Studiu despre RFID realizat de Pr Prof Dr Mihai Valica

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miliueste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

„Demersul Părintelui Justin este justificat telogic,
responsabil şi profetic”

Studiu despre RFID realizat de Pr Prof Dr Mihai Valica

Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă şi tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID[1], fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spaţiul Schengen[2], prevăzut pentru 2011, şi executând cu multă râvnă şi acribie directivele UE[3], România extinde procedeul şi la alte documente personale cum ar fi: actul de identitate, cardul de sănătate, precum şi alte documente de călătorie.
Pe fondul acestei acţiuni Părintele Justin Pârvu a dat un comunicat, care a creat anumite controverse, contestaţii şi reacţii.
Cu binecuvântarea IPS Teofan, prezint mai jos părerea mea referitoare la problema ridicată de Părintele Justin, întrucât sunt doctor în Teologie Socială Aplicată, disciplină care reglementează moral relaţia Bisericii cu lumea[4] şi cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea: Biserica azi. Istorie şi Actualitate.

1. Sinteza psiho-teologică a comunicatului Părintelui Justin Pârvu din data de 14.01.2009[5]
a. Îndemnat de glasul conştiinţei şi curăţia inimii, Părintele Justin atenţionează cu duh profetic, de pericolele unui posibil început de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666[6] şi consideră planul naţional de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin şi paşaport, ca o vreme „premergătoare acestei profeţii”[7], deci nu derularea însăşi a profeţiei[8];
b. Nu acţiunea cipurile biometrice în sine este egală cu pecetluirea, ci aceasta reprezintă doar un început şi „o capcană a vrajmaşului”[9]. E posibil ca ulterior aceste date să fie folosite pentru trecerea la acţiunea propriu-zisă, iar odată începută, să pregătească pas cu pas, psihologic-perceptiv şi mental acţiunea finală: pecetluirea;
c. În acest context, Părintele Justin îndeamnă credincioşii să fie vigilenţi şi dacă e nevoie chiar jertfelnici, să primească martirajul, dacă vor fi forţaţi să primească „inofensiva” acţiune, adică acceptarea cipurilor biometrice pentru buletine şi paşapoarte;
d. Recunoaşte că nu este de datoria sa să facă această atenţionare, ci ar fi fost de datoria „arhipăstrorilor, mai marii acestei Biserici”, însă din cauză că ei nu iau atitudine, sau nu consideră acest lucru un pericol, se substituie acestora şi din dragoste pentru neam şi Biserică trage un semnal de alarmă, considerând ca acest „proiect le răpeşte de fapt oamenilor libertatea” şi ar grăbi şi chiar ar uşura ulterior procesul de pecetluire.
e. Prin Cuvintele: „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!” vrea să marcheze acest lucru şi vrea să spună, că dacă acum, când acţiunea este abia la început, creştinii nu vor fi capabili de jertfă şi împotrivire, mai târziu va fi şi mai greu;
f. Dacă această acţiune nu ar fi fost proorocită cu 2000 de ani în urmă de Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, demersul pe care guvernanţii, cu ştiinţă sau neştiinţă, îl fac prin acest proiect, nu ar fi fost pus sub semnul întrebării sau al contestării, ci nebăgat în seamă, sau poate chiar considerat un lucru benefic. Însă dacă luăm în serios Sf. Scriptură şi în special proorocia din Apocalipsă 13, atunci, după părerea mea, demersul Părintelui Justin este justificat telogic, responsabil şi profetic, întrucât există multe date comune între acţiunea introducerii cip-urilor biometrice şi atenţionarea profetică din Apocalipsă[10].

2. Legislaţia naţională, internaţională şi europeană referiotare la cipurile biometrice
a.
Regulamentului Consiliului Europei nr. 2.252/2004[11] dă recomandări şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice[12], însă nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta acribie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008[13], HG 1566/2008[14], OG 207 din 04/12/2008[15].
b. Acţiunea cip-urilor biometrice a „început în pas de marş” în judeţul Ilfov de la 1 ianuarie iar până în iunie 2009 se urmăreşte extinderea sistemului informaţional biometric în toată ţara.
c. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui nou model de permis auto de tip card, care conţine de asemenea un cip electronic pe bază de cod de bare. Cip-ul conţine date personale uzuale, date medicale, istoricul bolilor, contravenţii rutiere, etc. Acţiunea a început fără o bază legislativă şi fără o promovare mass-media corespunzătoare.
d. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Platforma-pilot-cobai informaţional va fi implementată în judeţul Caraş-Severin, de unde se va extinde proiectul şi în celelalte judeţe[16]. Informaţiile sunt memorate pe 2 suporturi: banda optică şi circuit integrat de tip smartcard (cip). Datele înscrise nu pot fi şterse, ci se poate doar adăuga la ele informaţii, iar această acţiune o poate face nu numai Ministerul Internelor, ci şi cel al Comunicaţiilor![17] Există aşadar un drept discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu este reglementat cine are dreptul să înscrie, care sunt criteriile de selecţie, a ceea ce trebuie scris şi ce ar putea afecta imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză, etc.
e. Abuzurile se extind şi mai aberant prin legea 298 din 21 nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicatii electronice, să păstreze orice convorbire telefonică, orice sms sau e-mail pe ultimile 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la solicitarea autoritatilor competente.[18]
f. Îngrijorător este faptul că, nici o lege sau normă naţională, europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau neglijenţă în securizarea datelor.
g. Până în prezent doar Asociaţia Civic Media[19] a semnalat şi contestat abuzul acestor legi şi încălcarea drepturilor omului, pe când unii membrii „justiţiari” ai societăţii civile sunt preocupaţi mai departe şi interesaţi obsesiv doar de scoaterea icoanelor din şcoli…

