Se apropie Unirea Basarabiei cu România? Declaraţia Consiliului Unirii

Miercuri, 22 februarie 2012, mai mulţi reprezentanţi ai societatii civile printre care Partidul Naţional Român, Partidul Naţional Liberal, Mişcarea Naţional-Creştină Noua Dreaptă, Societăţii scriitorilor români din Basarabia, Societatii ”Limba Noastră cea Română”, Asociaţia Veteranilor de Război din 1992 ”Tiras-Tighina”, ex-deputati membrii al Consiliului Naţional al Unirii din 1991 de pe ambele maluri ale Prutului, oameni de bună credinţă din Republica Moldova, din România şi de peste hotare au semnat Manifestul Consiliului Unirii.

Aceasta a avut loc urmare a discuţiilor avute pe parcursul ultimelor săptămîni între mai mulţi aderenţi din spaţiul românesc şi din afara graniţelor României la ideea semnării unui document prin care să fie sensibilizată societatea şi autorităţile celor două state româneşti asupra imperativului unificării acestora.

Declaratia Consiliului Unirii

Parlamentul Republicii Moldova, exprimînd voinţa Mişcării Democratice de Eliberare Naţională a românilor de la est de Prut, a proclamat, pe 27 august 1991, Independenţa, dorind, în acest fel, să scuture jugul colonial ruso-sovietic şi să deschidă calea spre reîntregirea neamului românesc. Anii ce s-au scurs după proclamarea Independenţei, au demonstrat, însă, că noul stat nu numai că nu-şi realizează obiectivele fixate în Actul din 27 August 1991, ci se îndepărtează de acestea.

Federaţia Rusă nu ne recunoaşte, de fapt, Suveranitatea şi Independenţa. Ea a creat, pe teritoriul RepubliciiMoldova, o enclavă separatistă, pe care o apără cu forţele sale armate de ocupaţie. Rusia consideră că acest pămînt face parte din „lumea rusă”, adică din sfera sa de dominaţie. Rusia sprijină, prin toate mijloacele, forţele şovine din interiorul Republicii Moldova şi încurajează trădătorii infiltraţi în Mişcarea de Eliberare Naţională la sfîrşitul anilor ’80 – începutul anilor 90 ai secolului al XX-lea. Denaturîndu-ne istoria naţională, forţele neoimperiale continuă politica regimului totalitar comunist de a ne impune o identitate falsă.

Înfrîngerea suferită de guvernarea democratică de la Chişinău în războiul din 1992, declanşat de Kremlin împotriva integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, a schimbat raportul de forţe în societatea moldovenească în favoarea forţelor proimpeiale, rusofile, antiindependentiste şi antiromâneşti. Acestea blochează cursul strategic stabilit de RepublicaMoldovaprin Declaraţia de Independenţă. In asemenea situaţie, Consiliul Unirii consideră că salvarea identităţii naţionale, a limbii şi a culturii noastre româneşti poate fi asigurată doar prin reunirea RepubliciiMoldovacu România.

De douăzeci de ani RepublicaMoldovase zbate între Est şi Vest, căutîndu-şi identitatea naţională, ideea naţională, calea şi modelul de dezvoltare. Temelia politico-juridică, pusă la baza statului prin Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, nu a fost consolidată din cauza guvernărilor antireformatoare, antieuropene, antinaţionale şi românofobe, ce au dominat societatea timp de circa un deceniu şi jumătate. Guvernele democratice, care vin greu la Putere, se dovedesc fragile, incapabile să fortifice fundamentul statului. Guvernările vădit proruseşti au creat regimuri autoritare, dictatoriale, iar anii 1991-93,1998-1999 şi 2009-2012, cu forţe democratice Ia Putere, au fost marcaţi de tensiuni geopolitice, agravate de ingerinţa directă sau indirectă a cercurilor imperiale de la Kremlin, care nu doresc apropierea celui de-al doilea stat românesc de România. Adevărata Istorie a Românilor este mereu atacată şi nu-şi mai găseşte locul în sistemul educaţional.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a consemnat că, fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herta, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale, a adoptat, la 2 august 1940, “Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneşti unionale”, iar Prezidiul său a emis, la 4 noiembrie 1940, “Decretul cu privire la stabilirea graniţei între R.S.S.Ucraineană şi R.S.S.Moldoveneasca”, acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la U.R.S.S.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a luat act de faptul că, în declaraţiile lor, Parlamentele multor state au considerat înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi au cerut lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţionala „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia”, prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991.

