Ce sunt cipurile 666

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miliueste-ma pe mine pacatosul/pacatoasa si pe toata lumea Ta !

microchip_070828_ms1Cipurile RFID sînt o creaţie tehnologică recentă, menită iniţial să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine. În general, ele sînt compuse dintr-un cip electronic (care permite stocarea datelor şi alte operaţiuni electronice) conectat la o antenă miniaturală, putînd fi aplicate pe diferite obiecte.
Dispozitivul cu antenă poate fi detectat de cititoare speciale. Cipurile RFID sînt de două feluri, active şi pasive, după felul construcţiei lor; astfel, cipurile active sînt conectate la o baterie, iar detectarea lor se poate face de la o distanţă de cel mult 100 de metri, iar cele pasive nu sînt prevăzute cu baterie, ci pot fi citite numai prin apropierea lor de un cîmp electric creat de un cititor special, detectarea lor fiind deocamdată imposibilă la distanţe mai mari de 10 metri. Cînd un cititor RFID emite un semnal radio, cipurile din apropiere reacţionează transmiţînd datele către cititor.
Dacă iniţial producerea lor a avut un scop exclusiv comercial, cipurile putînd stoca mult mai multe date decît codul de bare, în ultimii ani mai multe firme producătoare de astfel de dispozitive s-au orientat pe producerea de cipuri şi pentru alte aplicaţii, precum acte de identitate, carduri de sănătate, carduri de credit, bancnote, etc. S-a mers pînă acolo, încît, invocîndu-se anumite situaţii excepţionale, să se urmărească implantarea unor astfel de cipuri în corpul uman.3 Experimentele au început cu implantarea animalelor de casă, pentru a fi mai uşor recuperate în cazul rătăcirii lor, şi au continuat cu cîteva cazuri umane particulare. „Avantajul” implantului electronic este acela că cipul ar putea fi alimentat în permanenţă de căldura corpului uman, transformîndu-l în cip activ, deci detectabil de la mare distanţă.
Deocamdată cipurile RFID implantate oamenilor au fost exclusiv pasive.
Din datele pe care le deţinem la momentul de faţă (2009, Ianuarie) progresul tehnologic a permis miniaturizarea cipurilor produse de firma Hitachi (denumite μChip/mu chip) pînă la dimensiunea de 0.04 x 0.04 mm, fiind practic invizibile pentru majoritatea oamenilor. Momentan se produc cîteva miliarde de astfel de cipuri pe an, preţul lor fiind, în medie, puţin peste un eurocent.
În cele ce urmează descriem cîteva din avantajele şi din dezavantajele tehnologiei cipurilor RFID, pentru informarea tuturor celor interesaţi, materialele pe această temă fiind extrem de puţine în limba română.
Avantaje ale cipurilor RFID:
1.
Dată fiind capacitatea de stocare a cipurilor, alăturarea lor unui produs face posibilă identificarea rapidă şi reducerea timpului petrecut de clienţi şi de vînzători la cumpărarea respectivului produs. Cititoare speciale ajută la identificarea şi evaluarea corectă într-un timp extrem de scurt a tuturor produselor cumpărate de un client fără a mai fi nevoie ca vînzătorul să le treacă pe fiecare în parte prin faţa cititoarelor de coduri de bare.
2. Prezenţa cititoarelor de cipuri RFID pe rafturile supermarketurilor îmbunătăţeşte vînzările anumitor produse, administratorul ştiind cu precizie ce anume s-a vîndut şi în cît timp. Astfel se pot elimina timpii morţi pînă la refacerea stocului în cazul epuizării unui produs şi nevoia personalului care să supravegheze rafturile de produse. 4
3. Controlul anumitor produse farmaceutice de la punctul de producţie la punctul de desfacere elimină posibilitatea dispariţiei substanţelor periculoase sau cu folosire specială şi permite identificarea oricărei încercări de sustragere a lor.
4. Controlul anumitor produse toxice care ar putea ieşi de sub stricta supraveghere.
5. În diferite sporturi desfăşurate contra-cronometru se poate determina cu mult mai multă precizie timpul parcurs pînă la linia de sosire.
6. Prezenţa cipurilor pasive în paşapoarte5 a fost considerată o experienţă pozitivă de către guvernele ţărilor care le-au introdus pînă azi6, pentru îmbunătăţirea controlului asupra cetăţenilor lor care călătoresc peste hotare. Anumite ţări permit nu doar citirea respectivului cip la ieşirea/intrarea în ţară, ci şi stocarea acestor date în cipul RFID din paşaport.
Dezavantaje ale cipurilor RFID:
1. Codul de bare de pe majoritatea covîrşitoare a produsele aflate azi pe piaţă conţine explicit numărul 666, cu trimitere directă la pasajele din Apocalipsă referitoare la numărul numelui fiarei. Înlocuirea codului de bare cu cipul RFID pentru produsele din comerţ nu a fost niciodată adusă la cunoştinţa publicului ca pe o cucerire ştiinţifică cu care pe viitor vom reuşi să scăpăm de numărul 666 de pe cumpărăturile noastre. Dimpotrivă, cu mult mai grav chiar, prezenţa obligatorie a cipurilor în documentele de identitate personală şi pe majoritatea produselor de pe piaţa viitorilor ani, adică atît la cumpărător, cît şi la produsul cumpărat, ne trimite automat cu gîndul la versetul 13:17 din Apocalipsă: Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. Pînă astăzi nici una din firmele producătoare de cipuri RFID nu a făcut dovada lipsei numărului 666 din memoria acestor cipuri pe care unii le vor obligatorii şi în actele de identitate din România.
2. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte într-un timp extrem de scurt. Conectarea acestor informaţii cu anumite baze de date publice din cîteva ţări poate oferi în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează (cu ştiinţă sau fără!) un document personal prevăzut cu cip RFID. Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit7 care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un calculator. Pretextul eliminării terorismului pentru impunerea acestor cipuri este nimic altceva decît praf în ochi, orice terorist cu o minimă dotare electronică putînd dispune după bunul plac de informaţiile obţinute atît de uşor. Cu atît mai rău se întîmplă în cazul în care anumite state caută să-şi impună controlul total asupra cetăţenilor lor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm, ce am cumpărat şi în ce cantitate. Practic libertatea va deveni un mit, o frumoasă amintire de pe vremea părinţilor noştri.
3. Prin prezenţa cititoarelor de cipuri RFID în toate automobilele produse de marile firme auto din 2005 pînă azi, în trenuri, autobuze, avioane, magazine, gări, metrouri8, şi pe principalele artere de circulaţie s-a început deja impunerea controlului total asupra omenirii.