3. Scopul cip-urile RFID
Anunţate deja de doi ani, paşapoartele biometrice conţin imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Cerute de Statele Unite, paşapoartele vor fi emise în premieră de Romania, în ciuda faptului că unii experţi susţin că este nevoie de doar patru ore pentru a decripta informaţiile de pe cip[20].
Cip-urile RFID sunt menite să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine şi să controleze „pozitiv” individul, cu intenţia de a-l proteja şi în scopul creşterii gradului de securitate al acestuia[21], însă nu s-au luat în seamă în mod real şi pericolele şi vulnerabilitatea sistemului. Componentele şi alte operaţiuni electronice ale cip-ului biometric sunt deja mediatizate[22] şi se găsesc pe larg în literatura de specialitate[23].

3.1. Avantaje ale cip-urilor RFID
a. Din punct de vedere economic şi comercial:
1.
Uşurează, scurtează şi eficientizează considerabil procesul de producţie.
2. Datorită capacităţii de stocare a cip-urilor, se reduce timpul de cumpărare a produselor prin identificarea şi livrarea rapidă a acestora şi oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util.
b. Din punct de vedere militar:
1. Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare, precum şi a celor de spionaj.
c. Din punct de vedere al evidenţei, identificării şi ajutorului unei persoane în caz de urgenţă:
1.
Introducerea cip-urilor în paşapoarte este considerată o măsură de siguranţă în plus[24] de către guvernele ţărilor[25] care le-au introdus deja parţial.
2. Conectarea la anumite baze de date publice naţionale şi internaţionale oferă în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează un document personal prevăzut cu cip RFID.

3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID
1.
Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate[26]. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte[27] într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) [28] şi chiar falsificate[29].
2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.
3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia umană. Deci nu vor putea fi evitate.
4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID[30].
5. Cip-urile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate.
6. Nu există inclus în cip-uri optiunea: nu colecta date statistice despre mine.
7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu există.
8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute public fie din neglijenţă fie intenţionat.
9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt, dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit metodele existente de securitate pe baza celor 2 elemente introduse, folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului, nici măcar in mod criptat. De exemplu dacă ai o bază de date cu amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi sa iei din baza de date a poliţiei amprenta ei. În mod paradoxal cip-urile biometrice diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza paşaportului altcuiva, fară a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te mai verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem. De aceea expunerea informaţiilor digitale ale românilor fără discernământ şi discreţionar reprezintă o acţiune, fie inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor cetăţeni.
10.
Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fară să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.
11. Evidenţa strictă a vieţii personale, la toate nivelurile, elimină şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de plată, de exemplu faţă de o banca. Cazul americanilor cu dosar financiar. Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată.
12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o ameninţare la propria viaţă, dacă luăm în consideraţie ghidarea rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură de stat omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaştere facială. Tehnic acest lucru este deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi şi la terorism, ucideri şi crimă organizată.
13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este nevoie doar de mâna lui, sau de un ochi pentru a intra intr-un sistem. Astfel banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot obţine doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă.

4. Opoziţii şi atitudini contra cip-urilor biometrice în lume
Luând în consideraţie aspectele de mai sus precum şi din motive de etică civică sau etică a tehnologiei biometrice, unele instituţii, persoane sau asociaţii religioase, civice sau profesionale se opun vehement, cum ar fi: unii americani[31] sârbi[32], grecii[33], scoţienii[34], alte ţări occidentale, piloţii britanici[35] etc.
Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. „În toate aceste cazuri revolta nu trebuie privită ca pe o reacţie provenită pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă să o sucească unele glasuri din presă, ci, mai întîi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări forţate într-un sistem de supraveghere suspect[36].