Pornind de la aceste adevăruri, noi, cei care constituim Consiliul Unirii, considerăm că a sosit momentul să declarăm deschis că nu mai dorim să existăm în această nedreptate istorică, de aceea cerem recunoaşterea de către politicienii de pe ambele maluri ale Prutului a dreptului românilor de a fi din nou împreună. Starea în care ne aflăm nu poate dura la infinit.

Consiliul Unirii este o organizaţie de larg consens naţional, care îşi propune să continue efortul Consiliului Naţional al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă al unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti, şi care se declară deschis persoanelor fizice, partidelor politice, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor entităţi ale societăţii din întreg spaţiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului, precum şi din comunităţile româneşti existente în toată lumea. Consiliul Unirii va promova ideea unităţii naţionale româneşti şi va depune eforturi pentru a convinge guvernanţii de la Chişinău, de la Bucureşti şi factorii politici decidenţi din Vest că această unitate românească înglobează şi interesele strategice ale lumii euroatlantice.

Anul 2012 este un an simbolic – se împlinesc 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Noi, cei care pledăm pentru revenirea teritoriilor istorice româneşti la Patria-mamă România, vrem să le redăm conaţionalilor încrederea că viaţa lor, împreună cu fraţii români, va fi una bună, sigură, iar copiii lor vor avea un viitor demn.

Unirea trebuie să fie opera noastră, în baza voinţei românilor şi a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care ne spune univoc: „REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”

Chişinău, 29 februarie 2012

În continuare lista persoanelor care au semnat pentru formarea Consiliului Unirii:

S E M N E A Z Ă:

Mircea Druc, membru-fondator şi preşedintele CNU-CNR (Chişinău-Bucureşti 1991- 1992), fondat la 1 decembrie 1991, ca act de voinţă a unui grup de parlamentari de la Chişinău şi Bucureşti

Ilie Ilascu, ex-deputat în Parlamentele de la Chişinău şi Bucureşti, ex-deţinut al regimului separatist de la Tiraspol

Ştefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, preşedintele Asociaţiei socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia, Republica Moldova

Vladimir Beşleagă, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii-1991,Republica Moldova

Ion Mărgineanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Lidia Dicusar, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Marin Beleuţă, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Dolganiuc, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Vasile Sajin, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Madan, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al Consiliului ,,Asociaţiei Parlamentul 90”,Republica Moldova

Tudor Negru, ex-deputat, doctor în drept, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”,Republica Moldova

Ion Munteanu, doctor în filozofie, ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Naţional al Unirii- 1991, Republica Moldova

Gheorghe Slabu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ,,Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Patraş, doctor în economie, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Druţă, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Ion Tănase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Alexandra Raiu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Mihai Dimitriu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Nicolae Misail, ex-deputat, membru al ”Asociaţiei Parlamentul 90”, Republica Moldova

Valentin Mîndîcanu, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii-1991, Republica Moldova

Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Parlamentului care a proclamat Independenţa, redactor-şef-fondator al revistei de istorie şi cultură ”Destin Românesc”, Republica Moldova

Constantin Tanase, ex-deputat, membru al Consiliului Naţional al Unirii ‘91, membru al Asociaţiei “Parlamentul ‘90”, Republica Moldova

Vitalia Pavlicenco, ex-deputat, preşedinte, Anatolie Revenco, medic, vicepreşedinte, Alexandra Can, vicepreşedinte, ex-ministru, Iuri-Apostol Andrei, ex-deputat, Partidul Naţional Liberal, Republica Moldova

Valeriu Ciubotaru, preşedinte, Partidul Naţional Român, Republica Moldova

Anatol Caraman, Sergiu Tătaru, AVR-1992 ”Tiras-Tighina”, Republica Moldova

Mircea Rusu, ex-deputat, preşedintele Asociaţiei ”Libera iniţiativă”, Republica Moldova

Valentina Butnaru, publicistă, preşedintele Societatii ”Limba Noastră cea Română”, Republica Moldova

