceea va porni de pe crestele acestei ţări de pe Carpaţi o acţiune de reîncreştinare a tuturor neamurilor.”

 17. Un sfant nu are dusmani, ii iubeste pe toti. Se roaga pentru noi nevrednicii ca sa intelegem sfintenia lui, ne vede ca pe niste copii poate rautaciosi, dar copii lui! Ne iubeste si ne acopera ca o mama buna cu rugaciuni, ca sa intelegem sfintenia lui!

 18. crestinul ortodox zice:

  Un Sfant este Sfant pentru cei care il cinstesc si nu pentru cei care il injosesc sau pun la indoiala Sfintenia Sfintilor si Placutilor Lui DUMNEZEU ;
  Cand insasi DUMNEZEU ADEVARAT il Arata cine esti tu om sa cartesti sau sa te indoiesti de ADEVAR si LUMINA
  Acest Sfant , Sfantul Parinte Arsenie Boca este un Sfant Mare Al Romaniei si Al Neamului Romanesc din aceste timpuri de urma pe care le traim ,
  Sa ne Rugam la Acest Sfant si vom fi izbaviti si mantuiti
  Amin!

 19. Emanuel zice:

  Pictura parintelui care starneste controverse este prea puternic prooroceasca pentru intelegerea noastra. Este o proorocie dar nu pentru vremurile noastre caci le depaseste cu prea mult, ci pentru cei din viitor, care vor vedea proorociile implinindu-se intr-un mod nebanuit. Au fost si alti sfinti care au spus clar ca Biserica nu va mai fi ceea ce a fost pana acuma, cuvant cu adevarat socant ( pentru noi ce care nu am ajuns la simplitatea de care vorbea cuv Paisie ) si de neinteles pentru noi. Cum anume nu va mai fi, ce anume se va schimba si se poate schimba in Biserica cea nebiruita de gurile iadului vesnic, astfel incat sa spuna sfintii ca ea nu va mai fi ce a fost pana acuma ? Asta e intrebarea celor care nu inteleg proorociile. Pogoramintele vor merge la nesfarsit, de neinchipuit pentru noi cei de azi, se vor face pogoraminte care nici nu ni le putem inchipui sau care nu ne putem imagina noi ca ar fi posibile in Biserica Lui Hristos. Si asa va fi pana la sfarsitul lumii. Totusi in ciuda aparentelor Biserica va ramane aceeasi Putere nebiruita de gurile iadului, chiar daca aparentele vor arata chiar contrariul. Si nu numai aparentele, dar cu unele exceptii ale unor asceti din pustie, intreaga comunitate a Bisericii va arata asemenea unei societati new-age. Nu numai pictura parintelui arata asa, ci toti credinciosii vor fi asa. Pentru ca lumea trebuie sa aiba un sfarsit. Biserica nu va mai sta in curatia ierarhiei, sau in virtutile mirenilor sau calugarilor, ci in cativa asceti ai pustiei care vor fi vanati si omorati. Peste cateva sute de ani. Credeti ca niciodata nu va ajunge ierarhia sa impartaseasca eretici , sau sa se impartaseasca liber de la eretici ? Ce ieri a facut Corneanu maine vor face toti ierarhii, si nu vor putea fi opriti. Vor avea comuniune euharistica cu ereticii si se vor ruga la acelasi dumnezeu cu paganii si nimeni nu va zice nimic, nimeni nu va putea face nimic. Granitele dintre erezie si new-age pe de o parte si ortodoxie pe de alta parte vor dispare, si va ajunge Biserica Lui Hristos sa apara ca fiind chiar biserica antihristului, la sfarsit. Orice granita va dispare, orice limita va fi inghitita de ecumenism. Se vor face uniri cu orice erezie si secta si paganism si religie, la nivel oficial, si orice pacat va fi permis si numit pogoramant. Sfintii eretici vor fi trecuti in calendare. Iar antihristul se va considera el insusi membru al Bisericii Lui Hristos, va afirma asta, si aparenta asa va arata. Va spune asta din viclenie. Va spune la urma chiar ca el insusi este Hristos si Buda si altii, si va fi crezut si in Biserica. Oare cum va fi posibil asa ceva, cand pare cu totul de necrezut ? Oare cum a putut picata parintele Arsenie un catolic cu aureola de sfant ? Pai asta va fi doar inceputul. Nu ma mir. Ca pana la urma va pictat chiar antihristul cu aureola de sfant in icoanele din biserici si ” credinciosii ” i se vor inchina. Si vor spune ca fac pogoramant, ca fac ecumenism pentru a atrage pe pagani si eretici la credinta.
  Si Mantuitorul a facut pogoraminte care pentru noi sunt foarte necanonice, pogoraminte mai mari ca cele ale ecumenistilor de azi ( de exemplu ca mergea la sinagoga sa se roage, sau ca a primit botezul sf Ioan care a fost un botez iudaic spre iertarea pacatelor – deci Mantuitorul S-a hulit pe Sine ducandu-se sa i Se ierte pacatele fiind botezat de un om nedesavarsit nascut in pacate si care la vremea aceea nu era nici macar ortodox ci iudeu, deci botezul lui Ioan nu a fost un botez ortodox – si cum putea El sa primeasca botez ortodox caci El este Botezul ortodox ), dar Biserica intotdeauna a socotit pogoramintele Mantuitorului ca fiind lucruri firesti ( si au fost desigur ), incat noi am citit despre aceste pogoraminte dar nici nu am observat cat de mari au fost ele, de fapt nu am observat ca El a facut pogoraminte, pentru ca sfintii au laudat atat de mult pogoramintele Lui incat ele ne apar la prima vedere ca fiind virtuti. Pe subiectul asta o sa mai vorbim, mai incolo.
  Parintele a observat mersul lumii inspre iad, a ramas senin dar si constient in acelasi timp de gravitatea situatiei. Asta vad eu in privirea lui. O privire extrem de serioasa dar si senina. Sa ramanem si noi senini caci inca nu am vazut prea multe din nelimitarile ecumenismului, nu am vazut inca ce poate el sa faca, caci este inca in fasa.
  Nu cred ca o sa fie altii de acord cu mine. Dar eu asa vad situatia, mersul lucrurilor. Spunem de exemplu ca cum ar fi posibil ca in Biserica Lui Hristos sa ajunga sa se impartaseasca liber ereticii, dar iata ca majoritatea preotilor impartasesc o gramada de lume spre osanda, necanonic, ba mai mult chiar si preoti cu ” aureola ” de sfinti fac asta, ” aureola ” data de multimile care se duc la ei ca la niste sfinti, si care chiar vad lumina de pe fata lor si o cred aureola. Lume bolnava. Si nu ca nu ar avea lumina pe fata lor, ba chiar si stralucesc, dar ce spune apostolul Pavel despre inger de lumina care vesteste alta evanghelie ? Si noi cei ce vorbim pe aici vedem asta zilnic, si totusi o luam ca pe o normalitate, nici nu bagam de seama ce se petrece. Iar cei care se impartasesc necanonic se lauda ca au iubire. Si dintre ei unii se cred mari marturisitori si vorbesc pe aici sau pe saccsiv, ca si cum ar fi impotriva ecumenismului, si mai ales impotriva lui Corneanu. Dar ei mai rele decat Corneanu fac de fiecare data cand se duc la impartasire, si inca se duc foarte des. Ei sunt dintre cei ce se dau marturisitori pe siteuri, si se lauda ca si-ar da viata pentru credinta. Dar dupa canoane au oprire pentru cativa ani de la impartasire, si asta in cazul in care ar face pocainta. Desigur ca nu fac, caci ei marturisesc canoanele doar cand vine vorba sa ii critice pe altii. Un fel de Caragiale, ar fi comic daca nu ar fi de plans dar nu e de plans ci de jale mare.

 20. Dinu zice:

  Nu mi a fost cu mirare sa vad haine masonice la acest parastas al Parintelui . Numai haine preotesti nu erau alea. Vor sa ridice catedrala la Prislop , Oare Parintele Arsenie vrea acest lucru?

 21. paul zice:

  NOU documentar par. ARSENIE BOCA
  Despre noile sale minuni:

 22. crestinul ortodox zice:

  „….cand pare cu totul de necrezut ? Oare cum a putut picata parintele Arsenie un catolic cu aureola de sfant ? Pai asta va fi doar inceputul. Nu ma mir. Ca pana la urma va pictat chiar antihristul cu aureola de sfant in icoanele din biserici si ” credinciosii ” i se vor inchina. Si vor spune ca fac pogoramant, ca fac ecumenism pentru a atrage pe pagani si eretici la credinta.
  Si Mantuitorul a facut pogoraminte care pentru noi sunt foarte necanonice, pogoraminte mai mari ca cele ale ecumenistilor de azi ( de exemplu ca mergea la sinagoga sa se roage, sau ca a primit botezul sf Ioan care a fost un botez iudaic spre iertarea pacatelor – deci Mantuitorul S-a hulit pe Sine ducandu-se sa i Se ierte pacatele fiind botezat de un om nedesavarsit nascut in pacate si care la vremea aceea nu era nici macar ortodox ci iudeu, deci botezul lui Ioan nu a fost un botez ortodox – si cum putea El sa primeasca botez ortodox caci El este Botezul ortodox ”
  Emanuel , Din Ce Biserica faci parte ?
  cum iti este ingaduit de Admin sa vorbesti atat de blasfemiatator Asupra Domnului IISUS HRISTOS si Asupra Sfintilor Sai ;
  auzi ce spui mai , aici
  „deci Mantuitorul S-a hulit pe Sine ducandu-se sa i Se ierte pacatele fiind botezat de un om nedesavarsit nascut in pacate ” bai lup in piei de oaie cui ii slujesti tu ??

  „Si Mantuitorul a facut pogoraminte care pentru noi sunt foarte necanonice, pogoraminte mai mari ca cele ale ecumenistilor de azi ( de exemplu ca mergea la sinagoga sa se roage, sau ca a primit botezul sf Ioan care a fost un botez iudaic spre iertarea pacatelor – deci Mantuitorul S-a hulit pe Sine ”
  Dar cand a Intrebat si a spus Sfantul Ioan Botezatorul Inaintemergatorul DOMNULUI catre Domnul IISUS HRISTOS Mantuitorul „DOAMNE , eu am nevoie sa fiu Botezat si Tu Vii la mine sa te Botez ;
  Lasa Ioane asa este data legea sa facem precum legea si proorocii ”
  si cum a fost mai , emanuel sau lup in piei de oaie , Acest Botez al Lui Fiului lui DUMNEZEU ,al Domnului IISUS HRISTOS nu a fost ca al iudeilor obisnuiti …
  nu spui ca din Iubirea fata de oameni , CREATORUL A Luat chip de om creatia Sa din smerenie dandu- se pe sine si ridicand pacatele omenirii a facut acestea spre mantuirea oamenilor ,;
  astfel , DUMNEZEU ADEVARAT din Inaltul Cerului a binevoit a se cobora pe pamint in trup de om si A Se Slavi precum un ADEVARAT DUMNEZEU atat la Botezul Sau care nu a fost omenesc cand „Cerurile S-au deschis si atunci un Glas S-a Auzit Acesta Este Fiul Meu Preaiubit , pe El Sa-l Ascultati si atunci un porumbel alb s-a coborat „astfel S-a Arata DUMNEZEU ADEVARAT in Slava PreaSfintei Treimei si nu in acele pogoramintele pe care le faceti voi , popi smintiti sau popi masoni care pregatiti venirea lui antihrist sau bateti saua sa priceapa calul … mmh !
  nu mai zic de catedrala mantuirii neamului cu acea pictura unde masonelu din deal se introneaza ca sfant direct spre inchinare …
  Te iei de Mantuitorul si si spui ce spui TOTAL NECANONIC si BLASFEMIATOR si acum te iei si de Sfintii Sai ‘cand pare cu totul de necrezut ? Oare cum a putut picata parintele Arsenie un catolic cu aureola de sfant ? Pai asta va fi doar inceputul….”
  de unde stii tu mai ca Francisc de Assisi nu s-a mantuit si este Un Sfant precum l-a aratat Sfantul parintele Arsenie Boca , ai fost in iad sa vezi daca este acolo , n-ai fost ma lup in piei de oaie si nici in rai n-ai fost ca sa dai verdict ce si cum ..
  dar te intreb acum Minunile , Viata si Sfintenia Sfantului Parinte Arsenie Boca O Ai ma?
  faci minuni pe care nu le stim … sa te credem pe tine si sa nu credem in Sfintenia Parintelui Arsenie Boca care a fost Inger in trup de la Bunul DUMNEZEU trimis spre Mantuirea acestui Neam !!!
  de minunea sau vedenia aratata unui catolic convertit la Ortodoxie nu ai auzit
  cand un catolic se ruga la Francisc de Assisi sa i se arate care este credinta si Biserica Adevarata … s-a rugat si intr- o vedenie i s-a aratat Francisc de Assisi si a vazut asemeni un batranel in alb imbracat ce mergea in Bisericile Ortodoxe adica Sfantul Serafim De Sarov si i-a spus acelui catolic Francisc de Assisi „la Biserica Acestui Batranel sa mergi ca sa te mantuiesti ”
  sau de unirea proorocita ( nu cea ecumenista ) de Sfintii Parinti nu ai auzit …
  „cand catolicii si altii vor veni la ORTODOXIE si se vor uni Intr-Una Sfanta Sobornica si Apostolica BISERICA cand antihrist este pe pamint ” si este timpul pentru aceasta unire intru BISERICA LUI HRISTOS , Intr-Una Sfanta Sobornica si Apostolica
  si Rog pentru a nu stiu cata oara nu mai lasati lupi in piei de oaie sa semene graul curat linga neghina , pentru ca de asta se ajunge la ce s-a ajuns , spurcaciunea se vrea cu SFINTENIA la un loc si vom plati amrnic pentru asta ca DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT
  Amin!

 23. crestinul ortodox zice:

  ..si este timpul pentru aceasta unire Intru BISERICA LUI HRISTOS , Intr-Una Sfanta Sobornica si Apostolica BISERICA …

 24. crestinul ortodox zice:

  si lup in piei de oaie cu mai multe fete dar cu naravul acelasi Emanuel , Pr Timotei sau
  Ortodoxiacatolica si Constantin _ox aruncati cu Blasfemii asupra Acestui Neam prin hula la DUMNEZEU prin ce , prin ASUNDEREA ADEVARULUI si injosirea Sfintilor Acestui Neam si popor
  pina nu sunteti ca acest Preot de mai jos sa strigati precum Acest ADEVARAT PREOT astfel sa spuneti ADEVARUL

  si pentru a nu mai fi adevarati lupi in piei de oaie precum este aratat de intelepciunea acestui copil

  am sa spun
  piei inapoia mea satano si nu ma ispiti ca Domnului DUMNEZEU ADEVARAT IISUS HRISTOS si Sfintilor Sai sa te inchini si sa slujesti ,
  amin!