4. Dimensiunea de astăzi a acestor cipuri le face să fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simţurile omeneşti. Necesitatea hranei şi a îmbrăcămintei va face ca nimeni să nu poată sta departe de sistemul electronic de control total.
5. Unicitatea fiecărui cip RFID face ca orice document personal şi ca absolut tot ce se vinde şi se cumpără să poată fi monitorizat cu mare precizie. Prin efectuarea plăţii unui produs prevăzut cu cip nu se dezactivează cipul, ci acesta continuă să rămînă veşnic funcţional.
6. Cantitatea imensă de date cerută de o astfel de dezvoltare a industriei cipurilor RFID face absolut necesară existenţa unor gigantice baze de date unde se vor stoca informaţiile de pe cipuri, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date. Conectarea acestor imense baze de date cu bazele de date personale aflate în evidenţa statului sau ale unor terţe companii duce la controlul total asupra individului.
7. Cititoarele de carduri pot fi ascunse în orice tip de material, introducerea lor în uşi, pavaje, podele, rafturi, tejghele, făcînd imposibilă cunoaşterea momentului în care cineva a fost scanat.
8. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID.9
5341_919. Cipurile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate. Astfel, microundele le fac să explodeze, în cazul implanturilor provocînd dezastre biologice. Devine imposibilă folosirea lor la oameni sau animale care au acces în zone cu astfel de radiaţii.
10. Cipurile implantate nu au stabilitate în ţesutul implantat, de multe ori, în urma mişcărilor organismului migrînd din locul unde au fost implantate şi necesitînd intervenţii chirurgicale. De asemenea, ele, în forma în care există astăzi, se pot sparge în interiorul ţesutului şi provoca răni cu diferite grade de pericol.
11. Anumiţi bolnavi din cîteva spitale au primit implanturi cu cipuri RFID fără să îşi dea acordul şi fără să ştie de ele. Astfel s-a întîmplat la clinica de bolnavi Alzheimer West Palm Beach din Florida, începînd cu anul 2007. Astfel de cazuri se pot generaliza, mai ales sub presiunea unor legi sau în cazul unor situaţii extreme precum starea de război.
12. Posesorii de animale de casă au fost obligaţi în Portugalia, Noua Zeelandă, Singapore, Bangkok, şi cîteva state din SUA să îşi implanteze animalele de casă cu cipuri RFID. De asemenea, de cîţiva ani buni şi posesorii de vaci, oi, capre, din România, sînt obligaţi să ataşeze un astfel de cip RFID tuturor animalelor producătoare de lapte, fără vreun motiv raţional.
13. Vigilenţa celor ce sînt chemaţi să verifice autenticitatea actelor va scădea foarte mult, de vreme ce un astfel de cip va certifica datele înscrise şi fotografia din paşaport, determinînd autorităţile să se încreadă în puterea cipului de a nu fi falsificat. Cercetări recente10 arată că extragerea şi chiar falsificarea datelor din cipul RFID din paşapoarte este cît se poate de simplă pentru cineva cu minime cunoştinţe în domeniul informatic.
Mica trecere în revistă de mai sus trage un semnal de alarmă asupra raţionalităţii existenţei cipurilor RFID în actele de identitate din România. Nu au trecut nici 20 de ani de cînd fraţii şi părinţii noştri au murit cu nădejde în suflet strigînd „Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim!”. Din Ianuarie 2009 a început, cu o grabă suspectă, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva din România să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. Ni s-a spus doar, fără a putea verifica în vreun fel, că vor fi stocate datele personale, imaginea feţei şi a două amprente digitale. Dacă amprentarea unora dintre cetăţenii români din Italia ne-a umplut de indignare pe toţi, la doar cîteva luni după această idee care nu s-a pus în practică nu a fost nici o reacţie din partea nimănui la ideea amprentării obligatorii a celor ce vor să-şi facă acum paşaport sau carnet de conducere.
Putem spune fără să greşim că primirea actelor electronice înseamnă şi nevrînd asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcînd cuvîntul Sfîntului Pavel: Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt ce locuieşte întru voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sînteţi ai voştri? Că sînteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi întru duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20) şi aducînd pedeapsa scrisă în cartea Apocalipsei: Şi al treilea înger a urmat lor, zicînd cu glas mare: Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia însemnare pe fruntea sa sau pe mîna sa, şi acesta va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mîniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11) De asemenea: Şi am auzit Glas mare din Biserică zicînd celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi
vasele mîniei lui Dumnezeu pe pămînt. Şi s-a dus cel dintîi, şi a vărsat vasul său pe pămînt, şi s-a făcut rană rea şi mare în oamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei. (16:1-2)
S-a încercat să se spună că nu aceasta (cipul din paşapoarte şi permisele de conducere) este pecetea din Apocalipsă, pentru că nu este pe mînă şi nici pe frunte. Dar nu este nevoie să fie, de vreme ce sistemul electronic batjocoreşte prin asocierea numărului fiarei, 666, chipul lui Dumnezeu din noi şi numele primit la Sfîntul Botez.
Să stăm drepţi în faţa autorităţilor statului care ar trebui să ne apere drepturile, nu să ni le restrîngă, şi să cerem să ni se garanteze prin lege libertatea pentru care fraţii şi părinţii noştri au plătit preţ de sînge. Să le aducem aminte că şi cei ce ne conduc vor da socoteală pentru această mişelească încercare de înrobire a poporului creştin ortodox. Să mărturisim cu preţul vieţii sfînta credinţă ortodoxă, ca să ne învrednicim şi noi de răsplata făgăduită mărturisitorilor Ortodoxiei: Şi am văzut scaune, şi au şezut pe ele, şi judecată li s-a dat lor, şi pe sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus, şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, şi care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au luat semnul pe fruntea lor, şi pe mîna lor; şi au vieţuit şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Iar ceilalţi morţi nu au înviat până nu se va sfârşi mia de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. Fericit şi sfânt este cel ce are parte întru învierea cea dintâi; peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împăraţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6).

