Greva fiscala – o solutie viabila pentru stoparea implementarii semnaturii electronice si a cartilor de munca electronice. De distribuit mai departe – DOC: Exemple de declaratii

Acest material nu este decat pentru persoanele care isi inteleg menirea de crestin si roman, asa cum a spus pr. Iustin, cu responsabilitatea pentru generatiile viitoare. Adica doar pentru acei curajosi care spun NU sistemului de identificare electronica a persoanelor, sub forma evidentei si controlului economic absolut.

Prin acceptarea controlului total in care persoane si afaceri devin de buna voie numere in loc de nume, cand pasul urmator al acestei crize bursiere este desfiintarea bancilor, creearea unei banci mondiale unice si introducerea monedei unice la nivel global, banul electronic, crestinul care sta in pasivitate apreciind ca nimic nu intra in contradictie cu spiritualitatea lui va da seama pentru copiii nostri, care vor fi prinsi ca intr-o menghina de acest sistem, iar cipuirea propriu zisa a persoanelor va reprezenta o consecinta fireasca a mostenirii lasate de noi.

Asadar, semnalez ca circula variante de NOTIFICARI prin care persoane juridice obligate sa preia certificatul digital sau semnatura electronica precum si angajati care sunt obligati sa semneze de preluarea Carnetelor de munca pe format de hartie, deja au somat pe angajatori si institutiile responsabile ca nu inteleg sa fie de acord cu acest abuz care le ingradeste dreptul la exercitarea propriei credinte si care reprezinta un atentat la libertatea lor de constiinta.

Judecator Carmen Elena Paduraru

FOARTE IMPORTANT DE DISTRIBUIT!!!

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

Nume prenume, pers.fiz autorizată, conform…cu toate datele de identificare

Sau Societate Comercială, reprezentată prin administratori……….la fel cu date de identificare

NOTIFICARE

Catre

 1. Guvernul Romaniei, dlui prim ministru E.Boc, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureşti Cod poştal: 011791.
 2. ANAF, dlui preşedinte Sorin Blejnar, str. Mihail Sebastian, 88, sector 5, Bucuresti
 3. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dnei preşedinte, Domnica    Doina PÂRCĂLABUSediul central, str.Latină, nr.8, sect.2 Bucureşti
 4. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti,dlui preşedinte dr.N Duţă, Calea Călăraşilor, 248, Bl. S19, sect.3, 030634
 5. DGFP judeteana sau Administratiile fiscale la care se depun declaraţiile 112.
 6. Casa judeţeană de Pensii ……….se va completa judetul corespunzator
 7. Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate………. se va completa judetul corespunzator

VĂ SOMEZ SĂ LUAŢI ACT CĂ REFUZ SĂ PREIAU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ SAU CERTIFICATUL  DIGITAL DE IDENTIFICARE ŞI DECLAR GREVĂ FISCALĂ

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sunt cetăţean român/ Societatea comercială functionează din anul…/ persoana fizica autorizata incepând din ….

Realizez venituri de natură profesională , în calitate de medic, avocat, croitor( fiecare sa-si treacavechimea in muncă)…/ firma mea desfăşoară acte de comerţ începând din anul…Sunt plătitor de taxe şi impozite la bugetul consolidate de stat de …ani.Am fost contribuabil onest şi am plătit cu bună credinţă( exceptând perioada crizei mondiale care nu-mi poate fi imputată) obligaţiile  fiscale către stat.

2. Prin impunerea preluării declaraţiei fiscale 112 doar in sistem online, constat că mi se încalcă, în mod incalificabil proprietatea privată (art.44 Constituţia României), dreptul la muncă de asemenea garantat prin legea fundamentală( art.41), a libertăţii economice ( art.45), libertatea de conştiinţă şi de exprimare a credinţei şi convingerilor, având consecinţe nefaste asupra a integrităţii mele psihice garantată prin art. 22 precum şi a libertăţii individuale.

De asemenea, prin acest sistem  se introduce cenzura, expres interzisă de art. 30(2) din Constituţia Romaniei.

Aceste drepturi sunt consfintite de asemenea prin Tratatele internationale si ale CE.

3. Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii, dintre cele mai sofisticate!

Semnătura electronică sau certificatul digital de identificare reprezintă un număr atribuit activităţii mele profesionale /firmei mele, numar ce este unic la nivel mondial, după stocarea elementelor de identificare personale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, în sistemul electronic de evidenţă (e-Guvernare) şi serveşte ca metodă de identificare a semnatarului.

4. Fiind vorba despre elemente de identificare ale unei persoane juridice sau fizice, obligativitatea introducerii acestui nou sistem nu putea fi facuta prin Ordin al Ministrului ci, se impunea reglementarea acestui domeniu prin lege organica.

5. Se încalcă principiul bunei credinţe prevăzut în art. 12 din OG.nr.92/2003: „Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii”, întrucât atitudinea mea de până acum de plătitor consecvent al taxelor datorate statului- impunea o obligaţie corelativă în sarcina organismelor fiscale prin care să mi se respecte demnitatea profesională şi modalitatea de a-mi exercita dreptul la muncă.

6. Ori, dimpotrivă este încălcat secretul fiscal ( prevăzut de art.11 din Codul de procedură fiscală) şi practic devine fără nici o aplicabilitate, atâta timp  cât informaţiile privind identificarea propriu zisă precum şi declaraţiile anexate prin intermediul acestei semnături electronice, stocate în baza de date sunt la dispoziţia mai multor persoane şi instituţii ( e-Romania conectează practic toate instituţiile în aceasta arhivă electronică) precum şi a intruşilor tip hackeri.

7. Întrucât declaraţiile nu se vor mai depune la ghişee, la funcţionarii cu atribuţii şi sancţiuni specifice prev. în art.11 Cod procedură fiscală, ci, în sistemul la care va avea acces o plaja foarte mare de instituţii şi persoane, practic  dispare orice posibilitate de sancţionare a scurgerii de informaţii şi prelucrarea eronată sau intenţionată- fapt de natură a constata că acest sistem nu oferă nici cea mai mică stabilitate şi garanţie. Orice normă juridică dacă nu conţine şi măsurile coercitive şi sancţionatorii de aplicare, este nulă de drept pentru că, fie reprezintă o eroare de tehnică legislativă şi atunci va deveni caducă adică inaplicabilă fie, se urmăreşte un scop ascuns, nedeclarat şi atunci intră in categoria actelor normative care aduc atingere moralei şi ordinii publice, fapt ce nu poate fi admis.

8. Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea r. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

 1. persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
 2. prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale ale mele sau firmei mele.

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în Legea semnăturii electronice 455/2001 precum şi în H.G.nr. 1397/2010  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia depunerii online a D112 prin semnatura electronică.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I ) Prezenta NOTIFICARE  reprezintă OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor 1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

– ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligat să accept acest sistem în care eu si firma mea nu mai avem reprezentarea numelor ci, devenim simple coduri, numere controlabile şi lipsite de orice personalitate, reprezintă un atentat la credinţa mea personală şi convingerile mele intime.

II) Întrucât statul nu demonstrează că mai are respect pentru  toţi cetăţenii săi şi nu respectă drepturile noastre, discriminându-ne pe cei care avem astfel de convingeri, vă notific asupra faptului că începând cu 1.07.2011

DECLAR GREVĂ FISCALĂ în sensul că nu voi mai achita STATULUI nici un fel de obligaţii şi datorii până la acceptarea declaraţiilor mele fiscale fără semnătură electronică sau certificat digital de identificare.

Această Greva fiscală are drept cauză şi costurile halucinante antrenate în aceste sisteme de evidenţă şi control

( E-Romania a angajat deja 520 milioane de euro şi urmează importante contribuţii de la populaţie şi alte investiţii guvernamentale – pentru implementarea acestui sistem la care au renunţat ţări cu tradiţie economica solidă. Consider că acest pionierat este de prost augur şi nu doresc, prin banii mei să încurajez dezastrul în care se adânceşte România.

Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme dedezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

III )  În cazul oricărei forme de executare silită împotriva mea şi a firmei mele, aceasta Notificare, va reprezenta dreptul meu absolut la apărare în instanţele din România.

 Data,                                                                                            Semnătura,

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

Catre angajator,

Subsemnat …………………………… , domicilat in ……………………………………………. …………………………. avand contract de munca cu institutia pe care o conduceti va solicit sa

PASTRATI CARNETUL DE MUNCA IN ARHIVA INSTITUTIEI SI SA PROCEDATI LA INSCRIEREA IN CONTINUARE PE ACESTA, A VECHIMII MELE IN MUNCA

Pentru următoarele MOTIVE:

1. Sistemul electronic prezintă riscuri majore şi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalităţile de evidenţă şi arhivă, pentru că poate fi afectat de factori tehnici minori ( pană de curent), eroare umana sau rea credinţă din partea utilizatorilor acceptaţi precum şi a hackerilor care au devenit deosebit de inventivi în activităţi infracţionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstrează fragilitatea sistemelor de securitate şi stocare de informaţii de tip electronic, dintre cele mai sofisticate!

2. Pentru că nu s-a prevăzut dreptul de opţiune între sistemul clasic de evidenţă şi acest sistem online, se încalcă practic şi dispoziţiile care se referă la legitimitatea stocării şi prelucrării datelor cu caracter personal,prevăzută de art. 5 din Legea nr. 677/2001 în sensul că poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare, adică CNP-ul şi orice alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

 1.    persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
 2.    prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală. 

  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.”

Astfel precizez că, eu nu accept preluarea şi prelucrarea datelor personale .

Condiţia 2 nu este îndeplinită întrucât în actele normative care prevad introducerea sistemului de evidenta REVISAL,  nu este menţionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaţia acceptarii ceea ce incalca in mod flagrant libertatea de exprimare a consimtamantului.

Iar cea de a 3 situaţie derogatorie nu este aplicabilă pentru că, aşa cum am arătat legea este eliptică de orice garanţii, prin lipsa sancţiunilor specifice, cu privire la interventia pe orice cale a tertilor in arhiva ce va cuprinde datele mele personale.

3. Implementarea acestui sistem se realizeaza in Romania cu titlu de pionierat.Ungaria a incercat acelasi lucru dar, a constatat ca este vulnerabil si foarte costisitor si a renuntat. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraţionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexă a cardurilor de sănătate, programul E-Romania, ş.a. nu au justificare practică, avantajele şi dezavantajele acestora nu au constituit teme de dezbateri reale în presa şi, în mod categoric vor adânci starea de criză, pentru că au drept obiectiv doar controlul, supravegherea şi evidenţa fără a cuprinde strategii şi planuri de redresare economică şi stimulare a producţiei.

Pentru aceste motive, va înştiinţez că

I) Prezenta  CERERE  reprezintă si  OPOZIŢIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilă şi pe dispoziţiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constată în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile şi libertăţile persoanelor :( 1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:

a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;

– ori, în acest caz simplul fapt că sunt obligata să accept acest sistem în care eu devin un numar unic in baza de date fiind la discretia oricarei persoane care are acces la sistem sau care in mod fraudulos intra in sistem, reprezintă un atentat la credinţa mea personală, convingerile mele intime si imi ingradeste dreptul la munca, drepturi consfintite si de Constitutia Romaniei si de Carta drepturilor omului si cetateanului.

 In caz de refuz voi solicita instantelor romane si internationale protejarea acestor drepturi ale mele si obtinerea de despagubiri materiale.

 Data,                                                                                            Semnătura,

| Saccsiv

Acest articol a fost publicat în anti-cip și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

12 răspunsuri la Greva fiscala – o solutie viabila pentru stoparea implementarii semnaturii electronice si a cartilor de munca electronice. De distribuit mai departe – DOC: Exemple de declaratii

 1. pr.mihai zice:

  va rog sa-mi dati e-mailul Judecator Carmen Elena Paduraru
  vreau sa vorbesc cu dansa
  multumesc!

 2. admin zice:

  @pr.mihai
  Adresa d-nei Paduraru: carmentasmira@gmail.com

 3. Ioan C. zice:

  DESPRE ÎNFRICOŞĂTOAREA JUDECATĂ ( sau cum credinţa moartă, fie ea şi ortodoxă, dar fără fapte bune n-ajută la nimic)

  ” 31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 35. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; 36. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. 37. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? 38. Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39. Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? 40. Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 41. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. 42. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; 43. Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? 45. El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. 46. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.” ( Matei 25: 31- 46);
  ” 28. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, 29. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.” ( Ioan 5: 28- 29);
  ” 5. Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: 7. Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, 8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie.”
  ( Romani 2: 5- 8);
  ” 15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. 18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. 19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. 20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. 21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. 22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? 23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” ( Matei 7: 15- 23);
  ” Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” ( Iacov 2: 26).

 4. Minunile exista, se intampla si in zilele noastre. Le traiesc oamenii obisnuiti, le auzim si le vedem, nu neaparat pentru meritul personal, ci pentru a se slavi numele Domnului si al sfintilor.
  Uneori omul se roaga cu lacrimi si zdrobire de inima cerand ajutor, lasand totusi pe Domnul sa indrepteze lucrurile, fara sa se astepte la ceva maret, si totusi Dumnezeu isi arata milostivirea si se intampla lucruri minunate. Folosul unei minuni nu se limiteaza la ajutorul material ci depaseste sfera fizica, ajunge in adancul omului, da viata fiintei, converteste atat de mult interiorul incat omul daca ar zbura odata cu acea strafulgerare a bucuriei dumnezeiesti ar putea atinge sfintenia. Pare ciudat, dar in acel moment e o distanta foarte mica intre om si Dumnezeu, in plus exista si ajutorul Harului si toate lucrurile par usoare, iar bucuria aceea nepamanteasca face sufletul sa nu mai ia aminte decat la lumina pe care o vede si o simte atat de aproape. Atunci se realizeaza comuniunea cu intreaga creatie, omul simte prezenta vie a lui Dumnezeu si a sfintilor, atat de tare incat se intreaba daca sfintii s-au pogorat pe pamant. Daca toata viata sufletul ar fi in starea acesta, ar zbura usor spre zari de lumina, dar pentru ca nu ne putem mantui fara o contributie personala, exista si starea de parasire sau de gol in care omul ramane aparent singur si fara niciun ajutor, iar Harul se retrage, bucuria este umbrita de dureri si omul incepe sa caute starea de dinainte.
  Asa cum durerea orbului care a ramas fara vedere in timpul vietii este diferita de durerea celui care nu vede din nastere, la fel se intampla si cu cei care au gustat aceasta bucurie si au pierdut-o. Atunci cand omul pierde aceasta bucurie nu trebuie sa se opreasca in loc si sa planga, ci cu mai multa silinta sa alerge spre dobandirea ei asa cum alearga un om in desert spre un izvor de apa.
  Alergarea isi capata adevarata importanta si este vrednica de pretuire in desert, nu intr-un loc plin de izvoare. Prin urmare, este necesar sa ne silim mai mult atunci cand suntem parasiti de Har si sa nu ne lasam prinsi in tristete, in acea akedie care ne ia bucuria, dorinta de rugaciune si de cautare pentru ca ne departam in loc sa ne apropiem de Hristos. Este usor sa-i iubim pe cei ce ne iubesc pe noi, dar mai bine este sa-i binecuvantam si sa le aratam dragoste celor care ne intorc spatele. Este minunat sa il cautam pe Hristos in clipele de bucurie in care cerul pare ca se afla pe pamant, dar mai vrednic de lauda este sa cautam lumina atunci cand totul pare pustiu.
  Lacrimile si pocainta aduc o mare minune in sufletul nostru: bucuria intoarcerii la Hristos, pacea si linistea ca am ajuns acasa.
  Dacă aţi trăit o minune mijlocită de Sfinţii:

  Maica Domnului

  Parascheva de la Iasi

  Gheorghe purtatorul de biruinta

  Dimitrie izvoratorul de mir

  Teodora de la Sihla

  Nectarie al Eghinei

  Nicolae al Mirelor Lichiei

  Trei Ierarhi

  Sau daca ati trait alte minunii la Icoanele Facatoare de Minuni
  vă rog să mă contactaţi la adresa:
  botosaneanulortodox@yahoo.com sau la sau Y.M.botosaneanulortodox

  Toate marturiile d-voastra vor fi editate in” CARTEA MINUNII ALE SFINTILOR IN ROMANIA “. Cartea va fi editata la editura SCARA din Bucuresti si va aparea cu binecuvantarea arhiereului.
  Va rog frumos stimata redactie sa ma sprijiniti sa strang marturii pentru editarea carti.
  astept raspunsul d-voastra la adresa de e-mail”botosaneanulortodox

 5. Ioan C. zice:

  Fratilor, va prezint aici varianta putin revizuita ( nu citasem inainte despre Maica Domnului).