 25. crestinul ortodox zice:

  …prin ASCUNDEREA ADEVARULUI si injosirea Sfintilor Acestui Neam si popor
  pina nu sunteti ca acest Preot de mai jos sa strigati precum Acest ADEVARAT PREOT astfel sa spuneti ADEVARUL
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=umUAiN3AloU

 26. Emanuel zice:

  TU esti foarte canonic nu am ce zice : ” de unde stii tu mai ca Francisc de Assisi nu s-a mantuit si este Un Sfant precum l-a aratat Sfantul parintele Arsenie Boca ” … Probabil ca din sfintele canoane ai ajuns la concluzia asta :) . Ai ajuns din pricina vedeniei, dar oare vedenia se incadreaza in invatatura canonica ? Eu nu as putea gasi nici un canon care sa spuna ca ereticii pot deveni ortodocsi dupa moarte si deci sa se mantuiasca. Din contra orice canon spune doar ca ereticii merg in iad si atat. Ca din vedenia care ai spus-o reiese ca Francisc de Assisi a ajuns ortodox dincolo. O astfel de realitate nu se incadreaza in canoane ci este mai presus de ele.
  Am doua intrebari :
  – daca tu te-ai boteza cu botezul lui Ioan, dupa ce te-ai botezat cu botezul ortodox, ai mai avea speranta ca te poti mantui ? Eu nu, sincer, Mantuitorul insa da pentru ca a avut dreptate. Nu iti cer sa lauzi pogoramantul Mantuitorului pana la a-l face sa para acrivie, asa cum se face de obicei, ci iti cer sa fii sincer, si sa vezi adevarul. Desigur singura cale de a scapa din ” cursa ” ce ti-am intins-o va fi sa ocolesti raspunsul sincer, si sa aduci in discutie alt subiect. Adica te vei abtine sa judeci lucruri pe care de altfel nu le intelegi, inca. E just. Si vei face afirmatii care se vor tine de intelegerea minimala. Si asta va fi just, si te las in pace.
  – daca te-ai duce sa te rogi chiar si numai o zi la sinagoga, ai mai avea curajul sa consideri ca te mantuiesti ? Fii sincer doar.
  De unde ti-ai facut impresia ca eu sunt ecumenist ? Oare sfintii care au proorocit ecumenismul si caderile din vremea antihristului au fost ecumenisti ?
  De fapt nici nu este nevoie sa mai raspunzi, ca oricum nu vei raspunde direct la intrebarile mele, le vei ocoli doar, asa cum am facut si eu de multe ori. Pana intr-o zi. Nu doresc sa mai iti complic ( simplific ) existenta si te las in pace.
  Nu sunt ecumenist, nu laud ecumenismul, dar nu cred ca este bine sa fim prea furiosi pe el, atata timp cat exista deci e ingaduit de Dumnezeu. Adica trebuie un echilibru si un calm si detasare de exagerari. Cred sincer ce a zis cuv Paisie precum ca orice rau exista si va exista pe lumea asta ( inclusiv ecumenismul si masoneria pana la cele mai satanice nivele ), este ingaduit de Dumnezeu Insusi, pentru ca din el ( din toate aceste rele ), vor iesi nu doar un singur bine, ci 3-4 lucruri bune. Este citat din cuv Paisie, care a spus la general ca nu exista rau care sa nu fie ingaduit de Dumnezeu pentru motivul ca din el vor iesi 3-4 lucruri bune. Ce lucruri bune vor iesi din antihrist si satanism, vom vedea la Judecata de Apoi, care va urma. In mod paradoxal, nici un singur om nu s-ar fi mantuit daca nu ar fi existat la sfarsitul veacurilor si un antihrist, si deasemenea nu ar fi fost ingaduita existenta satanismului. Caci cum a zis si cuv Paisie, Dumnezeu este atat de intelept ca pana si pe diavoli ii foloseste la mantuirea noastra, nu ca ar fi avut nevoie de ei, dar din pricina caderii omului a ajuns sa avem noi nevoie de cai de mantuire paradoxale.
  Bine, accept sa fiu ecumenist si lup in piele de oaie pentru tine. Multumesc, si te rog iarta-ma ca te-am suparat. Sunt si eu un biet om mandru care intelege foarte putine lucruri din pricina mandriei. Nu mai continui discutia asta ca oricum nu voi gasi nici un ecou, si nici nu trebuie. Vad ca te aprinzi in marturisire, bine faci. :) . Ma bucur.
  Mai am o intrebare totusi, caci mi-a venit acuma in minte : oare Dumnezeu chiar si numai pentru rugaciunea unui singur sfant ca cuv Paisie, nu putea sa faca sa apara in posesia Bisericii atata aur incat Biserica sa dobandeasca de mii de ori mai multa putere si influenta asupra planetei decat masoneria, care lucreaza cu puterea banilor ? Putea. De ce nu a facut-o oare ? Poti raspunde ? Pentru ca nu trebuie. Este necesar sa trecem prin ce vom trece. Chiar si un blestem al unui singur preot asupra masoneriei putea sa nimiceasca masoneria cu totul de pe pamant, daca Dumnezeu voia asta. Era arhisuficient. Si totusi nu se intampla, chiar si oricate blesteme ar arunca preotii asupra masoneriei, pentru ca Dumnezeu nu vrea nimicirea ei. Ar fi fost simplu ca Biserica sa biruie si sa nimiceasca si comunismul si masoneria cu totul de pe pamant, asa cum si Mantuitorul putea sa cheme mai mult de 12 legiuni de ingeri si sa nimiceasca cu totul armata romana in cateva ore, incat sa dobandeasca suprematia absoluta si definitiva pe pamant. Dar a ales Crucea. De ce Dumnezeu ne pasa prada suferintei, cand ne-ar putea scapa de rele printr-un singur cuvant pe care l-ar rosti ? El ar putea sa aduca pe toti oamenii la credinta ortodoxa intr-o singura zi, daca si-ar folosi puterea.

 27. crestinul ortodox zice:

  Iti raspund la toate intrebarile pe care mi le-ai aruncat doar printr-un simplu raspuns anume
  PUTEREA CREDINTEI ADEVARATE VA DISTINGE BINELE de rau , LUMINA de intuneric si ADEVARUL de minciuna ;
  iar CREDINTA ADEVARATA sa fie precum o casa pe stanca zidita si nu pe nisip unde se naruie si se darama la cel mai mic vant cand incepe a bate ;
  de asta a spus si Mantuitorul catre Apostolulu Ales si numit Petru
  „te vei numi Petru care inseamna piatra caci pe Tine voi aseza BISERICA MEA ”
  deci ce este Intru ” BISERICA MEA ” este pe Acest Petru zidita si nimic si nimeni nu o va distruge Insa pentru Aceasta BISERICA A Lui HRISTOS cei botezati Crestin Ortodox trebuie CREDINTA ADEVARATA , Dragoste nefatisa si Nadejde bine ancorata , Toate intru Domnul IISUS HRISTOS ;
  vorbesti de ce este canonic si ce nu este canonic dar atunci cand Apostolii au facut minuni , Sfintii sau Urmasii Apostolilor cand au facut minuni si fac minuni si in ziua de astazi nu sunt canonice ?
  de asta am spus SFINTII CARE SUNT ARATATI DE INSASI DUMNEZEU ADEVARAT pe Acestia ii necinstiti si nu-i canonizati iar Cinstea Cuvenita nu le Aratati punind la indoiala SFINTENIA prin care DUMNEZEU si Se Sloaveste Intru SFINTII SAI ;
  Caci Minuni se intampla cu cei care Cheama si Cer Ajutorul acestor Sfinti precum Parintele Arsenie Boca , Parintele Ilie Lacatusu , Sfintii Martiri , Mucenici si Marturisitori ai Acestui Neam si ochii nu vreti a deschide si vedea , urechile nu vor a auzi precum surzii si orbii…
  Daca ecumenismul , masoneria sunt date anathema adica vrednice de iadul vesnic sau osanda vesnica cum poti sa imbratisezi asa ceva ESTE CA SI CUM ai fi iuda iscarioteanu care a imbratisat si vandut in Acelasi timp pe Insasi DUMNEZEU ADEVARAT coborat pe acest pamint in chip de om ?
  cum poti fi asemenea lui iuda acest tradator dar si vanzator pentru iadul vesnic ?

 28. Emanuel zice:

  Cum am zis, la intrebari nu ai raspuns deloc. Spui doar ca credinta adevarata clarifica totul. Ce intelegi prin credinta adevarata ? Numai canoanele sau si pogoramintele ? Si daca intelegi ca exista si pogoraminte, pana unde se poate duce pogoramantul, teoretic, pana la ce limita, dupa conceptia ta ? Pana unde pogoramantul e pogoramant valabil, si de unde incepe sa fie nevalabil adica ar trebui anatemizat ? Ai o limita teoretica ? Ca eu despre asta voiam sa discut. Care este limita pogoramantului ? Am inceput sa obosesc de discutia asta. Plictisitor.
  Sinodul al optulea ecumenic cel adevarat, va anatemiza ecumenismul, dar mai apoi iar va renaste. Asa cred eu.
  Ma bagi in categoria ecumenistilor, si spui ca eu nu vreau sa canonizez pe sfinti. Eu sunt doar mirean, si vreau sa fie canonizati. Nu sunt ecumenist deloc, ci sunt impotriva ecumenismului si cipurilor. Am scris mult impotriva ecumenismului ani de-a randul. Doar cred ca proorociile sunt uneori interpretate gresit de unii din cei marturisitori de pe site-uri. Nu multe greseli dar exista.

 29. crestinul ortodox zice:

  tipic , tipic si la inima nimic …
  vorbesti de pogoraminte …da probabil pentru astfel de popi care au portofelul burdusit cu acte cu cip si spun ca actul ci cip sau pecetea 666 nu este lepadare … si masluiesc Adevarul incercand a-l ascunde
  toti sunteti antiecumenisti cind ecumenismul este dat pe fata dar cand raul trebuie taiat de la radacina ascundeti in a spune ADEVARUL cu un joc de cuvinte care poate numai voi le intelegeti care tradati si nu sppuneti ADEVARUL
  si cum e cu preotii care au acceptat actele cu cip mai au har sau numai au har ?

 30. Fabian zice:

  @ortodoxiacatholica, Emanuel: diavolii cred si se cutremura de sfinteia acestui duhovnic iar voi sunteti mai rai ca diavolii.
  Auziti ce scrie „F” mai sus cum ala rau striga printr-o femeie: ”Mare este puterea astuia, asta va fi salvarea Romaniei…” si mai multe, desigur fortat de DUMNEZEU”.
  Eu am vazut cu ochii mei minuni la mormant – nu inselaciuni! – si confirm cele scrise de „F”.
  Voi necredinciosi luptatori contra Duhului Sfant, contra evidentei care e pacat ne neiertat, cu tot cu „canoanele” voastre o sa mergeti la iad ca sectarii cu Biblia in mana, daca nu va cereti iertare in viata asta – nu de la noi, ci de la Sf. Arsenie marturisitorul, care a avut moarte de martir.
  In privinta picturii rugati-va direct la Dumnezeu si lui pt a va lamuri si nu mai cobiti hule.
  In privinta „new-age-ismului” picturii si a criticii cartii „Cararea imparatiei” ce-o acuzati de spiritism, cred ca sunteti voi insiva in mare inselare demonica incat sa credeti asta. Se vede ca n-ati citit nimic din pr. Arsenie si vreti sa-l judecati voi hulitorii intocmai ca fariseii pe Mantuitorul.
  In privinta casetei cu pr. Ioanichie si Arsenie Papacioc, s-au adus explicatii destule dar le ignorati total.
  Auzi, cica „Nu trag concluzii, nu ma pronunt in privinta sfinteniei parintelui Arsenie Boca, dar raman niste semne de intrebare foarte serioase, pertinente si intemeiate”- pr. Matei, daca nu tragi „concluzii” dar esti execrabil in afirmatii mai mult decat bolsevice, efectul e acelasi chiar fara concluzii: te murdaresti pe tine, murdaresti (smintesti) pe altii si lupti impotriva sfintilor. Cu voi, orice argument n-are sens, desi s-au dat N.N. raspunsuri pe acest blog sau pe saccsiv.
  Hulitorule „pr”, daca esti atat de obsedat de pacatele pr. Arsenie, cel putin nu scrie public – si inca pe site! – mizeriile din mintea ta si incearca sa le rezolvi personal, cu un duhovnic ori roaga-te sa ti se descopere unde se afla sufletul parintelui Arsenie.
  Bolsevicii atei aveau respect de pr. Arsenie, iar un „pr” ortodox si-a facut un scop in viata in a-l huli. Mare este gradina Ta, Doamne…

 31. Emanuel zice:

  ” si cum e cu preotii care au acceptat actele cu cip mai au har sau numai au har ? ”