250406chip1) Materialul care urmează a fost alcătuit folosind în principal sursele puse la dispoziţie de Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA care luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne.

2) Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.

3) Pînă acum cunoaştem cazurile a aproape 16 politicieni şi oameni de afaceri din Mexic, mai mult de 300 de persoane implantate în SUA de firma Verichip Corporation, cîteva zeci de copii din Columbia, cîteva zeci de oameni de afaceri din Spania şi mai multe zeci de deţinuţi din Marea Britanie.

4) Cu adevărat despre aceasta vorbeşte şi Sfîntul Apostol Pavel în prima sa epistolă către Timothei: Iar cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite şi în curse, şi în pofte multe fără de socoteală şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în pierire şi în pierzare. Că rădăcina tuturor răutăţilor este iubirea de argint, pe care unii poftindu-o au rătăcit din credinţă, şi s-au pătruns cu dureri multe. (6:9-10)

5) Conform standardului ISO 14443, care specifică obligativitatea lipsei de contact fizic a cipurilor din paşapoarte şi specificarea prezenţei acestora pe copertă.

6) Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia, Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Korea în 2008, România în 2009.

7) Firma MasterCard a scos cipurile RFID de pe cărţile sale de credit în urma constatării unor fraude cu mult mai mari decît cele existente pînă la introducerea lor.

8 ) Spre exemplificare,metroul din Moscova a introdus aceste cititoare pentru prima dată în Europa în anul 1998.

9) Albrecht, K. „Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature 1990-2006.”

10)http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=38690 şi http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/

Acest articol a fost publicat în anti-cip și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

46 de răspunsuri la Ce sunt cipurile 666

 1. liliana zice:

  Ce putem face,concret,ca sa impiedicam acest control,vinderea SUFLETULUI nostu pentru „arginti”?Nu asa e lumea in care imi doresc sa traiesc!!!DOAMNE AJUTE-NE!!!