  MIC INDRUMAR BIBLIC ORTODOX ( varianta revizuita)

  Doamne Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!

  Cuprins
  1. DESPRE SFANTA TREIME ( DUMNEZEU IN TREI PERSOANE)
  ( pentru Martorii lui Iehova)
  2. CINE ESTE IISUS
  3. DESPRE FAPTE BUNE ( pentru protestanti, care sustin ca mantuirea e numai prin credinta)
  4. DESPRE BOTEZUL COPIILOR
  5. SFANTA TRADITIE
  6. DESPRE IMAGINI IN BISERICA
  7. DESPRE INCHINAREA LA INGERI/ SFINTI
  8. IMPOTRIVA SUPREMATIEI PAPALE
  9. DESPRE GHICIT ( deschiderea Cartii)
  10. DESPRE POCAINTA
  11. DESPRE CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PANA ASTAZI
  12. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
  13. DESPRE VESNICIA CHINURILOR IADULUI ( Impotriva Martorilor)
  14. SUNTEM MANTUITI PRIN HAR, CREDINTA, FAPTE BUNE
  15. IMPOTRIVA PREDESTINARII
  16. DESPRE VORBIREA IN LIMBI
  17. DESPRE TRUPUL SI SANGELE DOMNULUI ( cum ca nu sunt doar simboluri, cum spun protestantii)
  18. CINE SUNT PREOTII
  19. DE CE TINEM DUMINICA, NU SABATUL, CA ADVENTISTII
  20. DESPRE FECIOARA MARIA

  1. DESPRE SFANTA TREIME ( DUMNEZEU IN TREI PERSOANE)
  ( pentru Martorii lui Iehova)
  ” Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul, Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.”
  ( Luca 3: 21- 22).
  Domnul Iisus a zis: ” Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” ( Ioan 10: 30).
  ” Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” ( I Ioan 5: 7).
  ” Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: “Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. Şi de îngeri zice: “Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”; Iar către Fiul: “Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.”( Evrei 1: 5- 8).
  ” Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşirea SFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toţi!” ( II Corinteni 13: 13).
  2. CINE ESTE IISUS
  ” Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. ” ( Ioan 20: 31);
  ” Iisus este Domnul” ( Romani 10: 9);
  ” Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi” ( Romani 10: 9);
  ” Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” ( I Timotei 1: 15);
  ” mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” ( I Ioan 4: 14);
  ” Iisus Hristos a venit în trup” ( I Ioan 4: 2);
  ” Hristos Iisus, Domnul meu” ( Filipeni 3: 8);
  ” Domnul meu şi Dumnezeul meu!” ( Ioan 20: 28);
  ” Dumnezeu, Mântuitorul meu” ( Luca 1: 47);
  ” Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” ( Fapte 8: 37);
  ” Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” ( Apocalipsa 19: 16);
  ” am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” ( I Corinteni 15: 3- 7);
  ” 25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? 27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” ( Ioan 11: 25- 27);
  Iisus ne mantuieste: ” Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” ( Faptele Apostolilor 16: 31).
  3. DESPRE FAPTE BUNE ( pentru protestanti, care sustin ca mantuirea e numai prin credinta)
  ” Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii săi; ŞI ATUNCI VA RĂSPLĂTI FIECĂRUIA DUPĂ FAPTELE SALE.” ( Matei 16: 27);
  ” Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, ŞI NU FACEŢI CE VĂ SPUN?” ( Luca 6: 46);
  ” Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu ŞI-L PĂZESC.” ( Luca 11: 28).
  ” Nici o sluga nu poate sa slujeasca la doi stapani. Fiindca sau pe unul va uri si pe celalalt il va iubi, sau de unul se va tine si pe celalalt il va dispretui. NU PUTETI SA SLUJITI LUI DUMNEZEU SI LUI MAMONA.
  Toate acestea le auzeau si fariseii, care erau iubitori de argint,si-L luau in bataie de joc.
  Si El le-a zis: VOI SUNTETI CEI CE VA FACETI PE VOI DREPTI INAINTEA OAMENILOR, DAR DUMNEZEU CUNOASTE INIMILE VOASTRE; căci ceea ce la oameni este inalt, uraciune este inaintea lui Dumnezeu.” ( Luca 16: 13-15);
  ” DE MA IUBITI, PAZITI PORUNCILE MELE.” ( Ioan 14: 15);
  ” DACA PAZITI PORUNCILE MELE, VETI RAMANE INTRU IUBIREA MEA” ( Ioan 15: 10);
  ” Ci, in orice neam, cel ce se teme de El SI FACE DREPTATE este primit de El.” ( Fapte 10: 35).
  ” DUMNEZEU, CARE VA RASPLATI FIECARUIA DUPA FAPTELE LUI:
  Viata vesnica celor ce, PRIN STARUINTA IN FAPTA BUNA, cauta” ( Romani 2: 5-7);
  ” Si intru aceasta stim ca L-am cunoscut, DACA PAZIM PORUNCILE LUI.
  Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile lui nu le pazeste, mincinos este si intru el adevarul nu se afla.” ( I Ioan 2: 3-4);
  ” Prin aceasta cunoastem pe fiii lui Dumnezeu si pe fiii diavolului:ORICINE NU FACE dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeste pe fratele său” ( I Ioan 3: 10);
  ” Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: SA PAZIM PORUNCILE LUI; si poruncile Lui nu sunt grele.” ( I Ioan 5: 3);
  ” nu urma raul, ci binele. CEL CE FACE BINE DIN DUMNEZEU ESTE; cel ce face rau n-a vazut pe Dumnezeu.” ( III Ioan 1: 11);
  ” Si marea a dat pe mortii cei din ea, si moartea si iadul au dat pe mortii lor, SI JUDECATI AU FOST, FIECARE DUPA FAPTELE SALE.” ( Apocalipsa 20: 13).
  4. DESPRE BOTEZUL COPIILOR
  Noi, crestinii ortodocsi, botezam copii pentru ca:
  ” Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.” ( Ioan 3: 3);
  ” Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.” ( Fapte 16: 33);
  ” Am botezat şi casa lui Ştefana” ( I Corinteni 1: 16);
  ” Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.” ( I Corinteni 10: 2).
  Dovada ca marturia nasilor la botez e valabila:
  ” Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” ( Marcu 2: 5).
  Botezul inlocuie circumcizia ( care stim ca se facea la 8 zile de la nastere):
  ” Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” ( Galateni 5: 2).
  Persoanele adulte nebotezate ( cum sunt in India) trebuie catehizate inainte de botez.
  5. SFANTA TRADITIE
  1. De unde stia Pavel numele vrajitorilor lui faraon, care l-au infruntat pe Moise ( ma refer la Iannes si Iambres, din II Timotei 3: 8), ca in Vechiul Testament nu apare numele lor? Raspunsul: din Traditie.
  2. Dar apostolul Iuda de unde stia ce a spus patriarhul Enoh, ( vezi Iuda 1: 14), ca in VT nu apare nici un citat din Enoh? Raspunsul: din Traditie.
  3. De unde stia apostolul Iuda ce i-a spus arhanghelul Mihail Satanei atunci cand a murit Moise ( vezi Iuda 1: 9), ca in VT nu scrie? Raspunsul: din Traditie.
  4. De unde il citeaza Pavel pe Domnul Iisus ( vezi Fapte 20: 35), ca in Evanghelii nu apar aceste Cuvinte? Raspunsul: din Traditie.
  5. De unde avem termenul ” Sfânta Treime”, ca nu exista in Sfanta Scriptura?
  6. De ce crestinii se inchina duminica? Ca nu e o porunca expresa in Biblie, ci Traditia ne-o spune asta.
  7. De unde stim care e forma crucii pe care a fost rastignit Domnul Iisus (ca Martorii spun ca Hristos a fost rastignit pe un stalp si sunt si alte feluri de cruci, precum crucea Apostolului Andrei) ? Din Traditie.
  VT= Vechiul Testament
  6. DESPRE IMAGINI IN BISERICA
  – ” O, galateni fara de minte, cine v-a ademenit pe voi sa nu va incredeti adevarului, pe voi, IN OCHII CARORA A FOST ZUGRAVIT IISUS HRISTOS RASTIGNIT?” ( Galateni 3: 1).
  – ” Cortul insa sa-l faci din zece covoare de in rasucit si de matase violeta, stacojie si visinie; IN TESATURA LOR SA FACI CHIPURI DE HERUVIMI ALESE CU ISCUSINTA”
  ( Iesirea 26: 1);
  – ” Sa faci o perdea de in rasucit si de matase violeta, stacojie si visinie, rasucita, IAR IN TESATURA EI SA AIBA CHIPURI DE HERUVIMI ALESE CU ISCUSINTA” ( Iesirea 26: 31).
  – Fara a ne mai gandi la heruvimii de pe chivotul legii ( vezi Iesirea cap. 25: 18).
  – ” Si a facut in Sfanta Sfintelor doi heruvimi de lemn de maslin, inalti de zece coti.
  O aripa a heruvimului era de cinci coti si cealalta aripa a heruvimului era tot de cinci coti. Zece coti erau de la un varf al aripilor lui pana la varful celeilalte aripi.
  Tot de zece coti era si celalalt heruvim; amandoi heruvimii aveau aceeasi masura si aceeasi infatisare.
  Inaltimea unui heruvim era de zece coti; la fel si celalalt heruvim.
  Si a asezat el heruvimii la mijloc, in partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau insa intinse; si atingea aripa unui perete, si aripa celuilalt heruvim atingea celalalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau in mijlocul templului, aripa de aripa.
  Si a imbracat el heruvimii cu aur.
  PE TOTI PERETII TEMPLULUI DE JUR IMPREJUR, PE DINAUNTRU SI PE DINAFARA, A FACUT CHIPURI SAPATE DE HERUVIMI, DE COPACI, DE FINICI SI DE FLORI IMPODOBITE.”
  ( III Regi 6: 23-29, dar in Biblia Cornilescu I Imparati/ Regi 6: 23- 29).
  ” Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului;
  Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului.
  şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor.”
  ( Iesirea 25: 18- 20; despre capacul chivotului Legii).
  7. DESPRE INCHINAREA LA INGERI/ SFINTI
  ” Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide: 8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu. 9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.”
  ( Apocalipsa 3: 7- 9).
  Deci: ” iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” ( Apocalipsa 3: 9).
  ” 13. Aflându-se însă Iosua aproape de Ierihon, a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Şi apropiindu-se Iosua de dânsul, i-a zis: “De-ai noştri eşti sau eşti dintre duşmanii noştri?” 14. Iar acela a răspuns: “Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!” Atunci Iosua a căzut cu fala la pământ, s-a închinat şi a zis către acela: “Stăpâne, ce porunceşti slugii tale?” 15. Zis-a către Iosua căpetenia oştirii Domnului: “Scoate-ţi încălţămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt!” Şi a făcut Iosua aşa.”
  ( Iosua 5: 13- 15).
  8. IMPOTRIVA SUPREMATIEI PAPALE
  ” 8. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.” ( Matei 23: 8- 9)
  papa= tata
  “Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este.”
  ( Efeseni 5: 23)
  9. DESPRE GHICIT ( deschiderea Cartii)
  ” Să nu mâncaţi cu sânge; să nu vrăjiţi, nici să ghiciţi.” ( Levitic 19: 26);
  ” Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător” ( Deuteronom 18, 10);
  ” Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.” ( Deuteronom 18, 14);
  ” Pentru că aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri care sunt în mijlocul vostru, şi să nu ascultaţi visele voastre, pe care le veţi visa” ( Ieremia 29: 8);
  ” Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” ( Apocalipsa 21: 8);
  ” Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!” ( Apocalipsa 22: 15).
  10. DESPRE POCAINTA
  1. Pocainta presupune rugaciune catre Dumnezeu ca sa ne ierte: ” Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului.” ( rugaciunea vamesului, din Luca 18: 13);
  2. Pocainta presupune parerea de rau pentru pacatele facute ( “faptele moarte” Evrei 6: 1)) si dorinta de schimbare: ” Si i-a zis fiul: Tata, am gresit la cer si inaintea ta si nu mai sunt vrednic sa ma numesc fiul tau.” ( Luca 15: 21);
  3. Pocainta presupune si iertarea aproapelui: ” Tot asa si Tatal Meu cel ceresc va va face voua daca nu veti ierta- fiecare fratelui sau- din inimile voastre.” ( Pilda celui ce datora zece mii de talanti, din Matei 18: 35);
  4. Pocainta presupune marturisirea pacatelor: ” Marturisiti-va deci UNUL ALTUIA pacatele si va rugati UNUL PENTRU ALTUL” ( Iacov 5: 16), vezi si I Ioan 1: 9;
  Deoarece Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor: ” Si zicand acestea a suflat asupra lor si le-a zis: LUATI DUH SFANT! CARORA VETI IERTA PACATELE LE VOR FI IERTATE; SI CARORA LE VETI TINE, VOR FI TINUTE.” ( Ioan 20: 22-23).
  5. Adevarata pocainta inseamna si facerea de fapte bune, nu doar sa nu faci cele rele: ” Faceti dar, roade vrednice de pocainta si nu incepeti a zice in voi insiva: Avem tata pe Avraam, caci va spun ca Dumnezeu poate si din pietrele acestea sa ridice fii lui Avraam. Acum securea sta la radacina pomilor, DECI ORICE POM CARE NU FACE ROADA BUNA SE TAIE SI SE ARUNCA IN FOC.” ( Luca 3: 9).
  11. DESPRE CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PANA ASTAZI
  ” Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” ( Matei 16: 18).
  12. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
  – Ca Domnul Iisus a avertizat fariseii: ” Va rataciti nestiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” ( Matei 22: 29) vorbind despre inviere;
  – ” Si alergand, Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia si i-a zis: Intelegi, oare, ce citesti?
  Iar el a zis: CUM AS PUTEA SA INTELEG DACA NU MA VA CALAUZI CINEVA? Si a rugat pe Filip sa se urce si sa sada cu el.” ( Faptele Apostolilor 8: 30- 31);
  – ” Si indelunga- rabdare a Domnului nostru socotiti-o drept mantuire, precum v- a scris si iubitul nostru frate Pavel dupa intelepciunea data lui,
  Cum vorbeste despre acestea in toate epistolele sale, IN CARE SUNT LUCRURI CU ANEVOIE DE INTELES, PE CARE CEI NESTIUTORI SI NEINTARITI LE RASTALMACESC, CA SI PE CELELALTE SCRIPTURI , SPRE A LOR PIERZARE.” ( II Petru 3: 15- 16).
  – ” Aceasta stiind mai dinainte, CA NICI O PROOROCIE A SCRIPTURII NU SE TALCUIESTE DUPA SOCOTINTA FIECARUIA;
  Pentru ca niciodata proorocia nu s- a facut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grait, purtati fiind de Duhul Sfant.” ( II Petru 1: 20- 21);
  – ” Oare toti sunt apostoli? Oare toti sunt prooroci? OARE TOTI SUNT INVATATORI? Oare toti au putere sa savarseasca minuni? ” ( I Corinteni 12: 29).
  13. DESPRE VESNICIA CHINURILOR IADULUI ( Impotriva Martorilor)
  ” 43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. 44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, 46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. 48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” ( Marcu 9: 43- 48).
  14. SUNTEM MANTUITI PRIN HAR, CREDINTA, FAPTE BUNE
  ” 8. Căci în HAR sunteţi mântuiţi, prin CREDINŢĂ, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; 9. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre FAPTE BUNE, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” ( Efeseni 2: 8- 10).
  15. IMPOTRIVA PREDESTINARII
  ” Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. ALEGE viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi.” ( Deuteronom 30: 19);
  ” Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.” ( Matei 23: 37).
  16. DESPRE VORBIREA IN LIMBI
  ” darul limbilor va înceta” ( I Corinteni 13: 8);
  ” Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.” ( I Corinteni 14: 19);
  ” 1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci FIECARE ÎI AUZEA PE EI VORBIND IN LIMBA SA. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi FIECARE LIMBA NOASTRĂ, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” ( Faptele Apostolilor 2: 1- 11).
  17. DESPRE TRUPUL SI SANGELE DOMNULUI ( cum ca nu sunt doar simboluri, cum spun protestantii)
  ” 53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. 56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” ( Ioan 6: 53- 56);
  ” 17. Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi; 18. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. 19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” ( Luca 22: 17- 20);
  ” 23. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, 24. Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 25. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. 26. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni. 27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. 28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. 29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” ( I Corinteni 11: 23- 29).
  18. CINE SUNT PREOTII
  ” Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” ( I Corinteni 4: 1).
  19. DE CE TINEM DUMINICA, NU SABATUL, CA ADVENTISTII
  Duminica a inviat Domnul Iisus
  ” 1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” ( Luca 24: 1- 8);
  ” În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Faptele Apostolilor 20: 7).