5. Omul redus de la Imago Dei la un simplu număr sau cip electronic
Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce nu s-ar respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea electronică biometrică” având ca motivaţie teologică învăţătura Bisericii Ortodoxe despre antropologie.
„Imago Dei” în om după Sfinţii Părinţi este unitară atunci când exclude orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care constă în mod funcţional, practic, în manifestarea vieţii sale spirituale, ca nevoie primodială şi centrală. Primatul vieţii spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre umane spre absolut, spre arhetipul ei divin (Origen), spre Dumnezeu.
Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi prin împărtăşirea Sfântului Duh”[37], omul reuneşte, în ipostasul său creat, divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”[38], ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”[39] şi astfel devine dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că „omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu”[40], adică „chip al Chipului”- eikon Eikonos.
Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea (αρχιν) lui este în Hristos, care este chipul, icoana lui Dumnezeu. Omul real „s-a născut atunci când Hristos a intrat în viaţă şi S-a născut”[41], iar ziua naşterii lui Hristos „este zi de naştere a umanităţii”[42]. Omul este alcătuit teologic, iar chipul său are o valoare teologică, hristică şi nu îl putem amaneta sau împrumuta, sau permite să fie folosit fără voia şi libertatea noastră.
Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el însuşi, înţeles în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în suflet, minte, intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin sistemele filozofice contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce omul este o icoană, existenţa lui reală nu e determinată de elementul creat din care este făcută icoana, sau din voia lui liberă, ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul este înţeles astfel de Părinţii Bisericii “în mod ontologic numai ca fiinţă teologică. Ontologia lui este iconică”[43].
A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi înregimentat în cip-uri şi apoi manipulat după bunul plac al cuiva, înseamnă a „amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a diminua identitatea noastră iconică, care este unicată, la un număr într-o bucată de plastic.
Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană ca placă video, sau hard disc… Din punct de vedere moral este un sacrilegiu, sau cel puţin o desacralizate, întrucât se petrece o coborâre a dimensiunii spirituale, respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă strict materială şi terestră. Or, chipul nostru, aparţine arhetipului divin, adică lui Dumnezeu.
Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin învăţăturii biblice şi patristice despre antropologia creştină, întrucât reduc, circumscriu, deci mărginesc chipul/icoana fiinţei umane la o simplă tehnologie şi suport electronic de emiţătoare şi implanturi.

6. Propuneri şi perspective

Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste creştinilor, refuzul în masă a unor experimente pe care Guvernul României le aplică în serie[44], ar trebui să ne pună pe gânduri şi să ne întrebăm, dacă ne mai simţim, sau mai suntem consideraţi sau trataţi ca persoane umane, ori ca o simplă marfă, pe care se poate pune o etichetă, cip-uri, etc.
Nimeni din Guvern, nu s-a gandit să supună această temă dezbaterii publice, ca o problemă de etică cetăţenească sau de etică biometrică a tehnologiei moderne[45], aşa cum s-ar cuveni unei ţări democratice, la care se pare că suntem doar figuranţi.

Propun ca implementarea privind cip-urilor biometrice să fie amânată, pănă ce această problemă va fi dezbătută public.

Sfântul Sinod al BOR să iniţieze toate demersurile legale pe lângă organismele responsabile, pentru a nuanţa legile privind paşapoartele şi alte documente personale, în raport cu convingerile ştiinţifice, religioase sau morale ale cetăţenilor.
Până atunci să se respecte legislaţia actuală, privind noile cărţi de identitate, respectiv Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al Ministerului de Interne, care menţionează că „persoanele care refuză cartea de identitate din motive religioase“ primesc buletine de tip vechi[46]. La fel, HG 978/2006 privind fotografiile de paşaport, care dă posibilitatea personalului monahal ca „fotografia să poată fi realizată cu capul acoperit, din motive religioase”.
Prin opoziţia fiecăruia, prin trezirea unei solidarităţi de conştiinţă creştină la nivel naţional, putem cere legiuitorului să abroge noile legi din domeniul actelor electronice de identitate, sau să le aplice diferenţiat, fără ca aceasta să conducă la un regim discriminatoriu din punct de vedere politic, economic sau al serviciilor sociale.
Personal cred că introducerea cip-urilor este neconstituţională şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică naţională şi încalcă flagrant „drepturile omului” prevăzut în constituţia României[47] şi în alte legi internaţionale[48].
Am convingerea că Sf. Sinod va interveni la forurile legislative în acest sens, pentru a linişti problemele de conştiinţă ale credincioşilor BOR şi va demara conceperea unei doctrine sociale[49], care să reglementeze moral relaţia Bisericii cu lumea la toate nivelurile.
După părerea mea, aceasta ar pune capăt oricăror speculaţii, precum şi unor substituiri şi intervenţii singulare, referitoare la cip-urile biometrice şi nu numai, care apar pe alocuri în cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.
Pr. prof. Dr. Mihai VALICĂ
Universitatea A. I. Cuza, Iaşi,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”