  La o asemenea intrebare, mai baiatule, nu iti mai raspund ca mie greata. Greata mie si de mine insumi, chiar simt in stomac o greata de mine insumi la propriu ( sincer, nu mint ), dar cand te vad ce mizerie poti intreba, apoi mie greata si de tine, ti-o spun direct. Mie greata ca ai tupeul sa te consideri marturisitor, cand de fapt esti o lepadatura. Caci in acelasi timp zici ca marturisesti canoanele si totusi mai apoi le lepezi si lepezi si pe Hristos din Tainele preotilor ecumenisti. Esti un lepadator de Hristos, si mie mi-e greata cu G mare cand aud asa o mizerie de proportii. Nu mai intru pe subiect ca am mai discutat mizeria asta pe saccsiv cu voi, si deja mi-e foarte clar ca nu am cu cine sa discut nimic. Sincer, va repet, va consider niste lepadaturi, cu L mare.
  Zici tipic tipic si la inima nimic. Hai sa vedem ce e inima daca tot vine vorba. Si uite alt subiect care mie cel putin imi provoaca o greata care o simt in stomac : bogatia. Portofelele preotilor si ale crestinilor, inclusiv ale unora dintre cei ce se cred marturisitori, nu sunt burdusite numai cu acte cu cipuri, ci in primul rand cu bani. Bogatia este o patima pe care eu o consider mai rea decat crima, la propriu. Si cand zic bogatie nu ma refer la Gigi Becali, care numai luptator al luminii nu este ( poate doar intr-o societate demonica nu una crestina ), ci cand zic bogatie ma refer la un om care ar putea sa imparta ceva cu saracul lipsit de casa si masa care doarme prin gari si bea pentru ca nu rezista in fata necazurilor, in fata torturii fizice si psihice la care este supus minut de minut, zi de zi, intreaga lui viata. Suferinta si umilinta de fiecare minut.
  Noi acuma stam la caldurica si scriem pe net, ” marturisim ” !!!!!!!!!!!!!! Mancarica ne sade in farfurioara, o mancam cu lingura ( saracul acela nici lingura nu are, iar noi avem multe linguri si furculite si cutite ; daca nu am avea un cutit sau o lingura atunci am vedea si simti ce ce greu e sa nu le ai ), mai punem un lemn in soba sau mai dam drumul la oleaca de caldura de la centrala din apartament, si apoi ” mai marturisim oleaca ” !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Probabil Hristos va fi multumit de noi. Dupa aceea mergem oleaca pentru seara sa vedem un filmulet cu Vin Diesel. Pentru seara asta am marturisit oleaca. Apoi ne bagam fundul sub patura, la caldurica, maine mergem la servici, toate bune. Poate si o repriza de placere ca intre soti, desigur. Pe de alta parte saracul din strada acuma ingheata, boala pe care o are avanseaza si nu are nici o pastila ca sa ia, nimeni nu i-a dat, nici macar nu l-a intrebat cineva daca are nevoie de asa ceva. Are si o infectie la masele, care is umflate, din pricina frigului, singura alinare e o sticla cu vodca care ii mai dezinfecteaza dureroasa infectie de la masea, si ii mai amorteste stomacul sa nu mai simta motivul pentru care ii ghioraie matele ( durerea din stomac ). Se uita la trecatorii de pe strada, care se grabesc spre casele lor, la caldurica. Se gandeste la mamaliga pe care acestia o vor manca curand, nu mai viseaza la friptura lor. Isi aduce apoi aminte ca nu are nici apa si nici lighean in care sa se poata spala, si apoi, cum s-ar putea spala cu apa rece ca in jurul lui pamantul e inghetat la minus 5 grade fiind inceput de iarna. Doar inceputul !!! Toata iarna va sta nespalat, ca nu mai are cum sa se mai spele in paraul de la marginea orasului, pe frigul asta. Va puti, nici in biserica nu mai poate intra, sa auda despre Hristos, despre a Lui bunavestire pentru saraci, despre Evanghelia milei si a dreptatii. Asa ca se va spala la primavara, dupa ce se va duce zapada. Pana atunci va sta murdar si necurat, mancandu-si painea in mirosul mizer pe care nici nu il mai simte, de rahat. Hainele din pacate, iarna asta sunt si mai rupte ca anul trecut, i-au sarit si nasturii, fermoarul s-a stricat, o sa si le lege cu o ata murdara de pe jos. Trecatorii il considera prea josnic pentru ai mai da vre-o atentie,pentru ai spune un singur cuvant bun macar.
  Probabil, ca unii dintre trecatori se vor duce acasa, vor manca, se vor pune in fotoliu si vor marturisi ( eventual hulind pe Hristos din Tainele ecumenistilor ), negandindu-se ca Hristos era saracul acela infometat, infrigurat, murdar si imputit de la marginea drumului, pe langa care trecuse indiferent. Acuma marturisitorul lui Hristos trebuie sa il marturiseasca pe internet.
  Eu va spun : BOGATILOR, mizeriilor, criminalilor, cum aveti tupeul sa va credeti oameni buni. Va credeti milostivi pentru ca ati dat anul acesta o flanela la nepotul vostru de ziua lui, nepot care si el are tot ce ii trebuie ca si voi. Va considerati milostivi pentru ca la nunta vecinului ati dat mai cu un milion sau 5 mai mult decat altii de acolo. Cum oare aveti tupeul acesta nemasurat ?
  BOGATILOR, saracul acela de pe strada va spune ca nu sunteti numai nemilostivi, ci in primul rand foarte nedrepti. Dumnezeu a facut pamantul acesta cu tot ce este pe el ( inclusiv banii ) ca totul sa fie impartit in mod egal intre toti copii Lui, care sunt toti oamenii indiferent de ce religie au. Caci toti sunt copii Lui, chiar daca multi dintre ei nici macar nu isi cunosc Tatal, fiind orfani din pricina diavolului. Dar oamenii rai, bogatii, care nici ei nu isi cunosc Tatal din pricina diavolului, au facut imparteala nedrept, pentru ca legea spune ca cine mosteneste o avere are ” dreptul ” sa faca ce vrea cu ea, nu e obligatoriu sa o imparta cu saracii. Aceste drept insa nu este dreptate in fata lui Dumnezeu, El vrea ca toti copii Lui sa imparta in mod egal, pentru ca este Tatal lor, al tuturor nu numai al bogatilor. De fapt daca iubeste mai mult pe unii, nici intr-un caz nu pe bogati.
  Saracul acela din strada va spune : voi nu sunteti milostivi, nici macar drepti nu sunteti caci nu ati impartiti drept proprietatea Lui Dumnezeu. Va considerati pe voi insiva proprietari, ca aveti niste acte criminale, dar nu voi ati creat Cerul si pamantul, si nimic nu este al vostru. Voi doar ati furat. Hoti sunteti nu milostivi cum va credeti voi. Veti raspunde la Judecata si pentru orice lucrusor si banut care il puteati imparti si nu l-ati impartit cu cei ce nu au, cu cei care au mai putin ca voi.
  Cand cei doi soti au venit la sf Petru tainuind o mica parte din averea lor pe care nu voiau sa o dea Biseicii pentru a fi impartita in mod egal la toti, sf Petru i-a blestemat si pe loc au murit. Asa era crestinismul primar, autentic, si de aceea se faceau atatea minuni. I-a blestemat si au murit pe loc. Nu a mai fost loc pentru pocainta. Sf Petru a voit sa infricoseze intreaga comunitate crestina, sa nu mai indrazneasca nimeni sa mai faca o asemenea crima, de a mai ascunde ceva si sa nu imparta cu fratii. Cine avea ceva numai al lui era mai rau ca un criminal, era blestemat si omorat pe loc, spre infricosarea tuturor. Daca vii la crestinism atunci respecta regulile lui de aur : una dintre cele mai importante reguli este aceea ca toti suntem frati si avem drepturi egale, nu dupa mostenire. Nu unii sa mosteneasca mai mult si sa aiba sanse mai mari de a castiga, iar altii sa stea in strada band vodca in loc de mancare. Eu va spun, bogatilor : veti raspunde nu numai de tortura saracului de toata viata lui, de minut cu minut, ci si de betia lui. Va raspunde si el, dar mai ales voi, caci daca il ajutati asa cum trebuia nu ajungea betiv. Voi spuneti ca nu vrea sa munceasca, dar adevarul e ca nu are cum, caci nici un patron nu il angajeaza mirosind la servici a rahat, ca nu are unde se spala. Voi spuneti ca este betiv si nu merita ajutat, dar nu stiti ca mult mai mult veti raspunde voi de betia lui. Si cand va imbatati voi va bucurati de betia voastra, dar de betia lui va ingretosati peste masura.
  Bogat nu este doar Gigi becali, cum cred multi, ci orice om care are mai mult ca saracul acela din strada, si care putea sa imparta egal averea Tatalui. Eu ma bucur ca sunt sarac, si cand voi mosteni ceva ( poate un miliard de lei din apartamentul parintilor ) voi cumpara un pamant, voi face niste case, si voi aduce niste saraci sau copii fara parinti acolo. Le voi cumpara niste animale si le voi da suficient pamant cu care sa le hraneasca. Ii voi face oameni liberi, nu voi pretinde sa munceasca pentru mine nici o singura zi, sau sa-mi dea vre-un sfant pentru ca le-am dat DREPTUL LOR. Nu voi putea niciodata sa ma consider milostiv pentru asta, caci nu am facut decat dreptate. Si inca nu sunt nici eu drept, caci am internet si imi tai lemnele cu drujba. Saracul acela nu are nici curent, nici calculator, nici mobil, nici internet, nici drujba. NU sunt drept. Milostiv esti atunci cand iei de la gura ta si dai la altul, iar tu ramai fara nici o bucata de paine. Atunci abia poti sa consideri ca ai facut milostenie, nu cand ai dat altora DREPTUL LOR. Cand le-ai dat dreptul ai facut doar dreptatea pe care trebuia s-o faci demult.
  Lumea se duce la spovedanie si preotul le da canon pentru un avort ( si-a omorat propriul copil ) sa ajute niste copii saraci ( dupa un an oprire de la impartasire ). Si zice ca asta este milostenie. Zic : mi-a dat popa canon sa fac milostenie. Dar nu au facut nici o milostenie, ci 1% din dreptatea pe care trebuia s-o faca demult, si 99% a ramas nefacuta si nici prin cap nu le trece sa o mai faca si pe aceea. Si popa ii iarta de avort si ii impartaseste spre osanda. Oare un om nedrept care fura dreptul saracului din strada, are dreptul sa se impartaseasca, sau ii este spre mantuire. Nicidecum, ci mai degraba, apostolul Petru l-ar fi blestemat si ar fi murit chiar in biserica in fata preotului. Mai este asta crestinism care e in ziua de azi . Eu as zice nici macar 50 %, poate nici 10 %. Un om care e vinovat de tortura saracului de fiecare minut al vietii lui, dar si betia lui, se mai poate impartasi ? Niciodata. Caci se va impartasi cu Hristos care este saracul acela, si judecata isi va agonisi. ” CEEA CE LE-ATI FACUT UNORA DINTRE ACESTI PREA MICI FRATI AI MEI, MIE MI-ATI FACUT „. Hristos se simte exact ca si cum Lui ii facem ceea ce ii facem saracului greu mirositor de pe strada. Si apoi mergem si Il mai batjocorim odata impartasindu-ne.
  Eu va zic : in fata saracului de pe strada nici sa nu avem curajul sa stam pe o banca, caci il nedreptatim. Unii vor citi ce am scris, le va intra pe o ureche si le va iesi pe cealalta. SI se vor considera crestini. Dar chiar daca nu mai este aici sf apostol Petru ca sa ii omoare pe unii ca acestia cu blestemul, sunt morti deja. Aici la munte fiecare familie are destui bani si pamant ca ar putea ajuta fiecare zeci de saraci pe toata viata lor. Insa ei in loc sa ii ajute ii angajeaza de slugi,ii pune sa munceasca pentru putini bani, iar ei castiga sute de milioane de la APIA in fiecare an. La slugi le da doar 8 milioane pe luna. Si culmea e ca se considera milostivi.
  Va spun : impartiti-va totul daca vreti sa fiti crestini. Alta cale nu exista si e imposibil sa existe. Altfel esti un hot si un criminal. Caci daca omori un om e mia putin grav decat daca il torturezi intreaga viata. Si de obicei voi nu torturati doar un singur om ci zeci, caci fiecare dintre voi putea da la zeci de saraci si pamant si casa si animale. La Judecata veti avea zeci de oameni pe constiinta ca i-ati torturat zeci de ani. Acuma ii judecati si ii dispretuiti, atunci nici in ochii lor nu va veti mai uita, nici la picioarele lor macar, ci dedesuptul lor veti sta cu mult.

 32. Emanuel zice:

  Fabian, in privinta mea poti sa te linistesti, nu consider pictura parintelui new-age-ista. Am spus doar ca ei o considera.

 33. crestinul ortodox zice:

  sa le luam pe rand …
  zici ca iti este greata de un ADEVAR pe care nu-l accepti si chiar spui in gura mare cum ca preotii sau popii care au luat acte cu cip sau pecetea fiarei sunt purtatori de har si au pogoraminte cum ai si afirmat pe saccisiv …
  deci imbratisezi din start minciuna si slujesti tatalui minciunei cand Preoti cu har si poate Sfinti (pentru ca au luptat si lupta impotriva fiarei )precum Cuviosul Paisie Aghioritul , Parintele Adrian Fageteanu , Parintele Iustin Parvu , Parintele Arsenie Papacioc si altii care au spus CLAR si RASPICAT , NU LUATI ACTELE CU CIP si NICI CIPURILE iar preoti care au luat actele cu cip „gata , au piedut Harul ” , asemeni crestinii ortodocsi care i-au actele cu cip „se leapada de botezul crestin ortodox , se leapada de HRISTOS ”
  si tu vii aici lup in piei de oaie sau antihrist ce esti sa postezi pe saccisiv si pe apologeticum cum ca exista pogoraminte si dupa ce iti iei pecetea , preot sau mirean ..
  bai sarpe , ca viclean esti precum tatal minciunei sau diavolul pe care il slujesti si te inchini prin blasfemiile si hulele pe care le aduci Mantuitorului si Sfintilor Sai ;
  vorbesti de saracul care sta la colt de strada uitat de toti crestinii , vai de capul lui ….
  dar de new ageisti nu este uitat nu …
  , …aah !te crezi deja in postura de dumnezeu si dai verdict inante de a doua venire a MANTUITORULUI !
  de ce nu spui din Biserica faci parte ?
  asa face antihristul , ..
  va trimite pe voi spurcatilor sau lupi in piei de oaie sa-i pregatiti calea cu viclenie pentru o cat mai multa inselare a oamenilor , a crestinilor ortodocsi cu pecetea fiarei adica cipul din acte si cel de pe corp ca apoi sa fie dati gheenei si focului vesnic
  ..spui ceva de genul , stati linisti ca si ecumenismul si masoneria date anathema in BISERICA LUI HRISTOS „sunt pogoraminte ” si fac parte din planul lui DUMNEZEU si asemeni antihristul tot pogoramint este si cand va fi pictat cu aureola pai ce trebuie sa -l acceptati ca de …tot din plan fac parte
  te adresezi mereu in acel ultim coment cu apelativul „voi ” faceti , „voi „dregeti si „imparti-ti va totul ca sa fiti crestini ” si spui ca esti antiecumenism …mmh ! … dar promovezi pe fata ecumenismul …prin cuvintele infecte pe care le emani
  SI
  O fapta Buna nu se spune si trambiteaza precum fariseii si fatarnicii la coltul ulitelor cum faceti voi spurcatilor cu „caritabile ” sau ” fundatii ” ca Mantuitorul Insasi , Domnul IISUS HRISTOS ne-a Spus „ce face stanga nu trebuie sa stie dreapta ”
  mie nu ca mi este sila sau greata cum te exprimi dar iti spun inca odata slujitor al ocultei , newage sau al dracilor fara coarne
  Piei Inapoia mea satano si DOMNULUI DUMNEZEULUI TAU IISUS HRISTOS sa i te Inchini si Numai LUI sa-l slujesti ,
  Amin!

 34. crestinul ortodox zice:

  …iar preoti care au luat actele cu cip au spus acest Sfinti Parinti “ Gata , au pierdut Harul ” , asemeni si crestinii ortodocsi care i-au actele cu cip “se leapada de botezul crestin ortodox si se leapada de HRISTOS ”…

 35. crestinul ortodox zice:

  si Admin de ce fundalul acestei reviste „nu mai este Luminos cum era …” ???
  te uiti putin sa vezi ce spune acest pr Matei
  „Un sfant nu are dusmani, ii iubeste pe toti. Se roaga pentru noi nevrednicii ca sa intelegem sfintenia lui, ne vede ca pe niste copii poate rautaciosi, dar copii lui! Ne iubeste si ne acopera ca o mama buna cu rugaciuni, ca sa intelegem sfintenia lui! ”
  sau aici
  „daca Parintele Arsenie Boca ar fi Sfant nu ar avea de ce sa se supere fiind vorba de dreapta credinta …”
  ce pacate sunt impotriva Duhului Sfant nu este si acesta …intr-o traducere mai pe inteles
  DUMNEZEU este Bun si Iarta tot pot sa imi vad de treaba cu pacatele in continuare si DUMNEZEU ma iarta asemeni si Sfintii Lui ,nu ???
  chiar daca spun ca nu este Sfant , Sfantul trebuie sa ma ierte … „daca Parintele Arsenie Boca ar fi Sfant nu ar avea de ce sa se supere fiind vorba de dreapta credinta …”
  admin spun acestea nu de la mine ci cum am vazut …
  revista cind am deschis-o era asa de un rosu intunecat de nu se zareau literele de loc si nici Chipurile Sfintilor Nu se vedeau
  faceti cum credeti dar unde sunt hule asupra insasi Mantuitorului si asupra Sfintilor Sai ,
  un crestin ortodox nu prea are ce vedea ca … LUMINA ADEVARATA … ADEVARUL sunt …
  amin!