  20. DESPRE FECIOARA MARIA
  PURUREA-FECIORIA MARIEI
  ” Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, şi aceasta era închisă.
  Şi mi-a zis Domnul: “Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. ”
  ( Ezechiel 44, 1- 2).
  ” Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, FECIOARA va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” ( Isaia 7: 14).
  TEXTE DIN SCRIPTURA CARE DOVEDESC CINSTEA CE O DATORAM FECIOAREI
  ” Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
  Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
  Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.”
  ( Luca 1, 26- 28);
  ” Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
  Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău
  Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?
  Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.
  Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.
  Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
  Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
  Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
  Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. ”
  ( Luca 1, 41- 49).
  ” Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
  Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
  Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
  Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
  Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
  Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
  Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
  Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
  Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.
  Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi ărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
  Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
  Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
  Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul.
  Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui.
  Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa.
  Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură.
  Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.”
  ( Apocalipsa 12, 1- 17).
  A FOST PROFETITA IN PRIMA CARTE A BIBLIEI
  ” Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul” ( Facerea 3: 15).

 6. Pingback: ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (14.08.2011) « Saccsiv's Weblog

 7. Elena zice:

  Doamne ajuta !

  din pacate pentru mine este tardiv articolul Dvs ; deja am luat cartea de munca ; am tot citit articolele de pe site-ul Dvs insa la momentul ridicarii cartii mele de munca nu am gasit postat nimic pe tema asta – sau poate mi-a scapat
  ce mai pot face acum ? in cat timp pot retitui cartea de munca ? de fapt, angajatorul e liber de-acum sa imi reprimeasca inapoi cartea de munca…
  este bine sa avertizati din timp…

  semnatura electronica nu este inca obligatorie la banci insa multi functionari din banci prezinta semnatura electonica = prima solutie de a semna (pe mine la brd voia sa ma puna sa semnez dar bine ca eram documentata si am refuzat ; functionara mi-a spus ca putea refuza tranzactia insa i-am raspuns ca banca nu are voie sa dispuna de banii mei impotriva vointei mele si cer identificare la politie ; apoi, aceea s-a linistit)

  astept raspuns pentru cartea de munca
  multumesc
  Maica Domnului cu noi !