21 Ianuarie 2009, la pomenirea Sfinţilor mucenici Maxim Mărturisitorul şi Neofit
NOTE:
[1] Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.
[2] Toate datele despre Acordul Schengen, inclusiv descrierea Centrului SIS (Schengen Informational System) din Strassbourg, sunt descrisepe larg în „I Simfonia tou Senghen”, To Pontiki, Atena 1997, editia a II-a, lucrare oficiala ce contine textul integral al Acordului, interventia de protest Van Outrive si legea „Pentru protectia persoanei la prelucrarea datelor cu caracter personal”, votata de parlamentul elen in martie 1997.
[3] Vezi http://consilium.europa.eu/prado/RO/1611/docHome.html.
[4] Vezi Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Teologie Socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.
[5] http://www.calauzaortodoxa.ro/
[6] Vezi Apocalipsa 13, 16-17.
[7] Vezi http://www.calauzaortodoxa.ro/, comunicatul pag. 1.
[8] Unele concluzii sunt trase şi în urma unor discuţii personale avute cu părintele Justin, după publicarea comunicatului cunoscut.
[9] Idem, ibidem.
[10] Vezi Pr. dr. Ioan Mircea, Apocalipsa, ed. Harisma, Bucureşti, 1995, pp.213-235; Mircea Vlad, Apocalipsa 13 – Sfârşitul libertăţii umane, la adresa: http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97.
[11] Vezi http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=189152; http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st06/st06406-re01.en04.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EN: PDF http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/doc_freetravel_documents_en.htm [12] Vezi Opinion 3/2005 on implementing the Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States (Official Journal L 385 , 29/12/2004 P.1 – 6).
[13] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
[14] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.
[15] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.
[16] Vezi OGU 184/2008.
[17] Vezi Norme metodologice ale OGU 69/2002.
[18] Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.
[19] Asociatia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru Roncea, cu sediul în Bucuresti, web http://www.civicmedia.ro, e-mail office@civicmedia.ro, în temeiul disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr. 554/2004 formulează contestaţie împotriva disp. Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora. Vezi pe larg http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/in-al-11-lea-ceas-civic-media-contestat.html.
[20] Vezi RFID http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20; http://epic.org/privacy/rfid/ (exemple de RFID cu probleme) ; http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).
[21] Vezi fundamentarea legilor mai sus menţionate.
[22] Vezi Apelului Parintelui Justin Parvu privind lupta contra Cipurilor Fiarei „Ce sunt cipurile 666” – http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/in-completarea-apelului-parintelui.html; INFO – Ce contine cipul cu date biometrice premergator pecetluirii cu 666: inclusiv o antena!UPDATE-http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/info-ce-contine-cipul-cu-date.html; Control total: FBI deja vrea sa detina Banca de date biometrice a Marii Britanii – 666 – Cum poti sa devii un paria fara sa stii – http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/controlul-total-fbi-deja-vrea-sa-detina.html.
[23] Vezi E.Bowman, ‘Everything You Need to Know About Biometrics’. Id-entix, 2000. 2. A.Bromme, ‘A Classification of Biometric Applications Wanted by Politics: Passports, Person Tracking, and Fight against Terror’, Kluwer, BV Deventer, The Netherlands, The Netherlands, 2002, p.207-19. 3. M.Foucault, Discipline and Punish:The Birth of the Prison, Pen- guin, 1979. 4. K.A.Gates, ‘Wanted Dead or Digitized:Facial Recognition Technology and Privacy, Television and New Media, Vol.3, No 2 May 2002, p.235-38. 5. D.Lyon, and Dedt Lyon, Theorizing Surveillance:The Pano- pticon and Beyond, Willan Publishing, 2006. 6. P.H.O’Neil, Complexity and Counterterrorism:Thinking About Biometrics, Taylor & Francis, 2005, p.547-66. 7. Pravoslavni Episkop Žički, ‘Svetom Arhejerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve’, Blagovesnik Žički, 2006. 8. J.Tasić, ‘Protiv Velikog Brata’. DANAS 16.-17. decembar 2006. 9. J.D.Woodward, Biometrics:A Look at Facial Recognition, RAND, 2003. PUBLIC POLICYANALYSIS WBSO; http://www.rfidnews.org/http://ifile.it/10gd7ji/3540710183.zip; http://www.filefactory.com/file/295b26/n/1596931949_rar;http://rapidshare.com/files/163847054/ebook.RFID_Explained_A_Primer_on_Radio_Frequency_Identification_Technologies_Synth.1598291084.zip; http://www.filefactory.com/file/2f269a/.
[24] Conţine 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât actele actuale. Vezi http://www.frontnews.ro/social-si-economic/eveniment/pasaportul-biometric-cea-mai-noua-arma-a-romaniei-impotriva-comertului-de-infractionalitate-19018.
[25] Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia, Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Korea în 2008, România în 2009. Numai România implementează sistemul complet şi fără rezerve.
[26] Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit, care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un calculator.
[27] Paşaport biometric spart în 2008 în UK. De atunci Uk şi Irlanda contestă cip-urile biometrice. Vezi http://www.gss.co.uk/news/2008/04/?&id=4988; http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs
[28] Vezi http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).
[29] Vezi http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=38690; http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/
[30] Vezi Albrecht, K. Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature
1990-2006.
[31] Vezi Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne. Katherine Albrecht este fondatoarea şi preşedinta CASPIAN (Grupul consumatorilor care sunt împotriva invadării intimităţii de către supermarketuri – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) si autoare a lucrarii „Cipurile-spion: Cum plănuiesc mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice mişcare cu RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID). ; La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Katherine Albrecht: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en
[32] Western Balkans Security Observer English Edition (Western Balkans Security Observer English Edition), issue: 4 / 2007, pages: 6268, on http://www.ceeol.com/.
[33] Vezi Comunicatul Sfantului Munte Athos catre poporul ortodox: http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/crestini-organizati-va-formular-de.html;
[34] Parlamentul scotian a votat impotriva propunerii guvernului Marii Britanii de a emite carduri cu cip de tip RFID. Masura nu are nici un efect legislativ insa membrii parlamentului scotian au opinat ca aceste noi carti de identitate nu vor scadea criminalitatea si nici nu vor creste securitatea cetatenilor, in schimb vor afecta puternic drepturile civile. Parlamentarul Fergus Ewing a declarat in fata parlamentului local ca guvernului nu-i poate fi acordata increderea ca va pastra in siguranta datele stocate pe cipuri si ca intreaga investitie de 5 miliarde de lire sterline este o teribila risipa care ar putea fi folosita mult mai eficient in alte scopuri. Sursa: Parlamentul scotian respinge noile carduri de identitate cu cip RFID.
[35] Vezi http://sorinalukacs.wordpress.com/2009/01/16/pasapoartele-biometrice-un-semn-al-apocalipsei-ori-o-simpla-masura-de-securitate/; sursa: Pilots threaten to strike over ID cards; Pilotii britanici ameninta cu greva datorita noilor carduri de identitate cu cip RFID
[36] Citat în http://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip-urilor/
[37] 2 Cor 13, 14; Rom 16, 24.
[38] 1 Cor 15, 49.
[39] Efeseni 4, 14. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui. (christopoiesis).
[40] Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995,p. 51.
[41] Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 150, 604A.
[42] Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 31, 1473A.
[43] Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă,Ed. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.
[44] Vezi vaccinarea cu Gardasil, „anexarea şi livrarea” României la UE fără referendum, legea 298 din 2008, cip-urile biometrice, etc. acţiuni care arată dispreţul aleşilor noştri faţă de cetăţeni şi o privare a libertăţii noastre de opinie şi de acţiune în perfectă armonie cu Constituţia României.
[45] Vezi BITE (http://www.biteproject.org/) – research and to launch public debate on bioethics of biometric technology; http://www.cssc.eu/media_coverage.php:
[46] Din păcate actul este de circulaţie internă şi este inaccesibil pentru public.
[47] Vezi art.26: Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si viaţa privata. Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri; art. 28: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. Vezi şi art. 53 şi 148.
[48] Art. 1 din Declaratia universala a drepturilor omului spune ca toate fiintele se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Art. 12. Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
[49] Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, Freibrug 2007; Mihai Valica, Pavel Chirilă, Andreea Băndoi şi Cristian Popescu, Teologia Socială, ed. Christiana, Bucureşti, 2007.
Acest articol a fost publicat în anti-cip și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