 36. Emanuel zice:

  <>
  Omule, iti spun, ai luat-o razna de tot. Acei sfinti nu au zis niciodata asemenea lucru ca preotii cu acte cu cip au pierdut harul. Ba din contra par Adrian Fageteanu si par Arsenie Papacioc au zis ca acei preoti nu au pierdut harul, avem video cu interviurile care le-au facut anii trecuti, cand s-a pus pentru prima data o astfel de problema. Acesti doi parinti au zis exact opusul a ceea ce zici tu despre ei ca au zis, eu pe vremea aia eram treaz ( hahahaha ), tu nu stiu cine esti si ce faceai pe vremea aia dar cel putin acuma vad ca visezi cu ochii deschisi un cosmar de groaza, tinand cont ca e inca ora 5 dimineata. Halucinant. Ma rog cine esti tu de vorbesti asa niste aberatii ? Crestinul ortodox ??? Ha ha ha ha, ar trebui de fapt sa plang … Cuv Paisie deasemenea a zis ca actul nu e lepadare ci doar o cadere. Deci mai bine revino cu picioarele pe pamant, ca planeta pe unde stai acuma nu e prea primitoare, s-ar putea ca acolo mai traiesc dinozaurii, cine stie … Sarmanul de tine, oare cum de te lasi chiar asa sa se joace miki cu tine ? Uneori chiar diavolul vorbeste prin indraciti si se da de gol de anumite lucruri prin puterea lui Dumnezeu, asa si tu acuma ai cazut in plasa si ai pomenit exact de acei parinti pe care trebuia sa nu-i pomenesti si care au dat interviu video pe tema asta si au zis ce au zis. Asa mi-am adus si eu aminte de video-urile alea, despre care uitasesi sa le pomenesc pe saccsiv ca argument impotriva voastra care ziceti aberatiile alea. Greseala mea, dar iata ca mi-ai servit chiar tu fara sa vrei un argument in plus impotriva voastra. Asta e, nu am ce-ti face …
  Ciudat mai iti e si cu oamenii astia, le dau niste argumente pe care nu le pot demonta, iar ei vin in continuu cu niste inventii asa de fabuloase de ai impresia ca traiesc pe alta planeta. Sincer … Si continua sa creada ca au dreptate … Aveti o problema cu insasi facultatea de a rationa, nu doar cu canoanele.
  Cand am zis eu sa ia cineva acte cu cip sau sa fie ecumenist ? Eu zic ca ei au o cadere, si am zis doar ca proorociile spun ca in viitorul indepartat aberatiile ecumenistice vor lua amploare mult mai mare ca in ziua de azi. Am zis asta cu intristare nu am dat argumente pentru ecumenisti, deloc.

 37. crestinul ortodox zice:

  Parintele Gavriile ucenicul Cuvioslului Paisie Aghioritul

  Parintele Adrian Fageteanu cu transcriptul la ce a spus

  VIDEO (si transriptul): Parintele ADRIAN FAGETEANU despre ACTELE CU CIP. Inregistrare din AUGUST 2010!!! Nu indeamna doar SA NU LE LUAM, spune lucruri chiar cu mult mai grave …
  Posted in CIPURI, Parintele ADRIAN FAGETEANU, PERMIS AUTO by saccsiv on august 30, 2010

  Iata si transcriptul:

  R= Reporter

  X= Frate din grup

  R: – Cineva care le-a primit, de buna voie, deci nesilit de nimeni (stiind ce inseamna), noi, ca duhovnici, ce facem?

  X: – Cu el? (cel care le-a primit)

  Parintele Adrian Fageteanu: – V-am spus, acela care n-a stiut ce va fi (ce va scrie in pasaport) este astfel iertat, iar pe CEL CARE STIE PRECIS ca-i LEPADARE DE HRISTOS, sa NU-L IERTATI.

  R: – Parinte si cine ia de exemplu: permisul sau actul biometric? Da, permisul, de exemplu, de conducere … DACA-I PREOT, isi PIERDE HARUL preotiei? Deci: a luat permisul si slujeste in continuare. Mai are HARUL preotiei?

  Parintele Adrian Fageteanu: – Stiti asta (si mai bine ca mine chiar), ca credinciosii, il vad pe el ca slujeste, iar Dumnezeu stie ca slujeste altcineva in locul Lui; el e vazut numai cu trupul, ca-i cu trupul acolo, dar slujba o savarseste INSUSI DUMNEZEU!

  R: – Ingerii, INSUSI DUMNEZEU. Si PUTEM SLUJI impreuna cu ei, care au ACTE?

  Parintele Adrian Fageteanu: -NU.

  R:- Nu.

  Parintele Adrian Fageteanu: – Nu! Nu, Nu, Nu; Nu va sfatuiesc, sa slujiti cu ei. Sau (daca vreti sa-l salvati) dupa una, doua incercari …

  R:- Fereste-te!

  Parintele Adrian Fageteanu: – Da, DACA NU ASCULTA, il supui Bisericii, N-ASCULTA nici BISERICA, sa FIE SOCOTIT ca un PAGAN si VAMES.

  R:- Deci practit,CADE in EREZIE;

  Parintele Adrian Fageteanu: – DA.

  R:- Cum ar veni, practic, chiar si permisul, deci si permisul cade?

  Parintele Adrian Fageteanu: – Da, da;

  R:- Multi parinti zic, Preacuvioase parinte, zic multi parinti;

  Parintele Adrian Fageteanu: Preacuvioase!; [rade]

  R:- Cuvioase, zic

  Parintele Adrian Fageteanu: – As fi bucuros, daca as fi Cuvios; da; [rade]

  R:- Parinte Adrian! [rade]

  Parintele Adrian Fageteanu: – Asa da! [rade]

  R:- Parinte Adrian, zic unii parinti ca “problema e numai actele biometrice, iar PERMISUL, intrucat nu-i biometric, NU-I nici o PROBLEMA”

  Parintele Adrian Fageteanu: – NU-i ADEVARAT; NU-i ADEVARAT!

  X:- Are cod de bare.

  Parintele Adrian Fageteanu: – Nu, nu, v-am mai spus, dupa ce atrageti atentia si n-asculta, il supui …

  R:- … Bisericii.

  Parintele Adrian Fageteanu: -BISERICII.

  R:- Sobor, Sinodului cum ar veni

  Parintele Adrian Fageteanu: – DA.

  R:- Soborului Bisericii.

  Parintele Adrian Fageteanu: – Da.

 38. crestinul ortodox zice:

  ASCULTA BINE LUP IN PIEI DE OAIE si da-ti dulama jos ca lup esti care ranjesti urat de tot si nu imbraca haina de blana a oitei nevinovate .. stiu bine cine esti …

 39. crestinul ortodox zice:

  este doar o cadere …asa cum ati cazut voi dracilor care v-ati lepadat prin mandrie de ADEVARATUL DUMNEZEU si ati cazut in haurile iadului

 40. Emanuel zice:

  ” R: – Parinte si cine ia de exemplu: permisul sau actul biometric? Da, permisul, de exemplu, de conducere … DACA-I PREOT, isi PIERDE HARUL preotiei? Deci: a luat permisul si slujeste in continuare. Mai are HARUL preotiei?

  Parintele Adrian Fageteanu: – Stiti asta (si mai bine ca mine chiar), ca credinciosii, il vad pe el ca slujeste, iar Dumnezeu stie ca slujeste altcineva in locul Lui; el e vazut numai cu trupul, ca-i cu trupul acolo, dar slujba o savarseste INSUSI DUMNEZEU!

  R: – Ingerii, INSUSI DUMNEZEU. Si PUTEM SLUJI impreuna cu ei, care au ACTE?

  Parintele Adrian Fageteanu: -NU.

  R:- Nu.

  Parintele Adrian Fageteanu: – Nu! Nu, Nu, Nu; Nu va sfatuiesc, sa slujiti cu ei. Sau (daca vreti sa-l salvati) dupa una, doua incercari …

  R:- Fereste-te!

  Parintele Adrian Fageteanu: – Da, DACA NU ASCULTA, il supui Bisericii, N-ASCULTA nici BISERICA, sa FIE SOCOTIT ca un PAGAN si VAMES. ”

  Deci am dreptate :
  – preotii cu acte au har caci slujeste Dumnezeu prin ei, dupa cum tot Dumnezeu slujeste si prin preotii fara acte si chiar prin preotii sfinti ; nici preotii sfinti nu au harul preotiei in virtutea sfinteniei lor, si nu slujesc ei insisi adica cu harul lor, al sfinteniei, nicidecum; ci Hristos slujeste si prin sfinti; daca un sfant s-ar ruga oricat de mult dar nu ar fi preot, nu ar putea sfinti Tainele defel
  – par Adrian sfatuieste ( deci nu impune la toti preotii ), sa nu se slujeasca cu preotii cu acte; asta e o diferenta esentiala, nu inseamna ca preotii cu acte nu mai au har, ci inseamna ca intre preotii cu acte si cei fara acte se creaza o tensiune prea mare, atunci cand se creaza, si deci nu e indicat sa slujeasca impreuna; dar preotii cu acte au har cum am mai spus
  – pe preotii cu acte care nu se pocaiesc sa ii spui Bisericii, Sinodului, nu te apuci tu mireanule sau preotule sa dai cu bata de unul singur; deci nu e voie sa se faca nimic fara sinod, nu e voie sa se excluda din slujire preotii cu acte cu cip sau sa fie alungati din biserici
  Mai clar de atat ce mai vrei.
  Eu, lupul in piele de oaie cum imi spui, haha, te rog sa mai gandesti la textul de mai sus.

 41. crestinul ortodox zice:

  aaloooo RIC
  „el e vazut numai cu trupul, ca-i cu trupul acolo, dar slujba o savarseste INSUSI DUMNEZEU!

  R: – Ingerii, INSUSI DUMNEZEU. Si PUTEM SLUJI impreuna cu ei, care au ACTE?

  Parintele Adrian Fageteanu: -NU.

  R:- Nu.

  Parintele Adrian Fageteanu: – Nu! Nu, Nu, Nu; Nu va sfatuiesc, sa slujiti cu ei. Sau (daca vreti sa-l salvati) dupa una, doua incercari …

  R:- Fereste-te! ”
  CITESTE BINE AICI si lasa-te de viclenia cu care vrei a atrage cat mai multi spre caderea din HARUL SFANT sau lepadare de DUMNEZEU , ca totuna e
  asemeni cum si masoneria si ecumenismul sunt Lepadari de ADEVARATUL DUMNEZEU pe care voi popi masoni si cei care va sustin ati decazut din HARUL SFANT si atrageti si pe altii sa cada sase lepede de DUMNEZEU ADEVARAT
  SA VA FIE FRICA DE DUMNEZEU fatarnicilor si fariseilor , pui de vipere ce sunteti si colcaiti pe spatele acetui popor ducandu-l la iad si la pierzarea vesnica
  CINSTE ACELOR PREOTI ADEVARATI CARE SLUJESC IN DUH SI ADEVAR si SUNT SLUJITORI ADEVARATI Ai LUI HRISTOS in A Sa BISERICA si SLUJESC NUMAI LUI HRISTOS nu si lui mamona …
  si spune mai departe Parintele
  „DACA NU ASCULTA, il supui Bisericii, N-ASCULTA nici BISERICA, sa FIE SOCOTIT ca un PAGAN si VAMES ”
  pai cui sa-l supui mai , cand masonelul troneaza in deal si premiaza masonii in BISERICA LUI HRISTOS cui sa-l supui cand LUPUL ESTE PUS DE PAZA LA OI ;
  TREZIREA ROMANI CRESTINI ORTODOCSI SI VEDETI ADEVARUL ca Har Sfant peste Acest popor si pamint numai avem , AU SCURTAT SFANTA LITURGHIE de la trei ore la o ora si jumatate , SFINTII NU NE SUNT CANONIZATI iar acesti vicleni si lupi in piei de oaie ne indeamna a ne si lepada de Botezul Crestin Ortodox prin pecetea fiarei sau cipul , a ne lepada de ADEVARATUL DUMNEZEU asta vor acesti vicleni serpi ce colcaie pe spatele nostru si ne indeamna la pierzarea vesnica si nu pe calea cea buna …
  DESTEPTAREA PINA NU VA FI PREA TARZIU cand portile se vor inchide
  amin!

 42. Emanuel zice:

  Omule esti culmea. Mai ai ceva ani de zile pana ce te va lumina Dumnezeu. Nu am ce sa-ti fac …
  Ca slujeste Dumnezeu intr-o slujba = are harul preotiei.
  ” si spune mai departe Parintele
  “DACA NU ASCULTA, il supui Bisericii, N-ASCULTA nici BISERICA, sa FIE SOCOTIT ca un PAGAN si VAMES ”
  pai cui sa-l supui mai ”
  Citeste si tu ce ai scris : incepi cu ” spune parintele ” ca si cum ai avea evlavie la el, si termini cu a te contrazice cu el total ” pai cum sa-l spui mai „. Crezi ca parintele nu stia ca ierarhia si sinodul la varf are masoni ? Probabil trebuia unul ca tine sa se duca sa il lumineze. De ce nu te-ai dus atunci sa te contrazici cu el pe fata, asa cum te contrazici cu el pe internet, afirmand in acelasi timp ca ai evlavie la el. Vezi ca ai cam prea multa aversiune fata de oameni si preoti, ciuda care o ai e semn clar de fapt ca te contrazici inauntrul tau si cu Dumnezeu pentru legile tale. Te-a luat ispita cu legile si virtutile fratioare. Orice virtute o poate imita diavolul, chiar si marturisirea canoanelor, ti-o spun si tie si la toti. Diavolul se poate face in mare marturisitor ortodox, nu aveti voi grija. Un singur lucru nu poate el imita, smerenia cu dreapta socoteala, cuam au zis sfintii parinti. Asa ca multi marturisitori maniosi vor merge in iad dar in rai numai credinciosii smeriti cu adevarat. Un marturisitor manios chiar de ar invia si mortii tot in iad merge. Prin chiar mania lui ” marturisitoare „. Crezi ca Dumnezeu are nevoie de mania noastra imptriva masonilor. El daca s-ar mania si numai 1 % din mania noastra ar pieri de tot toti masonii de pe pamant. Dar El nu se manie, ci are indelunga rabdare si dragoste. El isi iubeste vrajmasii, adica ii iubeste si pe masoni caci are dreapta socoteala.

 43. crestinul ortodox zice:

  da , vad ca stii de Dreapta Socoteala … pina si dracii marturisesc o parte din ADEVAR dar nu tot ADEVARUL CURAT
  si stii cum va fi Dreapta Socoteala , antihrist ce esti …atunci cand SABIA DE FOC A ARHANGHELULUI MIHAIL , SABIA ADEVARULUI SI A LUMINII ADEVARATE VA Va TAIA si va veti topi ca si cum n-ati fi fost ca ati luat in deradere si batjocura CELE SFINTE si ATI ADUS spurcaciunea in BISERICA LUI HRISTOS …
  si INSASI DUMNEZEU ADEVARAT , Domnul IISUS HRISTOS Isi va Curata BISERICA de neghina si pleava de spurcati ca voi ce slujiti fiarei antihristice si nu pe HRISTOS sau MESIA Cel Ce Va sa Vina A Doua oara spre Judecarea Neamurilor
  „Cerul si pamintul Vor Trece dar Cuvintele Mele nu vor Trece ”
  Amin!