 8. Emanuel zice:
  Control mental cu microunde 1. Telefonia mobilă Ca cercetător în domeniul armelor cu microunde folosite pe scară largă asupra maselor de oameni, am descoperit că reţeaua de telefonie mobilă de tip GSM 900 şi GSM 1800 (ca cele folosite de operatorii Orange, Connex, Zapp, etc) reprezintă un pericol major pentru sănătate. Agenţiile şi Serviciile de Inteligenţă şi Apărare din ţările foste comuniste (din Europa şi Asia) dispun de documente despre efectele biologice cauzate de radiaţiile electromagnetice de radiofrecvenţă şi microunde în care se arată că frecvenţele de tipul microundelor folosite în telefonia mobilă GSM produc o mulţime de probleme de sănătate în următoarele domenii: sistemul cardiovascular, sistemul nervos central, sistemul digestiv, compoziţia sângelui, funcţionarea celulelor, metabolismul, reproducerea, sistemul vizual şi auditiv. Echipamentele folosite la testarea telefoanelor mobile arată că frecvenţa şi intensitatea microundelor produse de acestea sunt similare cu cele din cuptoarele cu microunde. De exemplu, două telefoane mobile testate (un model mai vechi şi un altul de ultimă generaţie) arată un nivel de 100 mW/cm2 şi respectiv 50 mW/cm2. Nivelul maxim admis pentru cuptoarele cu microunde este de numai 5 mW/cm2 iar cercetătorii ruşi care se ocupă cu arme de distrugere folosesc un nivel de numai 10 mW/cm2. Un simplu calcul aritmetic ne arată că telefonia mobilă este de cel puţin 10 ori mai periculoasă decat orice cuptor cu microunde sau orice armă super-sofisticată de ultimă generaţie! Mobilul dvs este un adevărat „cal troian”! Cercetătorii australieni au descoperit că reţeaua de telefonie mobilă (de tip GSM) este responsabilă pentru producerea cancerului la şoareci (în laborator). Documentele respective arată că microundele trec prin piele şi ajung în corp unde afectează negativ glandele interne şi creierul. Cercetările realizate de serviciile de informaţii din anii 1975-1976 arată ca pericolele generate de folosirea microundelor erau cunoscute încă de acum 25 ani. Spionii sovietici foloseau arme cu microunde de 1800 MHz şi 900 MHz. Una din regulile serviciilor secrete este de a ascunde anumite adevăruri. Trebuie să recunoaştem că mascarea (deghizarea) armelor cu microunde, folosite pentru controlul comportamentului uman, sub forma telefoanelor mobile a fost o idee genială. Dar să faci ca prostul să şi plăteasca pentru aceste arme de control mental (care deterioreaza creierul şi schimbă comportamentul omului pentru a-l face mai docil şi uşor de controlat), este pur şi simplu diabolic! 2. Serviciile de securitate şi controlul mental cu microunde Arme cu microunde, care transformă oamenii în vite stresate, ameţite şi ascultătoare, sunt folosite în toate marile oraşe. Dezvoltate de comunişti, armele cu microunde similare cu cele din cuptoarele cu microunde sunt folosite încă din 1980 asupra cetăţenilor. Aceste arme transmit semnale de foarte joasă frecvenţă care sunt identice cu cele din creier (aşa-numitele unde cerebrale). Se cunoaşte deja că frecvenţa şi forma acestor unde cerebrale determina comportamentul uman. Astfel, la simpla apăsare a unui buton, cei care se găsesc în raza de acţiune a acestor transmiţătoare devin adevărate vite umane docile şi ascultătoare, stresate, obosite, apatice şi care vor să lenevească întreaga zi fără să facă nimic. La ora actuală, aceste transmiţătoare montate pe cele mai înalte clădiri din oraşe pot fi văzute de oricine; mai mult, cu ajutorul detectoarelor special construite, ele pot fi găsite imediat! Astfel, controlul mental al maselor de oameni este demonstrat, pentru că semnalele de foarte joasă frecvenţă sunt în mod oficial folosite numai pentru comunicarea pe submarinele nucleare; vă daţi seama ce şoc au avut cercetătorii noştri când au detectat astfel de semnale în toate marile oraşe! Aceste semnale sunt transmise cu ajutorul staţiilor de radio şi televiziune, al reţelelor de telefonie mobilă şi al radarelor aeriene prezente pe tot cuprinsul ţării. Creşterea masivă a numărului de abonaţi la reţelele de telefonie mobilă a permis serviciilor de securitate să folosească aceste transmiţătoare pentru a direcţiona semnale de control mental către zone întinse. Ca să vă faceţi o idee, studiaţi orice hartă ce arată aria de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă (Connex, Orange, Zapp, etc). Telefoanele mobile folosesc microunde modulate pulsatoriu astfel încât aceste semnale trec dincolo de craniu şi ajung la creier unde schimbă comportamentul uman datorită semnalelor de foarte joasă frecvenţă pe care le conţin. Astfel, transmiţătoarele de microunde folosite în telefonia mobilă sunt folosite din plin pentru a controla mental întreaga populaţie. Cercetătorii sunt de părere că evenimentele din decembrie 1989 care au dus la căderea regimului comunist (şi care au fost spontane – necontrolate de oligarhie) au determinat punerea în practică a planului de control total al populaţiei, plan realizat cu ajutorul marilor companii de telefonie mobilă şi al celor de radio-televiziune. De altfel, acesta este motivul pentru care astfel de companii sunt încurajate să se dezvolte, deşi toate oferă aceleaşi servicii! Cercetările privind armele cu microunde şi folosirea lor pentru controlul mental au început în anii 1950 la Institutul Tavistock din Marea Britanie, care este faimos pentru subordonarea totală faţă de forţele oculte francmasononice mondiale. Institutul căuta modalităţi de a controla populaţia fără ca aceasta să-şi dea seama. S-au găsit astfel forme de undă cerebrale care corespundeau comportamentului docil, ascultător. Aceste forme de undă au fost folosite ulterior ca model pentru toate semnalele emise de toate transmiţătoarele cu microunde. Marea Britanie a fost prima descoperitoare a tehnologiilor cu microunde, folosite atunci (1940) pentru radar, şi a avut un rol de conducere în acest domeniu. Anii 1970 au adus veşti proaste: sovieticii proiectau microunde asupra ambasadei americane din Moscova. O treime din personalul ambasadei a murit de cancer din această cauză. În 1997, cercetătorii australieni au demonstrat că semnale mult mai mici decât cele folosite de telefoanele mobile au produs cancer la şoarecii de laborator. Primul eveniment public cunoscut în care forţele de ordine britanice au folosit microunde asupra populaţiei a fost protestul Greenham Common. Cu această ocazie, forţele de securitate britanice au folosit doze mortale de microunde asupra protestatarilor; unii dintre ei au şi murit de cancer. Cercetările făcute la Institutul Tavistock au permis guvernului britanic să folosească pe scară largă tehnologia de control mental cu semnale de foarte joasă frecvenţă emise de reţelele de radio şi televiziune, de telefonie mobilă şi de radar pentru ca întreaga populaţie urbană să poată fi controlată. Reamintim că aceste semnale de foarte joasă frecvenţă nu se folosesc oficial decât în comunicaţiile pe submarine nucleare! Prezenţa acestor unde în mediul acoperit de reţelele de telefonie mobilă demonstrează că armele de control mental sunt folosite din plin asupra publicului. Autorul are acces la documente ştiinţifice care atestă efectele devastatoare asupra omului, cauzate de microunde şi semnalele de radio şi televiziune. Faimosul cercetător italian Marconi a fost cel care a pus în practică pe scară largă această tehnologie cu microunde. O echipă de 30 de alţi cercetători şi personal militar care au început să pună întrebări au fost „sinucişi” în condiţii suspecte. Cercetările mele au arătat că armele cu microunde sunt folosite împotriva persoanelor de clasă medie care pun probleme oligarhiei conducătoare. Cercetările ruseşti şi americane demonstrează că o astfel de armă, care foloseşte microunde ce modulează un semnal similar undelor cerebrale din creier, poate schimba comportamentul victimei aproape instantaneu. Concret, sunt folosite frecvenţe de 91, 147, 153, 197, 447, 456, 853, 912, 1830 MHz, etc. Recunoaşteţi aici atât spectrul folosit în radio şi televiziune cât şi pe cel din telefonia mobilă. Simptomele pot fi: depresie, gândire înceată, confuzie mentală, pierderi de memorie, stres, probleme de adaptare, comportament maniac, schizofrenie, crize nervoase, colaps fizic, distrugeri la nivelul creierului şi al sistemului nervos, dureri de inimă, infarct, cancer, moarte. Am contactat şi alţi cercetători în domeniu, şi cu toţii acuzau simptome de atac cu microunde: puternice dureri de cap, greaţă, ameţeală, vedere slabă, auz defectuos. Am testat cu detectorul de radiaţii şi am constatat că serviciile de securitate folosesc spectrul de 750 – 1000 MHz pentru a induce colaps nervos şi fizic. Reamintesc că frecvenţa semnalului dintr-un cuptor cu microunde este de 1000 MHz. Un alt cercetător a prezentat descoperirile sale pe aceasta temă la televiziune, într-o emisiune înregistrată. În zilele precedente înregistrării, prezentatorul şi cercetătorii implicaţi în emisiune s-au plâns de puternice dureri de cap. Ulterior acest cercetător a fost arestat iar detectorul i-a fost confiscat, deşi nu încălcase legea. Apartamentul acestuia este „bombardat” continuu cu microunde de 900 MHz pentru a determina colaps neurologic şi tumori canceroase. Chiar şi telefoanele obişnuite de ultima generaţie au în componenţa lor sisteme pentru re-transmisia undelor de foarte joasă frecvenţă prin receptor. Toate telefoanele digitale de ultimă generaţie (mobile sau fixe) sunt astfel folosite pentru control mental. De exemplu, un telefon mobil promovat pe scară largă de majoritatea firmelor de telefonie mobilă emite un semnal de 847 MHz cu o putere de 100 mW/cm2 ceea ce este echivalent cu aprinderea a patru becuri de 100 W în corpul uman. Aceasta îns + +eamnă că telefonul mobil poate fi folosit pentru a reduce la tăcere sau a ucide o persoană care pune probleme o-ligarhiei conducătoare. Cercetări în domeniul militar arată că la un nivel de microunde de numai 1 mW/cm2 celulele nervoase sunt arse total! Este deci evident că se folosesc radiaţii de tip radio, televiziune şi telefonie mobilă (microunde) pentru a ţine sub control populaţia, pentru a o face mai docilă, ascultătoare, într-o stare mentală pasivă şi a o transforma într-o turmă de vite umane. Iar cei care îndrăznesc să-şi pună întrebări sau să facă cercetări sunt iradiaţi cu microunde pentru a deveni schizofrenici sau pentru a-i ucide. Pe 4 iulie 1976, şapte transmiţători uriaşi din Ucraina, alimentaţi de centrala nucleară de la Cernobâl, au emis un semnal de 100 megawatt de frecvenţă radio înspre europa de vest, care conţinea un semnal de foarte joasă frecvenţă de 10 Hz folosit în tehnologia de control mental. Andrija Puharich, om de ştiinţă american, şi Bob Beck, au arătat că transmisiile sovietice erau o armă. O frecvenţă de 6,54 Hz determină depresie iar 11 Hz conduce la comportament maniac. Radiaţiile penetrau în creierul uman şi induceau modificări de comportament, astfel că oamenii pot fi controlaţi în masă folosind semnale de foarte joasă frecvenţă. În plus, el a descoperit că aceste semnale pot induce cancer prin modificarea funcţionării acidului ribonucleic (ARN) din celule, astfel încât secvenţele genetice sunt dezorganizate şi făcute să producă proteine toxice cancerigene. Microunde şi oameni iradiaţi „Soarele este sursa noastră naturală de microunde cea mai puternică. Valoarea limită, impusă de către biroul pentru sănătate radiologică, pentru intensitatea radiaţiilor scăpate din cuptoare cu microunde, este de aproximativ un miliard de ori mai mare decât valoarea intensităţii radiaţiilor din întregul spectru de microunde emis de Soare. Este revoltător faptul că se permite un asemenea nivel de pierderi de radiaţii la cuptoarele cu microunde, iar şi mai scandalos este faptul că în reclame copiii noştri sunt încurajaţi să înveţe să folosească aceste cuptoare.” Concluzia de mai sus aparţine doctorului M.M. Zaret de la Facultatea de Medicină a Universităţii din New York şi a fost prezentată în faţa unei comisii a senatului Statelor Unite, în anul 1973, în urma unor cercetări privind acţiunea microundelor. În acea vreme, nivelul intensităţii microundelor artificiale de comunicaţie şi al undelor radio de înaltă frecvenţă era apreciat în unele oraşe ale S.U.A. ca fiind de 100-200 milioane de ori mai mare decât intensitatea radiaţiilor de fond de frecvenţă înaltă, provenind de la Soare. Din anii ’70 încoace, dezvoltarea aparaturii ieftine pentru producerea de microunde a dus la o răspândire şi o aplicaţie largă a acestor aparate, însotiţe implicit de o creştere neîncetată şi ameninţătoare a acestei invizibile poluări deosebit de grave, desemnate uneori prin sintagma „smog electronic”. Acest „smog” invizibil a ajuns deja să fie prezent pretutindeni – ne pătrunde casele, locurile de muncă şi cele de odihnă şi este absorbit de organismul uman în proporţie importantă, nu fără consecinţe în ceea ce priveşte sănătatea. Literatura care s-a strâns pâna acum în legătură cu acest fenomen, aduce o constelaţie întreagă de indicii şi de argumente care arată că valorile curente ale intensităţii radiaţiilor de microunde, fiind cu mult mai mari decât acelea ale radiaţiilor naturale, sunt foarte dăunătoare sănătăţii. Una dintre primele utilizări ale microundelor a fost pentru aparatele radar din timpul celui de-al doilea război mondial. De atunci, microundele şi-au găsit o răspândire largă în diferite domenii: instalaţii de securitate a zborului, radare militare şi de poliţie, instalaţii de emisie TV, dotări de telefonie mobilă, aparate medicale de diatermie şi cuptoare cu microunde. Totodată, numărul de aplicaţii industriale a crescut permanent şi alarmant. Microundele sunt folosite pentru încălzire în instalaţiile de prelucrare a cauciucului, precum şi în cele de producere a hârtiei şi a cartonului. Iradierea în mediul ambiant Microundele sunt reflectate de conductorii electrici şi de anumite obstacole. Ca urmare, cu ajutorul antenelor speciale şi al ghidurilor de microunde, acestea (microundele) pot fi concentrate în raze intense, care au o înaltă capacitate de direcţionare. Microundele nu urmează curbura Pământului, şi de aceea, atunci când sunt necesare transmisii pe distanţe mari, trebuie folosite relee de microunde sau, cu alte cuvinte, amplificatoare care captează semnalul, îl amplifică şi apoi îl retransmit. În mod normal, amplificatoarele de microunde sunt poziţionate la o distanţă de aproximativ 50 km. Chiar conductorii de curent ai retelei naţionale de electricitate şi stâlpii acestora pot vibra în rezonanţă cu radiaţia de înaltă frecvenţă, acţionând astfel ca amplificatori care radiază din nou energia în mediu. în anumite fabrici, puterea radiaţiilor de microunde ajunge până la 1 milion de Waţi. Industriile de ceramică, de producere a materialelor sintetice şi de prelucrare a pielii folosesc, de asemenea, microundele în procesul de producţie. În afară de aceste aplicaţii, microundele se mai folosesc şi pentru uscarea baloturilor de stofă, a fructelor sau pentru sterilizarea alimentelor!!! Oamenii absorb radiaţiile de microunde care produc o încălzire anormală şi nesănătoasă a corpului fizic. Posibilitatea apariţiei iminente a unor pericole, ca urmare a radiaţiilor cu microunde, a determinat la începutul anilor ‘50 pe unii cercetători să traseze directive şi norme cu privire la nivelurile intensităţii de radiaţie maxim acceptate. Valori de siguranţă determinate pe baza unor simple presupuneri În anul 1953, H.P. Schwan, de la Universitatea din Pennsylvania, a propus ca nivelul maxim admis de iradiere cu microunde a omului să se limiteze la o densitate medie de putere de 100 wati/m2 sau, cu alte cuvinte, 10 mW/cm2. Propunerea lui Schwan, care era adresată U.S. Marine, rezultă dintr-un calcul conform căruia iradierea, prin forţa ei de impact, nu ar trebui să mărească temperatura corpului cu mai mult de 1°C, deoarece se arată că densităţi ale puterii de 10 ori mai mari ar putea provoca omului, prin încălzire, probleme grave de sănătate. Institutul Naţional American pentru Standarde (ANSI) a adoptat în 1966 această limită maxim-admisibilă pentru nivelul de radiaţie şi, dupa aceea, numeroase ţări vestice au adoptat standarde asemănătoare. Din păcate, această limită maximală a iradierii, care mai este încă răspândită în majoritatea ţărilor, nu a luat în consideraţie posibilitatea ca microundele sa exercite şi efecte atermale asupra sănătăţii. În principal în Europa, cercetătorii raportau, încă din anii ’50, efecte aproape de neobservat la prima vedere, dar cu consecinte grave şi de lungă durată chiar şi în cazul unor valori mici ale intensităţii radiaţiilor de microunde, efecte care nu provin direct în urma unei încălziri. Însă aceste rapoarte au fost trecute cu vederea, în cea mai mare parte, de către cercetătorii americani. „În orice caz, scepticismul şi bigotismul unora nu constituie un motiv suficient de puternic pentru stabilirea de norme”, subliniau „eminenţii” cercetători americani R. Bowers si J. Frey. Este revelator faptul că în fosta Uniune Sovietică au fost luate în consideraţie şi efectele atermice, din moment ce această ţară a stabilit că limita maximă de iradiere a densităţii medii de putere 10 microwatt/cm2 pe zi de lucru, prin urmare, o valoare de 1000 de ori mai mică decât valoarea impusă de Statele Unite ale Americii şi de celelalte ţări europene, printre care şi România. Un adversar înverşunat al limitei inacceptabil de mari a nivelului de radiaţii din S.U.A. este profesorul S.M. Michaelson, de la Facultatea de Medicină a Universităţii Rochester. Cercetările profesorului Michaelson au fost susţinute de U.S. Air Force. R. V. Becker si G. Selden arătau următoarele: „Există motive economice convingătoare pentru care valoarea maxim admisibilă a densităţii medii de putere stabilită la 100 Wati/m2 sau 10 mW/cm2 să fie apărată cu orice preţ. O coborâre a valorii limită ar reduce extinderea folosirii militare a radarului şi ar tăia profiturile firmelor care livrează aparatura corespunzatoare. O valoare limită coborâtă ar reprezenta, în ultimă instanţă, o veritabilă recunoaştere a faptului că vechea valoare este periculoasă, iar acest fapt ar deschide drumul pentru nenumărate solicitări de compensare pentru daune, din partea foştilor lucrători din armată şi industrie. Care sunt consecinţele dăunatoare ale microundelor? Este evident faptul că prin iradierea la o valoare mai mare a intensităţii câmpului de microunde, organismul uman este adus şi el la o stare de „fierbere”, într-un mod asemănător alimentelor dintr-un cuptor cu microunde. Cuptoarele cu microunde folosesc o frecvenţă menită să încălzească şi să pătrundă în profunzime alimentele. În sistemele de comunicaţie care includ telefonia mobilă de tip GSM, se foloseşte un spectru larg de frecvenţe, iar gradul de absorbţie al acestor radiaţii variază în funcţie de frecvenţă. Deşi efectele microundelor asupra sănătăţii au fost studiate încă din anii ’40, abia la mijlocul anilor ’60 au fost disponibile suficiente date pentru a alarma cercetătorii. În anul 1964, M.M. Zaret raporta generarea de cataracte capsulare de către radiaţia de frecvenţă înaltă. Câţiva ani mai târziu, au apărut rapoarte cu privire la afectarea testiculelor şi în general a glandelor sexuale atât la bărbat, cât şi la femeie, după o iradiere repetată cu microunde. Ambele cazuri se refereau la intensităţi mari ale radiaţiilor de microunde, care depăşeau limita de 10 mW/cm2, situaţii care apar curent la radarele militare. Mai alarmant este însă fluxul continuu de rapoarte ştiinţifice, conform cărora chiar şi nivelurile reduse de iradiere cu microunde provoacă diverse simptome maladive, legate de sistemul nervos şi de vasele sanguine. Acestea au fost evidenţiate încă din anul 1973, de către dr. M.N. Sadchikove, la un simpozion în Varşovia, şi publicate câţiva ani mai târziu. Sadchikove a prezentat datele rezultate în urma unui studiu făcut pe 1180 de muncitori, care erau supuşi constant la o radiaţie de microunde de o intensitate de până la 3mW/cm2, în comparaţie cu o grupă de control formată din 200 de persoane, care nu fusese supusă nici unei iradieri cu microunde. Rezultatele arătau că printre muncitorii expuşi radiaţiilor se înregistra o creştere importantă a afecţiunilor neurologice, ca de exemplu senzaţia de greutate în cap, oboseală, iritare, stări de frică, insomnii şi pierderea parţială a memoriei. Aceiaşi muncitori sufereau şi de o creştere importantă a simptomelor maladive ale sistemului circulator, precum şi de o activitate redusă a inimii. Aceste simpome, deja tipice pentru ceea ce se mai numeşte „boala microundelor”, au fost cauzate de cantităţi ale radiaţiei de microunde mult mai mici de 10 mW/cm2, valoare