 2. loredana zice:

  Care semnificaţie morală? Biblia a avertizat clar din timp: te-ai semnat, eşti vândut.
  Aşa ajungi să-l faci mincinos pe Dumnezeu, faci păcat împotriva Duhului Sfânt, odată semnat cu chipul nu mai ai certitudinea credinţei tale pe care tu nu ai ascultat-o, cazi în deznădejde şi mori. Mai drept este să suferi prigoana şi să vezi cât de inumani pot deveni cei ce implantează chipurile, decât să mori din necredinţă, deznădejde, din insinuarea de falsităţi, îţi poate seta o altă identitate, se fac deja falsificări şi fraude, reeducare diabolică. Aici este talpa iadului. Securitatea vre desăvârşire fără Dumnezeu şi-şi găseşte stăpân pe Satana. 7 Firma MasterCard a scos cipurile RFID de pe cărţile sale de credit în urma constatării unor fraude cu mult mai mari decît cele
  existente pînă la introducerea lor. Cercetări recente [10] arată că extragerea şi chiar falsificarea datelor din cipul RFID din paşapoarte este cît se poate de simplă pentru cineva cu minime cunoştinţe în domeniul informatic.
  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/
  Problema e mult mai serioasa. Mitropolitul Greciei IPS Hristodulos impreuna cu alti clerici si sute de mii de credinciosi greci au luat atitudine impotriva introducerii cipurilor si nu li s-a putut impune acceptarea lor!! Pr Paisie Aghioritul, Pr Rafail Noica, Pr Iustin Parvu, Pr Adrian Fageteanu, si alti mari parinti declara ca introducerea cipului in buletine si pasapoarte reprezinta inceputul lepadarii de Hristos! Parintele Paisie Aghioritul profeteste ca multi vor fi inselati si vor cadea duhovniceste acceptand fie numai acest cip in identitate fara sa mai vorbim despre cipul implantat care este pecetluirea! Ei ne indeamna cu tarie sa nu primim in buletine si pasapoarte aceste cipuri! Asa sa facem cu ajutorul lui Dumnezeu!

 3. tinutza zice:

  oameni buni votati impotriva acestor cipuri!!!asa neau pacalit totdeana americanii…au zis k au ajuns pe luna…nu e adevarat…intai investigati si dupaia credeti aceste lucruri…asta e un exemplu,dar ganditiva k neau pacalit cu foarte multe asa cum incearca sa faca si cu aceste chipuri….votati impotriva acestor cchipuri!!!

 4. Pingback: Cipurile RFID şi monitorizarea totală « † Apologeticum

 5. Pasarila Marcel zice:

  nu sunt de acord cu cipurile astea su nu as vrea sa fim obligati sa le avem!
  in apocalipsa scrie foarte clar despre cei ce vor fi insemnati.

 6. safi zice:

  nu americani conduc lumea si nici rusii ci altii, altii care s-au crezut din totdeauna sfintii acestei planete si care de fapt par a fi demoni. americanii sunt de fatada, rusii la fel, spala si ei o gramada de banii, dar nu sunt decat niste piloni care „sustin” bine aceasta tara (de fapt nu e o intreaga natiune ci un anumit nr de persoane, al carui nr poate fi 100 sau 1 mil, asta nu stiu….) voi chiar nu intelegeti ca tot ceea ce se publica, tot ceea ce face mass-media nu e decat asa de „vrajeala”. Oamenii buni asta se numeste „spalare de creier”. Probabil ca aceste cipuri se folosesc de mult (se cam moare de cancer in ziua de astazi k tot se spune ca aceste cipuri provoaca si aparitia cancerului). Oriunde te duci exista o ierarhie. La locul de munca ai un sef, seful tau are altul si tot asa. Asa si cu lumea asta! Exista un acel cineva mare ccare o conduce! totul e ultra secret si nu se va afla nimic concret nicioadata si daca se va afla ceva, noi oamenii de rand vom avea cel mai mult de pierdut. Nu sunt de acord cu aceste cipuri si nici nu voi fi vreodata, dar din pacate cred ca dejea e prea tarziu pt ca omenirea a ajuns intr-un punct in care omul ca si fiinta nu are valoare sau poate nu a avut niciodata si ne-am imbatat cu apa rece crezand ceea ce scrie in manualele de istorie! Ceea ce nu are dovada concreta pt mine nu este o notiune pe deplin inteleasa ci din contra doar abstracta care lasa loc doar controverselor. Sunt prea multe de discutat si binenteles fara sens pt ca au existat si oamenii care au vrut binele omenirii iar noi i-am omorat catalogandu-i drept tirani sau dictatori! Nu le-am suportat violenta verbala sau pe cea fizica (si au fost violenti cu cei care merita-u) iar acum o sa ne-o luam de la un dusman invizibil, pt ca oameni buni acum singurul razboi care exista, si care este si cel mai terifiant, nu este acela din afganistan unde mor sute de soldati, este unul psihologic, unul economic, unul care implica tacere si rezultate. Este un razboi intelectual de care prea putini isi dau seama…… din pacate…. si cad prada vorbelor difuzate la tv (binenteles ca acum nu zic ca totul este ireal, dar in mare parte da). Oameni buni vom pierde in final pt ca aceste razboi a inceput de mult!!!!

 7. alina zice:

  nu sant deacord cu aceste cipuri :(

 8. spiridutza zice:

  Suntem controlati si asa mai mult decat ar trebui si mai ales de cine nu trebuie.
  Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. Eu stiu ca in fiecare dintre noi exista o farama de Dumnezeu. Sunt multi cei care vor sa-L controleze.
  Ei vor sa aiba majoritatea actiunilor in toate companiile mari. Tot asa ar vrea sa detina suprematia in cea mai mare companie terestra care e omenirea.
  Cred ca in acest fel poata sa o detina. Ei cred ca detinand controlul tuturor celor care sunt o farama de Dumnezeu, IL pot controla pe EL. Ignoranti di necredinciosi, pierd din vederea lor ingusta CAT DE MARE E DOMNUL !