 44. Emanuel zice:

  Ba uite ca in anumite situatii exceptionale si dracii pot sa marturiseasca tot adevarul curat. Precum ti-am spus nici o virtute nu este imposibil de imitat de catre diavol, ci doar adevarata smerenie, cu dreapta socoteala. Sfintii cei mai mari nu puneau ca baza decat neincetata pocainta. Citeste asta la gheron Iosif. Sf Sisoe cel Mare, cand a murit voia de la Dumnezeu un singur lucru : sa ii mai ingaduie sa mai stea pe pamant macar un pic ca sa mai faca pocainta, caci simtea ca nu incepuse sa se pocaiasca inca, dupa 70 de ani de pustnicie totala. I se arata in vedenie LUMINA SI ADEVARUL ( despre care ai spus si tu mai sus ), dar el cerea de la Dumnezeu sa nu fie inca luat in acea LUMINA SI ADEVAR ci sa ii mai fie ingaduit a se pocai inca pe pamant. Pentru ca nu se socotea vrednic de LUMINA SI ADEVAR. Se socotea vrednic de chinurile iadului, si cerea timp de pocainta. De altfel sf Siluan i S-a aratat Domnul si i-a spus ca singura cale spre smerenie este a tine mintea in iad si a nu deznadajdui. Adica a face pocainta toata viata. Pocainta este imbinata cu dragostea de aproapele si cu dragostea de Dumnezeu. Cand esti cu aproapele trebuie sa te bucuri de el cu masura, launtric, cu smerenie, si cand esti singur plange-ti pacatele. Iar cand te ataca ispitele si nu le poti face fata, nici nu te speria de ele, nici nu te bucura de ele, ci treci cu rabdare si calm ( liniste ) mai departe, caci asa nu te vor afecta in profunzime, ci doar te vor umili in fata oamenilor si a lui Dumnezeu. Bucuria, pocainta si calmul trebuie imbinate cu dreapta socoteala. Asta este smerenia pe care nu o pot imita dracii. Adevarul curat face doar parte din aceasta smerenie.
  La drept vorbind, daca e sa judecam lucrurile in Adevar si Lumina, atunci adevarul curat este accesibil doar unor pustnici total izolati de lume. In realitate nici un singur cititor de acestui site nu sta curat in Adevar si Lumina, si nu doar datorita pacatelor si neputintelor proprii, ci si datorita societatii in care traieste. Tu, crestinul ortodox, esti in ADEVAR SI LUMINA curat, ca sa le poti marturisi total asa precum spui. Este imposibil sa fii, caci nici desavarsit nu esti si traiesti si in lume. De aceea nici nu vei putea vreodata sa marturisesti pe internet tot ADEVARUL SI LUMINA CURATE, precum spui, ELE nu iti vor fi niciodata accesibile ca sa le poti marturisi. Ca sa le marturisesti trebuie mai intai sa stai in ELE. Deci atunci iata ca tu poti avea doar impresia ca tu marturisesti LUMINA SI ADEVARUl, cand de fapt asta este imposibil.

 45. Emanuel zice:

  Adevarata smerenie cu dreapta socoteala contine toate virtutile si facerea lor la momentul potrivit, in masura potrivita, dar si pogoramintele care isi au ca sursa voia lui Dumnezeu si ca tinta slava lui Dumnezeu. Orice pogoramant chiar daca e de la Dumnezeu va trebui ispasit mai apoi prin suferinta necesara pentru curatirea pacatului, suferinta prescrisa de sfintele canoane in privinta acelui pacat. Deci chiar daca pogoramantul e de la Dumnezeu asta nu inseamna ca cel ce il face nu va avea de suferit, ci va merge in iad, nu in iadul deznadejdii ci in iadul iubirii, insa tot asa de dureros, poate chiar si mai dureros. Cel ce face un pogoramant spre slava lui Dumnezeu se va mantui in mod paradoxal, adica mai intai se va curati de acel pacat printr-o suferinta cel putin la fel de mare ca a acelora care fac acelasi pacat fara sa fie voia lui Dumnezeu, adica care sufera in iadul deznadejdii.
  Adevarul nu este doar marturisirea canonica si dogmatica, ci vederea adevarului in ce priveste tot ce s-a intamplat si se va intampla de la inceputul istoriei pana la sfarsitul ei, adica rugaciunea vazatoare. Ea are doua trepte : stravederea si inainte-vederea, a adevarului.

 46. crestinul ortodox zice:

  ADEVARUL Este Insasi DUMNEZEU Intru Sfanta Treime
  LUMINA Este Insasi DUMNEZEU Intru Sfanta Treime
  Iubirea este Insasi DUMNEZEU Intru Sfanta Treime
  si cel ce nu slujesti Intru Adevar si slujeste in minciuna nu este Vrednic de niciun Pogoramint de la DUMNEZEU ADEVARAT ;
  asemeni cel ce slujesti intunericului si nu LUMINEI nu este vrednic de Niciun Pogoramint de la DUMNEZEU ADEVARAT
  De Ce ?

  Pentru Ca DUMNEZEU , Domnul IISUS HRISTOS Este Iubire dar nu la nesfarsit , pentru ca Acest DUMNEZEU nu este ca alti dumnezei ai neamurilor doar de slava lumii acesteia sa fie slavit . doar de fatada sau ca asa trebuie ; NU !
  Domnul IISUS HRISTOS Este DUMNEZEU ADEVARAT , este ADEVARUL CURAT , In DUMNEZEU ADEVARAT se regaseste LUMINA ADEVARATA ce nu se aseamana cu toate diamantele din asta lume mizera si trecatoare si Iubirea Sa DUMNEZEIASCA O Are pentru toti cand ne cheama dar NU LA NESFARSIT apentru ca TOTUL ARE O LIMITA ” Lucrati cat este Lumina ” si astfel ne cheam la pocainta adevarata „Iata Eu vin si Bat cine imi va Deschide voi intra si voi cina cu el ” si ne da de Inteles cine nu aude sau nu vrea a deschide sunt cei care se inchina la alt dumnezeu , dumnezeu strain de ADEVARUL CURAT si LUMINA ADEVARATA , strain de CEL CE Este Insasi Adevarul Curat ce iese din Gura Sa precum Sabia Ascutita si LUMINA ADEVARATA Ce O Imbraca Ca Pe O Haina ;
  daca cei chemati nu vor a vedea LUMINA nu Vor A Auzi si A sluji ADEVARULUI CURAT Atunci Cui Vor A sluji sau unde vor A Sedea decat in intuneric si a sluji minciunei !
  Intrucat CALE DE MIJLOC NU EXISTA cum Insasi DUMNEZEU Mantuitorul A spus
  Ori Slujiti pe HRISTOS ?
  Ori slujiti lui mamona ?
  La Doi Domni nu se poate sluji nicidecum asa cum spui si dai de inteles cel ce te numesti „cu noi este DUMNEZEU” sau „Emanuel” oricate pogoraminte ai avea si ai arunca ca Ochiul ATOATEVAZATOR AL CELUI CE TINE TOATE SI TOTUL , DUMNEZEU ADEVARAT Vede Orice Gand , Orice Cuvant , Orice Fapta , „despre tot firul de par din cap care este numarat Stie DUMNEZEU ADEVARAT de el ” si nu merge NU !
  chiar as Tinde Sa Spun ca acelui slujitor fals , viclean si mincinos slujitor ii cade POGORAMINTUL ADEVARAT Precum Sabia Ascutita si Il sterge de pe Fata pamintului ca si cum nu ar fi fost , da …
  si pocainta adevarata nu se face doar de Ochii lumii sau al celor care ma vad se face In OchiUl LUI DUMNEZEU ADEVARAT cu cainta sincera si InToarcerea La ADEVAR CURAT si LUMINA ADEVARATA prin lepdare de minciuna si intunericul a stat si a slujit ;
  si Iarasi Hulesti din nou
  „Orice pogoramant chiar daca e de la Dumnezeu va trebui ispasit mai apoi prin suferinta necesara pentru curatirea pacatului, suferinta prescrisa de sfintele canoane in privinta acelui pacat. Deci chiar daca pogoramantul e de la Dumnezeu asta nu inseamna ca cel ce il face nu va avea de suferit, ci va merge in iad, nu in iadul deznadejdii ci in iadul iubirii, insa tot asa de dureros, poate chiar si mai dureros. ”
  ca si cum DUMNEZEU ADEVARAT este o „masina ” de pogoraminte si da mereu Aceste pogoraminte chiar daca mai fac si altele nu ale lui DUMNEZEU ADEVARAT ;
  FALS acesta este pacatul Hulei Impotriva DUHULUI SFANT sa crezi ca Aceste Pogoraminte De La DUMNEZEU ADEVARAT pot fi la infinit si peste cei ce s-au lepadat de DUMNEZEU ADEVARAT si s-au vandut diavolului prin a lor semnatura anume actele cu cip sau cu pecetea 666 indiferent ca estepreot sau mirean …ca vor plati in iadul iubirii ,
  de unde scoti cuvintele acestea” iadul iubirii” ce sa maschezi deznajedea pe care dracii vor a baga pe om cand comite pacatul … nu exista decat iadul cel infricosator cu toate ale sale fiecare dupa cum a faptuit precum si raiul „In Casa Tatalui Meu sunt multe locasuri ”
  Sa Fie CLAR Cei Care aveti acte cu cip atat rupeti-le , taiati-le , dati-le foc si scapati de ele intrucat lepadare de DUMNEZEU ADEVARAT se numeste …
  oare cand semnezi cu semnatura si unde este trecut numele de botez in dreptul pecetii fiarei sau rfid cu cei trei de sase , oare nu te vinzi diavolului si te lepezi de DUMNEZEU ADEVARAT ,te lepezi de Botezul Crestin Ortodox ?
  ba da , ca la doi domni nu poti sluji „ori pe unul il iubesti si de altul te lepezi ” iar Preotii care au luat actele cu cip, cu pecetea fiarei Harul Sfant s-a dus
  CU DUMNEZEU ADEVARAT nu se joca nimeni de a v-ati ascunselea ,
  nu credeti asta ?!!
  Va EXista Dreapta Socoteala Intru ADEVAR CURAT si LUMINA ADEVARATA si …
  Amin!

 47. STOP RFID 666 zice:

  Emanuel

  Dispari inselatule si de pe acest site. Un tampit mai mare ca tine greu se gaseste. Ai disparut de pe saccsiv si te-ai aciuit pe aici? Daca nu dispari o sa caut dupa tine si o sa-ti pun toate visele dracesti pe care le ai.

  Cat despre cotrobaitorii prin operele Sfantului Parinte Arsenie Boca, mai bine s-ar uita la pacatele si mandria lor. Nu cred ca avem noi caderea sa judecam un Sfant vazator cu duhul.

 48. Emanuel zice:

  Mai intai spui ” Iubirea este Insasi DUMNEZEU Intru Sfanta Treime „. Apoi spui ” Iubirea Sa DUMNEZEIASCA O Are pentru toti cand ne cheama dar NU LA NESFARSIT apentru ca TOTUL ARE O LIMITA „. Deci Iubirea este Dumnezeu Insusi, dar Iubirea are o limita. Adica Dumnezeu are o limita. Asa se intelege. Care este deci limita lui Dumnezeu ? Eu as zice ca Dumnezeu este nelimitat prin Fire caci este Dumnezeu, deci are Iubire nesfarsita, asa cum marturisea si sf Siluan, ca are o iubire nesfarsita. Un singur lucru nu poate aceasta iubire ( adica totusi in lucrare admite o limita ), sa sileasca omul sa o simta si sa o primeasca. Limita nu este insa la origine a iubirii ci a omului care nu o poate primi. Iubirea apare deci ca avand o limita, in mod paradoxal, cu toate ca nu are nici o limita, caci iubirea dumnezeiasca este smerita la nesfarsit si deci accepta ranile fiintei iubite, adica accepta sa fie limitata de om. Asa este iubirea, accepta sa fie ranita fara sa se impotriveasca., fara sa sileasca omul. Asta este iar un paradox, si toate la Dumnezeu sunt paradoxale.
  De unde am scos expresia ” iadul iubirii ” ? De la cuv Sofronie, care vorbea despre doua iaduri, al deznadejdii si al iubirii, ultimul fiind si cel in care S-a coborat Hristos. Toti stim ca Hristos S-a coborat dupa moarte in iad cu sufletul, si totusi nu ne dam seama ca El nu S-a coborat in iadul deznadejdii caci este desavarsit, ci in iadul iubirii. Este o diferenta esentiala. Acest iad exista in fiecare om, dar mai ales in sfinti, si ceea ce ii face pe sfinti sa fie sfinti, este ca ei au ajuns la smerenia lui Hristos ( diferita de cea ascetica ), si care accepta ranile fiintei iubite. Asa cum se exprima si sf Apostol Pavel cand spunea ca ” in voi lucreaza viata in noi ( apostolii ) lucreaza moartea „. Aceasta expresie cuv Sofronie o interpreteaza in sensul ca apostolii iubeau acceptand ca in ei insisi sa lucreze moartea spirituala, si spunea ca asta este sfintenia si smerenia lui Hristos, cea desavarsita. Aici este problema, ca smerenia lui Hristos nu este accesibila intelegerii oricui, ci mai ales acelora care au vazut pe Hristos in vedenie din timpul vietii lor, adica mai cu seama sfintilor. Aceasta smerenie este prezenta intr-o anumita masura in fiecare milostivire a oricui, insa la sfinti ea ajunge sa se permanentizeze si sa devina singurul tel in viata.
  Cand sf Siluan L-a vazut pe Hristos in vedenie a inteles in strafundul sufletului sau ca Hristos este iubire nesfarsita.
  Voi judecati doar din punctul de vedere al acriviei, si acrivia este o lege si normal ca, ca si orice lege ea nu admite ce este dincolo de ea. Deci e normal ca voi nu admiteti nici un pogoramant. Si eu pot sa judec asa cand vreau, adica sa nu admit nici un pogoramant, si in viata mea nu fac pogoraminte. Insa totusi uneori admit ca ele exista la altii si ca pot fi de la Dumnezeu. In care caz anume e de la Dumnezeu si in care nu e, asta nu o pot eu judeca ci Insusi Dumnezeu.
  Hristos cand S-a coborat in iad a suferit mult, si de atunci El tot sufera pentru noi toti. La fel si Maica Lui si toti sfintii.
  Sunt si eu impotriva actelor cu cip si indemn sa nu le ia nimeni pentru ca cine le va lua va suferi pana acolo incat nu ii va mai trebui nici un fel de cip pana la urma, insa consider ca a nega harul preotiei celor care le iau este o hula, asa cum voi insiva ati vazut chiar din cuvintele par Adrian pe care voiati sa le folositi ca argument al vostru.