considerată în ţările europene şi în România ca fiind sigură şi lipsită de pericole. Gradul redus de siguranţă al acestei valori-limită a devenit evident în cazurile în care unii membri ai personalului militar au fost expuşi accidental la radiatiile radar care au avut, pentru o perioadă scurtă de timp valori de numai 6 până la 9 ori mai mari decât graniţa de siguranţă şi care au dus totuşi la consecinţe deosebit de grave. Într-un asemenea caz, un bărbat sănătos, de 54 de ani, a fost supus radiaţiei radar pentru numai 80 de secunde. Imediat au apărut dureri puternice în zona pieptului şi în zona capului. Pielea feţei sale a fost roşie timp de 3 zile şi au apărut crampe stomacale foarte puternice. Alte simptome neplăcute au mai continuat câteva săptămâni după aceea. În afară de aceasta, el a suferit de insomnie luni de zile şi s-a confruntat cu stări de nervozitate. La 3 luni după iradiere, starea lui a devenit extrem de critică, iar la un control medical i-a fost pus diagnosticul de hipertonie arterială (tensiune crescută); 5 luni mai târziu, o consultaţie medicală amănunţită nu arăta nici o cauză secundară pentru tensiunea sa arterială foarte mare. într-un al doilea caz, un bărbat sănătos, de 21 de ani, a fost supus de mai multe ori, timp de 75 de secunde, la o radiaţie de o intensitate asemănătoare. A relatat simptome de început aproape identice, iar 4 luni mai târziu s-a constatat şi la el o tensiune arterială mărită. Cu un deceniu mai înainte, M.M. Zaret ajunsese şi el la concluzia că există o legătură foarte strânsă între iradierea radar şi tensiunea arterială mărită. În legătură cu un alt caz de iradiere radar, M.M. Zaret spune: „Ceea ce nu este recunoscut pe deplin este faptul că iradierea repetată la valori subclinice (subclinic = care nu provoaca efecte clinice) poate duce totuşi la situaţii patologice care nu sunt vizibile decât după un anumit timp”. Între timp, experimentele pe animale au evidenţiat un întreg spectru de efecte provocate de microunde, inclusiv perturbări ale bioritmului, sinteza mărită a proteinelor de către ficat, timus şi splina, precum şi capacitatea de a percepe direct radiaţiile de microunde, sesizate ca un zgomot puternic în cap. Se relatează, în plus, că până şi valori scăzute ale intensităţii radiaţiilor de microunde au cauzat apariţia cancerului la animalele pe care se efectuau aceste experienţe. Efecte genetice Efectele potenţiale cele mai îngrijorătoare ale „smogului electronic” sunt totuşi cele genetice, provocate de radiaţia de frecvenţă înaltă. În 1959, J.H. Heller si A.A. Teisceira Pinto au evidenţiat pentru prima oară faptul că microundele conduc la afectarea cromozomilor. Experimentele au fost făcute pe vârfuri de căţei de usturoi, folosind impulsuri foarte scurte de radiaţie, care au dus la o componentă termică minimală. Efectele observate au fost aproape identice cu acelea provocate de radiaţia ionizantă. Cercetările ulterioare, efectuate de Heller, au arătat că radiaţii slabe de microunde puteau provoca mutaţii ale celulelor de mamifere şi insecte. În anii ’60 si ’70, aceşti cercetători au arătat că în cazul bacteriilor din genul Proteus (bacterii în formă de bastonaşe, polimorfe), ADN-ul şi ARN-ul lor absorb radiaţiile de 65-75 GHz şi că microundele sunt în stare să perturbe mecanismele de reproducere la bacterii şi chiar să provoace mutaţii ale genelor. În aceeaşi perioadă, S. Baranski şi colaboratorii săi au arătat că în celule umane expuse la microunde de 3GHz, de intensităţi mai joase decât graniţa acceptată ca sigură, de 10 mW/cm2, au loc vătămări ale cromozomilor. O grijă suplimentară este provocată de felurile de mâncare pregătite special pentru cuptoarele cu microunde şi care pot fi preparate chiar de copii, unii dintre aceşti mici bucătari neavând mai mult de 5-6 ani. În timp ce piaţa ce pregăteşte felurile de mâncare pentru copii, preparate la cuptoarele cu microunde, realizează profituri de peste 100 milioane dolari pe an, costurile pentru sănătate care se nasc de aici se ridică la mult mai mult. A expune copiii aflaţi încă în creştere, chiar şi la niveluri reduse de radiaţii care provin din imperfecţiunile cuptoarelor, constituie totuşi un risc mult prea mare. În plus, nu sunt cunoscute riscurile consumării îndelungate de către copii şi chiar de către oamenii maturi, a alimentelor preparate cu microunde, iar acest fapt poate duce la o altă catastrofă a sănătăţii, în numele creşterii economice şi al gândirii comerciale oarbe. Având în vedere variabilele necunoscute din acest domeniu, considerăm că parinţii ar trebui să-şi împiedice copiii (şi să evite chiar şi ei înşişi) să folosească cuptoarele cu microunde, alimentele supuse microundelor, şi mai ales radiotelefoanele mobile (tip GSM). Cat costă viaţa ta S-au extins amplasamentele antenelor de emisie – recepţie GSM (microunde) pe blocurile de locuinţe şi, mai ales, la nivelul apartamentelor. Acoperirea cât mai bună cu semnal în zonele locuite este o problemă foarte complicată pentru inginerii care răspund de planificarea reţelei operatorilor mobili: nimic din ceea ce este pe hârtie nu se potriveşte sută la sută în teren unde apar reflexii, perturbaţii, toata gama de bruiaje posibile. O soluţie la problema lor este coborârea antenelor spre nivelurile 9,8,7 ale blocurilor pentru o mai bună „penetrare” a clădirilor din jur. Pentru că în România nu sunt reglementări în privinţa amplasamentului antenelor GSM, ca în ţările civilizate (distanţa minimă de 150 m de şcoli, de spitale, şi nu se amplasează pe blocuri de locuinţe, etc) companiile de telefonie mobilă de pe piaţa românească licitează cu administratorii de bloc şi contra unor chirii grase (şi probabil a unor şpăgi la fel de grase), permit amplasarea unor BS-uri (unităti compuse din mai multe antene de recepţie şi emisie a microundelor) în detrimentul tuturor locatarilor, pentru că efectiv acestea sunt un mic Cernobâl pentru fiecare locatar. Sfaturi: Nu cumpăraţi apartamente care au astfel de BS-uri pe bloc şi nici chiar în blocuri vecine care au antene pe ele. Evitaţi să locuiţi în construcţii care sunt vizate direct de la mică distanţă de aceste instalaţii. Refuzaţi-le orice încercare firmelor de telefonie mobilă care doresc amplasarea instalaţiilor la dumneavoastră pe locuinţă sau în apropiere. E sănătatea dumneavoastră în joc. În cel mai mare campus universitar din ţară, în Regie, Cosmorom a instalat pe căminul P7 câteva antene. Lumea a început să se plângă (nu mai merg telvizoarele, radiourile, oboseală excesivă), însă conducerea Politehnicii a refuzat orice discuţie într-un mod foarte categoric. Întrebarea e: cât de mare a fost şpaga pentru a plasa aceste antene în mijlocul a 20 – 22.000 studenţi? Oamenii ăia sunt chiar inconştienţi? Acum să trecem la cifre. După frecvenţele planificate, un BS poate să aibă de la un singur transceiver (partea de amplificare pentru o singură frecvenţă) până la 16 astfel de frecvenţe. Un tranceiver are ca putere maximă de emisie 40 W pentru retelele de 1800 MHz şi circa 36 W pentru 900 MHz (frecvenţele generale de operare a retelelor de telefonie mobilă). Dacă înmulţim 16 cu 40 avem o putere de emisie ameţitoare de 640 W, pentru un singur BS. Totuşi, în oraşe o asemenea putere nu se foloseşte pentru că reflexiile, perturbaţiile şi faptul că nu se doreşte o propagare extinsă, celulele reţelei fiind apropiate, se face un management strict al emisiei din punct de vedere al puterii. Pe şosele, unde se folosesc de regulă maxim 3 frecvenţe (respectiv 3 transceivere), câte una pe fiecare din cele 3 zone sectoriale (de 120 de grade) în care se împarte câmpul geometric de 360 grade, puterea ajunge până la 500 W pe frecvenţă, pentru că se doreşte o acoperire foarte mare şi de obicei se folosesc şi antene combinate, adică transceiver-ul se află montat în antenă. Normele de protecţie pentru cei care întreţin sau montează astfel de echipamente specifică clar să nu se intervină la un BS fără a fi total oprit. Când ele sunt în funcţiune nu se stă sub nici o formă în faţa antenelor, iar in spatele lor la minim 1,5 m, dar această distanţă este pur speculativă fiindcă aria de acoperire reală a câmpurilor periculoase este mult mai întinsă! Am urcat pe un bloc unde sunt 4 instalaţii sectoriale de la Connex şi o alta ce realizează o legătură dublă de la Cosmorom. Nu am putut sta acolo mai mult de 10 minute. Nu pot să descriu cum mă simţeam. Locatarii de acolo spun că de când au fost puse antenele, au început să se defecteze frigiderele, televizoarele, şi acuza tot felul de dureri ciudate. Preţul sănătăţii Exemplu: 2000 $ pe an (în Bucureşti) pentru o antenă Connex pusă pe un bloc plin cu locatari. Stăteam la stop la Nerva Traian şi mă uitam la cladirea CONNEX, şi ce văd eu? NICI O ANTENA, DE NICI UN FEL pe cladirea lor şi nici în apropiere! Hmmm, am zis, ia să vedem nu cumva şefii sunt acolo şi se protejează de radiaţii? Am verificat, şi, pe lânga Managementul superior Mobifon, tot acolo este şi partea de Vânzari şi Marketing. Concluzia este clară: ei ştiu pericolul la care s-ar expune dacă ar avea echipamente de transmisiune pe clădire şi vă fentează pe voi toţi, ba chiar mai mult, şi pe proprii angajaţi. Să vedem ce-i cu angajaţii. Mobifon are în Bucureşti 3 sedii mari, unul din el este cel de care v-am vorbit mai sus iar celelalte sunt: Avrig mai precis lângă Obor, şi Valea Cascadelor pe Bulevardul Păcii. Acestea din urma au turnuri de transmisiuni, destul de bine echipate, la prima vedere cel din Păcii pare mai „ocupat”. Oricum, ideea e că sunt „tunuri” de microunde de putere foarte mare şi o serie de relee cu puteri relativ asemănătoare, TOATE concentrate pe un singur stâlp, la o înălţime de cel mult 30 m în zonă locuită, astfel încât bate puţin deasupra blocurilor. La Obor, stâlpul este mai înalt doar pentru că sunt blocuri turn împrejur. Vă daţi seama că cei care stau pe acolo sunt practic nişte mici fiinţe radioactive de la atâta expunere, fie că sunt simpli locatari la bloc sau angajaţi în birourile Connex. Probabil că angajatii Connex de la tehnic, cei ce se află în sediile astea, vor fi cei care vor avea cele mai multe probleme cu sănătatea în viitor şi copiii lor, Doamne fereşte, ar putea fi şi ei afectaţi. Nu este de glumă cu radiaţiile, turnurile ce găzduiesc „pădurea” cu antene de microunde (adevăraţi copaci artificiali) SE POT MUTA, dar nu este voinţă. Nu le mută nimeni, ca ar însemna bani pentru investiţii, pe care nici-o firmă nu este dispusă sa îi dea. Ei se gândesc doar la profit. Problema este foarte gravă. Şi mai grav, guvernul nu face nimic pentru a reglementa această situaţie. În 1997, când a început amplasarea intensivă a acestor antene pe blocuri, oamenii au fost încântaţi că vor avea mai puţin de plată la întreţinere. Ei nu ştiau (şi nu ştiu nici acum) ce cancer o să îi aştepte peste câţiva ani. Asta dovedeşte încă o dată că în România nimeni nu are vreun respect pentru viaţă şi sănătatea oamenilor. În altă parte, se poate… Agenţia France Presse anunţa că „Parisul şi alte oraşe din Franţa urmăresc reducerea numărului de antene ale telefoniei mobile. Antenele folosite de companiile de telefonie mobilă, în număr de 30.000 în Franţa, sunt contestate de mai multe asociaţii şi primării, printre care şi cea din Paris, care cer reducerea emisiilor de unde electromagnetice, suspectate că ar fi periculoase pentru sănătate. Printr-un decret din 3 mai 2002, legislaţia franceză autorizează operatorii de telefonie mobilă să-şi instaleze antenele peste tot, fiind suficient să găseasca un proprietar care să le închirieze terenul. Operatorii nu mai trebuie să ceară aprobarea nici a primăriei şi nici a vecinilor, nici chiar să-i informeze pe aceştia. Singura obligaţie pentru operatori este o cantitate maximă de emisii de unde electromagnetice, criticii considerând că aceasta este prea ridicată şi contrară principiului precauţiei. Considerând decretul din 3 mai insuficient, primăria din Paris, ca şi din alte oraşe, de altfel, a hotărât să încheie un fel de acord de bună conduită cu trei operatori de telefonie mobilă (Orange, SFR, Bouygues Telecom) pentru limitarea numărului de antene şi reducerea cantităţii emisiei de microunde. Primăriile nu pot bloca prin intermediul instanţei instalarea antenelor. Cu toate că circa 40 de comune au avut o astfel de iniţiativă, operatorii obţin în general câştig de cauză în faţa tribunalului administrativ, iar o dispoziţie a primăriei nu poate fi aplicată retroactiv pentru a cere dezmembrarea antenelor deja instalate. Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanţă administrativă, a dat câştig de cauză companiei SFR care se afla într-o dispută cu primăriile din Villeneuve-Loubert şi Vallauris, localităţi din sud-estul ţării. Asociaţia Priartem, care se ocupă cu reglementarea situaţiei plasării antenelor de telefonie mobilă, cea mai activă mişcare din domeniu, a cerut ministrului sănătatii să revadă normele franceze ale emisiilor de unde electromagnetice. În mai 2001, actualul ministru s-a aflat la originea unui proiect de lege care limita numărul antenelor. Asociaţiile speră ca, ocupând acum funcţia de ministru, acesta va reuşi să abroge decretul din 3 mai. Acest decret, unul dintre ultimele ale fostei guvernări a lui Lionel Jospin, nu a supus operatorii decât la anumite norme foarte lejere, cu un număr maxim de emisii de 41 de volţi pe metru pătrat (V/m2). Asociaţia subliniază că mai multe ţări şi regiuni din Europa, şi chiar China, au stabilit un astfel de barem de trei volţi pe metru pătrat. Priartem citează numeroase rapoarte alarmante referitoare la efectele undelor electromagnetice asupra sănătăţii, cu toate că nu a fost publicat nici un studiu ştiinţific referitor la efectele undelor emise de antenele operatorilor de telefonie mobilă. Orange s-a declarat „foarte surprinsă” de atitudinea primăriei din Paris. Compania SFR s-a arătat mai prudentă. „Operatorii nu au legitimitate pentru a fixa normele după care să fie apărată sănătatea publică, acesta este rolul statului”, a declarat compania, care este o filială a Vivendi Universal.” Atentat la sănătate Este evident şi de bun simţ, pentru oricine a făcut puţină fizică în şcoală, că orice depăşire a nivelului natural al radiaţiilor îţi va afecta sănătatea. Toţi angajaţii firmelor de telecomunicaţii care lucrează în mediu încărcat electromagnetic au, prin contractul colectiv de muncă, alocate sporuri de tot felul – inclusiv cei din vechile centrale electromagnetice, staţii de frecvenţă şi radiorelee. Cei din Ministerul Apărării care lucrează exact cu echipamentele de transmisiuni au spor de toxicitate şi concediu suplimentar, cei care întreţin releul de pe Coştila îşi bazează alimentaţia foarte mult pe lapte şi brânzeturi şi nu urcă la antene decât dacă sunt oprite. Am un prieten care a muncit în New York ca alpinist utilitar şi care monta antene pe zgârie-nori unde existau deja alte echipamente GSM, care nu erau oprite când el executa lucrări. Un coleg de-al lui american (mai vechi) a făcut o formă rară de cancer bucal şi la ora asta este mort, un altul are o problemă cu ficatul iar chiar prietenul de care spuneam se simţea slăbit şi fără vlagă şi s-a întors în România să facă altceva decât acolo. Dacă l-aţi vedea cum arata acum, v-aţi schimba opinia despre ce vă spun eu, este îmbătrânit şi foarte obosit, arată de 35 ani când el are în jur de 26. La Tâncăbeşti este staţia de emisie a Radio Difuziunii Române care emite cu 750 KW, putere măsurată la antenă. Locuitorii de acolo mai nu fac copii, mai fac în schimb câte un cancer, iar neoanele la ei în casă nu se pot stinge datorită radiaţiilor. Dacă aveţi o vilă la ţară, lângă care este un stâlp de telecomunicaţii, e timpul să vindeţi casa sau să mutaţi stâlpul. La Păltiniş în judeţul Sibiu şi la Dumbrăviţa de Codru în judeţul Bihor sunt montate relee ale TVR care emit la peste 700 KW. Telemobil are montate pe aceleaşi relee antenele pentru NMT/Suntel care emit de asemeni la o putere incredibilă (650 KW) pentru a acoperi cu un singur echipament întreaga zonă a munţilor Retezat, respectiv Apuseni! Mai nou, pe lângă antenele NMT, Telemobil montează acum şi antene CDMA la frecvenţa de 450 MHz pentru Zapp. Închipuiţi-vă ce se va alege din Păltiniş şi Dumbrăviţa de Codru… Vor deveni din staţiuni turistice – staţiuni de îmbătrânire rapidă. Gâdiţi-vă, vreţi 600 – 800 $ acum, sau să prindeţi a doua jumătate a vieţii? De fapt, cât costă viaţa voastră? Asta e întrebarea la care trebuie să răspundeţi atunci când Connex, Orange, Zapp sau Cosmorom vin cu „oferta” lor. Tunul de microunde 3G „This is London” din 6 august 2007 anunţă că Orange a acceptat să renunţe la turnul de antene montat pe acoperişul unei clădiri de 5 etaje din Londra, după ce şapte din locatarii blocului au fost diagnosticaţi cu cancer. Rata de îmbolnăvire cu cancer în rândul locatarilor de la ultimul etaj al clădirii este de 20 % (de 10 ori mai mult decât nivelul naţional de 2 % din Marea Britanie). Turnul de antene, un adevărat „tun de microunde”, a fost montat în anul 1994, odată cu un altul ce aparţine companiei Vodafone. De atunci, rezideţii din clădire se luptă cu cancerul, migrenele, şi alte probleme de sănătate care sunt cauzate de radiaţia cu microunde a turnului. Trei dintre locatari au murit de cancer, în timp ce alţi patru sunt diagnosticaţi cu cancer. Atât Organizaţia Mondială a Sănătăţii cât şi alte agenţii au afirmat că nu există niciun risc de radiaţie de la astfel de turnuri de antene, astfel încât companiile nu au niciun fel de obligaţie de a renunţa la ele. În august 2007, după o lungă „bătălie” prin tribunale, Orange a acceptat să îşi ia turnul de pe clădire şi să-l mute întro altă zonă locuită, în apropierea unei biblioteci publice şi a unei şcoli. Vodafone nu are de gând să renunţe la turnul său, şi chiar perfectează un nou acord de lungă durată cu locatarii blocului! „Cu execpţia cazului în care locuieşti întro zonă incredibil de îndepărtată, şansele sunt foarte mari pentru ca şi tu să fii bombardat zilnic, non-stop, cu unde radio sau microunde care poartă informaţie „negativă” ce subminează funcţionarea optimă a corpului tau”, afirmă dr. Mercola. Aceste emisii de unde radio s-au intensificat în ultimii ani în mod exponenţial, atât datorită telefoniei mobile, dar şi noilor tehnologii WiFi, WiMax, BlueTooth, etc. Pentru majoritatea oamenilor, stricăciunile datorate acestei expuneri non-stop la undele radio vor apare după ani sau chiar zeci de ani, ele nu sunt imediate. În cazul expus, semnele cancerului au apărut pe parcursul celor 8 ani de la construcţia turnului si până la prima acţiune legală. Probabil că nici nu realizezi că locuieşti în apropierea unui astfel de turn. Astfel de construcţii pot arăta ca atare, sau pot fi camuflate sub o aparenţă de copac. Dacă priveşti atent, vei găsi astfel de turnuri pe şcoli, blocuri, case sau chiar în parcuri. Numai în SUA există peste 175.000 de astfel de turnuri, dar acest număr este preconizat să crească cu 48 % până în 2010, conform CTIA (Asociaţia Internaţională pentru Industria Telecomunicaţiilor fără fir). De ce astfel de turnuri sunt periculoase? Toată lumea este îngrijorată de efectele radiaţiilor de microunde emise de astfel de dispozitive, fie că sunt telefoane mobile sau instalaţii de antene. Experţii susţin însă că efectele termice generate de nivelele actuale de emisie sunt absolut neglijabile, sau chiar nu există. Ceea ce nu se spune este însă că NU radiaţia în sine afectează corpul uman, pentru că ar fi nevoie de nivele foarte mari, ca în cazul cuptoarelor cu microunde. Aproape toate efectele distructive observate asupra bilogicului provin de la INFORMAŢIA care este transmisă având ca suport semnalele radio sau de microunde. Aceste modulaţii ale undelor electromagnetice rezonează cu cele produse de corpul uman. Frecvenţele „de lucru” ale oricărui organism viu pot fi detectate în condiţii de laborator cu o aparatură performantă de specialitate. Aceste frecvenţe au un nivel al semnalului foarte mic, abia detectabil, şi prin urmare, orice emisie venită din exterior perturbă foarte uşor şi duce la o funcţionare defectuoasă a întregului sistem biologic. Aceste frecvenţe „străine” de corpul uman interferează cu cele proprii (bilogice) şi stimuleaza suplimentar celulele vii cauzând o întreagă gamă de efecte patologice care culminează cu oboseală, anxietate şi cancer. Situaţia existentă este deosebit de îngrijorătoare pentru că, dacă nu cumva locuieşti întro zonă îndepărtată de „civilizaţie”, eşti expus la astfel de unde electromagnetice non-stop, indiferent dacă foloseşti sau nu un telefon mobil. Numeroase studii au arătat legatura dintre expunerea la radiaţiile electromagnetice şi probleme de