 9. AndyT zice:

  spuneti NU cipurilor!!! BINECUVANTATI PE DOMNUL!!!

 10. Petrut zice:

  Sunt total împotriva cestor cipuri care conţin fiecare în exclusivitate numărul dracului 666. Mai bine mor decât sa am sub piele un asemenea lucru care mă leagă pentru totdeauna cu dracul. Oricum viaţa pământească este ca o recreaţie faţă de cea veşnică. Iubiţi credincioşi luptaţi până la moarte împotriva acestor legăminte de spurcatul şi întunecatul de lucifer.

 11. mihai zice:

  trezitiva la realitate 666 e numarul fiarei si al iadului

 12. MARIAN zice:

  INTRADEVAR AM INTRAT PSIHIC INTR-O SITUATIE GANDITOARE , CARE AM AJUNS SA NE DORIM SA PLECAM MAI REPEDE , IN CASA DOMNULUI CE NEA CREEAT FINDCA NUMAI EL NE INDRUMA SPRE CALEA CEA BUNA SI FERICITA.VIATA AICI NU ESTE FRUMOASA DOAR CA NEO IMBUNATATIM NOI CAT DE CAT BINEINTELES CU AJUTORUL SFANTULUI DUH CE NEA CREAT.DACA VA VENI INTRADEVAR ZIUA ACEA CUM SAR PRECONIZA DACA NU NE IMPLANTAM ACELE CIPURI NUMAI TRAIM VEZI DOAMNE IN SIGURANTA ETC.EU UNU SI BANUIESC CA SUNT MULTI DIN TARA NOASTRA ADICA ROMANIA CARE ISI VA DA SUFLETUL SFANTULUI DUH EU UNU MERG CU INIMA LARGA SI PIEPTUL DESCHIS.MAI BINE E LANGA SFANTUL DUH CE NEA CREAT DECAT CELUI ZIS SATANA.SA NE RUGAM CELUI CE NEA CREAT CU ADEVARAT SFANTUL DUH.FERESTENE DOAMNE DE CELE RELE DE PE PAMANT SI STARPESTE PUTEREA NECURATULUI.

 13. Alin zice:

  Nu sunt de acord cu aceste cipuri !! refuz viata aceasta ,refuz iadul si-l primesc pe Dumnezeu ca Domn si Mantuitor in viata mea personala.

 14. sa semnati toti impotriva asta ca sa nu fim controlati sa ne ajute Dumnezeu.. El e mare si se uita ce fac astia si o sa ne ajute ……… LUPTA ! muriti jigodiilor care faceti asta cu cipurie

 15. ce sa spun eu am vazut in anul 2000 un film documentar despre aceste cipuri si eu leam zis la alty de ele
  si nu mau crezut eu am ramas socat cand am vazut cipurile fiid fabricate de MOTOROLA si se fabrica pe luna peste un milion eu pot zice ca nu as fi de acord cu asa ceva cipurile sunt semnificate3 numarul fiarei pana acuma au ras de mine cand le ziceam de cipuri acuma a aflat toata lumea de asa ceva cu toate ca mai am procrecla cip dece?
  pentru ca nu mau crezut si au ras de mine pana sa apara cipurile acuma voi fi multumit ca leam zis inainte sa stie ei de cip

 16. CLAUDIA zice:

  SUNT TOTAL IMPOTRIVA ACESTOR CIPURI SI CONSIDER CA E O INCALCARE GRAVA A DREPTURILOR OMULUI ! Trebuie sa facem ceva impotriva acestor jocuri puse la cele de cei care vor sa controleze lumea. Stiu ca suntem de mult manipulati si monitorizati dar cipurile implantate mi se par culmea, apogeul …Atunci cand omul nu mai poate decide si opta cum si ce sa faca e deja mort ! Daca stie cineva ce pot face ca sa iau atitudine impotriva acestei aberatii il rog sa ma indrume!

 17. nina zice:

  intr-adevar situatia aceasta ma depaseste si sincer prefer sa mor decat sa accept cipul, situatia devine din ce in ce mai ingrijoratoare cam greu sa adopti o atitudine pasiva si sa gandesti pozitiv….ma intristeaza sa vad cum sustin unii avantajele acestor cipuri- scaderea nr crimelor, furturilor, un mai bun control etc etc etc…..cand de fapt situatie are un alt substrat! oameni buni…spuneti NU, uniti-va!!!!!!!de cand se gandesc cei puternici la noi? de cand iubirea pentru noi dintr-o data cand ei vor sa reduca numarul pouplatiei si raspandesc virusuri si ” atacuri teroriste” ( binecunoscutele)…
  mai nou sunt folosite si pretexte de genul” giguranta copilului sa stii unde este, la fel si familia ta…etc etc” aberatii si minciuni, manipulare a maselor!!!!SPUNETI NU…..NU VA LASATI MANIPULATI, CONTROLATI!!!!!!LIBERTATE PANA LA MOARTEEEE

 18. ORTIZ zice:

  in Apocalipsa scrie: „cine va PRIMI semnul pe frunte sa pe mana dreapta” . ca atare cred ca cipurile de pe pasapoarte si buletine au rolul doar de a detine informatii/control despre si asupra oamenilor, cred ca importatnt este sa nu acceptam acel diavolesc semn/numar, chiar daca aceasta ne-ar costa viata.
  sau poate ma insel?!