29 de răspunsuri la Studiu despre RFID realizat de Pr Prof Dr Mihai Valica

 1. Pingback: Opinia aroape oficială a BOR despre documentele personale cu cipuri « Cuvânt Ortodox

 2. Mihaela zice:

  Doamne ajuta! Va rog sa imi spuneti daca stiti data EXACTA a introducerii noilor permise auto (in studiul acesta scrie „decembrie 2008”). Am gasit un singur comunicat oficial (http://www.prefecturabucuresti.ro/biroul-de-presa/reluarea-activittii-serviciului-public-comunitar-regim-permise-de-conducere-si-nmatriculare-a-vehiculelor-8211-bucureti.html) care spune:

  „Începând de astăzi, 10 noiembrie 2008, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Bucureşti a trecut la sistemul de emitere centralizată a documentelor – permise auto şi certificate de înmatriculare. Noile modele ale acestor documente respectă cerinţele reglementărilor europene şi beneficiază de avantajul unei mai bune securizări.
  Noul model de permis îşi păstrează forma veche, însă este realizat conform normelor Uniunii Europene, pe suport unicarbonat, iar datele şi fotografia sunt gravate cu laser. Permisul european de conducere este foarte greu de falsificat, întrucât prezintă o serie de elemente de siguranţă, lizibile doar în anumite condiţii. De asemenea, actul prezintă o serie de coduri prin care sunt reliefate anumite restricţii, cum ar fi cutia automată sau manuală.”

  Nici aca citeam inainte stirea nu mi-as fi dat seama ca e vorba de cip… Mi-am luat noul permis pe 12 noiembrie fara sa banuiesc…Nu stiu care e cipul, dar o fi :(.

 3. PAISIEE zice:

  @MIHAELA…DOAMNE AJUTA..Noile permise intra de pe 1 ian 2009 uite aici un reportaj il am postat pe youtube…
  http://www.youtube.com/user/georeby