 49. crestinul ortodox zice:

  „Mai intai spui ” Iubirea este Insasi DUMNEZEU Intru Sfanta Treime “. Apoi spui ” Iubirea Sa DUMNEZEIASCA O Are pentru toti cand ne cheama dar NU LA NESFARSIT apentru ca TOTUL ARE O LIMITA “. ”
  si nu este asa mai , teologui lu peste ,
  Iubirea lui DUMNEZEU este pentru Cei Cel Iubesc la nesfarsit … IAR pentru cei ce nu-l iubesc si care s-au lepadat de DUMNEZEU ADEVARAT Totul Are are limita aici pe pamint :
  intrucat nu se poate sluji la doi domni si lui HRISTOS si lui mamona
  „la doi domni nu poti sluji , ori pe unul il iubesti si il slujesti si de celalalt te lepezi ” ;
  si aici se Arata Cel Ce este Iubirea Nemarginita pentru cei care slujesc in ADEVAR si LUMINA ADEVARATA
  cand a intrebat pe Apostolul Petru „Petre iubesti pe Domnul Dumnezeu Tau din toata inima si din tot cugetul Tau si Petru a raspuns Da ,DOAMNE stii ca Te Iubesc ” si Domnul A raspuns „paste oile Mele ”
  Astfel DUMNEZEU ADEVARAT este Iubire nemarginita insa pentru cei care se impartasesc din Cel Ce este LUMINA ADEVARATA si ADEVAR CURAT , pentru cei care slujesc ADEVARULUI si LUMINEI ADEVARATE , slujind astfel lui DUMNEZEU ADEVARAT , da ..
  nu si pentru cei care slujesc intunericului si tatalui minciunei caci DUMNEZEU ADEVARAT Este si Dreapta Socoteala , Masura Cea Dreapta sau Dreptul Judecator care la Judecata de Apoi va desparti pe drepti de pacatosi cum desparte pastorul oile de capre , Dreptii Dea Dreapta Sa si cei cazuti sau pacatosii dea Stanga Sa ;
  si Intreb A NU Stiu Cata Oara
  cum poti sa spui ca Iubesti si slujesti Pe HRISTOS adica Iubesti ADEVARUL si LUMINA ADEVARATA
  cand de fapt
  tu ca slujitor al lui HRISTOS si Al Sfantului Altar , te-ai lepadat de Cel Ce este ADEVAR si LUMINA ,ai semnat si te-ai vandut celui ce este intuneric si tatalui minciunei sau lui mamona ;
  tu singur cu mina ta ai semnat si ai ales pe mamona in loc de HRISTOS !
  credeti ca pogoramintele sau Harul Sfant vine asa la cheremul fiecaruia …
  NU ! inselare amarnica , trupurile noastre sunt un vas depinde de noi ce punem in acest Vas anume Ce este Curat si Sfintit sau Ce este murdar , stricat , pute a stricaciune si atunci Vasul se strica asemeni ,
  si cu asta inchei ce am vrut sa spun intrucat „margaritarele nu se arunca in gurile porcilor ”
  iar
  scrisoarea ce se vrea de „bun simt ” despre care vorbeste acest pr Matei ESTE SCRISOAREA UNUI NESIMTIT in a Vedea si A simti Harul Sfant ce lucreaza si Minuni face peste cei care Cheama pe Sfantul Parinbte Arsenie Boca in Ajutor , INVIDIA VA ROADE pe dinauntru si spurcaciunea la care v-ati inchinat asemeni
  amin!

 50. crestinul ortodox zice:

  …Minuni face peste cei care Cheama pe Sfantul Parinte Arsenie Boca in Ajutor …
  amin!

 51. Emanuel zice:

  Indiferent de ce crezi tu sau cred eu, tot vom suferi cu totii. Suferinta e cel mai real si mai realist lucru care ni se va intampla tuturor. Si are ca motiv pacatele lumii si ale noastre ale tuturor. Dar mai ales pacatele mari. Pacate mari = suferinta mare. Si vom suferi toti, si buni si rai. Placerea e o iluzie a celor ce traiesc in iluzii, insa suferinta e o realitate foarte realista, nu o iluzie. Multumesc lui Dumnezeu pentru suferinta, caci ea e singura care ne mai aduce cu picioarele pe pamant. Daca nu era suferinta atunci toti am plutit intr-un ocean halucinogen si nu ne-ar mai fi putut scapa nici Dumnezeu niciodata.

 52. Emanuel zice:

  Singura solutie e spovedania cat mai deasa, si impartasirea canonica cat mai deasa. Pentru cine vrea sa mai reziste in afara iluziei lumii. Daca treci de 2 saptamani nespovedit o iei razna, asta vad si pe mine si altii au zis la fel. 2 saptamani e deja mult, insa nu se pot imaprtasi spre mantuire decat cei care o fac canonic, si cu cat mai des cu atat mai bine. Eu as zice : spovedania si impartasirea canonica cat mai deasa, si suferinta inimii, smerenia. Ca lumea ce ne inconjoara traieste intr-o continua placere iluzorie cu diferite forme, care e de la vrajmasul.

 53. Emanuel zice:

  Insa cine crede ca ecumenistii nu au Taine valide nu se poate impartasi nici o data pe an canonic. Se poate doar spovedi pana ce ii va trece ispita asta si abia apoi daca alte incalcari canonice nu mai are se poate si impartasi spre mantuire.

 54. Emanuel zice:

  Daca zidesti zideste in Biserica nu hulind Tainele Bisericii. In primul rand nu ai puterea sa posezi pe ceilalti, asa cum ai poseda un lucru oarecare si faci ce vrei cu el. Vointa ecumenistilor este libera, si atata timp cat nu sunt INCA anatemizati de sinod, si vor fi, dar apoi vor reveni, nu pot eu sa ii posed, nici pe ecumenisti nici pe sinodali. Nu pot eu sa ii schimb impotriva vointei lor. Deci sa zidesc pot, dar numai pe cel ce isi da consimtamantul liber. Altfel nici nu poti zidi in Duhul Sfant, ci in minciuna.
  Deci zideste dar pe cei care consimt, zideste liber si oameni liberi. Mandria ma face sa mor de ciuda ca situatia cutare nu o pot schimba. Am multe astfel de mandrii, si multe caderi. Mandria se cunoaste si din consecinta ei, mania. Ma manii ca cutare nu se schimba si pana la urma ma smeresc caci vad ca orice as face nu iese ce vreu eu.
  Aici trebuie smerita cugetare. Smerita cugetare lucreaza impotriva judecarii si maniei : sa ma consider mai rau decat toti pacatosii, asa cum se considera sf Pavel, mai rau ca toti oamenii, deci si decat paganii si ecumenistii. Smerita cugetare trebuie sa aiba o masura, nu ne putem smeri astfel la infinit, sa ne consideram oricat de mult mai rai ca altii, caci vom cadea in altele rele. Insa cand ne ataca mania si judecarea trebuie sa punem smerita cugetare, sa ne consideram mai rai ca cei pe care ii judecam, in speta decat ecumenistii. Caci si dracul poate deveni mai marturisitor decat noi, dar ii va judeca pe ecumenisti pentru ca e mandru. Nu manrturisirea in sine ne mantuieste, ci smerenia daca marturisim cu smerenie. Orice lucru trebuie acoperit de smerenie, altfel virturtea rasufla si se impute. Devine urata la Dumnezeu la fel de mult ca si Satana care heruvim ( nu doar un simplu om de carne marturisitor ci mai inalt decat multi ingeri ) fiind s-a mandrit cu ce avea si a cazut din Cer. Smernia este esenta.
  Sf Parinti au zis : pune in fata ta un om pacatos dar smerit si un om drept dar mandru. Vei vedea ca cel mandru se osandeste si cel smerit se mantuieste chiar daca a facut pacate.

 55. Emanuel zice:

  Totusi si tu ai dreptate caci nu poti marturisi daca nu vorbesti pana la un punct impotriva celor care fac pacate, deci a ecumenisilor.

 56. admin zice:

  @Emanuel
  Ce te faci sa crezi ca cipul implantat nu e pecetea?
  Eu zic sa nu ne hazardam cu proorocii si sa refuzam tot ce vine nou de la conducerea antihristica mondiala.
  @crestinul_ortodox
  Daca pana acum nu te-ai lamurit despre lupta pe care am dus-o impotriva cipurile, nu merita alt efort in plus sa-ti explic.
  Limbajul tau te descalifica de a mai comenta pe acest blog.

 57. Emanuel zice:

  Eu nu stiu in ce va consta pecetea exact deoarece cred ca antihristul va veni peste cateva sute de ani nu acuma. Pana atunci tehnologia va avansa cu mult fata de acuma incat nu ne putem imagina exact in ce va consta atunci pecetea, si in general nu ne putem imagina ce posibilitati tehnologige vor exista in vremea aceea. Probabil vor mult mai mari decat cele de acuma, atat de mari incat eu cred ca va fi cu neputinta ca sa mai fie necesar un cip implant la fiecare om pentru a se putea urmari omul in tot ce face. Acuma sa zicem ca nu se poate urmari o persoana anume prin satelit daca nu are persoana respectiva un cip implant, si nu se poate obtine un control asupra creierului de la satelit daca nu are implantul. Dar asta e nivelul prezent. Consider ca acest nivel va fi depasit in cativa ani, poate cel mult zeci de ani, la cat de rapid avanseaza tehnologia de la un an la altul. Insa peste cateva sute de ani cine isi mai poate imagina ce nivel tehnologic va mai fi atunci ? Cred ca intrece puterea noastra de imaginatie, pentru ca tehnolohgia avanseaza exponential sau mai rapid, nu constant. Deci nu stiu in ce va consta pecetea atunci, si nici nu pot sti cu siguranta. Insa ceva tehnologic tot va fi. Poate tot un fel de cip dar cu posibilitati si performante mult mai mari, sau poate un tatuaj electronic, sau poate o modificare genetica la nivelul celulelor pielii care sa transforme chiar celulele intr-un fel de cip organic, astea sunt cele care ni le putem imagina noi acuma. Insa ce va fi concret nu stiu deoarece peste sute de ani nu pot ajunge cu simpla imaginatie. Eu cred ca va fi ceva ce nici nu ne putem inchipui noi acuma. Poate nici nu va fi un suport fizic, poate va fi un fel de vraja eletromagnetica cine mai poate sti ??? As zice ca mai degraba asta din urma …
  Ce avem noi de facut acuma ? Sa refuzam tot ce vine de la NWO, deoarece bun oricum nu este. Un cip asupra persoanei nu are cum sa fie bun , o urmarire a persoanei este o dictatura, un implant este mult mai periculos si un mare pacat chiar o lepadare totala de Hristos, pentru ca un implant are posibilitatea sa te faca sa pacatuiesti la comanda. Deci ce am discutat si pana acuma, toate sunt lucruri adevarate. Si trebuie refuzate, caci daca le acceptam cadem din harul lui Dumnezeu. Daca antihristul ar veni peste cateva zeci de ani implantul are toate sansele sa devina pecetea, dar eu nu cred ca va veni asa curand, ci abia la sfarsitul lumii, adica peste aproape 500 de ani. Chiar si daca nu vine acuma, totusi actul cu cip tot constituie o cadere pentru ca favorizeaza dictatura asupra persoanei umane, si este introducerea implantului care constituie lepadare de Hristos cu sau fara antihrist ( asta il diferentiaza de cipurile dintr-un telefon de pilda, caci si prin telefon putem fi urmariti chiar mai bine decat printr-un act cu cip ). Implantul nu e neaparat sa fie pecetea, si tot lepadare de Hristos este, caci poate sa te faca sa pacatuiesti fortat, si devii raspunzator de asta din momentul in care il accepti de buna voie. Ar aparea intrebarea, bine dar implanturi medicale se mai fac, implanturi de organe artificiale, care mi se pare ca au si ceva parte electronica. As zice ca ele nu constituie o lepadare de Hristos, pentru ca inca nu sunt conectate la sateliti si nu este construita inca reteaua de conectare a lor la sateliti, infrastructura. Dar cipurile implantate se vor un fel de retea prin care omul sa fie conectat la internet si la sateliti direct, si astfel se da posibilitatea urmaririi permanente, dar si a controlului persoanei prin intermediul cipului implantat, astfel incat satelitul poate actiona direct asupra creierului si modifica comportamentul. Deci trebuie refuzate fie ca vine Antihristul sau un oarecare alt antihrist asa cum a fost Hitler. De altfel cuv Paisie spune ca vom avea un nou Hitler in Germania si un nou Musolini in Italia, inainte de a venit Antihristul. Vom avea deci o dictatura electronica prin intermediul cipurilor, dar nu vine Antihristul apocaliptic acuma. Pana atunci mai este. Noi trebuie sa luptam cu orice sistem dictatorial si antiortodox indiferent ca vine acuma Antihristul sau un alt antihrist. Asa cum am luptat cu comunistii. Si trebuie sa refuzam orice mijloc tehnologic de dictatura si de modificare a comportamentului uman.

 58. Emanuel zice:

  De altfel si cuv Paisie vorbea cand despre un implant cu cip cand despre un tatuaj laser ca va fi pecetea. Nici el nu era sigur care va fi forma sub care va aparea. Alti parinti sfinti au gasit alte variante. Mai apoi a aparut tehnologia cipului organic creat prin modificarea genetica a celulelor pielii.
  Acuma 20 de ani ce calculatoare existau. La noi in tara aproape ca nici nu erau. Si ce explozia a urmat in acesti 20 de ani ? Ce noutati apar in fiecare an ?!?!?
  Daca antihristul ar aparea peste 20 de ani tehnologia de azi ar fi cu mult depasita. Va apare computerul cuantic, si asta va fi un salt urias in posibilitatile de calcul si performante, care va aduce salturi uriase in toate domeniile. Apoi cine stie ce va mai aparea ? Apoi eu cred ca antihristul va fi peste 500 de ani. Atunci cine isi mai poate imagina sub ce forma va aparea pecetea atunci. Probabil nici in filmele SF nu se imagineaza asa ceva.

 59. Emanuel zice:

  Si pana ce se va crea infrastructura pentru actele cu cip, tehnologia pecetii se va schimba. Acuma sunt doar incercari de pecete si de a aduce pe antihrist, cum au mai fost si inainte. Dar nici asta nu va reusi. Bizantul se va reface, va veni imparatul ortodox care va lovi sionismul si masoneria, va elimina ecumenismul din ortodoxie, catolicismul va fi distrus. Ortodoxia va deveni foarte puternica in Europa si in lume. Apoi va veni imparatia raului si a minciunii cum zice sf Nil pustnicul, si va aparea iar ecumenismul, si iar se va incerca aducerea pecetii si a antihristului. Dar nu va reusi decat peste 500 de ani.

 60. Emanuel zice:

  De fapt cred ca m-am exprimat gresit cand am spus ” noi credem ” in loc de ” eu cred „. Ca eu asa am o parere pe marginea proorociilor, nu sunt nici eu 100% la sigur de ce spun si cred, dar asa le inteleg eu. Voi insa aveti fiecare intelegerea specifica lui insusi, si nu am intentie sa ma cert pe motive din astea. Nu este vorba despre erezii, este vorba despre niste pareri de interpretare a unor proorocii, si nu as spune ca e esential cand va veni antihristul, cum ati spus si voi, ci ce trebuie sa facem noi acuma pentru mantuire. Am deschis subiectul cu interpretarea proorociilor ca sa vad ce greseli am eu in primul rand, si ca sa discutam.
  Dar cred ca am scris deja mult prea mult si ar fi situatia sa nu ma mai bag in seama, ca vad ca vorbesc singur, :) . Iertati.

 61. Fabian zice:

  @Emanuel: sigur ca vorbesti singur, din moment ce subiectul articolului e sfintenia par. Arsenie Boca iar tu scrii de altceva. Si mai si te legi de sfintenia lui cu citate din hulitorii de Dumnezeu.