 19. lacra zice:

  eu sunt fff inspaimantata de ceea ce se intampla…am numai 20 de ani si stiu si chiar tin minte knd imi povestea bunicul meu despre acest numar…..666 este numarul satanei si nu o sa mi pun acest numar,numai gandul ma omoara ……dapoi sa il si mai am…..tare as vrea sa nu se mai intample ceea ce se intampla:((:((:((:((eu cred in Dumnezeu si stiu k el ne iubeste si nu ne vrea raul si poate o sa ne ajute!DOAMNE AJUTA

 20. Ileana zice:

  mahhhh feritiva k vine apocalipsa peste voi

  sa va feriti de cipuri sant periculoase eu una ma feresc faceti si voi la fel

 21. andreea zice:

  domnul sa va binecuvinteze!eu nu o sa port cipul ori cear fi

 22. andreea zice:

  nu o sa pun cipul chiar daca mati obliga

 23. andreea zice:

  mai e putin si vine domnul peste doi trei ani !!!!!!!!!!!!!!SI VOI CEE FACETI?eu osa cred in domnul ori cear fii nu ma las mai bine mor cdecat sa-mi pier acolo in iad.

 24. andreea zice:

  trezitiva oameni buni!!!!

 25. denisa zice:

  Biblia a spus demult ca aceste lucruri se vor intampla nu este cam mult pentru o coincidenta? cine primeste acest cip automat este propietatea diavolului. sa-i aratam lui Dumnezeu ca suntem mai puternici decat slujitorii lui satana. nu primiti aceste cipuri. LAUDA-TI PE DOMNUL CAT VETI TRAI SI EL VA VA DA O RASPLATA IN CER

 26. IULIAN zice:

  EU CRED CA TREBUIE SA NE ASCULTAM SUFLETUL SI NU TREBUIE SA AVEM TEAMA DE ASA CEVA ATATA TIMP CAT STIM CA DUMNEZEU ESTE AN MINTEA SI SUFLETUL NOSTRU SI O SA NE PREGATEASCA PENTRU RAZBOIUL FINAL.ATATA TIMP CAT O SA AVEM SUFLETUL CURAT SI MINTEA LUCIDA NIMIC NU NE POATE OPRI SA TINEM PIEPT ACESTEI MIZERII.TREBUIE SA TINEM CONT CA SUNTEM CREATIA LU DUMNEZEU SI AVEM O DATORIE DE ANDEPLINIT (SA AI MULTUMIM PENTRU TOT CE A FACUT PENTRU NOI SI PENTRU TOT CEIA CE FACE ANCA PENTRU NOI CU TOATE CA MARE PARTE DINTR-E NOI AM UITAT CA NE-A IERTAT DE ATATEA ORI SI NE-A MAI DAT O SANSA) SI IATA UNDE AM AJUNS.SA NE ANTAREASCA DOMNUL SI SA NE AJUTE AN CELE CE VOR URMA SI SA PRIVIM TOTUL CU FRUNTEA SUS PREGATITI DE LUPTA ,NU ANCLINATI CU FRUNTEA APLECATA SI ANFRICOSATI.ATATA TIMP CAT AVEM ANCREDERE DEPLINA AN DUMNEZEU SI FIUL LUI CEL DRAG NIMIC NU NE POATE OPRI AN A TINE PIEPT ISPITEI DEMONICE SI MIZERIEI AN CARE A AFUNDAT LUCRAREA SFANTULUI NOSTRU DUMNEZEU.EU MA ROG CA BUNUL DUMNEZEU SA NE AJUTE SA AVEM MAREA BUCURIE DE A FI PARTE DIN POPORUL SAU SI SA AJUTE CHIAR SI PE CEI CE TRIMIT SUFLETE AN ANTUNERIC SA REALIZEZE CEIA CE FAC SI SA SE ANTOARCA DIN DRUMUL LOR DIABOLIC SI ANTUNECAT. ASA SA NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU IUBITI FRATI SI SA NE RUGAM CU TOTII PENTRU CEI DE LANGA NOI CA DUMNEZEU SA AI SALVEZE AN SCURTUL TIMP CE A RAMAS.

 27. scca zice:

  daca vi se introduce cipul cu forta… mai bine va taiati mainile

 28. Simona zice:

  Eu chiar nu stiu ce sa fac. Sunt total CONTRA cipurilor astea. Dar peste 4 ani imi voi schimba buletinul. Cel de acum e fara cip, dar ma tem. Parintii n-ar fi de acord sa refuz buletinul. NU vreau buletin cu cip. Ce sa fac?:(

 29. ... zice:

  Simona, daca ti-l schimbi acum, 10 ai scapat fara cip, din cate stiu eu:-)

  Cu cat incerc sa explic unui musulman, evreu , budist etc.. Adevarul doctrinei mele,cu atat se va indeparta din ce in ce mai mult de ea. .de ce sa incerc sa conving musulmanul sau budistul ca e cum spun eu, cand se poate gasi foarte usor un limbaj comun, care sa nu provoace reactii si sentimente de ura care duc la afirmatii precum ”muriti, jigodiilor”..