 4. Radu Cornel zice:

  Cipurile biometrice sau numarul numelui fiarei
  666
  Dupa cum observam in cartea „Apocalipsa” scrisa de Sfantul Evanghelist Ioan, cand a fost exilat pe insula Patmos, traim vremurile de pe urma. Cuvantul „apocalipsa” se traduce: „revelatie”, de unde deducem ca nu este o carte de basme sau mituri, ci este o carte in care Dumnezeu a revelat cu adevarat cele ce vor urma, spre sfarsitul lumii acesteia.
  Noi, drept-credinciosii crestini ortodocsi, numim aceste cipuri „numarul numelui fiarei”, deoarece este insemnul lui Antihrist. Aceasta este o afirmatie metaforizata a Sfantului Evanghelist Ioan. Insa, de ce noi astazi numim cipul acesta numarul fiarei? Este foarte simplu. Pentru ca asa le numesc cei care le-au conceput, prin faptul ca au numit acel calculator imens de la Bruxelles, inalt de patru etaje si lat de aproximativ 15 metri:”FIARA”. Cu ajutorul acestui calculator, savantii sustin ca pot monitoriza tot ceea ce se petrece in orice parte a lumii primind informatiile de la cip.
  De ce sa refuzam implantul acestor cipuri?
  1. Din punct de vedere religios implantul cu acest cip biometric incalca cel mai important dar de la Dumnezeu, libertatea. Dumnezeu cand l-a creat pe om i-a daruit cel mai de pret dar, l-a facut liber. Atat de multa libertate i-a oferit Dumnezeu omului, incat avea voie sa manance fructul oricarui pom din Gradina Edenului, doar din pomul cunostintei binelui si raului l-a oprit sa manance, nu obligandu-l, ci avertizandu-l, sfatuindu-l si aratandu-i consecintele ce vor urma. Pana in ziua de astazi Dumnezeu respecta liberul arbitru al omului, pe care insa, unii oameni, „slujitori ai Satanei” ne rapesc libertatea pacalindu-ne sa acceptam aceste cipuri. De ce rapesc libertatea? Pentru ca nu ne mai lasa dreptul de libera exprimare si pentru ca, implantandu-ne acest cip vor avea toate datele personale ale noastre si vor sti orice detaliu din viata noasra: ce mancam, cat mancam, unde mergem, cat stam, ce cumparam, ce vindem etc. Astfel adeverindu-se ceea afirma Sfantul Ioan Evanghelistul in Apocalipsa la 13,17: „Ca nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, fara numai cel ce are semnul sau numele fiarei sau numarul numelui fiarei”.
  2. Din punct de vedere medical, implantul cu cip biometric este daunator; cauzand o boala grafa numita cancer. La inceput microcipurile au fost testate pe animale. Aceste micocipuri implantate la animale au provocat cancer in aproximativ 10 % din cazurile implanturilor. Tesutul cancerigen a aparut intotdeauna in jurul cipului RFID.
  Cipurile RFID sunt sensibile la anumite tipuri de radiatii ori contactul cu surse incarcate cu electricitate. Astfel, microundele le fac sa explodeze, in cazul implanturilor provocand dezastre biologice. Devine imposibila folosirea lor la oameni sau animalele care au acces in zone cu astfel de radiatii.
  Desi au fost sesizate aceste dezavantaje ale cipului, s-a continuat proiectul de implantare la oameni.
  Cipurile implantate nu au stabilitate in tesut; in urma miscarii organismului migreaza din locul in care au fost implantate si necesita interventii chirurgicale. De asemenea, ele in forma in care exista astazi se pot sparge in interiorul tesutului provocand rani.
  3. Din punct de vedere economic si financiar se doreste evitarea clonarii cardurilor de credit si stoparea jafurilor electronice si a terorismului. Insa, aceste cipuri sunt vulnerabile neavand nici macar minimul de securitate; un scop major pentru care au fost concepute.
  Informatiile din memoria cipului pot fi citite de catre orice cititor, nu doar de catre cele specializte. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date , oricat de criptate ar parea, pot fi sparte intr-un timp extrem de surt.
  Conectarea acestor informatii cu anumite baze de date publice din cateva tari poate oferi in cateva minute toate informatiile vitale despre persoana careia i se scaneaza ( cu stiinta sau fara) un document personal prevazut cu un cip RFID. Din acest motiv cipurile sunt „contra indicate” pentru ca din acest moment posesorul de card de identitate sau pasaport sau carnet de conducere care contine cip devine cea mai usoara prada pentru orice cititor de cipuri RFID si un calculator. Pretextul eliminarii terorismului pentru impunerea acestor cipuri este nimic altceva decat praf in ochi, orice terorist cu o minima dotare electronica putand dispune dupa bunul plac de informatiile obtinute atat de usor. Cu atat mai rau se intampla in cazul in care anumite state cauta sa-si impuna controlul total asupra cetatenilor lor. Se va sti in orice clipa unde suntem, cu cine suntem, de unde venim, si incotro ne indreptam, ce am cumparat si in ce cantitate. Practic libertatea va devenui un mit, o frumoasa amintire de pe vremea parintilor nostri.
  4. Din punct de vedere politic cipurile sunt binevenite, impuse cetatenilor unor tari ca si in Romania, prin legi. Oricarui guvern al orcarui stat ii convine sa implanteze cipuri biometrice, in valoare de mai putin de un euro-cent, in cetateni pentru a manipula mult mai usor populatia. Prin cele doua uniuni, ale lumii, adica Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana se urnareste formarea, intemeierea unui guvern unic cu un conducator unic. Prin unirea celor doua organizatii de state rezulta „o singura turma cu un singur pastor”, Antihrist. Ceea ce este foarte posibil pentru ca exista limba internationala engleza, folosita de americani si poate fi adoptata ca limba oficiala a „marelui stat”. Am folosit expresia biblica „o turma si un pastor” pentru a arata ca Antihrist il imita pe Hristos. Insa Domnul Iisus Hristos cand a folosit aceasta expresie nu sa referit la uniunea intregii omeniri la nivel politic, ci uniunea oamenilor in credinta, toti crezand in Unicul si Adevaratul Dumnezeu, adica Dumnezeu Tatal, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Sfantul Duh.
  Daca Dumnezeu ne controleaza si ne cerceteaza inimile prin Sfanta Sciptura, respectand liberul arbitru al omului lasandu-l sa alega intre El si Satan, Antihrist ne manipuleaza mintea cu ajutorul acestor cipuri, rapind libertatea omului si dreptul la libera exprimare.
  Unii oameni cred ca Antihrist este un monstru sau un demon, tin sa mentionez si sa corectez aceasta conceptie gresita. Antihristul este un om dornic de putere si care doreste sa acapareze tot Pamantul si Universul daca se poate. Faptele lui contravin legii divine, de aceea il numim astfel.
  Dimensiunea de astazi a acestor cipuri le face sa fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simturile omenesti. Necesitatea hranei si a imbracamintei va face ca nimeni sa nu poata sta departe de sistemul electronic de conrol total.