 62. Fabian zice:

  @Emanuel: „Fabian, in privinta mea poti sa te linistesti, nu consider pictura parintelui new-age-ista. Am spus doar ca ei o considera”.
  Daca n-o consideri new-age-ista de ce afisezi mizerii public pe acest blog? ca sa ne murdaresti ochii si inimile??
  Si daca doar „ei” considera asta – si tu nu – de ce nu combati asemenea ineptii securiste??…
  Pune mana si studiaza problema inainte sa te legi de un duhovnic.

 63. Emanuel zice:

  Ba, ca nu imi trebuie sa studiez absolut nici o problema cand vine vorba despre par Arsenie. Sunt atat de convins ca e sfant, incat nici nu imi pot pune problema sa studiez nimic. Pur si simplu e o ineptie, asa cum ai zis si tu, sa mai studiezi cand e clar ca a fost un sfant, prin minunile ce le-a facut, mai ales darul stravederii si profetiei. Ce alta marturie imi mai trebuie, sa invie vre-un mort ?
  Si chiar daca sfantul Arsenie ar fi facut o pictura oarecum neconventionala, ha ha ha, ce importanta are, ma rog ?!?!?! Asta influenteaza cu ceva sfintenia ?!? Nicidecum, poate din contra. Din partea mea putea sa picteze neconventional, in stil nou, neconsacrat, nu are nici o importanta. Harul e har si atat. Chestiile astea cu tipicele ma lasa rece, daca le pui in balanta cu sfintenia. Chiar mi-ar place sa vad un sfant pictand intr-un stil nou, chiar si sa para new-age, ca sa ii debusoleze pe astia cu stilurile de pictura, asa ca o nebunie pentru Hristos, m-as bucura sa vad asa ceva. Sf Ioan Maximovici mergea descult pe strada si era episcop, mie care sunt un mirean mandru mi-e rusine de mor sa fac asa ceva, ca imi pasa de ce zice lumea despre mine. Si sf Ioan in timpul sf Liturghii, cand slujea alaturi de alti episcopi, vorbea cu copiii de prin biserica, fapt care ii intarata pe episcopi, ca el vorbea in timp ce toti episcopii rosteau rugaciunile de la Vohodul Mare. Iaca ca sfintii nu era asa conventionali cum credem noi, nu erau inchistati in mod absolut in conventiile ortodoxe, ci oarecum se mai si jucau uneori cu ele, putin asa, cu unele mai putin importante. Sf Andrei cel nebun pentru Hristos arunca in timpul slujbei cu nuci in oamenii ce aprindeau lumanari, si ei il scoteau fortat afara din biserica. Alt nebun pentru Hristos mergea complet gol pe strada, ca era ca o piatra si nu simtea patimile; si a intrat si intr-o baie de femei goale, si alea s-au rusinat de gandurile lor si l-au dat afara cu batul. Astea sunt chestii care tin de intelepciunea dumnezeiasca, nu conventionala. Sfintii se bucurau asa si pentru motive ce par neconforme cu conventiile bisericesti, ca sa mai sparga putin mandriile conventionalismului. Pentru ca nu regulile ne mantuiesc pe noi, ci harul lui Dumnezeu, adica dorinta ca toti sa se mantuiasca. Parintele Sofronie a zis ca nici o lege nu mantuieste pe nimeni. Si asa e. Ne mantuieste doar smerenia, pocainta din inima, milostivirea, durerea pentru ceilalti, viata nu legea.

 64. STOP RFID 666 zice:

  Emanuel

  Eu cred ca tu esti un mare inselat. Auzi la el antihrist vine peste 500 de ani.

  Mai baiatule tu ai mult intuneric in cap. Te-as lasa in pace dar nu pot, pentru ca tu mai smintesti si pe altii. Vai de tine ca prin tine vine sminteala.

  Ce vrei sa mai apara asa performant? Faptul ca exista un cip care este controlat prin satelit si te face leguma nu e destul de performant?

 65. Emanuel zice:

  Pai dupa parerea mea antihristul nu va voi doar o dictatura mondiala. E prea putin lucru asta, ar inseamna sa fie ceva de genul Hitler, Stalin, dar astia au fost la degetul mic al lui antihrist si al Satanei. Antihristi si Satana vor mult mai mult, sa posede sufletele oamenilor, asta e adevaratul lor scop. Antihristul nu ar da doi bani pe dictatura mondiala, asta e pentru el un fleac ce il mananca la micul dejun. El vrea ca lumea sa se inchine lui Satan si lui insusi. Hitler si Stalin au fost niste atei, antihristul nu va fi ateu, ci din contra, un om foarte religios, dar de religie satanista. El chiar va fi exclusiv religios, totul pentru el va fi religia, si pe bani si imparatii si dictaturi nu va da nimic. El le va folosi pe acestea pentru a atrage sufletele oamenilor la Satana, Idolul lui.
  Deci chestia cu cipul pentru el e un fleac, nu asta asteapta el. Prin cip ne-ar putea face legume pe multi oameni, dar el va voi o tehnologie prin care sa ademeneasca oamenii sa se inchine DE BUNA VOIE LA SATANA. E adevarat ca si acuma se incearca tocmai asta prin intermediul cipurilor, insa nu va reusi. Problema pe care o vor intampina ei va fi renasterea Bizantului si a ortodoxiei in Europa si in lume, incat ortodoxia va ajunge o forta de prim rang in toata lumea.
  El va mai voi de pilda sa aiba o tehnologie prin care sa isi asigure nemurirea, si sa o asigure si celor cu el. Va folosi pentru asta tehnologia clonarii asa cum vedem prin filme, ce vedem azi prin filme, maine, peste sute de ani va fi realitate. Satana stie asta si de aceea va rabda pana aceste tehnologii vor putea fi inventate. Deasemenea va fi o tehnologie prin care dracii sa poata fi materializati la comanda si usor, astfel incat sa traiasca printre oameni ca extraterestri. Si alte tehnologii le-ar mai putea visa : calatoria prin univers la distante galactice, a teleportarii. Iata cateva dintre tehnologiile pe care Satana le asteapta pentru a putea sa accepte pe cineva de antihrist pe lume. Si de aceea el va mai rabda sute de ani, adica cat au spus si proorociile, inca aproape 500 de ani.
  Eu alta problema imi pun : daca maine incepe razboiul, eu sunt mirean, ce voi face ? Voi impusca oameni, adica pe rusi si pe americani ? Poate pe europeni si pe americani i-as impusca, dar pe rusi nu stiu. Mai ales daca rusii vor aparea in razboi ca o forta ortodoxa, atunci ma intreb oare nu ar trebui sa refuz sa ii impusc chiar daca m-ar impusca armata romana ? Ce ar trebui sa fac oare ? Poate ca rusii nu vor aparea ca o forta ortodoxa, ca zic proorociile ca ei nu vor voi sa redea Constantinopolul la Greci, ci doar cu forta vor accepta. Deci nici ei nu vor fi corecti in razboi si vor fi din interes egoist, manevrati de un slugoi nedrept. Atunci ar trebui sa imi apar tara, nu ?

 66. Fabian zice:

  @Emanuel: am inteles cu par. Arsenie; esti convins ca e un sfant, ca nu e inselare toata misiunea si viata sa… Dar daca citezi barfele unor securisti (ca facea yoga, reincarnare etc) ori remarcile unor duhovnici care la vremea lor nu l-au inteles (v. Ioanichie Balan, Arsenie Papacioc, Adrian Fageteanu) dar ulterior s-au convins (macar acum in ceruri…), aceasta nu e relevant pt par. Arsenie.
  Stim ca in epocă Sf. Teofan Zavoratul s-a certat cu Sf. Ioan de Kronstadt si l-a facut inselat; in epoca, Sf. Epifanie l-a judecat aspru si stramb pe Sf Ioan Hrisostom. Dar toti sunt sfinti. Iar noi pigmeii judecam cu mintea noastra ingusta caile divine nepatrunse, sfintenia unui duhovnic român cum n-am avut si n-o sa mai avem niciodata.

 67. Emanuel zice:

  Pai cum sa fie cuv Arsenie cu yoga si reincarnare ? A zis el undeva ca face yoga sau crede in reincarnare ? A scris undeva, in vre-o carte ? Ca au zis unii niste barfe asta nu conteaza.
  Eu nu mi-l imaginez pe antihrist muritor, adica unul care sa vrea o dictatura absoluta mondiala pe pamant, sa traiasca vre-o 40 de ani asa si apoi sa moara. Nu cred, el va voi sa fie nemuritor, si Satana il va voi nemuritor. Satan vrea sa biruie pe Dumnezeu, adica sa creeze o imparatie vesnica pe pamant, tot asa de trainica si vesnica ca si Imparatia Cerurilor. El nu va voi ca oamenii din imparatia lui pamanteasca sa moara si sa zica : mia bine eram in imparatia lui Dumnezeu, ca acolo eram nemuritori, si sa se indoiasca de Satan. Deci Diavolul va voi sa aiba imparatia lui oameni nemuritori care adica sa sfideze Imparatia cerurilor cu tigara in gura si ridicand pumnul spre cer.

 68. STOP RFID 666 zice:

  Emanuel

  Mai baiatule, trezeste-te, ca dormi in bocanci. Pai cum adica antihrist nu se multumeste cu o dictatura mondiala? Pai dupa tine asta o sa fie o dictatura obisnuita? Pe langa a lui ceea ce a fost pe vremea lui stalin si nero era ca o plimbare prin parc. Asta nu inseamna nimic? Tu stii ca astia au bagat in calculator toata mintea umana? Si daca ai un cip implant gandurile nu mai sunt ale tale? Adica esti un robot care esti controlat de un calculator? Cum mai poti sa zici in acest caz ca un preot cu implant mai are har? Chiar ne-am pierdut mintile? Si daca vrei parerea mea personala, care nu este in concordanta cu canoanele pe care le citesti tu……..

  Dupa mine in final va fi un singur om care va controla acest calculator la care sunt conectate toate cipurile implantate. Si cand toti oamenii s-au implantat acel om va face click si toate cipurile vor exploda. Si atunci va apare profetia care scrie in Biblie………si o rana rea si dureroasa va apare pe mana acelora care s-au insemnat. Bateria din cip este din litiu, o substanta foarte toxica. Medicii spun ca ea face o rana care nu se vindeca niciodata. Si omul va murii lent si in chinuri insuportabile.

 69. Emanuel zice:

  Eu as zice ca nu antihristul va face clic si vor exploda bateriile, ci ingerii lui Dumnezeu vor face minunea asta. Ca zice ca vor turna intuneric in scaunul Fiarei si oamenii isi vor musca limbile de durere. Dar nu vor muri, ca Dumnezeu va lua moartea de pe pamant atunci, ca oamenii nu vor mai muri pe vremea lui antihrist. Vor muri doar cei omorati de el. Asta eu o inteleg ca antihristul va avea tehnologia clonarii si va invinge moartea.

 70. Emanuel zice:

  Antihristul nu va voi sa fie dumnezeu doar in ochii oamenilor, el nu va vana doar slava de la oameni. Ar fi absurd. El vrea sa fie dumnezeu de adevaratelea, asa precum Satana. El va voi toate puterile pe care si le poate imagina mintea omeneasca, sau pe care nu si le poate imagina.
  Filmele cele mai vizionate de generatia tanara, sunt cele SF si cele de actiune. Toate aceste filme vehiculeaza mereu idei despre teleportare, clonare, invingerea mortii, zombi, puteri paranormale, calatorii in univers sau alte universuri, calatorie in timp etc.. Toate aceste filme sunt facute pana la urma sub controlul stiti voi cui, al masoneriei. Nu degeaba se aduc in filme toate aceste idei mereu si mereu, ci pentru ca masoneria vrea de la generatiile viitoare ca sa isi doreasca sa obtina si sa dezvolte omului aceste tehnologii si puteri. Masoneria vrea sa obtina pentru om si in primul rand pentru elita conducatoare aceste tehnologii si puteri. Si nu poate daca omenirea nu ar visa ea insasi mereu la acestea ca la un rai pentru omenire. Toate aceste filme de genul Star Treck arata omenirea intr-un fel de rai in care vina pacatului nu mai exista, ci doar o moralitate nereligioasa. Religia va fi tehnologia si puterile paranormale.
  Nu degeaba masoneria ne umple mintile cu ideile astea in filme, ci pentru ca pentru ea asta va fi viitorul omenirii. Si chiar va fi, de adevaratelea, poate chiar mai mult decat ne imaginam acuma.
  Si in prezent am impresia ca exista masoni care si-au inghetat corpurile moarte in speranta ca vor fi resuscitati intr-un viitor, desigur cel al lui antihrist, cand va fi posibila viata fara de moarte pe pamant. In laboratoare se cauta elixirul tineretii prin modificari genetice, adica se cauta gena care este raspunzatoare de imbatranire, sau gena raspunzatoare de vindecarea organismului. Si probabil ca o vor gasi. Apoi clonarea. Vor sa invinga moartea, si nu numia ei vor, ci toti oamenii necredinciosi de pe pamant.
  Deci antihristul nu va fi doar un dumnezeu in ochii oamenilor, ci un dumnezeu de adevaratelea, adica un om care va avea prin tehnologie niste puteri greu de imaginat. Satana nu vrea sa conduca omenirea doar asa din lumea lui, ci vrea sa uneasca aceste doua lumi pana acolo incat sa devina una singura, si demonii sa se poata materializa oricand si usor in lumea noastra, iar oamenii sa se poata dematerializa si deveni ca demonii. El nu vrea ca oamenii sa mearga pe cealalta lume unde sa fie judecati de Dumnezeu, ca mai apoi sa fie un sfarsit al lumii si sa urmeze biruinta finala a lui Dumnezeu. Satana ar vrea ca lumea asta sa tina vesnic, si sa devina un rai pentru el si oamenii supusi lui, deveniti nemuritori astfel incat sa nu mai ajunga niciodata la judecata lui Dumnezeu, si astfel incat lumea asta sa nu mai poata avea niciodata un sfarsit. Caci daca un singur om ar fi nemuritor pe pamant, atunci sfarsitul lumii nu ar mai exista, deci nici Invierea mortilor, nici Judecata, si atunci Dumnezeu ar fi partial invins. Asta isi imagineaza Satana si asta vrea sa obtina prin sionism si masonerie si antihrist. El isi imagineaza ca Dumnezeu poate fi invins, ca puterea Lui va fi invinsa de smerenia Lui, vrea sa demonstreze ca smerenia e o slabiciune, nu biruinta finala. Diavolul admite totusi ca Dumnezeu chiar si asa ar putea pune capat lumii prin puterea Lui. Insa mai are si alte smecherii.
  Cuviosul Paisie a spus ca Satana vrea urmatoarea smecherie sa faca : sa atraga cat mai multi oameni in plasa lui, pentru a merge in iad cu el, si atunci spera ca de dragul atator suflete Dumnezeu se va indura si nu ii va mai pedepsi pe pacatosi. Sigur ca este absurd, caci nu Dumnezeu ii pedepseste propriu-zis, pentru ca insusi pacatul este pedeapsa si suferinta prin el insusi. Satana admite faptul ca Dumnezeu ar putea pune capat lumii acesteia oricand voieste, chiar si daca omul ar deveni nemuritor, insa stie ca daca omenirea va vana acest fel de a fi dumnezeu fara Dumnezeu, omul va cadea in plasa iadului si va fi de partea lui Satana la Judecata, si atunci Dumnezeu va fi silit sa nu ii mai pedepseasca, ca ii va lasa in raiul lor fara Dumnezeu in pace. De aceea Satana vrea ca omenirea sa vaneze la nesfarsit aceste tehnologii si puteri paranormale ( adica un rai fara Dumnezeu, in care sa nu mai fie nevoie de Dumnezeu ), si sa le obtina, pentru ca Dumnezeu sa fie invins. Si probabil ca le vor obtine, pe vremea lui antihrist, caci Dumnezeu ii va lasa sa le obtina ca mai apoi sa le arate care este adevarata putere a Sa, si care este indumnezeirea omului pana acolo ca omul sa fie ridicat de-a dreapta Tatalui si sa fie intru-totul intocmai cu Dumnezeu, adica Lumina nesfarsita. Lumina nnesfarsita Satana nu va putea sa fie niciodata, nici cei supusi lui.
  Satana vrea sa demonstreze ca si el poate crea un rai pentru sine insusi si pentru oameni in care sa nu fie nevoie de Dumnezeu, un rai limitat dar de care omul sa fie multumit.
  O sa spuneti ca sunt fantezist, dar iata ca in toata creatia omeneasca din prezent aceste idei sunt mereu luate in vizor. O sa spuneti ca ma inspir din filme, dar nu numai filmele ci si intreaga stiinta din ziua de azi tinteste in aceleasi directii. Si apoi filmele nu sunt facute de oricine si nu degeaba, ci ele exprima tocmai aspiratiile masoneriei si sionismului si antihristului.