  Degeaba spun manelistului care canta ”mor dusmanii ” de numarul 666, insa daca ii spun ca dusmanii sunt in casa cu el, ca au dat mita sa-l auda , s-ar putea printr-o intamplare absurda, sa aiba o reactie..
  Iubirea absoluta il include si pe musulman, si pe evreu si pe ateu si pe ”jigodii”. Nicidecum ateul nu va crede auzind nedesavarsirea tinand speech-uri despre ideal. Insa poate ,doar, simtind iubirea mea, si ateul si ”jigodia” se va apropia incet incet,prin singurul limbaj comun care il avem, de credinta.

 30. andreea zice:

  io nu cred k se va inampla asa ceva pt. ca nimeni nu stie ce vrea dumnezeu sa faca nu are de unde nu sunt ei cine stie ce…………antrun fel si mie imi esta putin frica dar daca e dumnezeu q noi nu se ant nik sa nu credeti toate porcariile ce le iese oamenilor de stiinta din gura…

 31. andreea zice:

  io chiar nu as vrea sa imi bag cipurile alea nasoale poate sa ma oblige cat or vrea io tot nu ama bag porcariile alea…dar io tot nu cred ca e asa.mai bn mor de foame.k asa am vazit k dak ne bagam porcariile alea mancam pe gratis.mie ama e frik si de lupta finala.chiar nu stiu ce va fii dar domnu e q noi…

 32. cristina zice:

  cum spuneati fiecare dintre voi nu cred k persoanele rationale si’ar pune asa ceva mai ales consecintelor….in afara de partea materiala k ar provoca cancer sau alte chestii dar e vorba despre dumnezeu…unii oameni pur si simplu nu gandesc …ce ? nu putem trai sj fara cipurile alea ??? is chiar asa de „folositoare” pentru ce??/ k sa mancam pe gratis sau k sa putem circula in alte tari fara pasaport?? eu zic ca se poate sj fara ele….k sa putem sa ne cumparam haine din magazin sau pt ce? cipurile astea sunt niste prostii….le sunt utile lor (alora din guverne) numai sj numai pentru bani -oare care ar putea fi motive?? sa controleze lumea (is niste incapabili fara creiere) sincer nu mi’e frica deoarece dumnezeu este cu noi sj ne va ajuta sa trecem si peste asta

 33. iulian zice:

  Fratilor si eu sunt total impotriva acestor cipuri prefer sa mor decat sa ma lepat de ISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU care si-a dat viata pentru mine si pentru noi toti exista un pasaj in Biblie in evanghelia dupa Ioan care spune asa. Eu am venit in numele Tatalui Meu si nu m-ati primit. Daca va veni un altul in numele lui insusi pe acela il veti primi. Aici dupa parerea mea Isus Hristos descrie clar viitorul omenirii inaca dinaintea Apocalipsei acel cineva care va venit in numele lui insusi dupa parerea mea este Antihrist. Eu am o mare problema fiind inselat de un mafiot daca pot sa-i spun asa pe nume Adrian Stefan probabil nume fals dat de el ca sa nu fie cunoscut de autoritati si sa fie prins ca din cate am auzit si din cate am inteles a mai avut probleme cu politia din cauza inselaciunii si a falsului in acte nu numai eu ci mai multi am fost inselati de acesta si am scos bani pentru el din banca bineinteles aici si eu am gresit si recunosc ca am gresit ptr ca am acceptat acest lucru dar daca zicea cineva mai sus ca au fost insemnati cu semnul Fiarei 666 unii intemnitati eu cum as putea sa scap sa nu fiu insemnat fara sa vreau cu acest semn al fiarei pt ca eu vreau sa fac ceea ce spune scriptura care in Luca scrie asa Luca capitolul 14 versetul 33 cum sa fie ucenicul lui ISUS. Oricine nu se va lepada de orice are nu se poate numi ucenicul meu cu adevarat. deci eu prin asta am inteles ca trebuie sa ma lepat de tot ce am si prin asta daca fac asta voi fi intemnitat ca automat banca va veni sa-mi ia tot chiar daca nu am nimic pe numele meu si atunci daca voi fi bagat in puscarie pentru mine nu e o problema ca intru in puscarie pentru ca merit din cauza asta dar mie frica sincer sa fiu sa nu mi se bage fortat acest cip ca si acelor intemnitati de care vorbeati mai sus ptr ca nu vreau eu vreau sa-l urmez pe ISUS HRISTOS pt EL prefer sa intru in puscarie da daca acei oameni imi vor baga cip in piele fara sa vreau fortat chiar daca eu nu vreau asta si eu vreau Sa-l Urmez pe Isus Hristos odta ce am cipul bagat nu conteaza cum prin fortare ca am acceptata ca n-am acceptata asta inseamna ca m-am lepadat de Isus si sigur nu ma va ierta la judecata cea de apoi de aceea nu stiu ce sa fac. dati-mi va rog un sfat daca binevoiti. Adevarul e ca nu sunt in masura sa platesc banca pentru ca am o datorie de vreo 280 daca nu mai bine de milioane de lei vechi si eu am un salar de 580 de lei maxim cu tot cu bani de fidelitate si pe langa asta mai am bonuri de masa da tot nu mi-ar ajunge ce sfat imi dati