  lucrare realizata deRadu Cornel Madalin

 5. Cezar zice:

  Da, bine documentat si just ceea ce afirma Pr. Prof. dr. Mihai Valica in studiul sau. Astfel de oameni sunt de admirat, care vin cu argumente logice, teologice etc. pentru a-si fundamenta spusele. Insa si mai interesant va fi sa vedem ce pozitie va adopta Sfantul Sinod al BOR (daca va adopta una!) fata de cele expuse mai sus, si de recomandarile facute de domnia sa. Tot ceea ce fac acesti masoni este atat de evident, iar Biserica tace.. De ce? am mai spus..

 6. florin zice:

  doamne fereste o sa ajungem ca niste zombi

 7. Pingback: AUDIO : Pr. prof. Mihai Valica - studiu asupra microcipului « † Apologeticum

 8. TILEA MARINEL zice:

  Bine v-am gasit…!
  Ajutati-ma …!
  Sa descarc …,materialul Pr.Prof. Mihai Valica,-studiu asupra microcipului…,!
  Ieri ..l-am gasit…si l-am sters…,-din gresala…,-
  Acum nu mai reusesc…!
  Doamne ajuta-ne..!
  Iertati-ma !,-

 9. Claudiu zice:

  Parinte, va rog sa va interesati mai bine, pentru ca nu suntem:” România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea proiect experimental,”
  In Grecia, acum cativa ani au avut exact aceleasi probleme si nu numai in Grecia.

 10. Pingback: Cipul biometric in Romania « gizm0BillZzz

 11. sanatatesivirtute zice:

  n-am ce face si comentez si eu degeaba… ma baga cineva in seama ?

 12. Pingback: Anonim

 13. Pingback: Chemarea marturisitorilor. In numele Domnului Hristos alaturati-va celor dintai! « † Apologeticum

 14. teyshor zice:

  Pacat ca nu avem oamenii necesari pentru a ne opune acestor cip-uri…..romanii ar trebui sa fie mult mai atenti si interesanti pentru ca treaba e destul de serioasa!!! Nu ne lasa, Doamne!!!!!

 15. Anonim zice:

  Ma intreb ce or fi continand cipurile din abonamentele RATB ca date personale, structura de date si cum sunt folosite in colectarea datelor statistice. Are cineva date tehnice despre ele? Si ma mai intreb daca nu cumva si ele au fost o treapta bine planificata catre obisnuirea oamenilor cu ideea. Contin si cip si antena si puteti verifica prin transparenta folosind pe intuneric o lanterna puternica. Cred ca la fel ar trebui sa se vada si in permisele auto. De ce i-or fi zis activ? Oare la validare sunt scrise date pe el sau doar citite? Ma iertati, sper ca nu sunt foarte off-topic. Doamne-ajuta!

 16. daniela yamak zice:

  fiul meu are 17ani.din anumite motive nu are buletin.ce trebuie sa fac ca sa obtina un buletin de tip vechi.va multumesb.dumnezeu sa fie cu noi.

 17. admin zice:

  Inca se mai pot face carti de identitate. Important e sa nu luam pe cele cu cip, care vor intra in vigoare din 2011 (sau chiar din iulie 2010)

 18. dadu zice:

  din cate cunosc eu despre RFID, cipul are in componenta o bobina care atunci cand se afla in imediata apropiere a unui emitator radio (dispozitivul de scanare) se induce energie in bobina, care alimenteaza cu curent cipul propriuzis si incepe „comunicarea” intre scaner si cip. Fara prezenta apropiata a scanerului, cipul este neoperativ. Probabil multi aveti la scarile blocului interfoane care functioneaza cu RFID, fara acel card cu cod de bare, doar apropii „cheia” si se deschide usa, functioneaza pe acelasi principiu. La fel si cheile cu cip ale autoturismelor, au efect doar daca sunt aproape de butucul de sub volan. Deci nu cred ca e posibil ca cipul sa monitoriuzeze ce facem, sa se stie unde ne aflam precum la GSM. Si sigur cu un camp electric/electrostatic foarte puternic se va distruge si mama cipului, deci fiecare va avea posibilitatea sa omoare eventualul cip, care nu-l vedem. Eu cred ca problema ar fi dezbaterea datelor ce se trec in astfel de cip-uri, ca niste date medicale ar fi utile unui pacient dintr-un accident rutier, din care se afla alergiile la anumite substante si alte date utile ce nu se pot afla acum in regim de urgenta. Dar recunosc ca ma enerveaza smerenia cu care guvernele idioate alre Romaniei pun in practica orice directiva ue.
  p.s. pana si pe acest site, ca sa scriu acest comentariu, sunt obligat sa trec adresa de email, da ma rog…

 19. banisor ionut zice:

  il felicit pe cezar care a recunoscut ca cipurile sunt produse de masoni.