 71. Emanuel zice:

  Cuv Serafin de Sarov a zis ca ” eu cred ca sfarsitul va fi in 8000 de la Facere „. Numarul 8000 este simbolic, 8 simbolizeaza vesnicia iar 1000 plinatatea. Sf Serafim era un om in care stalucea cu putere Soarele in el, simtea asta caci vedea lumina necreata ce stralicea din el cu incandescenta. Si noi cand ne impartasim simtim cateodata ca o lumina in noi, dar la sfinti nu era doar atat. Ei simteau efectiv un Soare nu doar o lumina oarecare, un Soare incandescent si foarte sralucitor. Cu cat in cineva straluceste mai puternic Soarele Hristos cu atat el vede mai departe sin in spatiu si in timp si in adancimile fiecarei persoane. Sf Serafim a zis ” eu cred „, nu a zis ca stiu sigur 100%, ci ” eu cred „, deci nu era sigur ca sfarsitul va fi in 8000, insa el simtea ca Soarele din launtrul lui nu se micsoreaza in stralucire atunci cand spunea ca ” eu cred ca sfarsitul va fi ni 8000 „. El era un sfant care de asemenea a spus ca atunci cand vorbea de la mintea proprie se intampla sa mai si greseasca iar cand vorbea de la Duhul Sfant nu gresea niciodata, si se ferea sa faca afirmatii cand nu simtea clar ca e de la Duhul Sfant, spunea doar ca nu stie. Atunci de ce si-a permis sa faca o afirmatie intr-un subiect extrem de greu de prevazut ( cand va fi sfarsitul lumii ), cand el de fapt atunci cand nu simtea ceva clar ca e de la Duhul Sfant nu se exprima nici in lucrurile cele mai simple. Deci daca el nu isi dadea cu parerea nici in lucrurile cele mai usor de prevazut, atunci de ce si-a dat cu parerea in cel mai greu de prevazut lucru ? Si a zis ” eu cred „. Probabil a considerat ca Duhul Sfant voia ca el sa zica aceasta, si asa simtea ca adevarat, dar nu era sigur 100% pentru ca era vorba despre cel mai greu ( poate ) de prevazut lucru. Daca el a zis ca asa credea atunci inseamna ca e bine ca cineva sa creada asa si nu e nici un pacat, ci din contra e un bine, si in plus e foarte probabil ca si adevarat, dupa cum si el a spus. Asa ca, si eu am motiv foarte intemeiat sa cred si sa spun ca sfarsitul va fi in 8000.
  Hristos a spus ” nimeni nu stie ziua nici ceasul ” dar nu a spus ” nimeni nu poate prevedea vreodata anul aproximativ”. Pentru ca noi nici anul Facerii nu il stim decat cu aproximatie dupa cum se vede din Honograf, deci nici anul 8000 sau 7500 nu il putem sti decat cu aproximatie.
  Mai era proorocia aceea care spunea ca ” voi scurta veacul al saptelea la jumatate „, pe care unii au interpretat-o cat mai apocaliptic cu putinta : asta inseamna ca la 7500 va fi sfarsitul, dar pentru ca nu a fost atunci inseamna ca va fi cat de curand. Dar domnilor, veacul ( mia de ani ) al saptelea inseamna de la 6001 la 7000, deci jumatea veacului al saptelea inseamna 6500 si nu 7500. Insa in proorocia aceia veacurile nu simbolizau miile de ani ci anumite perioade importante din istorie separate intre ele de evenimente importante sau de anumiti prooroci importanti. Veacul al saptelea in proorocie inseamna de la Hristos incoace, adica acest veac deja a tinul 2012 ani. Nu e vorba despre o mie de ani ci de o perioada simbolica. Alte veacuri au tinut sute de ani. Acest veac al saptelea Hristos a zis ca il va scurta la jumate, deci 2000 de ani ai veacului sapte inseamna mai putin de jumate a lui, deci avea un veac care ar fi tinut mai multe mii de ani, de la Hristos pana la sfarsit. Asa se intelege aceasta proorocie, de fapt ea nu spune nimic despre cand va fi sfarsitul.
  Mai este si cuvantul lui Hristos ” prima zi voi lucra, a doua zi voi lucra, a treia zi voi ispravi „. daca luam o zi = o mie de ani, atunci avea 2000 de ani primele doua zile spoi mai urmeaza ceva din a treia zi in care va fi sfarsitul, adica undeva intre 2001 si 3000. Anul 8000 de la Facere este pe undeva la mijlocul celei de a treia zi ( mie de ani ).
  Sf Nil spune in proorocia lui : ” Şi o să se întrebe neîncetat şi nu o să găsească nici începutul nici sfârşitul; şi atunci are să vie şi sfârşitul agarenilor (turcilor), cea mai de pe urmă şi amară iarnă. Căci atunci are să fie scârbă şi strâmtorare în toată lumea.
  După pierzarea agarenilor ( al treilea razboi mondial ), pe urmă are să se facă al optulea sobor şi are să se facă o adunare care o să şadă pe 12 scaune. Şi aceştia au să aleagăbinele din rău; dreapta credinţă din eresuri, după cum la arie se alege grâul din paie; grâul pentru oameni, iar paiele pentru foc ( deci un sinod bun care va scoate din Biserica toate ereziile ). Şi are să se facă pace, însă puţină vreme (după cum zice Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, 32 de ani) şi pe urmă iarăşi au să se întoarcă oamenii la vicleşuguri spre pierzare şi nu o să se socotească între frate şi soră, tată sau mamă; că fiul se va împreuna cu mama lui şi fratele cu sora lui şi nu vor vrea să asculte de nimeni, ci vor avea numai o stăpânire spre curvie, ca la Sodoma şi Gomora şi la cele mai rele. Că fratele va avea de muiere pe sora lui şi fiul va avea de muiere pe mama lui; şi va omorî fiul pe tatăl lui ca să curvească în slobozenie cu mama lui; şi alte mii de răutăţi se vor face (Acestea se vor face în vremea împăratului al doilea după căderea turcilor de la împărăţie).
  Şi cu cât vor spori răutăţile, cu atât şi nerodire se va face.
  Se vor da oamenii la îndulciri, la răpiri, minciuni, la curvii, la sodomii, la mândrii, la nedreptăţi, la deznădăjduire, la lenevirea de cele bune, la învârtoşarea inimii, la pomenirea de rău, la vrăjbi, la iubirea de averi şi de argint, şi precum cel iubitor de avuţie învistereşte în răpitorul său vas, aşa va fi şi venirea lui Antihrist. Fiindcă mai înainte au să se întunece simţirile oamenilor cu nesimţirea întunericului, — şi se vor întuneca oamenii de patimi, după cum zice Apostolul Pavel: „Pentru că nu au primit adevărul Evangheliei, le-a dat Dumnezeu duhul înşelăciunii patimilor, ca săse împlinească întru dânşii fărăde legea.”
  Sunt 25 de ani de când s-au întors oamenii spre mai rău, adică de la anul 1785 încoace pierzarea a stăpânit. Dar când vor mai trece alţi 25 de ani, la ce ticăloasă stare are să înainteze lumea? Şi după acestea, până la anul 7500 de la facerea lumii, vor urma toate relele lui Antihrist.
  În veacul deşartei vieţuiri rânduiala monahiceştii aşezări se desparte astfel: cei de dimineaţă se aseamănă cu flacăra focului, cei de la amiază cu cărbunii cei aprinşi, iară cei de seară cu spuza cea amestecată cu cenuşa, care rămâne de la cărbunii cei aprinşi. Iarăşi, cei de dimineaţă se aseamănă cu litera Alfa, iar cei de la amiază cu „Mi” şi „Ni”, iară cei de seară cu F. Adică, fero, fero, care în limba noastră înseamnă ad-o, ad-o, ce închipuieşte nesaţiul iubirii de agoniseală şi adunări fără de saţiu, precum: iubirea de sine şi de a stăpâni, a nedreptăţi, iubirea de argint, iubirea de mândrie, de slava deşartă, cămătărie, a se prigoni unii pe alţii, a răpi dreptul altuia şi a-l stăpâni ca pe al său şi altele ca acestea. Că iubirea de argint îl face pe călugăr a urî calea cea strâmtă şi necăjită şi a iubi mai mult odihna şi lenevirea, care este povăţuitoare şi învăţătoare la toată răutatea. De la patriarhi până la împăraţi şi până la monahi şi la cei mai de pe urmă săraci, aceasta (iubirea de argint) nu ne lasă să intrăm prin uşa cea strâmtă şi necăjită; pentru că iubim cele ale lumii acesteia şi suntem pătimaşi la ele şi cel mai întâi este pântecele. Litera H, care pe greceşte se zice: „hir-hirotera” – că din rău în mai rău va merge, în jos. Cu litera H se va începe după moartea împăratului celui bun, care va fi pus de îngeri după căderea turcilor. Căci de la al doilea împărat al Constantinopolului au să înceapă anii durerilor şi tot spre mai rău va merge până la sfârşit. Litera „Psi” înseamă „psevma”, adică minciuna, căci la vremea aceea va împărăţi minciuna, care este antihrist. Iară litera Omega „co” înseamnă sfârşitul tuturor, arătând a doua venire a lui Iisus Hristos. ”

  Deci dupa imparatul cel bun sf Nil mai prevede trei perioade : litera H perioada cand va fi tot mai rau ( nu zice cati ani va dura dar poate dura si sute de ani ), litera Psi imparatia minciunii si a antihristului, si litera Omega adica sfarsitul. Deci noi suntem acuma doar la litera F, adica perioada cand monahii au devenit iubitori de argint, si ce este mai adevarat decat aceasta ? Iata manastirile care imediat dupa 1992 ( dar si inainte ) au dat linistea ( cele care mai erau locuri de liniste ) pe tractoare si masini scumpe, s-au transformat in moteluri de weekend ale mirenilor, munca multa pentru a putea caza mirenii, bani multi adunati prin pomelnice care nu stiu in ce masura se cheltuie pentru saraci si nu pe luxuri, iata manastiri cu gresie in baie si dus, incalzire centrala, constructii la greu, si asa mai departe. Intr-un cuvant se implineste proorocia. Manastirile care mai inainte aveau o traditie de pustnicie si sihastrie veche de sute de ani, acuma sunt popasuri turistice si de cazare mireni. Ce nu a reusit comunismul cu prigoana a reusit sau mai bine zis a terminat UE cu banii. Proorciile se implinesc mai cu seama ale sf Nil care le-a proorocit dupa moarte lui, adica cand deja nu mai era posibil ca el sa greseasca.

 72. crestinul ortodox zice:

  Te folosesti de SFINTI ca sa poti impartasi minciuna cu viclenie in jur
  asa se face slujire la tatal minciunei , lup in piei de oaie … ti-ai facut temele si lectiile …
  da si necuratu este cel mai bun teolog , ce le teologhiseste …DAR intunericul nu poate a cuprinde LUMINA si nici minciuna nu poate fi ADEVAR la nesfarsit … caci cu smerenia in graiul omenesc este inselatoare , smerenie specifica unui lup in piei de oaie
  spun si repet a nu stiu cata oara , PIATRA pe care n-o luati voi in seama si care slujiti spurcaciunii din BISERICA in aia veti cadea si va darama TOTUL dar Absolut TOTUL ,
  si nici piatra peste piatra nu va ramine unde este spurcaciune si unde v-ati inchinat spurcaciunii
  caci PIATRA este Domnul IISUS HRISTOS …
  si pe care Sta Adevarata BISERICA , BISERICA Lui HRISTOS ce portile iadului nu o vor birui
  Amin!

 73. Anca zice:

  Vreau sa spun doar ca in septembrie 2011 am fost sa ma rog la Sfanta Cruce a Parintelui Arsenie la mormant iar in luna octombrie(doar o luna mai tarziu), Sfantul Parinte m-a ajutat: am obtinut un loc de munca. Multumesc pentru ajutor, Sfinte Parinte Arsenie, si pentru tot ceea ce ai facut pentru mine!

 74. ioana zice:

  Doamne, Isuse Hristoase Fiul lui Dumezeu miluieste-ma pe mine pacatoasa.
  Multumesc Bunului Dumnezeu si Macii Domnului ca m-a ajutat pe mine nevrednica si pacatoasa sa ajung la Sfantul Mormant al Parintelui Arsenie si sa ma inchin Preasfintei Sale Cruci.
  De cate ori vorbesc, citesc sau ma gandesc la Parinte imi vine sa plang, dar lacrimile mele sunt de multumire, de usurare, de iubire si alinare. La Mormantul Parintelui esti intr-o alta lume, o lume fara rautati si simti o liniste in suflet, esti mai aproape de Bunul Dumezeu. Am mers bolnava (atat cu trupul, cat si cu sufletul) la Mormantul Parintelui si m-am intors sanatoasa. Iti multumesc Parinte Arsenie pentru tot ajutorul si pentru rugaciunlle pe care le faci pentru mine pacatoasa. Te rog Parinte sa ma ierti ca nu am fost vrednica sa o duc pe mama mea la Sfantul Tau Mormant, dar sunt sigura ca mama mea Te-a iubit si Te-a purtat in suflet, ai grija Parinte de sufletul parintilor mei si roaga-L pe Bunul Dumnezeu sa le ierte toate pacatele lor.
  Bunul Dumnezeu si Maicuta Sfanta sa va ajute sa ajungeti la Manastirea Prislop la Mormantul Parintelui Arsenie.
  Multumesc Bunului Dumnezeu pentru crucea pe care mi-a dat-o si-L rog sa mantuiasca sufletul meu plin de pacate. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu grabeste ca pier sub multimea pacatelor.

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s