sănătate. Chiar şi aşa, este foarte posibil să nu-ţi dai seama că simptomele de care suferi sunt în legătură cu undele radio, pentru că astfel de simptome sunt adesea atribuite altor cauze. În afară de cancer şi tumori pe creier, emisiile de unde radio pot provoca: boala Alzheimer, senilitate şi demenţă, boala Parkinson, autism, migrene, insomnie şi oboseală, slăbirea memoriei, lipsă de concentrare şi o proastă orientare spaţiala. Acum mă auzi? Adevărul pe care industria de telefonie mobilă nu vrea să-l ştii Unul dintre experţii incontestabili în siguranţa telefoanelor mobile este Dr. George Carlo. Ceea ce am aflat mă face să spun că sistemul telefoniei mobile este cu mult mai periculos decât fumatul. În anii 1990 dr. Carlo a primit o bursă de 28 de milioane de dolari de la industria de telefonie mobilă pentru a „închide gura” celor care afirmau că telefoanele mobile dăunează sănătăţii. Din păcate, ceea ce a descoperit nu era deloc ceea ce aşteptau să găsească cei care l-au plătit. Telefoanele mobile dăuneaza foarte mult sănătăţii. A primit o oferta de 1 milion de dolari pe an ca să tacă, dar el a refuzat şi a pus bazele unui institut non-profit numit „Safe Wireless Initiative” pentru a informa oamenii asupra pericolului demonstrat. Vizitează http://www.safewireless.org pentru a te convinge. Încercând să anunţe publicul în legătură cu efectele negative asupra sănătăţii cauzate de undele radio, dr. Carlo a fost participat la un interviu care s-a materializat în 20 de minute de înregistrare în care arată evidenţele fără niciun dubiu. Cu toate acestea, s-au difuzat numai patru secunde, şi acestea scoase din context şi cenzurând complet probele. Sfaturi pentru a limita distrugerea sănătăţii cauzată de undele radio Fără ocolişuri, nu există nicio limită sigură dincolo de care undele radio devin periculoase, contrar a ceea ce se spune. Astfel încât nu le poţi evita 100 %. Cu toate astea, poţi să faci ceva: 1. Limitează timpul petrecut la telefonul mobil sau la cel fără fir (de tip DECT); 2. Foloseşte telefonul mobil pe funcţia de difuzor, astfel încât îl vei putea ţine cât mai departe de cap; 3. Dispozitivele BlueTooth trebuie evitate cu orice preţ; 4. Limitează-ţi expunerea în vecinătatea dispozitivelor WiFi. Localizează-le şi stai cât mai departe de ele; 5. Limitează convorbirile în interiorul clădirilor, pentru că telefonul dispune de un semnal mai slab şi este nevoit să crească puterea de emisie a microundelor; 6. Foloseşte telefonul doar atunci când e nevoie, şi cu precădere în spaţii deschise; 7. Limitează folosirea telefonului de către copii şi adolescenti, sau (şi mai bine), interzice-le folosirea telefonului mobil. Aşadar, ce facem? Viaţa pe această planetă a evoluat în milioane de ani, iar acum este ameninţată datorită inconştienţei „în masă”! Pe de-o parte avem lăcomia celor extrem de bogaţi şi puternici din industria telefoniei mobile. De cealaltă parte avem prostia, îngâmfarea şi egoismul la nivel de masă a celor care sunt atât de dependenţi de mica lor „armă de distrugere în masă” (telefonul mobil) încât refuză să se descotorosească de ea. Fără să exagerez, împotriva întregii vieţi de pe această planetă se petrece o crimă inimaginabilă prin folosirea tehnologiei telefoniei mobile. Singura soluţie reală este să renunţăm la aceste jucării electromagnetice şi să cerem demolarea turnurilor de antene. Însă depinde de nivelul de conştienţă al populaţiei dacă aceasta se va produce sau nu. Dacă dorim o viaţă mai bună, schimbarea trebuie să vină chiar de la tine, cititorule. Fiecare suntem responsabili de situaţia creată. Gândeşte-te dacă nimeni nu ar mai cumpăra telefoane mobile, dacă nimeni nu le-ar mai folosi, ce ar face companiile gen Orange sau Vodafone? Tu trebuie să faci acest pas. Doar un iresponsabil se aşteaptă ca altcineva să vină şi să-i rezolve problemele. Chiar trebuie să scăpăm de aceste dispozitive ale morţii, până când se vor găsi soluţii mai sigure care nu ne afecteaza sănătatea, cum ar fi comunicaţiile pe fibră optică. Aşa cum albinele şi păsările au început să dispară, nici noi nu mai avem mult până o luăm pe urma lor, dacă nu facem nimic. Dacă tot îţi place să afli informaţii interesante de pe internet, foloseşte Google pentru a căuta articolul cu titlul „Are The Microwaves Killing the Insects, Frogs, and Birds? And Are We Next?” (traducere: Microundele chiar ucid albinele, broaştele şi păsările? Şi noi urmăm?) Supliment Câmpul electromagnetic de radiofrecvenţă 3G (UMTS, 1950 MHz) induce efecte genotoxice in vitro în fibroblastele umane, dar nu în limfocite (16 februarie 2008) Sistemul universal de telecomunicatii mobile (UMTS) a fost recent introdus ca standard în Europa cu numele comercial „3G”, fără niciun test sau cercetare asupra efectelor biologice şi genotoxice a acestor emisii electromagnetice de înaltă frecvenţă. Dezamăgitor, pentru că standardul precedent GSM (aflat încă în funcţiune în multe ţări), are efecte genotoxice demonstrate. Celule fibroblaste de provenienţă umană recoltate de la 3 donatori diferiţi au fost expuse la radiaţii tip UMTS (3G) de 1,95 GHz (în gama de microunde) la nivele aflate sub limita oficială de absorbţie SAR de 2 W/Kg. Ca metodologie, s-au măsurat efectele genotoxice prin testul micronucleului şi cel alcalin. Câte cinci sute de celule din fiecare lamelă de observaţie au fost evaluate vizual la testul alcalin, iar câte o mie de celule au fost evaluate în testul micronucleului. Toate evaluările s-au desfăşurat fără lumină ambientală, în condiţii de laborator. Rezultatele arată că expunerea celulelor umane la radiaţii UMTS a deteriorat starea acestora, atât în testul alcalin cât şi în testul micronucleului. La o valoare SAR de 0,05 W/kg primele semne genotoxice au apărut după 24 de ore. La o valoare SAR mai mare, de 0,1 W/Kg, aceste efecte au apărut după numai 8 ore! Concluzia este evidentă: expunerea la radiaţiile de microunde generate în sistemul de telefonie mobilă 3G (UMTS) determină alterări genetice (genotoxicitate) în celulele fibroblaste umane. theparliament.com anunţă că nivelul de cancer european a atins cote epidemice, citându-l pe britanicul John Bowis. Deputatul englez afirmă că „un milion de cetăţeni europeni mor anual de cancer”. Acesta s-a pronunţat pentru alocarea de fonduri suplimentare în bugetele ţărilor UE pentru prevenirea cancerului, afirmând că „o treime din cancere pot fi prevenite, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”. Antonios Trakatellis, europarlamentar grec, a spus că „prevenirea şi diagnosticarea precoce a cancerului sunt elementele esenţiale în strategia de luptă cu această boală”. Cuptorul cu microunde În cele ce urmează vom prezenta pe scurt câteva din testele făcute asupra acţiunii microundelor folosite în aparatele electrocasnice (cuptoare cu microunde). Dintre aceste experimente unele sunt destul de simple şi pot fi făcute de oricine. Dacă v-aţi întrebat vreodată în legătură cu proprietăţile alimentelor gătite la microunde, acesta este un experiment pe care îl puteţi face acasă: puneţi seminţe de plante (grâu, fasole, etc), în două ghivece. În aceste ghivece puteţi folosi în loc de pământ – vată, sau alt material pe care să puneţi seminţele, fără să le înecaţi în apă şi fără să stea uscate. Vata permite observarea mult mai bună a fenomenelor. Unul dintre ghivece va fi udat cu apă obişnuită, iar celălalt DOAR cu apă din aceaşi sursă ca şi primul, dar care a fost mai întâi ţinută în cuptorul cu microunde, şi apoi lăsată să se răcească la temperatura camerei. Rezultatele testului sunt uimitoare şi se va constata faptul că seminţele care au fost udate doar cu apă de la microunde, în marea lor majoritate, nu vor creşte aproape deloc şi, de fapt, multe dintre ele nici nu vor încolţi. Ţinând cont de faptul că într-un organism normal mai mult de 63% din greutate o reprezintă apa, iar în cazul copiilor mici procentul este şi mai mare, oricine îşi poate da seama de efectele dezastruoase ale microundelor asupra stării de vitalitate şi sănătate. O posibilă explicaţie a acestui fenomen este faptul că în mod normal apa pură de izvor, sau apa care nu a fost prelucrată prea mult, are moleculele cu orientare levogiră. Apa poluată, în schimb, precum şi apa care a fost ţinută la microunde, are moleculele cu orientare dextrogiră. S-a constatat că orientarea levogiră a moleculelor apei este foarte sănătoasă pentru organism, iar cea dextrogiră – dimpotriva – are efecte de îmbătrânire prematură, pierderea vitalităţii, încetinirea activităţilor celulare, şi cancer. În 1989, biologul elveţian Dr. Hans Hertel (în acelaşi timp şi cercetătorîin domeniul alimentaţiei), a studiat efectele mâncării preparate la microunde. La acest studiu au participat 8 persoane. Pentru opt săptămani, ei au locuit într-un mediu controlat şi în anumite intervale de timp li s-au dat diverse mâncăruri: mâncare nepreparată, mâncare gătită convenţional, şi mâncare gătită la microunde. După fiecare masă li s-au luat probe de sânge. S-a constatat că atunci când se mănâncă mâncare gătită la microunde, în timp, apar următoarele schimbări semnificative în chimia sângelui: o scădere a valorilor hemoglobinei şi a colesterolului HDL „colesterolul bun”, în comparaţie cu „colesterolul rău”. S-a mai constat scăderea nivelului imunităţii, şi în acelaşi timp, creşterea nivelului leucocitelor, ceea ce în general indică o otrăvire şi o deteriorare a celulelor sângelui, condiţiile necesare apariţiei bolilor degenerative şi a cancerului. Dr. Bernard Blanc, care a asistat la studiu, a declarat: „efectele măsurabile la om relativ la ingestia mâncării preparate la microunde, spre deosebire de cea care a fost gătită prin mijloace obişnuite, sunt alterări ale sângelui care pot fi de asemenea recunoscute în etapele premergatoare apariţiei bolilor şi care indică începutul unui proces cancerigen”. Cuptoarele cu microunde „prăjesc” mâncarea prin supunerea moleculelor la o vibraţie foarte rapidă, de miliarde de ori pe secundă, ceea ce face ca acestea să se încălzească prin frecare. În procesul de vibrare, moleculele sunt alterate, deformate sau chiar rupte şi în acelaşi timp apar compuşi noi, numiţi „componente radiolitice”, care nu se găsesc în natură. Microundele distrug viaţa În mod semnificativ, microundele sunt folosite în ingineria genetică pentru a neutraliza forţa vitală a unei celule, pentru ca aceasta să poata fi manipulată.Microundele distrug vitalitatea şi proprietăţile nutritive ale alimentelor. Când această vitalitate este distrusă, microorganismele penetrează mult mai uşor, şi mâncarea se alterează şi mucegăieşte mult mai repede. La începutul lui 1991, un proces a fost intentat unui spital din Oklahoma, deoarece un pacient a murit după o transfuzie cu sânge tratat la microunde. În mod normal, spitalele încălzesc sîngele folosit în transfuzii, dar nu la microunde. Profesor Doctor John Kerner şi Pr. Dr. Richard Quin de la Universitatea Stanford, au testat efectele microundelor asupra laptelui de mamă. Concluzia este că „tratarea cu microunde a laptelui, chiar la valori scăzute, poate distruge unele dintre componentele acestuia folosite în lupta împotriva îmbolnăvirilor (componenta imunitară)”. După mai multe cercetări, Kerner a publicat în Aprilie 1992 concluziile conform cărora „tratarea cu microunde prin ea însăşi poate cauza laptelui anumite procese distructive dincolo de procesul obişnuit de încălzire”. În plus, la o emisiune de radio a Universităţii din Minnesota, s-a arătat că „microundele nu sunt recomandate pentru încălzirea sticlelor cu lapte pentru copii. Încălzind laptele la microunde, apar anumite schimbări ale acestuia. Astfel se constată pierderea unor vitamine sau distrugerea unor proprietăţi protectoare”. Un alt studiu la Viena avertizează că încălzirea la microunde a laptelui poate duce la „modificări structurale, funcţionale şi imunologice”, şi caămicroundele transformă aminoacidul L-prolină în D-prolină, o toxină recunoscută care afectează sistemul nervos, ficatul şi copiii. În Rusia, microundele au fost interzise în 1976 din cauza consecinţelor lor negative asupra sănătăţii, după ce mai multe studii au fost realizate pentru aceasta. Iată în continuare câteva din rezultatele lor.  Mâncarea preparată la microunde pierde între 60% şi 90% din energia ei vitală şi în acelaşi timp i se accelerează procesele de dezintegrare structurală;  Substanţele nutritive elementare sunt alterate, ceea ce duce la boli digestive;  Chimia mâncării este alterată, având ca efecte disfuncţionalităţi ale sistemului limfatic şi scăderea capacităţii organismului de a lupta împotriva proceselor canceroase;  Creşte numarul de celule canceroase din sânge;  Când vegetalele crude, gătite sau îngheţate au fost supuse la microunde, chiar pentru un timp scurt, compoziţia lor nutritivă a fost alterată şi în acelaşi timp au apărut radicali liberi (compuşi toxici, răspunzători de procesele de degenerare şi îmbătrânire);  Mâncarea gătită la microunde cauzează creşterea numărului de cancere stomacale şi intestinale, o degradare generală a ţesuturilor celulare periferice şi o scădere graduală a funcţionalităţii sistemelor digestive şi excretorii la un procent ridicat din cei testaţi;  Scade capacitatea organismului de a metaboliza şi folosi vitaminele din complexul B, C, E precum şi anumite microelemente şi hormoni;  De asemenea, chiar simpla apropiere a corpului de un cuptor cu microunde, a generat o serie de probleme de sănăatate. Un alt gen de relatări a venit din partea celor care au arătat ce resimt atunci cand mănâncă mâncare gătită la microunde. Kinetoterapeuta Stephanie Relfe s-a simţit „rău şi obosită” într-o zi, şi a constatat că, de fapt, consumase la restaurant mâncare pregătită la microunde. În practica ei, Relfe a descoperit că toţi pacienţii au avut semnale alergice de reactie a corpului la mâncarea de la microunde. Un alt kinetoterapeut, David Bridgeman, a declarat: „Dintre toţi cei pe care i-am testat pentru alergii, 99.9% au avut o sensibilitate severă la mâncarea gătită la microunde”. La ce folosesc microundele Departamentul de Apărare al SUA dispune de arme cu microunde care provoacă o arsură de nesuportat: „Pielea se încinge, oamenii nu pot suporta durerea, şi atunci trebuie să se mişte – şi se mişca în felul în care dorim noi să o facă”, a declarat col. Wade Hall. Ziarul London Telegraph scria că este posibil ca aceste arme să fie folosite împotriva demonstranţilor, pentru a-i dispersa. Articol adaptat după „The Idaho Observer”, Octombrie 2004 şi preluat de AIM de la Kambox.net Mesajele apei Apa are un mesaj foarte important pentru noi. Apa ne spune să privim foarte adânc în noi înşine. Atunci când facem asta prin intermediul oglinzii apei, mesajul devine foarte clar. Ştim deja că viaţa omului este direct dependentă de calitatea apei, atât cea din noi cât şi cea din afara noastră. Fotografiile şi informaţiile din acest articol reflectă munca lui Masaru Emoto, un cercetător creativ şi vizionar care a publicat cartea „Mesajele apei” ca rezultat al descoperirilor sale. Dacă te îndoieşti că gândurile tale te afectează (dar afectează şi pe cei din jurul tău), rezultatele lui Masaru Emoto, pe care le expunem aici, îţi vor schimba părerea şi convingerile, definitiv. Emoto ne dovedeşte prin experimente ştiinţifice că energia vibraţională umană (gânduri, cuvinte, idei, muzică) afectează profund structura moleculară a apei, aceeaşi apă care compune corpul uman în proporţie de peste 70 %. Interesant este şi faptul că suprafaţa oceanelor de pe planetă este aproximativ 70 % din cea totală. Apa este sursa vieţii pe Terra, iar calitatea şi integritatea ei sunt vitale pentru toate formele de viaţă. Apa este o substanţă care ia forma mediului în care se află. Puneţi apă într-un pahar şi veţi observa că apa ia forma paharului. Dar acest comportament al apei, de a reflecta fidel mediul în care se află, se aplică şi la nivel molecular, iar Emoto a demonstrat-o cu prisosinţă. Prin intermediul unor tehnici extrem de simple, aflate la îndemâna oricui, Emoto a folosit fotografierea la microscop a cristalelor de apă care se formează la dezgheţarea mostrei de apă analizate. Fiecare dintre noi a văzut cristale de apă: se numesc fulgi de zăpadă. Zăpada cade pe pământ de milioane de ani. Fiecare fulg de zăpadă are o formă şi structură unică. Japonezul a descoperit că apa din izvoarele curate de la munte are o structură geometrica cristalină foarte simetrică şi bine formată. Apa din zonele poluate industrial şi apa din bazinele de stocare are o structura evident distorsionată şi nesimetrică. Emoto a studiat de asemenea şi efectele muzicii asupra formei cristalelor de apă. Apoi a făcut aceleaşi experimente şi pentru a vedea influenţa cuvintelor scrise pe o bucată de hârtie care a fost lipită de recipientul ce conţinea mostra de apă de analizat. Harris Wallmen de la Photo Magazine a scris un excelent editorial despre rezultatele obţinute de Masaru Emoto, articol pe care îl reproducem mai jos. „Iubesc fotografia. De-a lungul timpului, mi-a oferit de nenumărate ori prilejuri de exaltare, de inspiraţie îi contemplare. De când am descoperit, de curând, experimentele fotografice ale doctorului japonez Masaru Emoto, am un nou motiv de bucurie. De fapt, bucurie e un cuvânt sărac. Imaginile descoperite şi povestea lor au funcţionat ca un fel de iluminare, o epifanie care confirmă ştiinţific un crez mult mai vechi de-al meu. Ce a făcut, de fapt, dr. Masaru Emoto? Pe scurt, a luat o mostră de apă dintr-un izvor japonez, a îngheţat-o până la -25 de grade, în condiţii de laborator, după care, sub un microscop puternic, în timp ce gheaţa se topea, i-a fotografiat structura moleculară. Apoi, aceeaşi mostră a oferit-o unui preot buddhist, care a binecuvântat-o, şi a repetat experimentul. Rezultatele au fost total diferite. A repetat ulterior experimentul în nenumărate feluri, chiar cu apa introdusă în sticle pe care a lipit diferite etichete inscripţionate cu cuvinte precum „iubire”, „mulţumesc”, dar şi „mi-e silă de tine” sau „Adolf Hitler”. Spre surpriza lui, apa din sticlele inscripţionate cu cuvinte frumoase a produs cristale absolut superbe, în timp ce apa din sticlele pe care au fost scrise cuvinte urâte a produs cristale total deformate şi hidoase. Rezultatele muncii lui au produs o carte cu un succes incredibil în Japonia şi Statele Unite, numită „The message from the water”. Cartea a inspirat ulterior şi un documentar care are ca temă centrală fizica cuantică, „What the bleep do we know?”. Vă veţi întreba ce legătură au toate acestea cu PHOTO magazine. Toate legăturile posibile. În primul rând, sunt bucuros că fotografia e aceea care a dezvăluit lumii acest mesaj ameţitor. Apoi, implicaţiile rezultate afectează tot ceea ce ne înconjoară, modul în care privim şi ne relaţionăm cu lucrurile şi, nu în ultimul rând, propria noastră persoană. Dacă apa poate fi modificată la nivel celular de gânduri, de cuvinte, de emoţii şi sentimente, gândiţi-vă doar la faptul că omul e 70% apă. Gândurile despre propria noastră persoană, emoţiile noastre, aspiraţiile noastre, toate influenţează starea de sănătate, direcţia în care ne deplasăm atât în plan fizic, cât şi spiritual şi intelectual. Cuvintele pe care le adresăm celor din jur, modul în care ne relaţionăm la ei prin sentimente, au un impact inclusiv la nivel molecular. Cât de incredibil e acest lucru! Gândiţi-vă doar pentru câteva clipe la implicaţiile acestei descoperiri, la responsabilitatea pe care o avem asupra noastră, asupra celor din jur, asupra mediului. Omul e un creator, inclusiv cu puterea gândului, dar nu am crezut niciodată cu adevărat acest lucru despre noi. Personal, mi se pare una dintre cele mai incredibile descoperiri ale secolului XXI, iar pentru cei care înţeleg cu adevărat implicaţiile, această revelaţie poate fi transformatoare.” Înţeleg că unii oameni nu conştientizează semnificaţia cuvântului sau conceptul de „Dumnezeu”. Subiectul principal al acestei cârţi este apa. Cu cât vei înţelege mai mult apa, cu atât iti va fi mai greu să negi existenţa unui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să meditezi asupra simţirilor tale legate de acest subiect în timp ce priveşti la fotografiile cristalelor ce le vei descoperi în aceasta carte. Ceea ce ştii cu inima ta că se poate, este într-adevăr posibil. Voinţa noastră face să se poată. Ceea ce ne imaginăm în mintea noastră devine lumea noastră. Acesta este doar unul din nenumăratele lucruri pe care le-am învăţat de la apă. Fiecare dintre noi are puterea magică de a schimba lumea. Cu toţii am fost înzestraţi de către Dumnezeu cu puterea de a crea. Dacă ne folosim la maximum această putere, vom putea schimba lumea în
 9. Emanuel zice:

  Dacă ne folosim la maximum această putere, vom putea schimba lumea într-o singură clipă. Acţiunea de a rosti cuvinte are această putere, deoarece cuvintele sunt o expresie a sufletului.

  Apa, oglindind fidel conştiinţa şi sufletul, are un mesaj pentru umanitate: „lumea este unită prin iubire şi recunoştinţă”. Cuvintele „iubire” şi „recunoştinţă” alcătuiesc principalele fundamente şn cadrul legilor naturii şi ale fenomenului vieţii; ele produc cel mai frumos cristal dintre toate.

  „Mesajele ascunse din apă” prezintă munca revoluţionară a omului de ştiinţă de renume internaţional, japonezul Masaru Emoto, care a demonstrat ştiinţific că apa are puterea de a reflecta gândurile, cuvintele, rugăciunile, sentimentele şi muzica.

  Prin cercetările sale, ştiinţa confirmă ceea ce traditiile spirituale susţin de milenii: suntem responsabili de Raiul sau de Infernul în care trăim. Întrucat oamenii şi Pământul constau în mare parte din apă, mesajul autorului este unul al sănătăţii personale, al revigorării mediului la scară mondială şi al păcii universale care apare cu ajutorul fiecăruia dintre noi.

  Într-o conferinţă excepţională pe care Masaru Emoto însuţi a susţinut-o în România, ilustrând prin imagini rezultatele experimentelor sale, a spus: „Apa are puterea magică de a da naştere tuturor lucrurilor şi de a păstra informaţia. În stadiul de făt, suntem aproape în totalitate apă, după naştere suntem peste 80 la sută apă, apoi suntem 70 la sută apă, pentru ca, după virsta de 60 de ani, să devenim apă tot mai puţin. Ce se întâmplă când suntem doar 50 la sută apă? Ne ridicăm la… ceruri. De ce nu putem trăi fără apă? Pentru că ea transformă energia şi informaţia”. Experimentele lui Emoto demonstrează faptul că apa ascultă rugăciunile noastre, modificându-ţi structura.

  „Eu sunt budhist, nu am crezut niciodată în rugăciune, până când am făcut aceste experimente care mi-au schimbat viaţa”, a mai spus Masaru Emoto la conferinţa susţinută în România. Dar, aceleaşi experimente demonstrează că apa ascultă şi muzica, aşa cum reproduce structura emoţionala a cuvintelor, precum şi forma şi structura emoţionala a imaginilor.

  Emoto a prezentat un eşantion de apă care a ascultat simfonia a IX-a a lui Beethoven, precum şi Lacul Lebedelor a lui Ceaikovschi. „Când apa din corpul nostru ascultă o muzică frumoasă, se schimbă corpul nostru. Muzica este o forma de vindecare, este medicamentul cel mai bun pe care l-a inventat specia umană. Va veni o vreme în care vom cumpăra de la farmacie muzică vindecătoare”, a mai spus Emoto.

  Aşadar, trebuie să bem mai multa apa, trebuie să vedem imagini cât mai plăcute în jurul nostru, să ascultăm muzică vindecătoare şi să auzim – atât de la propria noastră conştiinţă, cât şi de la cei din jur – cât mai multe cuvinte vindecătoare. Trebuie să reţinem că aceleaşi extraordinare experimente au arătat că apa reproduce formele emoţionale ale alimentelor pe care le mâncăm.

  Dar, să vedem ce este apa, ce legătură are apa cu rugăciunea, ce legătură are ea cu trupul, conştiinţa sau cu mediul înconjurător, aşa cum au fost prezentate de Ralph Vornehm. În 1996, japonezul Masaro Emoto a făcut un experiment extraordinar pe un lac foarte poluat, într-o zonă puternic industrializată din Japonia.

  Câteva mii de oameni s-au rugat, să vadă ce efect are rugăciunea asupra apei, ce se întâmplă cu apa în timpul rugăciunii? Oamenii s-au adunat în grupuri; unii s-au rugat într-un templu, alţii pe lac, în bărci şi alţii pe malul lacului. S-a făcut şi o ceremonie cu lumânări, exact ca în ritualurile creştine.

  Masaru Emoto a prelevat apa din lac înainte de rugăciune şi după două ore de rugăciune a văzut la miscroscop care era structura apei în ambele situaţii. Apa poluată era formată din particule haotice şi stranii, pe când apa prelevată după două ore de rugăciune avea structura unor cristale minunate, pure, în formă de flori.

  Frumuseţea şi perfecţiunea acestor cristale de apă purificata prin rugăciune este absolut extraordinară în imaginile prezentate. Testele au mers mai departe şi Masaru Emoto s-a întrebat ce durată de viaţă are apa purificată prin rugăciune. Constatarea extraordinară a fost aceea că structura cristalină a apei se păstreaza şi timp de o lună după rugăciune.

  Un alt experiment a fost făcut pe un lac poluat din Brazilia. A fost luată o mostră de apă din lac şi pusă într-o sticlă. Mai mulţi oameni s-au concentrat asupra sticlei şi s-au rugat în jurul ei. După rugăciune, s-a constatat că se purificase şi apa din lac, nu doar aceea din sticlă, cu toate că oamenii se concentrasera doar asupra sticlei. Structura cristalelor de apă din lac era chiar mai pura decât aceea din sticlă, asa încât constatarea a fost aceea că apa aflată în condiţii naturale se purifică mai bine.

  Cum trebuie să ne rugăm pentru a fi sănătoşi

  Japonezul Emoto s-a întrebat apoi: Cum trebuie să ne rugăm pentru ca apa să aiba un efect maxim asupra corpului omenesc? Testele făcute de el arată că măinile trebuie ţinute împreunate în dreptul pieptului, cum ţin preoţii mâinile în ritualul de rugăciune, iar rugăciunea care a creat cea mai înaltă puritate a apei a fost aceasta: „Te rog să fii bună”. Testele arată că mâinile şinute în alt mod decât împreunat creează altă structură a apei, precum şi alte tipuri de rugăciune.

  Ce observăm în aceste extraordinare testări?

  Apa răspunde rugăciunii noastre, deci conştiinţa umană poate schimba structura materiei. Faptul că peste 70 la sută din organismul omenesc este compus din apă este relevant şi extraordinar, în acelaşi timp. Pentru că, devine limpede faptul că, atâta vreme cât se purifică apa dintr-un lac, iar structura ei devine cristalină şi vindecătoare, şi rugăciunea noastră poate avea efecte purificatoare asupra noastră sau asupra persoanelor pentru care ne rugăm.

  Iată de ce este foarte important felul în care ne gândim la alţi oameni şi felul în care ne gândim la noi înşine. Căci şi gândirea noastră este o formă de rugăciune, iar aceasta poate crea forme vindecătoare pentru noi şi pentru cei din jurul nostru.

  Să nu lăsăm de izbelişte mintea şi sentimentele noastre, să facem tot posibilul pentru a ne schimba modul de gândire, „modul de rugăciune” şi de simţire atunci când ştim că ele sunt însoţite de frică, de suferinţă, de ură. Să ne asumăm responsabilitatea de fiinţe creatoare şi să înţelegem că putem fi cântecul şi bucuria noastră şi a celor din jur atunci când înţelegem că simţim, gândim şi făptuim – nu doar pe noi înşine, ci şi pe cei din jurul nostru.