 20. binnur zice:

  Poate sa mi raspunda cineva,daca aceasta campanie de semnaturi ANTİCİP continua,şi cum aş putea participa ?
  multzumesc anticipat

 21. ionescu zice:

  Nu e de mirare ca s-a inceput o larga discreditare a personalului din rindul preotimii….tocmai pentru a scadea credibilitatea lor in rindul enoriasilor,astfel ca necuratul sa isi poata face mai lesne treaba.Am insa incredere in Sfintii nostri Parinti ca sa gaseasca o cale pentru a lumina acest popor atit de blestemat.Nu stiu cum reusim sa fim mot la toate prostiile.D-ZEU sa ne lumineze mintile

 22. camian zice:

  Computerul si TV vor avea puterea de a „conecta” omenirea la mintea fiarei si de a pune pe toti cei care i se inchina ei intr-un singur gand cu ea. Halucinant de robotic. In Apocalipsa se vorbeste despre aceste lucruri, iar tehnologia existenta va permite realizarea acestui chip al fiarei. Deja se fac speculatii despre potentialul mediei TV de a fi ‘interactiv’, de a transmite/comunica o „viziune” despre lume. Asociarea identitatii umane sacre, data de numele de botez intru Hristos cu limbajul calculatorului, care in sistemul binar are universal cifra 666 pentru microcipuri, avanseaza deja aceasta simbioza psihotica dintre om, facut dupa chipul si asemanarea Lui Dumnezeu cu bestia sinucigasa, doborata de Hristos si Ingeri din dregatoriile ceresti. Toti care nu se vor inchina acestui chip al cazutului vor fi martirizati, vor trece la viata vesnica intru Hristos. Cei care se vor inchina fiarei vor avea blestemul Lui Dumnezeu peste capul lor si vor trece prin chinuri teribile. Deja articularile la acest creier canceros al uratului se fac prin avansarea acestor acte biometrice. Asta este un fel de promotie la ce va uma de fapt, la pecetluirea propriu-zisa, pe mana sau pe frunte.

 23. camian zice:

  Este greu de acceptat a traim aceste vremuri, multi oameni au reactia fireasca de a nega realitatea, de a se imbata cu apa rece, crezand ca…daca te faci frate cu un drac mai mic, la urmatorul vad nu vei face compromisul cu ala mai marele. Este o iluzie, este o fuga de realitate si o mare povara duhovniceasca pentru cei care sunt investiti de Hristos cu puterea de a avertiza oamenii si a-i pregati pentru vremurile care vin si nu o fac.
  Daca luptam crstineste impotriva lor putem sa prelungim perioada de libertate pe care inco o avem…suntem datori sa murim liberi si sa lasam mostenire libertatea castigata e noi celor care urmeaza dupa noi.

 24. George zice:

  Spuneti NU cipurilor,NU RFID.Viata e o binecuvantare,libertatea e pretioasa si credinta in Dumnezeu ne va ajuta in orice problema,asta pentru cine il va accepta in inima lui/ei pe Domnul nostru IIsus Hristos.Dumnezeu sa ne binecuanteze pe toti si sa ne dea un ocean de intelepciune si rabdare.Alex,Tulcea.

 25. sorin-niculai zice:

  Ni le vor trimite prin posta sa nu semanm de primire si sa le returnam .

 26. AndreeaT. zice:

  Doamne-ajuta! Atat vreau sa adaug:
  Va amintiti ce spunea Sfantul Ardealului, parintele Arsenie Boca: (citez din memorie) ,,Intr-un timp relativ scurt, toti ochii lumii se vor indrepta dintr-odata spre Romania!” Oare sa fie legat si de faptul ca tara noastra e cobaiul planetei in ceea ce priveste cip-urile?!…
  Cu respect pentru toti cititorii :-)

 27. clau zice:

  vie imparatia Ta faca se voia Ta

  de ce sa ne tot ferim de ceva ce trebuie sa se intample in rugaciunea tatal nostru zicem Vie imparatia Ta, facase voia Ta

  deci ca sa vina imparatia Tatalui trebuie sa vina cipurile , noi nu trebuie sa le acceptam, sa fugim in munti sau cine stie mai ce sa facem, o sa fim putini care nu le vom accepta poate mai putin de 10% ,Domnul Iisus Hristos a spus lasati copii,neveste ,parinti si veniti dupa mine ,va fi foarte greu cand vor veni cipurile vom fugi iar daca nu vom putea sa facem ce a facut Constantin Brincoveanu.
  buletinele,permisele ,pasapoartele biometrice nu sunt nimic,

  caci putem inca sa cumparam sa vindem si fara sa le avem deocamdata ,
  problema va fi atunci cand vor incepe implantarea cipurilor pe mana dreapta sau frunte si nu vom putea cumpara mancare pana atunci…………sanatate

 28. Novac zice:

  A primit careva permisul auto nou si a actionat intr-un fel pentru a i se anula acest permis si pentru a-l primi pe cel vechi? Ma intereseaza daca a avut succes.

 29. Pingback: Pasapoarte biometrice la nivel national. Lupta continua! | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s