Sergiu Laşcu, preşedintele Mişcării Naţional-Creştine “Noua Dreaptă”, Republica Moldova

Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, Republica Moldova

Iulia Deleu, directorul Fundaţiei ,,Dreptul şi Democraţia”, Republica Moldova

Sergiu Afanasiu, preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Liberi, Republica Moldova

Ludmila Bolboceanu, preşedintele ”Mişcării femeilor din Moldova pentru combaterea Sărăciei”, Republica Moldova

Alexandru David, preşedintele Comunităţii regilioase ,,Filiala Floreni a Frăţiei ortodoxe Române”, Republica Moldova

Tatiana Balacci, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Republica Moldova

Mihai Ciubotaru, preşedintele ”Societăţii scriitorilor români din Basarabia”, Republica Moldova

Eugenia Duca, preşedintele ”Asociaţiei femeilor de afaceri”, Republica Moldova

Vlad Ciorici, preşedinte, Gheorghe Mârzencu, membru ai Asociaţiei obşteşti ”Memoria victimelor regimului totalitar comunist”, Republica Moldova

Maxian Gheorghe, ”Asociaţia oamenilor de ştiinţă, cultura şi artă din Orhei”, Republica Moldova

Victor Zugravu, preşedintele Mişcării Populare ”Solidaritatea”, Republica Moldova

Luminiţa Dumbrăveanu, Asociaţia ”Justice-Studio”, Republica Moldova

Val Butnaru, publicist, scriitor, director al portalului http://www.union.md, Republica Moldova

Palade Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Anton Moraru, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Republica Moldova

Strîmbeanu Andrei, ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, Republica Moldova

Traian Vasilcău, scriitor, Republica Moldova

Mîndîcanu Virgil, profesor universitar, doctor habilitat, Republica Moldova

Ţurcanu Timotei, inginer, Republica Moldova

Ion Stafi, istoric, Republica Moldova

Tărnă Nicolae, actor, musician, Republica Moldova

Sergiu Pîrgaru, Accent TV, Republica Moldova

Dembiţchi Mihai, pensionar MAI, Republica Moldova

Moisei Iurie, pensionar militar, Republica Moldova

Marin Anatol, profesor de istorie, Republica Moldova

Anatol Vidraşcu, directorul grupului editorial ”Litera”, România-Republica Moldova

Eugen Mihalache, vicepreşedinte, Partidul Poporului-Dan Diaconescu, România

Tudor Ionescu, preşedintele Asociaţiei „Noua Dreapta” România

Bogdan Ţicală, reprezentantul Asociaţiei „Eternul Maramureş”, România

Marian Clenciu, preşedintele ”Asociaţia culturală Pro Basarabia şi Bucovina”, România

Ion Maldarescu, Revista “Vatra Noastră Românească”, România

Bagiu Ovidiu Ilie, preşedintele ”Asociatiei ”FAPTE”, România

Alexei Paluţa, preşedintele Asociaţiei ”Tighina”, România

Dan Ioan Mariuţa, preşedintele Asociaţiei ”Realitate şi Adevăr”, Alba Iulia, România

Dacian Dumitrescu, ziarist independent, consilier de presa la “Asociaţia culturală PRO Basarabia si Bucovina”,www.probasarabiasibucovina.ro şi administrator al site-urilor www.romaniacarnavalului.com şi www.romaniataranoastra.eu, România

Istrate Ioan Emilian, fotoreporter independent, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România

Dumitru Ilinca, preşedintele Asociaţiei moldo-române ”Maluri de Prut”, Italia

Mircea Popescu, Consilier Onorific al Preşedintelui Comisiei de Politică Externă a Senatului României, fost presedinte al Consiliului Mondial Român, SUA

LISTA RĂMÎNE DESCHISĂ

| Frontpress

Acest articol a fost publicat în Pentru neam si tara și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

11 răspunsuri la Se apropie Unirea Basarabiei cu România? Declaraţia Consiliului Unirii

 1. Prahovean zice:

  Fraților, nu cred. Dimpotrivă. Neamul românesc este căzut în mocirla păcatelor, din care țin să menționez avortul, din cauza căruia a fost ucis un număr mult mai mare de prunci decât populație vie a țării. De oamenii s-ar pocăi, ar fi ceva, dar uite că foarte puțini se trezesc și se ridică. Nu știu, sincer, dacă mai putem evita în aceste condiții prăbușirea poporului român și dezmembrarea țării, înclin spre nu.