  Mai departe, experimentele lui Emoto au arătat că clorul împiedică apa să formeze cristale. Totuşi, prin rugăciune, vibraţia negativă a clorului a fost îndepărtată, iar cristalele s-au format în mod obişnuit. Aceasta nu înseamnă că rugăciunea îndepărteaza clorul ori îl distruge… Este îndepărtată doar informaţia distructivă pe care clorul o are asupra corpului. Ralph Vornehm atrage atenţia asupra faptului că „nu doar compoziţia chimică a hranei sau a apei contează, cât şi vibraţia, adică informaţia pe care o consumăm prin ele”.

  Pare limpede faptul că o mâncare preparată cu dragoste, cu plăcere, cu bucurie nu produce dureri abdominale, ori alte forme de tulburări la nivelul corpului fizic, pe când cea preparata cu toate gândurile negre are nevoie – dacă nu de schimbarea sentimentelor şi a gândurilor gospodinei – de rugăciunea de purificare a apei şi a hranei.

  Apa desenează structura emoţionala a unui cuvânt

  Mai mult, s-a constatat experimental că „apa memorează mesajele scrise pe sticlă” şi le tranformă în cristale care imită în mod extraordinar structura emoţioala a cuvântului.

 10. Emanuel zice:

  În mod asemănător, au fost scrise cuvintele „Crăciun fericit” în limba engleză şi în italiană. Cristalele de apă ale Crăciunului englezesc arătau o frumuseţe distinsă, dar rece, pe când cristalele italieneşti erau ca într-un dans, ca într-o zvăpăiată nelinişte şi bucurie. Apa a desenat în sine temperamentul vulcanic al italienilor şi temperamentul răcoros al englezilor.

  Extraordinarele experimente ale lui Masaru Emoto i-au adus o recunoaştere mondială, care va rămâne, probabil, înscrisa pentru totdeauna în memoria umanităţii. El a demonstrat că rugăciunea nu este doar un efect placebo, cât faptul că ea, plecată din conştiinţa noastră, schimbă structura materiei şi, în consecinţă, nu doar apa singură este un medicament extraordinar pentru corpul nostru, cât mesajul pe care i-l transmitem apei prin rugăciune.

  Apa nepurificată transmite corpului mesajul pe care îl conţine, deja. Iar structura apei poluate sau a apei de la robinet, aşa cum a fost prezentată în imagini, poate transmite corpului mesajele haotice şi – probabil – neprofitabile pentru sănătatea corpului nostru.

  „Mesajele ascunse din apă”

  Cartea aceasta are puterea de a vă schimba radical viziunea asupra lumii. Folosind tehnici fotografice de mare viteză, profesorul Masaru Emoto a constatat că cristalele ce se formează în apa îngheţată se transformă atunci când către ele sunt îndreptate gânduri specifice, concentrate. A descoperit că apa din izvoarele limpezi şi cea expusa cuvintelor de iubire prezintă modele de cristale strălucitoare, frumoase, complexe şi viu colorate, în forma fulgilor de zăpadă.

  În schimb, apa poluată, cea toxică din zonele industriale, cea din zonele intens populate, cea stătută din conductele de apa şi din amontele barajelor de reţinere sau cea expusa gândurilor negative formează modele nedesavârşite, asimetrice, în culori lipsite de strălucire. Implicaţiile acestor cercetări nasc o nouă conştiinţă a modului în care putem avea o influenţă pozitivă asupra Pământului şi a propriei noastre sănătăţi.

  Viaţa secretă a apei

  Căutând fericirea, ne căutam, de fapt, pe noi înşine. O putem căuta pe tărâmuri îndepărtate, dar o vom găsi, în cele din urmă, doar în propria palmă. O inimă plină de iubire şi recunoştinţă este calea spre fericire! Toate acestea sunt învăţăturile izvorâte din „Viaţa secretă a apei”: umpleţi-vă sufletul cu iubire şi recunoştinţă; rugaţi-vă pentru această lume a noastră şi împărtăşiţi mesajul iubirii celor din jur; dorul de pace şi rugăciunile întru iubire nu pot fi îndiguite; înţelegând că gândurile şi cuvintele noastre au efect asupra lumii, atunci, vom înţelege, că deţinem toate mijloacele pentru a ne schimba viaţa in bine.

  În „Viaţa secretă a apei”, autorul Masaru Emoto ne poarta de-a lungul fantasticei călătorii a apei pe această planetă, continuând, prin această carte, să dezvăluie omenirii viaţa secretă a apei. El ne arată cum să aplicăm înţelepciunea apei în propriile noastre vieţi; ne arată că, învăţând să respectăm şi să preţuim apa, vom reuşi să facem faţă provocărilor secolului al XXI-lea – vom reuşi să ne regenerăm planeta. Apa are o memorie proprie, în care ne sunt păstrate gândurile şi rugăciunile. Cu toţii suntem apă, astfel încât, oriunde ne-am afla, rugăciunile noastre vor fi răspândite în întreaga lume.

  „Dacă veţi căuta destul de bine prin amintiri, veţi da peste o perioada în care aţi trăit o stare de candidă binecuvântare. Viaţa avea sens şi trăiaţi atât de intens încât timpul fusese, pur şi simplu, dat uitării. A urmat apoi maturitatea, când aţi lăsat de o parte tot ce vă preocupase până atunci şi aţi încuiat uşa în urmă. Se poate chiar să fi uitat unde aţi pus cheia.

  Dar acele sentimente de fericire nu s-au pierdut, însă, de tot. Cu puţină străduinţă, aţi putea descuia uşa, aţi putea scoate din nou la iveală acele lucruri despre care aţi crezut că vor rămâne pentru totdeauna o parte a trecutului vostru. Dacă vei fi sincer cu tine însuţi şi vei căuta să fii şi să faci ceea ce doreşti cu adevărat, viaţa îşi va relua cursul firesc.

  Odată ce ai descoperit ceea ce ştii să faci cel mai bine şi îţi dai seama că în direcţia aceea trebuie să îţi îndrepţi atenţia, te afli deja pe drumul ce duce înapoi la starea de fericire bincuvântată. Iar de aici nu mai este mult până să simţi că, într-adevăr, o mare schimbare are loc în viaţa ta”. Adică, Fericirea.

  Structura apei ne arată conştiinţa noastră

  Rezultatele extraordinare ale lui Masaru Emoto ne pot schimba definitiv percepţia asupra vieţii şi a lumii în care trăim. Privind fotografiile obţinute de el, îţi pui legitim întrebarea: „Dacă gândurile pot face asta apei, atunci ce efecte au aceste gânduri asupra noastră?”

  Acum dispunem de probe clare că noi ne putem vindeca şi transforma pe noi înşine şi întreaga planetă prin gândurile pe care alegem să le avem.

  Am incheiat citatul…

  Si am vazut alta fiara suindu-
  se de pe pamant; si avea doua
  coarne asemenea mielului, si graia
  ca un balaur.
  12. Si toata stapanirea fiarei celei
  dintai o face inaintea ei, si face
  pamantul si pre cei ce locuiesc pe
  dansul ca sa se inchine fiarei celei
  dintai, a carei rana cea de moarte
  s-a vindecat.
  13. Si face semne mari, ca si foc
  sa faca sa se pogoare din cer pre
  pamant inaintea oamenilor,
  14. Si inseala pe cei ce locuesc
  pe pamant pentru semnele care i
  s-au dat ei sa faca inaintea fiarei;
  zicand celor ce locuiesc pe pamant,.
  sa faca chip fiarei care are rana
  sabiei, si s-a vindecat.
  15. Si s-a dat ei a da duh chipului
  fiarei, ca sa si graieasca chipul
  fiarei, si sa faca ca cei nu
  se vor inchina chipului fiarei, sa
  se omoare.
  16. Si face pe toti, pe cei mici
  si pe cei mari, si pe cei bogati
  si pe cei saraci, si pe cei slobozi
  si pe cei robi, ca sa le dea lor
  semn preste mana lor cea dreapta,
  sau preste fruntile lor.
  17. Si ca nimeni sa nu poata
  cumpara sau vinde, fara numai cel
  ce are semnul, sau numele fiarei,
  sau numarul numelui ei.
  18. Aici este intelepciunea. Cel ce
  are minte socoteasca numarul fiarei;
  ca numar de om este, si numarul
  ei, sase sute sasezeci si sase…

  9. Si al treilea inger a urmat lor, zicand
  cu glas mare: oricine se inchina
  fiafei si chipului ei, si ia semnul ei
  pre fruntea sa, sau pre mana sa,
  10 Si acesta va bea din vinul
  maniei lui Dumnezeu, cel dres neamestecat
  in paharul maniei lui; si
  se va chinui cu foc si cu piatra
  pucioasa inaintea sfintilor ingeri,
  si inaintea Mielului;
  11. Si fumul chinului lor in vecii
  vecilor se suie; si nu au odihna
  zlua si noaptea, cei ce se inchina
  fiarei si chipului ei, si cel ce ia
  semnul numelui ei.
  12. Aici este rabdarea sfintilor;
  aici cei ce pazesc poruncile lui Dumnezeu
  si credinta lui Iisus.

  Deci e clar, cei care se inchina chipului fiarei se osandesc. La Sf Lavrentie de Cernigov, televizorul este denumit uraciunea pustiirii de care a vorbit Mantuitorul si proorocul Daniil. Deci, avand datele de mai sus, despre televiziune, telefonia mobila, radio, si alte apate emitatoare de unde electromagnetice, vedem ca aceasta tehnologie seamana izbitor cu proorocul mincinos al apocalipsei. Caci aceasta tehnologie, adica orice aparat ce emite unde electromagnetice in mediul inconjurator, este conceput sa emita o anumita gama de frecvente, care a fost aleasa de catre cei care vor cu orice chip sa indobitoceasca omenirea, sa o robeasca antihristului, caci stim foarte bine ca ei sunt cei care au creat tehnologia aceasta. Si stim si cu ce scop : pentru a influenta creierul prin unde electromagnetice. Vorbim de influenta pe care o poate avea cipul asupra creierului, insa ignoram ce influenta poate avea si aparatura electornica asupra noastra, caci orice aparat electronic, precum si reteaua de inalta tensiune, care este pretutindeni raspandita, emite in mediul inconjurator, unde electromagnetice. Si cei care au proiectat aceasta aparatura, au proiectat-o sa emita anumite frecvente ale undelor, unele frecvente care sunt necesare pentru transmiterea unor semnale, dar si unele frecvente care nu au legatura cu asta, ci doar pare a avea legatura. Caci televizoarele emit unde electromagnetice care nu au legatura cu spectrul vizibil al omului, dar au frecventa undelor alfa ale creierului, si care genereaza in creierul celor din jur o stare de relaxare si docilitate, indiferenta fata de lucrurile spirituale. Deci televizorul, computerul, emite unde de o anumita frecventa, care genereaza in creier aceste stari nocive. Caci ei au studiat foarte bine care anume unde au o astfel de influenta asupra noastra. Astfel de unde emit si computerele, si radiourile si telefoanele, si intreaga retea de tensiune, adica emit unde de aceeasi frecventa cu a undelor alfa ale creierului. Aceste unde au 3 efecte asupra omului :
  – ii da o stare de relaxare, care ii face omului placere, asa cum ii da si tigara, sau drogurile
  – creaza dependenta
  – creaza o stare de indiferenta fata de cele spirituale, un spirit mort
  Deci masonii au proiectat aceasta tehnologie cu scopul de a controla mental omenirea, si o fac foarte bine, atat de bine incat oamenii nici nu isi dau seama. Astfel se explica de ce atat de multa lume este pur si simplu extrem de dependenta de calculator sau televizor. Foarte multi oameni, daca ii intrebi daca le place ce vad la televizor sau calculator raspund ca nu, dar in ciuda acestui lucru, nu se pot stapani sa nu se uite tot timpul lor liber la televizor sau calculator. Unii chiar lupta timp indelungat cu aceasta patima si nu reusesc sa o biruie, deoarece nu isi dau seama ca chiar si o mica perioada daca stai la televizor sau calculator, deja iti creaza dependenta si apoi nu mai poti scapa. Pentru ca aceste aparate emit unde ce da omului o stare de dependent de ele, o stare de relaxare si placere fina, care da dependent, asemenea drogurilor. Acestea sunt un drog usor, dar care in timp indelungat, fac o lucrare extreme de nociva : remodeleaza sufletele celor care le folosesc. Caci prin undele electromagnetice se modeleaza o anumita functionare a creierului, si un anumit tip de om, pe care il doresc masonii. Iar apocalipsa ne vorbeste ca cei ce se vor inchina acestui chip al antihristului, pe care il creaza proorocul mincinos, se osandesc si ei. Proorocul mincinos este tehnologia cipului, pe care se bazeaza toate aparatele electronice, iar chipul este ecranul TV sau al computerului, care vedem toti ca ne si graieste, dupa cum spune si apocalipsa. Aceasta tehnologie, cu timpul va dobandi putere de a omora pe cei care nu vor sa primeasca pecetea. Caci prin unde electromagnetice foarte usor se poate omora sau tortura un om. Iar inchinare inseamna sa facem un idol din ele. Insa aici este marea amagire : toti ne spunem in sufletul nostru “ hai sa mai stau numai oleaca pe calculator sau la TV, nu mult doar cateva minute “ si apoi ne petrecem multe ore, facand din aceste aparate un idol, si dand lor timpul nostru de rugaciune si citire a cartilor sfintilor parinti. Pe toti ne inseala aceasta tehnologie, deoarece, noi nu intelegem acest lucru : odata ce ai deschis calculatorul sau TV, nu mai ai putere sa il mai inchizi deoarece aceasta aparatura odata pusa in functiune, incepe sa emita asupra noastra unde electromagnetice, si unele unde sunt tocmai cu scopul acesta indreptate spre noi : pentru a ne crea dependenta si o stare de docilitate. Singura solutie este sa eliminam tehnologia aceasta de tot din viata noastra si sa constientizam realul si marele pericol ce il reprezinta orice astfel de aparat pus in priza. Si sa cautam sa locuim in locuri unde si reteaua electrica sa nu ajunga, daca se poate. Caci aceste unde electromagnetice, dupa cum am vazut, mai genereaza si cancer, in afara de murdarirea sufletului nostru. Cititi proorociile sf Nil, sau ale sf Lavrentie, ale sf Cosma, si ale altor sfinti, care au prezis aparitia acestei tehnologii, si veti vedea ca toti au zis ca aceasta aparatura este o mare inselaciune diavoleasca si antihristica, si sunt un semn al sfarsitului lumii. Mantuitorul a zis ca proorocul mincinos va cobora foc din cer, probabil ca se referea la arma electromagnetica de tip HAARP, care foloseste aceeasi tehnologie apocaliptica.

 11. admin zice:

  @Elena
  Noi nu cream o politica a ce trebuie sa refuzati sau nu. Tot ce inseamna inregimentare de acum incolo este de refuzat. Trebuie sa va dati seama si singuri, daca aveti dubii atunci intrebati, mergeti la Parintele Justin si altii.
  Aceste formulare pot fi folosite chiar daca ati acceptat cartea de munca electronica. Trebuie sa fie cat mai multi care sa faca acest lucru.
  In legatura cu semnatura electronica, faceti confuzie cu semnatura digitala. Semnatura electronica este un cod, format dupa datele tale personale, cum e si CNP-ul, doar ca securizat printr-un alt cod de verificare.
  Vezi aici mai multe https://apologeticum.wordpress.com/2010/08/30/e-romania-%e2%80%93-un-pas-hotarator-spre-dictatura-refuzati-categoric-semnatura-electronica/

 12. floris zice:

  Foarte bun articolul d-lui Emanuel. Sa va dea Domnul sanatate si sa ne informati cat de des ,despre asemenea lucruri.Doamne ajuta!

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s