 34. Ilie zice:

  Daca Dumnezeu ne-a lasat liberi de ce sa eliminam definitiv acest privilegiu prin punerea acestui Cip. Luptati-va pentru a va mantui.

 35. Cristian zice:

  Este adevarat, se fabrica, uni stim de mult timp ca va veni o zi in care vor deveni realitate, pana la a fi obligati sa ni le injectam sub piele cred ca mai este ceva timp( sa speram ca asta nu se va intampla niciodata), ceea ce este cu adevarat important este sa fim vigilenti-nu obsesivi, doar vigilenti, sa ne pastram ratiunea si credinta vie.
  Consider ca in fata lui Dumnezeu conteaza ceea ce gandim si facem prin voia liberului arbitru. Sa presupunem ipotetic vorbind ca vom fi capturati si ni se va implanta acest cip fara voia noastra, fiti convinsi ca Cel Vesnic o va intelege mai bine decat noi toti la un loc.
  Ideea este ca trebuie analizat foarte bine si refuzat tot ceea ce ne-ar putea aduce prejudicii fizice si spirituale.
  Deci atentie! Nu uitati ca frica, disperarea va paralizeaza asa ca minte limpede si curaj.
  Numai bine si Dumnezeu sa ne ajute pe toti.

 36. Bogdan zice:

  Cei ce cred in Dumnezeu nu isi vor baga cipurile , daca vor sa ne oblige sa ni le bagam , vom muri pentru Iisus , vom muri de foame , de sete nu conteaza . Caci Iisus a spus : ” Acolo unde se aduna doi oameni in numele Meu , acolo voi fi si Eu ” , Dumnezeu va fi cu noi , si cei ce au obligat introducerea lor , vor da seama la Judecata de Apoi .

 37. ma sperie cipu asta zice:

  pai eu nu vr sa ne puna acest cip :(

 38. daNNN zice:

  Scca , si eu m-am gandit la asta, dar nu o sa ni-l puna fortzat……dar eu stiu clar….ca cine nu o sa si-l puna o sa fie omorat.Ceva mult mai usor decat daca ni-l punem. DECI SA NU ISI PUNA NIMENI CIPUL! Poate va fi greu 1 an 2 ,3,4 cine stie, dar ganditi-va dupa daca ajungem in rai cum o sa fie.

 39. danYeL NO 666 :-o zice:

  danny.bz_ro

  nici eu nu-s de acord… am 17ani (in nov.) si in 2011 tre sa imi schimb buletinu’ :-o …
  Unii mi-au zis sa il dau pierdut ca sa imi fac altu acum pentyru urmatorii 10 ani :-?
  sfaturi cva :-? plss….
  Id: danny.bz_ro :|

 40. Adina zice:

  Dumnezeu sa ne intareasca si sa fie mereu alaturi de noi ….in fiecare clipa a vietii noastre sa fie un izvor de intelepciune pentru noi pentru a putea fi tari si a lua cele mai bune decizii….Doamne ajuta-ne pe noi pacatosii……

 41. Karina zice:

  eu zic asa…nimeni nu are dreptul sa ne oblige…si nici nu o sa o faca.mi se pare ca suntem destul de evoluati incat sa nu ajungem la chesti de genul asta…

 42. luca adrian zice:

  in apocalipsa scrie destul de clar ca va veni timpul cand nimeni nu va putea cumpara sau vinde ,dela bogat la sarac daca nu au acest cip adica semnul fiarei 666,incep sa cred ca sf lumii va veni peste putin pt ca multe din semnele care le a lasat Domnul IISUS HRISTOS multe sau adeverit.nu va puneti acest cip..este f greu sa il ai in trupul tau …eu mai bn mor decat sa mi l pun ..multa credinta va doresc

 43. Dede zice:

  Eu una nu sunt de acord cu asa ceva ..tot ce trebuie sa facem este sa avem CREDINTA in Dumnezeu.

 44. danna zice:

  Dar stie cineva,e obligatoriu sa ai acest cip?

 45. danna zice:

  DUMNEZEU NU NE VA LASA TREBUIE SA AVEM INCREDERE CU SIGURANTA VOM LUA DECIZIA CE-A BUNA.TREBUI SA URMAM CUVANTUL LUI DUMNEZEU SI SA NE INCREDEM IN EL DACA VOM PRIMI ACEL CIP NE MIERDEM MANTUIREA

 46. vasile zice:

  as dori sami spuneti va rog de exemplu dk avem cipu asta pe permis sau pe vreun card e pacat?

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s