 2. aaron zice:

  NU MOR CAII CAND VOR CAINII.SEMNEZ PENTRU UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA.SA NU UITAM NICI SUDUL BASARABIEI,BUCOVINA ,MARAMURESUL,TINUTUL PANA LA TISA,VOIEVODINA, VALEA TIMOCULUI,CADRILATERUL.

 3. Suntem asociația culturală „Renașterea Neamului Românesc” și aderăm total la Cponsiliul Național al Unirii din 1991. Pentru elucidare, vom veni mereu cu asemenea limpezimi. Vrem ca de 10 Mai să ne vedem foarte mulți în mijlocul capitalei noastre a tuturor – București. Vrem răspuns.

 4. Ala zice:

  Eu cred ca acest consiliu va crea o mare provocare. Moldovenii din R. Moldova sunt extrem de impartiti si partea extrema filorusa nu va sta cu mainile in san cand va vedea actiuni mai concrete.Sa nu neglijam totusi ponderea PCRM. IAr cand un tampit de presedinte al unui ONG francez a afirmat ca 70% dintre moldovence sunt prostituate, nici un parlamentar nu a luat atitudine. Ma tem ca sunt folositi oameni de buna credinta, pentru a deturna situatia actuala, astfel ca Ungaria sa isi poata motiva prezenta ei in Transilvania si va cere pe fata trecerea judetelor vizate in subordinea ei.
  Nu e de gluma. Altceva a fost atunci cand tot poporul si-a dorit Unirea. Altceva ar fi fost daca Romania ar fi iesit din UE. Atunci pana si filorusii ar fi fost mai molicei. PAvlicenco striga sus si tare, ca intrarea in UE, se va face doar unindu-ne cu Romania si unica sansa de regresare economica a Moldovei este intrarea in UE. ORicat ar parea la prima vedere de benefica aceasta actiune, trebuie sa vedem de unde a pornit, cine este finantatorul din umbra si sa prevedem rezultatele. Credeti-ma se vor crea mii de probleme. ORicat nu mi-as dori de mult sa ma unesc cu tara mama, eu nu pot si nu vreau sa accept sclavia UE. Ori aceasta unire, doar la asta va duce. In rest e apa chioara si inca un motiv de dezbinare.
  Nimic nu se face fara voia elitelor. Nu permit ei daca nu vor vrea. Dar daca vor, atunci inseamna ca se folosesc de acesti oameni de a lua foc cu mana altuia.

 5. vasilica zice:

  In momentul cand ne vom uni vom demonstra ca natiunea romana este constienta si deci puternica .Atat timp cat ai nostri ,cei de la conducere de 22 de ani,se zbat ca sa fure noi,cei multi nu ne putem mandri cu o Roamanie Mare…

 6. Olivia zice:

  Pe deplin de acord cu Ala.

 7. Pingback: ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (07.03.2012) « Saccsiv's Weblog

 8. Actorul Vasile Butnaru zice:

  (1812-2012) BASARABIE,MARGARITARUL PRETIOS E-N TINE. RIDICA-TE, BASARABIE!

 9. george coşbuc zice:

  De acord cu Declaraţia Consiliului Reunirii. Doresc ca lista membrilor să fie completată cu numele actualilor membrii ai guvernelor Moldovei şi României, ai membrilor celor două academii….Mult succes demersurilor Dvs!

 10. Homerillum zice:

  In data de 16/26 mai 2012 se împlinesc 200 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Bucuresti între Rusia si Poarta Otomana, tratat in urma caruia teritorul Moldovei de la est de Prut, numit si Basarabia, a fost anexat de Imperiul Rus cu incalcarea normelor internationale de drept.

  Iar in data de 27 martie 2012 se implinesc 94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

  Cititi pe blogul meu:
  Basarabia 2012: 200 de ani de la anexare
  http://foc-in-agora.blogspot.com/2012/03/basarabia-2012-200-de-ani-de-la-anexare.html

 11. Copil basarabean de peste Prut… Niciodata sa nu te consideri de prisos. Acolo unde esti,esti cu Voia Lui Dumnezeu. Si ai un rost anume de implinit!

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s